Problémy s kompatibilitou kontingenčnej tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontrola kompatibility zistila problémy s kompatibilitou súvisiace kontingenčných tabuliek.

Dôležité: Skôr než budete ukladať zošit v staršom formáte súboru, mali by ste venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú významnú stratu funkčnosti, aby ste predišli trvalej strate údajov alebo nesprávnemu fungovaniu.

Problémy spôsobujúce menšiu stratu presnosti môže ale aj nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením zošita. Údaje ani funkčnosť sa nestratia, je však možné, že zošit nebude vyzerať alebo fungovať úplne rovnako, keď ho otvoríte v staršej verzii Microsoft Excelu.

Obsah tohto článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite presahuje predchádzajúce obmedzenia a po jej uložení v staršom formáte súboru sa stratí. V starších verziách programu Excel budú fungovať iba kontingenčné tabuľky vytvorené v režime kompatibility.

Čo to znamená    V programe Excel 2007 alebo novšia verzia, podporuje kontingenčnej tabuľky 1 048 576 jedinečných položiek v jednom poli, ale v programe Excel 97-2003, sú podporované iba 32 500 položiek v jednom poli.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku vyhľadávanie a vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá presahuje predchádzajúce obmedzenia. Uložte zošit vo formáte Excel 97-2003 a potom znova vytvoriť tejto kontingenčnej tabuľky v režime kompatibility.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje pravidlá podmieneného formátovania, použité v bunkách v zbalených riadkoch alebo stĺpcoch. Ak chcete zabrániť strate týchto pravidiel v starších verziách programu Excel, rozbaľte tieto riadky alebo stĺpce.

Čo to znamená    Pravidlá podmieneného formátovania, ktoré sa používajú v bunkách v zbalených riadkoch alebo stĺpcoch, nie sú súčasťou Excelu 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte zbalené riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú pravidlá podmieneného formátovania, a potom tieto riadky alebo stĺpce rozbaľte – to však ešte pred tým, než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel.

Tento zošit obsahuje pomenované množiny, ktoré nie sú priradené ku kontingenčnej tabuľke. Tieto pomenované množiny sa neuložia.

Čo to znamená    V programe Excel 97-2007 sa odstráni pomenované množiny, ktoré nie sú priradené ku kontingenčnej tabuľke.

Čo urobiť    Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, dbajte na to, aby ste vytvorili kontingenčnú tabuľku pomocou pripojenia.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite zapla analýzu citlivosti. Všetky nepublikované zmeny citlivosti sa stratia v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Zmeny citlivosti, ktoré nie sú publikované na serveri, sa nezobrazujú v staršej verzii Excelu.

Čo urobiť    Publikujte zmeny analýzy hypotéz pred tým, než otvoríte zošit v staršej verzii Excelu (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Analyzovať, skupina Výpočty, tlačidlo Nástroje OLAP, Analýza hypotéz).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje údajovú os, na ktorej sa rovnaký ukazovateľ zobrazuje viac než jeden raz. Táto kontingenčná tabuľka sa neuloží.

Čo to znamená    V programe Excel 2010 a novších verziách môžete duplikovať merania v kontingenčnej tabuľke, ktorý je pripojený k zdroju údajov Online Analytical Processing (OLAP). V kontingenčnej tabuľke nie je možné zobraziť v programe Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku nájsť vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje os údajov, na ktorých viac než jeden toho istého opatrenia sa zobrazí, a potom odstráňte všetky duplicitné opatrenia tak, aby ostala len jedna miera.

Kontingenčná tabuľka alebo pripojenie údajov v tomto zošite obsahuje nastavenia servera, ktoré neexistujú v staršej verzii programu Excel. Niektoré nastavenia servera kontingenčnej tabuľky alebo údajového pripojenia sa neuložia.

Čo to znamená    Niektoré kontingenčnej tabuľky alebo údajov pripojenia servera nastavenia, ktoré nie sú k dispozícii v programe Excel 97-2007 sa stratia.

Čo urobiť    Overte, či sú používané nastavenia servera kompatibilné so staršími verziami Excelu, a potom vykonajte potrebné zmeny (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Analyzovať, skupina Údaje, tlačidlo Zmeniť zdroj údajov, príkaz Vlastnosti pripojenia).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje údaje znázornené pomocou funkcie Zobraziť hodnoty ako. Tieto vlastné výstupy sa neuložia a nahradia sa pôvodnými hodnotami z údajového zdroja.

