Pridanie, zmena alebo odstránenie chybových úsečiek do grafu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Chybové úsečky v grafoch, ktoré vytvárate, vám uľahčujú zistenie rozsahu chyby a smerodajnej odchýlky. Môžu sa zobrazovať na všetkých údajových bodoch alebo značkách údajových bodov v rade údajov ako veľkosť štandardnej chyby, percento alebo štandardná odchýlka. Môžete nastaviť vlastné hodnoty, a zobraziť tak presné požadované veľkosti chýb. Pomocou nich môžete napríklad zobraziť kladnú alebo zápornú desaťpercentnú veľkosť chyby vo výsledkoch vedeckého pokusu ako v nasledujúcom príklade:

Čiarový graf s 10 % chybovými úsečkami

Chybové úsečky môžete použiť v dvojrozmerných plošných, pruhových, stĺpcových, čiarových, bublinových a bodových grafoch XY (závislosť). V bublinových a bodových grafoch XY je možné zobraziť chybové úsečky pre hodnoty x a y.

Poznámka: Tieto postupy použitie balíka Office 2013 a novšie verzie. Hľadáte postup balíka Office 2010?

Pridanie alebo odstránenie chybových úsečiek

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. Kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa grafu a potom začiarknite políčko Chybové úsečky. (Odstráňte začiarknutie políčka odstrániť chybové úsečky.)

 3. Ak chcete zmeniť zobrazenú veľkosť chyby, kliknite na šípku vedľa políčka Chybové úsečky a potom vyberte niektorú z možností.

  Obrázok

  • Vyberte možnosť preddefinovanej chybovej úsečky, napríklad možnosť Štandardná chyba, Percento alebo Smerodajná odchýlka.

  • Ak chcete nastaviť vlastné veľkosti chybových úsečiek, vyberte položku Ďalšie možnosti a potom v časti Zvislá chybová úsečka alebo Vodorovná chybová úsečka vyberte požadované možnosti. V tejto časti môžete pri chybových úsečkách zmeniť aj možnosti Smer a Na konci alebo vytvoriť prispôsobené chybové úsečky.

   Príručka prechodu na program Excel 2010

Poznámka: Smer chybových úsečiek závisí od typu použitého grafu. V bodových grafoch sa zobrazujú vodorovné aj zvislé chybové úsečky. Tieto chybové úsečky odstránite tak, že ich vyberiete a potom stlačíte kláves Delete.

Zrevidovanie rovníc na výpočet veľkostí chýb

Ľudia sa často pýtajú, ako Excel vypočíta rozsah chýb. Na výpočet položiek Štandardná chyba a Smerodajná odchýlka, ktoré sú zobrazené v grafe, Excel používa tieto rovnice.

Možnosť

Používa túto rovnicu

Štandardná chyba

Rovnica

Kde:

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Smerodajná odchýlka

Rovnica

Kde:

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

M = aritmetický priemer

Pridanie, zmena alebo odstránenie chyby pruhov v grafe balíka Office 2010

V programe Excel, môžete zobraziť chybové úsečky, ktoré používajú sumu štandardná chyba, percento z hodnoty (5%) alebo smerodajná odchýlka.

Štandardná chyba a smerodajnú odchýlku pomocou nasledovných rovníc na výpočet veľkosti chyby, ktoré sú zobrazené v grafe.

Možnosť

Používa túto rovnicu

Kde

Štandardná chyba

Rovnica

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Smerodajná odchýlka

Rovnica

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

M = aritmetický priemer

 1. Na oblasť 2D, pruhovom, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie chybových úsečiek do všetkých radoch údajov v grafe, kliknite na oblasť grafu.

  • Pridanie chybových úsečiek do vybratého údajového bodu alebo radov údajov, kliknite na údajový bod alebo rad údajov, ktorý sa má alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu:

   1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

    Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

   2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

    excel ribbon image

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Kliknite na možnosť preddefinovanej chybovej panel, napríklad Chybové úsečky so štandardnou chybou, Chybové úsečky s percentom alebo Chybové úsečky so štandardnou odchýlkou.

