Prijatie alebo odmietnutie žiadosti o nasadenie v Projecte Online

Prijatie alebo odmietnutie žiadosti o nasadenie v Projecte Online

Keď projektový manažér odošle žiadosť o rezervovanie, musí správca zdrojov na jej revíziu využiť Project Online alebo Project Server 2016 a rozhodnúť o ďalšom vhodnom postupe.

V stredisku zdrojov vyberte zdroje, ktoré spravujete, potom kliknite na položky Zdroje > Žiadosti o zdroje a prezrite, čo odoslali projektoví manažéri.

Výber položky Žiadosti o zdroje na karte Zdroje

Vyhľadajte žiadosti označené ako Navrhované a potom vykonajte nasledovné:

  • Pokiaľ sa žiadosti zdajú byť v poriadku, prijmite ich také, aké sú.    Začiarknite políčko žiadosti a potom kliknite na položky Rezervácie > Prijať. Označenie žiadosti sa zmení na Potvrdené a projektový manažér má súhlas na priradenie zdroja k úlohám na základe žiadosti.

    Na karte Rezervácie vyberte položku Prijať

  • Vykonajte niekoľko zmien a potom žiadosť prijmite.    Máte možnosť zmeniť ľubovoľné podrobnosti žiadosti vrátane výmeny požadovaného zdroja za iný zdroj. Ak si projektový manažér vyžiadal všeobecný typ zdroja, napríklad softvérového inžiniera, môžete ho nahradiť konkrétnou osobou v tejto role, ktorá túto úlohu môže vykonať.

    Výber položky Upraviť rezervovanie na karte Rezervácie

    Na stránke Žiadosti o zdroje môžete zmeniť údaje označené ako Názov zdroja, Potvrdené jednotky, Potvrdený dátum začatia alebo Potvrdený dátum dokončenia. Po vykonaní zmien kliknite na položky Rezervácie > Prijať. Zmeny sa odošlú projektovému manažérovi, ktorý sa môže rozhodnúť, či váš návrh prijme alebo opätovne odošle žiadosť obsahujúcu ďalšie zmeny.

  • Odmietnite žiadosť.    Ak žiadosť nie je prijateľná a zmeny navrhované projektovému manažérovi nie sú riešením, môžete ju jednoducho odmietnuť. Začiarknite políčko žiadosti a potom kliknite na položky Rezervácie > Odmietnuť. Projektový manažér uvidí, že žiadosť je odmietnutá, môže v nej vykonať zmeny a znova ju odoslať. Ak je žiadosť potrebné odmietnuť, zvážte pridanie komentárov alebo prediskutovanie dôvodov s projektovým manažérom, aby sa potreba zdrojov náležite vyriešila.

Čo by mám hľadať?

Ak si nie ste istí tým, či je rezervovanie akceptovateľné, môžete použiť zobrazenie Plánovanie kapacity a získať viac informácií o dostupnosti, práci, priradených úlohách a rezerváciách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×