Pridanie zdroja do webovej aplikácie Project Web App

Pridanie zdroja do webovej aplikácie Project Web App

Keď svoju lokalitu aplikácie Project Web App zdieľate s určitým používateľom, môžete tohto používateľa pridať ako zdroj. Zdroje zahŕňajú pracovníkov, materiály a náklady, ktoré sú potrebné na dokončenie projektu.

Postup pridania zdroja do fondu zdrojov v aplikácii Project Web App:

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Zdroje.

 2. Kliknite na položky Zdroje > Nový.

 3. Vyberte typ nového zdroja:

  • Pracovné zdroje sú ľudia, ktorí vykonávajú úlohy v projekte.

  • Materiálové zdroje sú nástroje potrebné na dokončenie projektu. Môžu to byť napríklad vozidlá, počítače alebo konferenčné miestnosti.

  • Nákladové zdroje sú poplatky súvisiace s projektom. Môžu to byť napríklad náklady na ubytovanie alebo leteckú prepravu.

 4. Ak pridávate zdroj, ktorý pomôže sledovať rozpočet projektu, začiarknite políčko Rozpočet.

 5. Ak pridávate zdroj, ktorý bude predstavovať súhrnnú kategóriu zdrojov, napr. kategóriu Vývojár alebo Dodávateľ, začiarknite políčko Všeobecné.

 6. V časti Identifikačné informácie začiarknite políčko Zdroj sa môže prihlásiť do webovej aplikácie Project Web App, ak chcete, aby sa zdroj mohol prihlásiť a odoslať časový výkaz, aby mohol zadávať priebeh úloh alebo zobrazovať svoj projekt v aplikácii Project Web App. Spravidla sa to vzťahuje iba na zdroje typu Práca, teda zdroje.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak ste začiarkli políčko Zdroj sa môže prihlásiť do webovej aplikácie Project Web App, v časti Overenie používateľa zadajte do poľa Prihlasovacie konto používateľa meno zdroja alebo e-mailovú adresu.

  • Ak ste nezačiarkli políčko Zdroj sa môže prihlásiť do webovej aplikácie Project Web App, zadajte pre zdroj údaj do poľa Zobrazované meno a potom v prípade potreby zadajte údaj do poľa E-mailová adresa, identifikátor RBS a údaj do poľa Iniciálky.

 8. V časti Atribúty priradenia vyberte pre zdroj príslušné atribúty. Nie ste si istí, ktoré atribúty použiť?

 9. V prípade potreby vyberte položku Oddelenie pre zdroj.

 10. V časti Skupinové polia zadajte v prípade potreby údaje do polí Skupina, Kód, Nákladové stredisko a Typ nákladov.

 11. Ak vaša organizácia využíva tímy v aplikácii Project Web App, v časti Podrobnosti o tíme vyberte možnosti, ktoré sa najlepšie hodia pre daný zdroj.

 12. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o atribútoch priradenia

Každý zdroj môže mať viaceré rôzne podrobnosti, ktoré sa nastavujú v časti Atribúty priradenia.

Atribút

Popis

Zdroj vyžaduje schválenie pre všetky priradenia projektu (iba Project Online a Project Server 2016)

Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby čas tohto zdroja podrobne spravoval správca zdrojov. Ak je toto políčko začiarknuté, projektovým manažérom sa pred priradením zdroja k úlohám zobrazí upozornenie, že majú odoslať na schválenie správcovi zdrojov žiadosti o rezervovanie.

Zdroj možno vyvážiť

Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa hodiny zdroja mohli v rámci projektu rovnomerne rozdeliť.

Základný kalendár

Vyberte kalendár, ktorý najlepšie zodpovedá plánu daného zdroja.

Predvolený typ rezervácie

Vyberte, či má byť zdroj po priradení k určitej úlohe určený (možnosť Určené) alebo či má byť navrhnutý ako možný zdroj na priradenie k určitej úlohe (možnosť Navrhované).

Správca časového výkazu

Vyberte osobu, ktorá bude schvaľovať časový výkaz tohto zdroja.

Predvolený vlastník priradenia

Vyberte osobu, ktorá bude spravovať priradené úlohy tohto zdroja.

Čo najskôr dostupné

Zadajte najskorší dátum, keď tento zdroj možno priraďovať k úlohám.

Čo najneskôr dostupné

Zadajte najneskorší dátum, keď tento zdroj môže ešte pracovať na úlohách.

Štandardná sadzba

Zadajte štandardnú mzdovú sadzbu pre tento zdroj.

Sadzba za prácu nadčas

Zadajte mzdovú sadzbu za prácu nadčas daného zdroja.

Aktuálne max. jednotky (%)

Zadajte maximálny percentuálny podiel času daného zdroja, ktorý je dostupný na prácu na projektoch. Ak môže zdroj pracovať napríklad iba 20 hodín týždenne, zadajte pre parameter Aktuálne max. jednotky (%) daného zdroja hodnotu 50 %.

Náklady na použitie

Ak sa s týmto zdrojom v prípade každej priradenej úlohy spájajú náklady, zadajte ich do tohto poľa. Ak napríklad ako zdroj pridávate dodávkové auto, môže sa s ním spájať paušálny poplatok za prenájom, ktorý sa platí pri každom použití.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×