Pridanie vlastného stĺpca (Power Query)

Vytvorením vzorca môžete do aktuálneho dotazu pridať vlastný stĺpec. Power Query overí syntax vzorca rovnakým spôsobom ako dialógové okno Úprava dotazu. Ďalšie informácie o jazyku vzorcov Power Query nájdete v téme Vytváranie vzorcov Power Query.

  1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, úprava a načítanie dotazu v Exceli.

  2. Vyberte položku Pridať stĺpec > vlastný stĺpec. zobrazí sa dialógové okno Vlastný stĺpec.

  3. Zadajte názov nového stĺpca.

  4. Vložte stĺpec do poľa Vzorec vlastného stĺpca tak, že vyberiete stĺpec zo zoznamu Dostupné stĺpce a potom vyberiete položku Vložiť.

    Poznámka     Odkaz na viaceré stĺpce môžete použiť, ak ich oddeľujete operátorom. Ak chcete napríklad vypočítať stĺpec TotalSales, pridajte stĺpce Total a SalesTax pomocou vzorca = each [Total] + [SalesTax].

  5. Vyberte OK

  6. Po pridaní vlastného stĺpca sa uistite, že obsahuje príslušný typ údajov. Ak sa zobrazí ikona Ikona Typ údajov Všetky naľavo od hlavičky stĺpca, zmeňte typ údajov na ten, ktorý chcete. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo zmena typov údajov.

Tip    Na získanie želaných výsledkov môžete vyskúšať iný postup. Použite vlastný stĺpec na zlúčenie hodnôt z dvoch alebo viacerých stĺpcov do jedného vlastného stĺpca. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlúčenie stĺpcov

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn bežných príkladov vlastných vzorcov.

Vzorec

Popis

"abc"

Vytvorí stĺpec s textom abc vo všetkých riadkoch.

1+1

Vytvorí stĺpec s výsledkom 1 + 1 (2) vo všetkých riadkoch.

[UnitPrice] * [Quantity]

Vytvorí stĺpec s výsledkom vynásobenia dvoch stĺpcov tabuľky.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Vypočíta celkovú cenu pri zohľadnení stĺpca Discount.

"Hello" & [Name]

V novom stĺpci skombinuje slovo Hello s obsahom stĺpca Name.

Date.DayOfWeekName([DOB])

Vytvorí nový stĺpec, v ktorom sa zobrazí názov dňa v týždni(napríklad pondelok), ktorý je odvodený od typu údajov stĺpca s dátumom a časom doB.

DateTime.Time([DOB])

Vytvorí nový stĺpec, ktorý zobrazuje len čas odvodený od typu údajov stĺpca dátumu a času DOB.

Date.Month([DOB])

Vytvorí nový stĺpec, ktorý zobrazí mesiac ako číslo od 1 do 12, napríklad 4 pre apríl, odvodené z typu údajov stĺpca dátumu a času DOB.

Pozrite tiež

Pomocník doplnku Power Query for Excel

Pridanie vlastného stĺpca (docs.com)

Pridanie stĺpca na základe typu údajov (Power Query)

Pridanie stĺpca indexu (docs.com)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×