Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov v programe Excel for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Povedzme, že chcete predĺžiť dátum dokončenia projektu o dva týždne alebo chcete určiť dĺžku niektorej úlohy zo zoznamu úloh. K dátumu možno pripočítať, respektíve od neho možno odpočítať dni, mesiace aj roky pomocou jednoduchého vzorca alebo pomocou funkcie hárka, ktorá je určená konkrétne na prácu s dátumami.

Pripočítanie alebo odpočítanie dní od dátumu

Predpokladajme, že zostatok na účte je splatný 8. februára 2012. Na svoj bežný účet chcete previesť peniaze tak, aby naň prišli 15 kalendárnych dní pred týmto dátumom. Zároveň viete, že váš účet má 30-dňový cyklus fakturácie a vy chcete zistiť, kedy by ste mali previesť peniaze na vyúčtovanie v marci 2012, aby boli dostupné 15 dní pred týmto dátumom. Postupujte takto:

 1. Otvorte nový hárok zošita.

 2. Do bunky A1 zadajte 08.02.12.

 3. Do bunky B1 zadajte =A1-15 a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec odpočíta od dátumu v bunke A1 15 dní.

 4. Do bunky C1 zadajte =A1+30 a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta k dátumu v bunke A1 30 dní.

 5. Do bunky D1 zadajte =C1-15 a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec odpočíta 15 dní od dátumu v bunke C1.

  V bunkách A1 a C1 sa zobrazujú dátumy splatnosti pre februárový a marcový zostatok na účte (08.02.12 a 09.03.12). V bunkách B1 a D1 sa zobrazujú dátumy (24.01.12 a 23.02.12), do ktorých by ste mali previesť peniaze, aby prišli 15 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti.

Pripočítanie alebo odpočítane mesiacov od dátumu

Povedzme, že chcete ku konkrétneho dátumu pripočítať alebo od neho odpočítať určitý počet celých mesiacov. Pomocou funkcie EDATE to urobíte rýchlo.

Do funkcie EDATE musíte zadať dve hodnoty (známe aj ako argumenty): počiatočný dátum a počet mesiacov, ktorý chcete pripočítať alebo odpočítať. Ak chcete mesiace odpočítať, zadajte ako druhý argument záporné číslo (napríklad =EDATE("15.02.12";-5)). Tento vzorec odpočíta od dátumu 15.02.12 5 mesiacov a výsledkom bude dátum 15.09.11.

Hodnotu počiatočného dátumu môžete zadať ako odkaz na bunku obsahujúcu hodnotu dátumu alebo ako dátum v úvodzovkách, napríklad "15.02.12".

Predpokladajme, že chcete k dátumu 16. októbra 2012 pripočítať 16 mesiacov.

 1. Do bunky A5 zadajte 16.10.12.

 2. Do bunky B5 zadajte =EDATE(A5;16) a stlačte kláves RETURN.

  Táto funkcia používa ako počiatočný dátum hodnotu v bunke A5.

 3. Do bunky C5 zadajte =EDATE("16.10.12";16) a stlačte kláves RETURN.

  V tomto prípade funkcia používa hodnotu dátumu, ktorú ste zadali priamo do vzorca, teda "16.10.12".

  V obidvoch bunkách B5 a C5 sa zobrazí dátum 16.02.14.

  Prečo sa mi výsledky zobrazujú ako čísla a nie ako dátumy?

  V závislosti od formátu buniek, do ktorých ste zadali vzorce, môže Excel zobraziť výsledky ako poradové čísla – v tomto prípade sa môže dátum 16.02.14 zobraziť ako číslo 41686. Ak sa výsledky zobrazujú ako poradové čísla, môžete ich formát zmeniť takto:

  1. Vyberte bunky B5 a C5.

  2. Na karte Domov v časti Formát vyberte položku Formátovať bunky a potom vyberte položku Dátum. Hodnoty v jednotlivých bunkách by sa mali zmeniť a namiesto poradového čísla by sa mal zobraziť dátum.

