Pripojenie k schôdzi cez Lync alebo k zvukovej konferencii či videokonferencii

Pomocou Lyncu pre iPad sa možno k schôdzi cez Lync pripojiť viacerými spôsobmi. Po pripojení by ste mali počuť zvuk schôdze a vidieť video ostatných účastníkov (ak ho používajú) a všetok zdieľaný obsah schôdze. K schôdzi sa tiež môžete rýchlo pripojiť znova alebo obnoviť predchádzajúcu konverzáciu s jej účastníkmi. V iPade sa môžete pripojiť k schôdzi cez Lync bez toho, aby ste sa museli prihlásiť do Lyncu alebo dokonca vlastniť konto Lync.

Úvodné informácie týkajúce sa používania Lyncu v iPade

Pozrite si toto krátke video a získajte informácie o tom, ako používať Lync na odosielanie okamžitých správ, uskutočnenie hovoru a pripojenie k schôdzi v iPade.

Alebo si prečítajte podrobné informácie o pripojení k schôdzi cez Lync a ďalšie informácie

Pripojenie k schôdzi alebo k audiokonferencii či videokonferencii

 1. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi cez Lync, ťuknutím na štvrtú ikonu zľava prejdite na obrazovku Schôdze.

 2. Na obrazovke Schôdze vyberte schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite na položku Pripojiť sa k schôdzi.

 3. V závislosti od nastavenia možností pre hovory VoIP nastane jedna z týchto situácií:

 • K zvuku alebo videu budete pripojení pomocou protokolu VoIP, a to buď s použitím Wi-Fi (ak ste pripojení k Wi-Fi sieti), alebo mobilnej údajovej tarify.

 • Prípadne vám Lync zavolá na mobilný telefón a k schôdzi sa pripojíte prijatím hovoru cez Lync. Táto situácia nastane len v prípade, že máte možnosti zvukového hovoru alebo videohovoru nastavené na možnosť ZAPNUTÉ a vaše zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi sieti.

Pripojenie k schôdzi cez Lync alebo ku konferenčnému hovoru prostredníctvom telefónu

K schôdzi sa môžete pripojiť aj telefonicky z akéhokoľvek telefónu, a to vytočením čísel pre Telefonické pripojenie, ktoré sú uvedené v pozvánke na schôdzu. Číslo pre telefonické pripojenie je uvedené v dolnej časti žiadosti o schôdzu.

Po vytočení čísla sa vaše telefónne číslo zobrazí v zozname účastníkov schôdze.

Čakanie v čakárni schôdze

Čakáreň schôdzeje čakáreň online. Vedúci účastník schôdze môže riadiť prístup k schôdzi alebo povoliť prístup osoby, ktorá nemá správne poverenia na schôdzu.

Ak vedúci účastník schôdze povolil čakáreň schôdze, budete musieť počkať, kým vám vedúci účastník povolí účasť na schôdzi. Ak čakáte v čakárni, neprechádzajte do inej aplikácie, pretože by sa tým zrušila požiadavka na pripojenie k schôdzi.

Pripojenie k schôdzi cez Lync, ak nie ste používateľom Lyncu alebo nie ste do Lyncu prihlásení

V iPade sa môžete pripojiť k schôdzi cez Lync bez toho, aby ste sa museli prihlásiť do Lyncu alebo dokonca vlastniť konto Lync. Postup:

 1. Pred schôdzou nainštalujte Lync 2013 (z obchodu App store pre iPad). (Ak nenainštalujete Lync vopred, pri pokuse o pripojenie k schôdzi sa zobrazí výzva na jeho inštaláciu.)

 2. Neprihlasujte sa do Lyncu.

 3. Po ťuknutí na prepojenie schôdze v mobilnom zariadení sa zobrazí výzva Lyncu na pripojenie k schôdzi.

 4. Ťuknite na položku Prihlásiť sa ako hosť.

Po zadaní mena získate prístup do okna konverzácie schôdze (alebo do čakárne v prípade, že sa vedúci účastník schôdze rozhodol túto funkciu použiť).

Tu je niekoľko možností, ktoré ako hosť schôdze môžete a nemôžete vykonať, ak nie ste prihlásení do Lyncu:

Môžete…

 • otvoriť obrazovku nastavení schôdze a zmeniť nastavenia používania Wi-Fi siete pri sledovaní videa a práci s obsahom schôdze a nastavenia režimu textového telefónu (TTY).

 • zobraziť zoznam účastníkov schôdze a mená a funkcie ostatných účastníkov.

 • byť povýšení na prezentujúceho a mať rovnaké možnosti prezentujúceho ako ostatné osoby v zozname.

Nemôžete...

 • prejsť na iné obrazovky Lyncu než obrazovku konverzácie schôdze a obrazovku nastavení schôdze.

 • otvoriť kartu kontaktu zo zoznamu.

 • vidieť fotografie kontaktov v zozname alebo oblasť aktívneho rečníka.

Pridanie osoby k hovoru

Ak chcete k hovoru pridať inú osobu, použite niektorý z týchto postupov:

 • Na obrazovke Konverzácie ťuknite na ikonu Viac, potom na položku Pozvať a nakoniec ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať k hovoru.

 • V zozname Účastníci ťuknite na ikonu Pridať (+) (v pravom hornom rohu obrazovky), vyhľadajte kontakt, ťuknite na jeho meno a potom ťuknite na položku Hovor cez Lync alebo ikonu Telefón. Lync tejto osobe zavolá a pridá ju ku konverzácii.

Opätovné pripojenie k schôdzi

Ak musíte schôdzu cez Lync dočasne opustiť alebo sa z akéhokoľvek dôvodu preruší pripojenie, môžete sa k nej znova pripojiť kliknutím na tlačidlo Znova sa pripojiť v oznámení alebo na obrazovke Konverzácia.

Poznámka:  Ak sa v čase odpojenia nenachádzate v aplikácii Lync, môže sa zobraziť oznámenie o odpojení, ale na tlačidlo Znova sa pripojiť bude možné ťuknúť až po návrate do aplikácie Lync.

Obnovenie konverzácie

Ak chcete pokračovať v konverzácii tam, kde ste prestali, ťuknite na ikonu Konverzácie v ľavej časti obrazovky Lyncu. Posuňte sa v zozname nadol na konverzáciu, ktorú chcete obnoviť, a ťuknite na jej výpis. Keď účastníkom odošlete okamžitú správu alebo im zavoláte, Lync odošle všetkým účastníkom pôvodnej konverzácie novú pozvánku a do správy zahrnie históriu konverzácie.

Súvisiaci obsah

Čo môžete robiť na zvukovej schôdzi alebo videoschôdzi

Zobrazenie obsahu schôdze

Najčastejšie otázky o Lyncu v iPade

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×