Pridanie rozličných čísel strán alebo formátov čísel do rozličných sekcií

Ak chcete v rôznych sekciách použiť rozličné čísla strán alebo formáty, vytvorte zlomy strán a nastavte číslo strany pre každú z nich.

V nasledujúcom postupe sa zobrazuje úvod s malými rímskymi číslicami. Namiesto toho môžete použiť ľubovoľný formát.

 1. Umiestnite kurzor medzi úvod a telo dokumentu a prejdite na položky Rozloženie > Zlomy > Nasledujúca strana.

  Tip: Ak chcete zobraziť zlomy strán a ďalšie formátovacie značky, na karte Domov vyberte položku Zobraziť alebo skryť (¶) a zapnite zobrazenie formátovacích značiek.

 2. V hlavičke pre sekciu tela zrušte začiarknutie políčka Prepojiť s predchádzajúcim. Ak je políčko Prepojiť s predchádzajúcim neaktívne, skontrolujte, či ste vytvorili zlom sekcie.

 3. V sekcii úvodu vyberte položku Číslo strany a vyberte polohu a štýl. Ak bude mať zmena vplyv len na prvú stranu sekcie, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Iné na prvej strane.

 4. Ak chcete vybrať formát alebo určiť začiatočné číslo, vyberte položky Číslo strany > Formátovať čísla strán.

 5. Použite niektorý (alebo oba) z týchto postupov:

  • Vyberte zoznam Formát čísla a vyberte formát číslovania pre úvod, napríklad a, b, c alebo i, ii, iii.

  • V časti Číslovanie strán vyberte možnosť Začať od a zadajte číslo, ktorým sa má sekcia začínať. Môžete napríklad reštartovať číslovanie na začiatku sekcie tela.

 6. Ak chcete úpravy ukončiť, vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

V nasledujúcom postupe sa zobrazuje úvod s malými rímskymi číslicami. Namiesto toho môžete použiť ľubovoľný formát.

 1. Umiestnite kurzor medzi úvod a telo dokumentu a prejdite na položky Rozloženie > Zlomy > Nasledujúca strana.

 2. V hlavičke pre sekciu tela zrušte začiarknutie políčka Prepojiť s predchádzajúcim. Ak je políčko Prepojiť s predchádzajúcim neaktívne, skontrolujte, či ste vytvorili zlom sekcie.

  Poznámka:  Hlavičky a päty sú prepojené nezávisle od seba. Ak sa číslo strany nachádza v hlavičke, vypnite prepájanie hlavičiek. Ak sa číslo strany nachádza v päte, vypnite prepojenie piat.

 3. Prejdite na položky Hlavička a päta > Číslo strany a potom kliknite na položku Číslo strany.

 4. Nastavte polohu a zarovnanie čísel strán. Ak nechcete, aby sa číslo strany zobrazovalo na prvej strane, zrušte začiarknutie položky Zobraziť číslo na prvej strane.

 5. Ak chcete vybrať formát alebo určiť začiatočné číslo, prejdite na položky Hlavička a päta > Číslo strany > Formátovať čísla strán.

 6. Ak chcete zmeniť štýl číslovania, v zozname Formát čísla vyberte iný štýl.

 7. Ak chcete zmeniť začiatočné číslo strany novovytvorenej sekcie, vyberte položku Začať od a zadajte číslo.

 8. Vyberte tlačidlo OK.

 9. Ak chcete úpravy ukončiť, vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite mimo oblasti hlavičky alebo päty.

Ďalšie informácie o číslach strán nájdete v téme Číslovanie strán vo Worde.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×