Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel so súborom príkazov, ktoré sú nezávislé od karty na práve zobrazovanom páse s nástrojmi. Panel s nástrojmi Rýchly prístup možno presunúť z jedného z dvoch možných umiestnení a možno naň pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámky: 

 • Veľkosť tlačidiel zastupujúcich príkazy nie je v balíku Microsoft Office možné meniť. Tlačidlá môžete zväčšiť jedine znížením používaného rozlíšenia obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nie je možné zobraziť vo viacerých riadkoch.

 • Na panel s nástrojmi Rýchly prístup možno pridať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad hodnoty zarážok a medzier a jednotlivé štýly, ktoré sa tiež zobrazujú na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Na prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office však môžete prispôsobiť pás s nástrojmi požadovaným spôsobom. Môžete napríklad vytvoriť vlastné karty a vlastné skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Čo vás zaujíma?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazte príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný príkaz a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Pridanie príkazu Pravopis a gramatika na panel s nástrojmi Rýchly prístup vo Worde

Pridanie príkazu, ktorý sa nenachádza na páse s nástrojmi, na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na položky Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup > Ďalšie príkazy.

Ponuka prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup so šípkou smerujúcou k možnosti ďalšie príkazy.

 1. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 2. Nájdite v zozname príkaz a kliknite na položku Pridať.

Tip: Ak nemôžete nájsť požadovaný príkaz v príkazoch, ktoré sa nenachádzajú v zozname pása s nástrojmi , skúste nastaviť možnosť vybrať príkazy z pre všetky príkazy.

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača a rozdeliť tak panel s nástrojmi Rýchly prístup na viac častí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené karty.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom na položku Pridať.

 4. Oddeľovač umiestnite na požadované miesto kliknutím na šípku Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol.

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa môže nachádzať na jednom z dvoch umiestnení:

 • Ľavý horný roh, v záhlaví okna. (predvolené umiestnenie)

Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazený nad pásom s nástrojmi

 • Pod pásom s nástrojmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazený pod pásom s nástrojmi.

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval v aktuálnom umiestnení, môžete ho premiestniť do iného umiestnenia. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš ďaleko od vášho pracovného priestoru, panel s nástrojmi, môžete ho presunúť bližšie k vášmu pracovnému priestoru. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovného priestoru. Ak chcete maximalizovať pracovný priestor, možno by ste mali panel s nástrojmi Rýchly prístup ponechať v predvolenom umiestnení.

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup (na pravej strane nástrojmi Rýchly prístup).

 2. V zozname kliknite na položku Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup použitím príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridávať, odstraňovať príkazy alebo meniť ich poradie pomocou príkazu Možnosti

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Obnovenie predvolených nastavení panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené hodnoty a potom na položku Obnoviť iba panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Export prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Vykonané úpravy pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup môžete exportovať do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo vy sami v inom počítači.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Import prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Súbory s prispôsobením môžete importovať a ich použitím nahradiť aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panel s nástrojmi Rýchly prístup. Vďaka možnosti importu prispôsobení môžete upraviť všetky programy balíka Microsoft Office tak, aby sa v každom z počítačov vašich spolupracovníkov zobrazovali rovnako.

Dôležité: Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia vrátiť, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Prečo sa mi zobrazuje zelená guľa?

Zelená guľa sa zobrazuje vtedy, ak ste po prispôsobení pása s nástrojmi pridali na panel s nástrojmi Rýchly prístup vlastnú skupinu alebo príkaz, ale nepriradili ste danej skupine alebo príkazu ikonu.

Táto ikona sa použije v nasledovných prípadoch:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Pomoc pri rozlišovaní medzi vlastným prispôsobeným pásom s nástrojmi a predvoleným pásom s nástrojmi.

Pridanie ikony zastupujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na vlastnú skupinu alebo príkaz, ktorý ste pridali.

 5. Kliknite na položku Premenovať a potom v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovať kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×