Čo môžete prispôsobiť?

Čo môžeteprispôsobiť: Pás s nástrojmi môžete prispôsobiť a usporiadať karty a príkazy v poradí, v akom ich chcete, skryť alebo odkryť pás s nástrojmi a skryť tie príkazy, ktoré používate menej často. Okrem toho môžete exportovať alebo importovať prispôsobený pás s nástrojmi.

Pás s nástrojmi s kartami, skupinami a príkazmi.

Čo nie je možné prispôsobiť:Nie je možné zmenšiť veľkosť pása s nástrojmi ani veľkosť textu alebo ikon na páse s nástrojmi. Jediným spôsobom, ako to urobiť, je zmeniť rozlíšenie zobrazenia, a tým zmeniť veľkosť všetkého, čo je na strane. Farbu pása s nástrojmi ani jeho ikon nie je možné zmeniť, môžete však zmeniť farebnú schému, ktorá sa Office používa. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena Office motívu.

Pri prispôsobovanie pása snástrojmi: Prispôsobenia sa vzťahujú len na Office programu, v rámci ktorý aktuálne pracujete. Ak napríklad prispôsobujete pás s nástrojmi vo Worde, tieto zmeny sa vo Worde Excel. Ak chcete mať podobné prispôsobenia aj v iných Office aplikáciách, na to, aby ste chceli vykonať rovnaké zmeny, bude potrebné otvoriť každú z týchto aplikácií.

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi

 1. Spustite program Word.

 2. Skrytie pása s nástrojmi    V pravom hornom rohu aplikácie vyberte tlačidlo ^.

  Zobrazenie pása s nástrojmi    Vyberte kartu. Keď sa pás s nástrojmi rozbalí, vyberte Tlačidlo Zrušiť pripnutie v balíku Office 2016 pás s nástrojmi pripnete do hornej časti, aby tam ostane.

Ak používate režim čítania, stlačenímklávesu Esc zobrazte pás s nástrojmi.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Otvorenie okna Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesových skratiek

 • Prejdite na položku Možnosti > súbor > prispôsobiť pás s nástrojmi.

Poznámky: Ak chcete ušetriť čas, môžete vykonať viacero zmien a pridania, keď je okno otvorené, a uložiť ho len vtedy, keď ste hotoví.

 • Ak chcete uložiť zmeny a zobraziť výsledky, v okne prispôsobenia vyberte tlačidlo OK.

Predvolenú alebo vlastnú kartu alebo skupinu môžete premenovať. Premenovať možno len príkazy, ktoré ste pridali do vlastnej skupiny.

 1. Vyberte kartu, skupinu alebo príkaz (iba vlastné skupiny), ktoré chcete premenovať v okne Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Vyberte položkuPremenovať a zadajte nový názov.

 3. Voliteľne tiež môžete pridať ikonu z galérie ikon.

Premenovanie karty, skupiny alebo príkazu a pridanie ikony

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte kartu alebo skupinu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Vyberte šípku Posunúť nahoralebo Posunúť nadol, kým sa nedosuniete na želané poradie.

  Výber karty a použitie tlačidiel nahor alebo nadol

Skryť môžete vlastné aj predvolené karty. Kartu Súbor nie je možné skryť.

 • V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi zrušte začiarknutie políčka vedľa predvolenej karty alebo vlastnej karty, ktorú chcete skryť.

  Začiarkavacie políčko na skrytie alebo zobrazenie karty

Pridanie alebo odstránenie kariet alebo skupín

Môžete pridať vlastné karty alebo skupiny, ktoré budú na páse s nástrojmi ďalšie príkazy, alebo nahradiť predvolené karty vlastnými verziami. Vlastné karty a skupiny majú za názvom v okne Prispôsobenie pása s nástrojmi výraz (Vlastné), ale slovo (Vlastné) sa nezobrazuje na páse s nástrojmi.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte položku Nová karta.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na novú kartu, vyberte položkuPremenovať a zadajte nový názov alebo pridajte ikonu.

Pridanie vlastnej skupiny na kartu

Vlastnú skupinu je možné pridať na predvolenú alebo vlastnú kartu.

 1. Vyberte kartu, na ktorej sa má zobraziť nová skupina.

 2. Vyberte možnosť Nová skupina.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na novú skupinu, vyberte položkuPremenovať a zadajte nový názov alebo pridajte ikonu.

Predvolenú kartu nie je možné odstrániť, môžete však odstrániť vlastnú kartu.

 1. Vyberte vlastnú kartu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Odstráni príkazy z pásov s nástrojmi

Z karty môžete odstrániť predvolenú alebo vlastnú skupinu.

