Pridanie titulkov do zaznamenanej powerpointovej prezentácie pomocou čítačky obrazovky

Pridanie titulkov do zaznamenanej powerpointovej prezentácie pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridanie titulkov do videí. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. S titulkami môžete prezentáciu sprístupniť širšiemu publiku, napríklad osobám so sluchovým postihnutím alebo ľuďom hovoriacim iným jazykom ako tým, ktorý je použitý vo vašom videu.

Prehrávač videa v PowerPoint tieto titulky zobrazuje pri prehrávaní videa. Pokyny nájdete v téme Zapnutie titulkov.

Titulky sú uložené v textovom súbore s príponou .vtt. Súbor titulkov môžete vytvoriť sami alebo s použitím nástroja na vytváranie titulkov. Ak chcete vyhľadať dostupné nástroje a podrobné pokyny na webe, zadajte do vyhľadávacieho nástroja slovné spojenie „create vtt file“ (vytvorenie vtt súboru).

Zoznam podporovaných typov súborov titulkov nájdete v téme Typy súborov titulkov podporované PowerPointom.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie titulkov do videa

Titulky môžete pridávať do prezentácií, ktoré ste nahrali s videokomentárom, záznamom obrazovky alebo akýmkoľvek iným videom okrem videí, ktoré vkladáte do programu PowerPoint. Momentálne sa titulky nemožno pridať do nahratej prezentácie, ktorá obsahuje len zvukový komentár.

Pred pridaním titulkov si pripravte textový súbor s titulkami s príponou .vtt. Pokyny na vytvorenie titulkov nájdete v téme Vytvorenie skrytých titulkov do videa.

 1. V PowerPoint v normálnom zobrazení prejdite na snímku s videom, do ktorého chcete pridať titulky. Pokyny nájdete v téme Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania.

 2. Na snímke stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov videa.

 3. Na videu stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

 4. Stlačte klávesy C, 2. Ozve sa: „Insert captions menu item“ (Položka ponuky Vložiť titulky).

 5. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Insert captions dialog, file name, editable edit.“ (Dialógové okno Vloženie titulkov, názov súboru, možnosť úpravy, upraviť).

 6. V dialógovom okne Vloženie titulkov pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami vyhľadajte súbor titulkov a potom stlačte medzerník.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert, collapsed split button“ (Vložiť, zbalené rozdelené tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 8. Ak potrebujete pridať ďalší súbor titulkov, zopakujte tento postup.

 9. Prehrajte video a skontrolujte, či sa titulky zobrazujú správne. Na toto možno budete potrebovať pomoc od vidiacej osoby.

Odstránenie titulkov z videa

Ak potrebujete upraviť súbor titulkov vložený do videa vo PowerPoint, môžete súbor najprv odstrániť, upraviť a potom ho znova pridať do videa. Pred odstránením súboru z PowerPoint sa uistite, že máte v PC uloženú pôvodnú kópiu súboru titulkov.

Ak ste do videa pridali viaceré súbory titulkov, vykonaním nasledujúceho postupu odstránite všetky súbory titulkov priradené k videu.

 1. V PowerPoint v normálnom zobrazení prejdite na snímku s videom, do ktorého chcete pridať titulky. Pokyny nájdete v téme Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania.

 2. Na snímke stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov videa.

 3. Na videu stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

 4. Stlačte klávesy C, 2. Ozve sa: „Insert captions menu item“ (Položka ponuky Vložiť titulky).

 5. Stlačte kláves R. Titulky sa odstránia z videa.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPoint

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×