Keď otvoríte Excel, chcete hneď zobraziť konkrétny zošit? Alebo máte vlastnú šablónu, ktorú chcete použiť pri každom vytvorení nového zošita? Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov môžete prispôsobiť, čo sa zobrazí Excel alebo pri vytvorení nového zošita alebo hárka.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Presuňte zošit, ktorý chcete použiť, do priečinka Pri spustení alebo Excel:

 1. Vo Finderi zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz po spustení a stlačte kláves RETURN.

 2. Vo výsledkoch dvakrát kliknite na priečinok Pri spustení a potom dvakrát kliknite na priečinok Priečinok Excel priečinok.

 3. Premiestnite zošit do tohto priečinka.

Ak je zošit, ktorý chcete použiť, uložený na sieťovej jednotke alebo nechcete zošit premiestniť z aktuálneho umiestnenia, vytvorte pre súbor alias. Pomoc s vytváraním aliasov nájdete v Pomocníkovi Apple.

 1. Vo Finderi zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz startup (spustiť) a ak chcete zadať hľadaný typ, kliknite na položku This Mac (Tento Mac).

 2. Vo výsledkoch hľadania dvakrát kliknite na priečinok Pri spustení a potom dvakrát kliknite na priečinok Excel priečinok.

 3. Premiestnite zošit z tohto priečinka.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Do poľa Pri spustení otvorte všetky súbory v zadajte umiestnenie súborov, ktoré chcete Excel automaticky otvárať.

Keď Excel nový zošit, nový súbor sa vytvorí zo šablóny s názvom Zošit. Ak chcete použiť vlastnú šablónu, predvolenú šablónu zošita je nutné nahradiť vlastnou.

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete použiť ako novú predvolenú šablónu.

 2. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 3. Do poľa Uložiť akozadajte názov Knihy Excel do rozbaľovacieho poľa Formát súboru vyberte možnosť Šablóna (.xltx) alebo Šablóna Excel Macro-Enabled (.xltm),podľa toho, čo je potrebné.

  Túto šablónu je potrebné uložiť do priečinka Pri spustení a súbor musí mať názov Book.xltx (alebo .xltm).

 4. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na šípku nadol vedľa položky Uložiť ako.


  obrázok zobrazujúci dialógové okno Uložiť ako

 5. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz "startup" a stlačte kláves RETURN.

 6. Vo výsledkoch hľadania dvakrát kliknite na priečinok Pri spustení, dvakrát kliknite na priečinok Priečinok Excel potom kliknite na položku Uložiť.

  Vo výsledkoch hľadania dvakrát kliknite na priečinok Pri spustení, dvakrát kliknite na priečinok Priečinok Excel potom kliknite na položku Uložiť.

  Tento súbor sa použije ako nová šablóna zošita len vtedy, ak má názov Zošit.xltx alebo Book.xltm.

 7. Zavrite a znova Excel novej šablóny.

Priečinok Osobné šablóny je miesto, kde môžete ukladať vlastné šablóny, ktoré sa zobrazia na karte Osobné po výbere položky Nové zo šablóny v Excel. 

 1. Priečinok osobných šablón možno nastaviť vo Microsoft Word, pretože priečinok používajú Word a Excel.  Ak chcete zmeniť umiestnenie šablón osôb, spustite Microsoft Word potom prejdite do ponuky Wordu a > Predvoľby > Umiestnenie súborov.  Vyberte položku Používateľské šablóny a nastavte ju do požadovaného priečinka. 

snímka obrazovky panela s predvoľbami umiestnenia súborov Microsoft Word

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Do poľa Hárky v novom zošite zadajte počet hárkov, ktoré chcete mať v zošite.

Predvolené písmo, ktoré sa Excel pri každom otvorení nového zošita, môžete zmeniť. Predvolene je text v každom zošite Excel 12-bodové písmo textu.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. V zozname Predvolené písmo kliknite na písmo, ktoré chcete použiť.