Pripočítanie alebo odpočítane rokov od dátumu

Predpokladajme, že chcete ku konkrétnym dátumom pripočítať alebo od nich odpočítať určitý počet rokov, ako je to popísané v nasledujúcej tabuľke:

Dátum

Počet rokov, ktoré sa majú pripočítať alebo odpočítať

9.6.2009

3

02.09.09

-5

10.12.10

25

 1. V novom hárku zadajte do bunky A2 hodnotu 9.6.2009 a do bunky B2 hodnotu 3.

 2. Do bunky A3 zadajte hodnotu 2.9.2009 a do bunky B3 hodnotu -5.

 3. Do bunky A4 zadajte hodnotu 10.12.2010 a do bunky B4 hodnotu 25.

 4. Do bunky A6 zadajte =DATE(YEAR(A2)+B2;MONTH(A2);DAY(A2)) a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta hodnotu v bunke B2 (3 roky) k hodnote v bunke A2 a výsledkom bude dátum 9.6.2012.

 5. Do bunky A7 zadajte =DATE(YEAR(A3)+B3;MONTH(A3);DAY(A3)) a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta hodnotu v bunke B3 (-5 rokov) k hodnote v bunke A3 a výsledkom bude dátum 2.9.2004.

 6. Do bunky A8 zadajte =DATE(YEAR(A4)+B4;MONTH(A4);DAY(A4)) a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta hodnotu v bunke B4 (25 rokov) k hodnote v bunke A4 a výsledkom bude dátum 10.12.2035.

  V každom z týchto troch vzorcov sa pripočíta zadaný počet rokov zo stĺpca B k hodnote roka, ktorá je odvodená z dátumu v stĺpci A.

  V bunke A6 sa napríklad funkcia YEAR použije na dátum zadaný v bunke A2 (9.6.2009) a vráti číslo 2009 ako hodnotu roka. Vzorec potom pripočíta k hodnote roka číslo 3 (hodnotu v bunke B2), čím sa dosiahne výsledok 2012. V rovnakom vzorci vráti funkcia MONTH hodnotu 6 a funkcia DAY vráti hodnotu 9. Funkcia DATE nakoniec skombinuje tieto tri hodnoty do dátumu, ktorý bude o tri roky od daného dátumu: 9.6.2012.

Pripočítanie kombinácie počtu dní, mesiacov a rokov k dátumu

Povedzme, že chcete ku konkrétnemu dátumu pripočítať kombináciu dní, mesiacov a rokov.

 1. V novom hárku zadajte do bunky A2 hodnotu 9.6.2012.

 2. Do bunky A4 zadajte =DATE(YEAR(A2)+3;MONTH(A2)+1;DAY(A2)+5) a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta k dátumu 9.6.2012 3 roky, 1 mesiac a 5 dní a výsledok bude dátum 14.7.2015.

 3. Do bunky A5 zadajte =DATE(YEAR(A2)+1;MONTH(A2)+7;DAY(A2)+5) a stlačte kláves RETURN.

  Tento vzorec pripočíta k dátumu 9.6.2012 1 rok, 7 mesiacov a 5 dní a výsledok bude dátum 14.1.2014.

  Vo všetkých vzorcoch sa k dátumu v bunke A2 pripočíta zadaný počet rokov, mesiacov a dní.

  V bunke A5 sa napríklad funkcia YEAR použije na dátum zadaný v bunke A2 (9. 6.2012) a vráti ako rok hodnotu 2012. Vzorec potom pripočíta k hodnote roka číslo 1, čím sa dosiahne hodnota 2013. Funkcia MONTH vráti hodnotu 6 a potom sa k tejto hodnote pripočíta 7 mesiacov. Vzhľadom na to, že súčet 6 a 7 dáva výsledok 13 mesiacov, funkcia DATE pripočíta k hodnote roka 1 rok, čím sa dosiahne hodnota 2014. Funkcia DATE potom odpočíta od hodnoty mesiaca číslo 12, čím sa pre mesiac dosiahne hodnota 1. Funkcia DAY vráti hodnotu 9, ku ktorej sa pripočíta hodnota 5 dní, čím sa dosiahne hodnota 14. Funkcia DATE nakoniec skombinuje tieto tri hodnoty (2014, 1 a 14) do dátumu, ktorý bude o jeden rok, sedem mesiacov a päť dní od zadaného dátumu: 14.1.2014.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×