Pridanie stĺpcového zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa do hárka v Exceli

Ak chcete zobraziť zoznam hodnôt, z ktorého si používatelia budú môcť vybrať, pridajte do hárka zoznam.

Sample list box

Pridanie zoznamu do hárka

 1. Vytvorte zoznam položiek, ktoré chcete zobraziť v zozname tak, ako je to znázornené na obrázku.

  zoznam hodnôt na použitie v rozbaľovacom poli
 2. Kliknite na položky Vývojár > Vložiť.

  Poznámka: Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi. V zozname Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku Zoznam (ovládací prvok formulára).

  the list box form control button
 4. Kliknite na bunku, na mieste ktorej chcete zoznam vytvoriť.

 5. Kliknite na položky Vlastnosti > Ovládací prvok a nastavte požadované vlastnosti:

  Proprties for the list box control.

  • Do poľa Vstupný rozsah zadajte rozsah buniek obsahujúci zoznam hodnôt.

   Poznámka: Ak chcete, aby sa v zozname zobrazovalo viac položiek, môžete zmeniť veľkosť písma textu v zozname.

  • Do poľa Prepojenie s bunkou zadajte odkaz na bunku.

   Tip: Vybratá bunka bude zobrazovať číslo priradené k položke, ktorú vyberiete v zozname. Toto číslo môžete použiť vo vzorci, ak chcete vrátiť skutočnú položku zo vstupného rozsahu.

  • V časti Typ výberu vyberte možnosť Jednoduchý a kliknite na položku OK.

   Poznámka:  Ak chcete využiť možnosť Viacnásobný alebo Rozšírený, zvážte použitie zoznamu ActiveX.

Pridanie rozbaľovacieho poľa do hárka

Ak chcete zjednodušiť zadávanie údajov, môžete používateľom umožniť vybrať hodnotu z rozbaľovacieho poľa. Rozbaľovacie pole je kombináciou textového poľa a zoznamu, ktoré spolu vytvárajú rozbaľovací zoznam.

Rozbaľovacie pole

Pridať môžete rozbaľovacie pole ovládacieho prvku formulára alebo rozbaľovacie pole ovládacieho prvku ActiveX. Ak chcete vytvoriť rozbaľovacie pole, ktoré používateľovi umožňuje upravovať text v textovom poli, zvážte použitie rozbaľovacieho poľa ovládacieho prvku ActiveX. Rozbaľovacie pole ovládacieho prvku ActiveX je všestrannejšie, pretože umožňuje zmenu vlastností písma tak, aby bol text v priblíženom hárku čitateľnejší, a využitie programovania, aby sa zobrazil v bunkách obsahujúcich zoznam overenia údajov.

 1. Vyberte stĺpec, ktorý možno v hárku skryť, a zadaním hodnôt do jednotlivých buniek vytvorte zoznam.

  zoznam hodnôt na použitie v rozbaľovacom poli

  Poznámka: Zoznam tiež možno vytvoriť v inom hárku toho istého zošita.

 2. Kliknite na položky Vývojár > Vložiť.

  Poznámka: Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi. V zozname Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyberte typ rozbaľovacieho poľa, ktoré chcete pridať:

  • V časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku Rozbaľovacie pole (ovládací prvok formulára).

   alebo

  • V časti Ovládacie prvky ActiveX kliknite na položku Rozbaľovacie pole (ovládací prvok ActiveX).

   Vložiť rozbaľovacie pole

 4. Kliknite na bunku, na mieste ktorej chcete pridať rozbaľovacie pole, a potiahnutím ho nakreslite.

Tipy: 

 • Ak chcete zmeniť veľkosť poľa, ukážte na jednu z rukovätí na zmenu veľkosti a ťahajte roh ovládacieho prvku, kým nedosiahnete požadovanú výšku alebo šírku.

 • Ak chcete rozbaľovacie pole premiestniť na iné miesto v hárku, vyberte ho a presuňte ho tam.