 4. V zozname Veľkosť písma zadajte alebo kliknite na veľkosť písma.

  Poznámka: Ak chcete začať používať nové predvolené písmo a Excel, musíte ho ukončiť a potom znova otvoriť. Nové predvolené písmo a veľkosť písma sa použijú iba v nových zošitoch, ktoré vytvoríte po opätovnom otvorení Excel. Existujúce zošity to nemá vplyv na existujúce zošity.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Otvoriť galériu Excel otvoríte.

  Pri ďalšom otvorení Excel prázdny zošit.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Vo Finderi presuňte zošit, ktorý chcete použiť, do priečinka /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

  Ak je zošit, ktorý chcete použiť, uložený na sieťovej jednotke alebo nechcete zošit premiestniť z aktuálneho umiestnenia, vytvorte pre súbor alias. Pomoc s vytváraním aliasov nájdete v Pomocníkovi Apple.

Excel automaticky otvorí súbory uložené v priečinku Excel Startup aj v voliteľnom alternatívnom spúšťacom priečinku.

 • Ak chcete zabrániť otváraniu súboru pri každom Excel, premiestnite zošit z
  /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel folder or the alternate startup folder to a different folder.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Do poľa Pri spustení otvorte všetky súbory v zadajte umiestnenie súborov, ktoré chcete Excel automaticky otvárať.

Keď Excel nový zošit, nový súbor sa vytvorí zo šablóny s názvom Zošit. Ak chcete použiť vlastnú šablónu, predvolenú šablónu zošita je nutné nahradiť vlastnou.

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete použiť ako novú predvolenú šablónu.

 2. V ponuke Excel kliknite na položku Súbor apotom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte:

  Zošita v kontextovej ponuke Formát vyberte položku Šablóna Excel (.xltx) alebo Excel Macro-Enabled zošit (.xlsm)podľa toho, čo je potrebné.

 4. V zozname prehliadač stĺpca vyberte položku Aplikácie/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel a potom kliknite na položku Uložiť.

 5. Vo Finderi otvortepoložku Aplikácie/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

 6. Vyberte súbor zošita a v kontextovej ponuke Akcia kliknite Pracovný priestor Marketing vzorového podniku s navigačnou tablou a vzorovým podnikompoložku Získať informácie.

 7. Na table & názov vyberte v poli obsahujúcom názov súboru časť .xltx názvu súboru, stlačte kláves DELETE a potom stlačte kláves RETURN.

  Zobrazí sa správa Naozaj chcete odstrániť príponu .xltx?.

 8. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Ak chcete rozoznať novú verziu Excel, musí byť prípona súboru odstránená.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Do poľa Hárky v novom zošite zadajte počet hárkov, ktoré chcete mať v zošite.

Predvolené písmo, ktoré sa Excel pri každom otvorení nového zošita, môžete zmeniť. Predvolene je text v každom zošite Excel 12-bodové písmo textu.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. V kontextovej ponuke Štandardné písmo kliknite na písmo, ktoré chcete použiť.

 4. V poli Veľkosť zadajte alebo kliknite na veľkosť písma.

  Poznámka: Ak chcete začať používať nové predvolené písmo a Excel, musíte ho ukončiť a potom znova otvoriť. Nové predvolené písmo a veľkosť písma sa použijú iba v nových zošitoch, ktoré vytvoríte po opätovnom otvorení Excel. Existujúce zošity to nemá vplyv na existujúce zošity.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vytváraniekliknite na položku Všeobecné Zoznam Úlohy na stránke.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Excel galérie zošitov pri otvorení aplikácie.

  Pri ďalšom otvorení Excel prázdny zošit.

Automatické makrá (napríklad Workbook_Open) v zošite sa spustia automaticky po otvorení zošita.

 • Ak chcete zabrániť automatickému spúšťaniu makier, počas otvárania zošita podržte stlačený kláves SHIFT.

Pozrite tiež

Vytvorenie a používanie vlastnej šablóny

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×