 1. Vyberte predvolenú alebo vlastnú skupinu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Odstráni príkazy z pásov s nástrojmi

Nahradenie predvolenej skupiny vlastnou skupinou

Predvolené príkazy nie je možné odstrániť zo skupiny, ktorá je vstavaná vo Worde. Môžete však skryť predvolenú skupinu a vytvoriť vlastnú skupinu s príkazmi, ktoré majú nahradiť predvolenú skupinu.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte predvolenú kartu, do ktorej chcete pridať vlastnú skupinu.

 2. Vyberte možnosť Nová skupina.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na novú skupinu a potom vyberte položku Premenovať.

 4. Zadajte názov novej skupiny a vyberte ikonu, ktorá ju bude zastupovať, keď sa veľkosť pása s nástrojmi zmení.

 5. V zozname Vybrať príkazy z vybertepoložku Hlavné karty.

 6. Vyberte znamienko plus (+) vedľa predvolenej karty obsahujúcej skupinu, ktorú chcete prispôsobiť.

 7. Vyberte znamienko plus (+) vedľa predvolenej skupiny, ktorú chcete prispôsobiť.

 8. Vyberte príkaz, ktorý chcete pridať do vlastnej skupiny, a potom vyberte položku Pridať.

  Tlačidlo príkazu Pridať na páse s nástrojmi

 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na predvolenú skupinu a vyberte položku Odstrániť.

Pridanie, premiestnenie alebo odstránenie príkazov z vlastných skupín

Príkazy je možné pridávať len do vlastnej skupiny umiestnenej na predvolenej alebo novej vlastnej karte. Premenovanie je možné len v prípade príkazov pridaných do vlastných skupín.

Predvolené príkazy sú zobrazené sivým písmom. Nemožno ich premenovať, zmeniť ich ikony alebo meniť ich poradie.

Príkazy môžete pridávať, presúvať alebo odstraňovať len vo vlastných skupinách.

Príklad zobrazujúci predvolené a vlastné skupiny

 1. Vyberte vlastnú skupinu, do ktorej chcete pridať príkaz.

 2. V zozname Vybrať príkazy z vyberte zoznam, z ktorého chcete pridať príkazy, napríklad Obľúbené príkazy aleboVšetky príkazy.

  Zoznam Vybrať príkazy z

 3. Vyberte príkaz z okna Vybrať príkazy z.

 4. Vyberte položku Pridať >>

Poznámka: Príkaz môžete tiež presunúť myšou do vlastnej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte príkaz, ktorý chcete premiestniť.

 2. Vyberte šípku Posunúť nahoralebo Posunúť nadol, kým sa nedosuniete na želané poradie.

Odstraňovať je možné len príkazy z vlastnej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte príkaz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, vyberte tlačidlo OK.

Príkazy možno premenovať len to, čo ste pridali do vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete premenovať.

 2. Vyberte položkuPremenovať a potom zadajte nový názov.

 3. Voliteľne tiež môžete pridať ikonu z galérie ikon.

  Premenovanie karty, skupiny alebo príkazu a pridanie ikony

Zobrazenie alebo skrytie označení príkazov vo vlastnej skupine

Ak chcete skryť označenia príkazov pridaných do vlastnej skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom vyberte položku Skryť označenia príkazov. Zopakovaním tohto postupu označenia znova zobrazíte.

Všetky karty môžete obnoviť do pôvodného stavu alebo môžete obnoviť ich pôvodný stav.

Keď obnovujete všetky karty pása s nástrojmi, môžete obnoviť aj panel s nástrojmi Rýchly prístup, aby sa na ňom zobrazovali len predvolené príkazy.

Ak chcete obnoviť pás s nástrojmi, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte položku Obnoviť.

 2. Vyberte položku Obnoviť všetky prispôsobenia.

Pôvodné nastavenia je možné obnoviť len v predvolených kartách.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte predvolenú kartu, ktorej predvolené nastavenia chcete obnoviť.

 2. Vyberte položku Vynulovaťa potom vyberte položku Obnoviť iba vybratú kartu pása s nástrojmi.

Prispôsobenia pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup môžete uložiť do súboru, ktorý môže importovať a používať spolupracovník alebo v inom počítači.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte položku Importovať alebo exportovať.

 2. Vyberte položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Dôležité: Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak sa chcete neskôr vrátiť k prispôsobeniam, ktoré aktuálne máte, mali by ste ich pred importom nových prispôsobení exportovať.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte položku Importovať alebo exportovať.

 2. Vyberte položku Importovať súbor prispôsobenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×