Formátovanie rozbaľovacieho poľa ovládacieho prvku formulára

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na rozbaľovacie pole a vyberte položku Formátovať ovládací prvok.

 2. Kliknite na položku Ovládací prvok a nastavte nasledovné možnosti:

  Dialógové okno formátovania ovládacieho prvku

  • Vstupný rozsah: Zadajte rozsah buniek obsahujúci zoznam položiek.

  • Prepojenie s bunkou: Rozbaľovacie pole možno prepojiť s bunkou, v ktorej sa po výbere položky v zozname zobrazí číslo danej položky. Zadajte číslo bunky, v ktorej sa má zobraziť číslo položky.

   Bunka C1 napríklad zobrazí číslo 3 pri výbere položky Sorbet, pretože tá je treťou položkou nášho zoznamu.

   Prepojená bunka zobrazujúca číslo položky pri jej výbere.

   Tip: Pomocou funkcie INDEX môžete namiesto čísla položky zobraziť jej názov. V našom príklade je rozbaľovacie pole prepojené s bunkou B1 a rozsah buniek zoznamu je A1:A2. V nasledujúcom vzorci ak sa do bunky C1 zadá vzorec =INDEX(A1:A5;B1), pri výbere položky sa v poli C1 zobrazí výraz Sorbet.

   Zadanie vzorca na zobrazenie položky z prepojenej bunky
  • Riadky rozbaľovacieho zoznamu: Uveďte počet riadkov, ktorý sa má zobraziť po kliknutí na rozbaľovaciu šípku. Ak má napríklad zoznam 10 položiek a nechcete sa v ňom posúvať, môžete zmeniť predvolený počet na 10. Ak zadáte číslo, ktoré je nižšie ako počet položiek v zozname, zobrazí sa posúvač.

   Zobrazený posúvač.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Formátovanie rozbaľovacieho poľa ActiveX

 1. Kliknite na položky Vývojár > Režim návrhu.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na rozbaľovacie pole, vyberte položku Vlastnosti, kliknite na položku Alphabetic a zmeňte požadované nastavenie vlastností.

  Tu je postup, ako nastaviť vlastnosti rozbaľovacieho poľa na tomto obrázku:

  Príklad rozbaľovacieho poľa.

  Nastavenie vlastností pre rozbaľovacie pole prvkov ActiveX.

  Ak chcete nastaviť vlastnosť

  Vykonajte nasledovné

  Farba výplne

  Kliknite na položku BackColor, rozbaľovaciu šípku, potom na položku Pallete a vyberte farbu.

  Vlastnosť farby výplne rozbaľovacieho poľa.

  Typ, štýl a veľkosť písma

  Kliknite na položku Font, tlačidlo ... a vyberte typ, veľkosť alebo štýl písma.

  Nastavenie písma v textovom poli

  Farba písma

  Kliknite na položku ForeColor, rozbaľovaciu šípku, potom na položku Pallete a vyberte farbu.

  Vytvorenie prepojenie s bunkou, aby sa v nej zobrazovala vybraná hodnotu zo zoznamu

  Kliknite na položku LinkedCell.

  Prepojenie rozbaľovacieho poľa so zoznamom

  Kliknite na pole vedľa položky ListFillRange a zadajte rozsah buniek zoznamu.

  Zmena zobrazovaného počtu položiek zoznamu

  Kliknite na pole ListRows a zadajte počet položiek, ktorý sa má zobrazovať.

 3. Zavrite okno Properties a kliknite na položku Režim návrhu.

 4. Po dokončení formátovania môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na stĺpec s príslušným zoznamom a vybrať položku Skryť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad formulárov, ovládacích prvkov formulára a ovládacích prvkov ActiveX v hárku

Pridanie začiarkavacieho políčka alebo tlačidla možností (ovládacie prvky formulára)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×