Prispôsobenie zobrazenia v Accessovej aplikácii vytvorením makra používateľského rozhrania

Pomocou makier používateľského rozhrania vo webových aplikáciách Accessu môžete uskutočňovať akcie, ako je napríklad otvorenie iného zobrazenia, použitie filtra alebo vytvorenie nového záznamu. Existujú dva druhy: vložené makrá používateľského rozhrania, ktoré sa pripájajú priamo k objektom používateľského rozhrania, napríklad k tlačidlám príkazov, rozbaľovacím poliam a k objektu tlačidla na paneli akcií, a samostatné makrá používateľského rozhrania, ktoré sú obsiahnuté v objektoch makier.

Ak chcete zabrániť vzniku duplicitnej logiky makra, samostatné makrá používateľského rozhrania opakovane používajte tak, že ich budete volať z iných makier. Samostatné makrá používateľského rozhrania sa zobrazujú na navigačnej table v časti Makrá, z tohto miesta ich však nemožno priamo spúšťať. Na spustenie samostatného makra používateľského rozhrania z vloženého makra používateľského rozhrania použite akciu SpustiťMakro.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na počítačové databázy Accessu.

Vytvorenie vloženého makra používateľského rozhrania vo webovej aplikácii Accessu

Vložené makrá používateľského rozhrania vo webových aplikáciách Accessu sa spustia, keď sa v zobrazení vyskytnú určité udalosti, napríklad kliknutie na tlačidlo, výber položky v rozbaľovacom poli alebo načítanie zobrazenia. Makrá sa stanú súčasťou zobrazenia alebo ovládacieho prvku, v ktorom sú vložené.

Udalosti, ku ktorým môžete v ovládacom prvku alebo zobrazení vo webovej aplikácii Accessu pripojiť makro používateľského rozhrania:

Typ udalosti

Výskyt

Po aktualizácii

Vyskytuje sa po zadaní údajov do ovládacieho prvku alebo výbere položky z ovládacieho prvku zoznamu.

Pri kliknutí

Vyskytuje sa po výbere určitého ovládacieho prvku.

Pri aktuálnej udalosti

Vyskytuje sa, keď používateľ premiestni do zobrazenia iný záznam.

Pri načítaní

Vyskytuje sa pri otvorení zobrazenia.

Udalosti, ktoré podporuje každý ovládací prvok v zobrazeniach zoznamu a prázdnych zobrazeniach:

Typ ovládacieho prvku alebo objektu

Podporované udalosti

Tlačidlo na paneli akcií

Pri kliknutí

Automatické dokončenie

Po aktualizácii, Pri kliknutí

Tlačidlo

Pri kliknutí

Začiarkavacie políčko

Po aktualizácii

Rozbaľovacie pole

Po aktualizácii

Hypertextové prepojenie

Po aktualizácii, Pri kliknutí

Obrázok

Pri kliknutí

Označenie

Pri kliknutí

Textové pole s viacerými riadkami

Po aktualizácii, Pri kliknutí

Textové pole

Po aktualizácii, Pri kliknutí

Zobrazenie

Pri aktuálnej udalosti, Pri načítaní

Poznámky: 

 • Súhrnné zobrazenia vo webových aplikáciách Accessu nepodporujú pridávanie vlastných ovládacích prvkov, čo znamená, že do žiadnych ovládacích prvkov v tomto type zobrazenia nemožno pridať žiadne makrá používateľského rozhrania.

 • Údajové zobrazenia nepodporujú udalosti ovládacieho prvku Po aktualizácii. Logiku makra možno definovať iba v udalosti Po aktualizácii ovládacích prvkov umiestnených v zobrazeniach zoznamu a prázdnych zobrazeniach.

 • Ovládacie prvky webového prehliadača, podrobného zobrazenia a súvisiacich položiek nepodporujú žiadne udalosti v žiadnom type zobrazenia.

Vytvorenie vloženého makra používateľského rozhrania vo webovej aplikácii Accessu:

 1. Vyberte ovládací prvok, do ktorého chcete vložiť makro.

 2. Kliknite na kartu Akcie. Access otvorí dialógové okno Akcie pre vlastnú akciu.

  Tlačidlo Akcie pre tlačidlo príkazu v zobrazení.

 3. Kliknite na udalosť, ku ktorej chcete pripojiť makro. Access zobrazí prázdne makro v návrhovom zobrazení makra a vy môžete začať pridávať akcie.

Vytvorenie samostatného makra používateľského rozhrania vo webovej aplikácii Accessu

 1. Postupne kliknite na položky Domov > Rozšírené > Makro.

  Access zobrazí prázdne makro v návrhovom zobrazení makra a vy môžete začať pridávať akcie.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Zadajte názov makra do textového poľa Názov makra a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tipy na vytváranie makier používateľského rozhrania vo webovej aplikácii Accessu

Pri použití týchto typov by mal byť postup plynulejší a bezproblémový.

 • Ak chcete v makre odkazovať na určité pole, použite formát [NázovTabuľky].[NázovPoľa]. Použite napríklad výraz [Úlohy].[Termín dokončenia], ak chcete odkazovať na pole Termín dokončenia, a výraz [Úlohy].[Stav], ak chcete odkazovať na pole Stav. Ak je zobrazenie založené na dotaze, zadajte názov uloženého objektu dotazu. Príklad: Ak je zdrojom záznamov zobrazenia dotaz s názvom MôjDotaz, použite výraz [MôjDotaz].[Termín dokončenia], ktorý bude odkazovať na pole Termín dokončenia v dotaze.

 • Pred vytvorením vloženého makra používateľského rozhrania si zapíšte názvy tabuliek, polí a ovládacích prvkov, ktoré chcete použiť, pretože počas práce na makre nebudete môcť prepínať na iné karty.

 • Niektoré argumenty akcií makier podporujú výrazy. Ak chcete použiť výraz pre argument Akcia makra, zadajte do poľa argumentu hodnotu = Sign na prvej pozícii. Ak argument podporuje výrazy, Access zobrazí na pravej strane poľa argumentu tlačidlo Zostavovač výrazov.

 • Prácu často ukladajte.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×