  2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti chýb panel a potom v časti Zvislé chybové úsečky alebo Vodorovnej osi chybové úsečky, kliknite na položku zobrazenia a chyby suma možnosti, ktoré chcete použiť.

   Poznámka: Smer chybové úsečky závisí od typu grafu schémy. Grafy XY (závislosť), sa predvolene zobrazujú ako vodorovné a zvislé chybové úsečky. Jeden z týchto chybových úsečiek môžete odstrániť tak, že ich vyberiete a potom stlačíte kláves DELETE.

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu :

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   excel ribbon image

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti na paneli chyby.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku chyby panel smeru hodinových ručičiek a ukončenia štýl, ktorý chcete použiť.

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu :

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   excel ribbon image

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti na paneli chyby.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V časti Veľkosť chyby, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete použiť iný spôsob na určenie veľkosti chyby, kliknite na metódu, ktorú chcete použiť a potom zadajte veľkosť chyby.

  2. Použitie vlastných hodnôt určiť veľkosť chyby, kliknite na položku vlastné a potom postupujte takto:

   1. Kliknite na položku zadať hodnotu.

   2. V poliach Chyby kladné a Záporné chybová hodnota zadajte rozsah hárka, ktorý chcete použiť ako suma chybové hodnoty alebo zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, oddelené čiarkami. Zadajte napríklad 0.4, 0.3, 0,8.

    Tip: Ak chcete zadať rozsah hárka, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla a potom vyberte údaje, ktoré chcete použiť v hárku. Kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova sa vrátite do dialógového okna.

    Poznámka: V Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office PowerPoint 2007, dialógové okno Vlastné chybové úsečky nezobrazí na tlačidlo Zbaliť dialógové okno a môžete zadať iba chybové hodnoty suma, ktorú chcete použiť.

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete odstrániť, alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu :

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   excel ribbon image

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku žiadne.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. Stlačte kláves DELETE.

Tip: Chybové úsečky môžete odstrániť okamžite po ich pridaní do grafu, kliknutím na položku späť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Vykonajte jeden z týchto krokov:

Vyjadrenie chýb v podobe percent, smerodajnej odchýlky alebo štandardnej chyby

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať chybové úsečky na.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. Na karte Graf urče n, kliknite na položku Pridať prvok grafu.

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Ukážte na Chybové úsečky a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Kliknite na položku

Akcia

Štandardná chyba

Použije sa štandardná chyba pomocou tohto vzorca:

Standard error formula

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Percento

Použije sa percento hodnoty pre každý údajový bod v rade údajov

Smerodajná odchýlka

Použije sa násobok smerodajnej odchýlky pomocou tohto vzorca:

Standard deviation formula

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch
M = aritmetický priemer

Vyjadrenie chýb ako vlastných hodnôt

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať chybové úsečky na.

 2. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti chybové úsečky.

 3. Na table Formátovať chybové úsečky na karte Možnosti panel chýb v časti Veľkosť chyby, kliknite na položku vlastné a potom kliknite na položku Zadať hodnotu.

 4. V časti Veľkosť chyby kliknite na položku Vlastné a potom na položku Zadať hodnotu.

  Zobrazí sa tabla formátovať chybové úsečky s vlastnými vybratá veľkosť chyby

 5. Do polí Kladná chybová hodnota a Záporná chybová hodnota zadajte požadované hodnoty pre jednotlivé údajové body, pričom ich oddeľujte čiarkami (napríklad 0,4, 0,3, 0,8), a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Chybové hodnoty môžete určiť aj ako rozsah buniek v tom istom excelovom zošite. Ak chcete vybrať rozsah buniek, v dialógovom okne Vlastné chybové úsečky vymažte obsah poľa Kladná chybová hodnota alebo Záporná chybová hodnota a potom vyberte rozsah buniek, ktorý chcete použiť.

Pridanie stĺpcov rastu a poklesu

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať úsečky na nahor a nadol.

 2. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu, ukážte na Stĺpce rastu a poklesu a potom kliknite na tlačidlo úsečky nahor a nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Zmena typu existujúceho grafu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×