Čo to znamená    Zobraziť hodnoty ako funkcia nie je podporovaná v programe Excel 97-2007 a vlastná hodnota nie je možné zobraziť údaje zadané (napríklad % súčtu nadradeného riadka, % súčtu nadradeného stĺpca alebo % medzisúčtu zobrazíte v ).

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčné tabuľky obsahujúce vlastné výstupy hodnôt a potom odstráňte tieto výstupy (kliknite pravým tlačidlom myši na pole, kliknite na položky Zobraziť hodnoty ako, Žiadny výpočet).

Tento zošit obsahuje vlastné vložené údaje. Tieto údaje sa neuložia.

Čo to znamená    Vložený vlastných údajov, ako je napríklad Power Pivot údajov nie je podporované v programe Excel 97-2007. Údaje sa stratia.

Čo urobiť    Odstráňte údaje doplnku Power Pivot zo zošita, s ktorým chcete pracovať v staršej verzii Excelu.

Tento zošit obsahuje rýchle filtre, ktoré možno použiť na filtrovanie kontingenčných tabuliek a funkcií CUBE v rámci zošita. Rýchle filtre nebudú fungovať v starších verziách Excelu.

Čo to znamená    Rýchle filtre nebudú k dispozícii v programe Excel 97-2007 ostanú však dostupné na použitie v programe Excel 2010 alebo novšej verzii.

Čo urobiť    V starších verziách programu Excel môžete použiť filtre kontingenčnej tabuľky na filtrovanie údajov.

Tento zošit obsahuje rýchle filtre, ktoré možno použiť na filtrovanie kontingenčných tabuliek a funkcií CUBE v rámci zošita. Rýchle filtre sa neuložia. Vzorce odkazujúce na rýchle filtre vrátia chybu #NÁZOV?.

Čo to znamená    Rýchle filtre nie sú podporované v starších verziách Excelu. Nemožno ich zobraziť a stratia sa.

Obnovenie pripojení s funkciami OLAP, ktoré odkazujú na rýchle filtre, vrátia namiesto očakávaných výsledkov chybu #NÁZOV?.

Čo urobiť    Na filtrovanie údajov použite filtre kontingenčnej tabuľky namiesto rýchlych filtrov.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

V kontingenčnej tabuľke tohto zošita je použitý štýl kontingenčnej tabuľky. V starších verziách programu Excel sa formátovanie štýlu kontingenčnej tabuľky nedá zobraziť.

Čo to znamená    V Exceli 97-2003 nie sú dostupné štýly kontingenčnej tabuľky založené na motívoch a nie je možné ich zobraziť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku vyhľadávanie a vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá je použitý štýl kontingenčnej tabuľky, odstránenie štýlu kontingenčnej tabuľky a potom použite manuálne formátovanie kontingenčnej tabuľky, ktorý je podporovaný v starších verziách programu Excel.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite nebude fungovať vo verziách starších než je program Excel 2007. V starších verziách programu Excel budú fungovať iba kontingenčné tabuľky vytvorené v režime kompatibility.

Čo to znamená    Zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré vytvoríte v programe Excel 2007 alebo novšom nie je možné obnoviť v programe Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku nájsť vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá sa vytvorí v aktuálnom formáte súboru. Uložte zošit vo formáte Excel 97-2003 a potom znova vytvoriť tejto kontingenčnej tabuľky v režime kompatibility tak, že môžete otvoriť v programe Excel 97-2003 bez strate funkčnosti.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje polia v kompaktnom formulári. V starších verziách programu Excel sa toto rozloženie zmení na formulár tabuľky.

Čo to znamená    Kompaktný formulár (samostatný alebo spolu s tabuľkovým formulárom a formulárom prehľadu), ktorý slúži na ochranu údajov pred vodorovným rozšírením mimo obrazovku a ako pomôcka na minimalizovanie posúvania sa, nie je dostupný v programe Excel 97-2003, a polia sa zobrazia v tabuľkovom formulári.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku nájsť vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje polia v kompaktnej forme, a potom zmeňte tento formát prehľadu alebo tabuľkovej podobe podľa potreby zrušením začiarknutia políčka Zlúčiť a Centrovať buniek s označeniami (kontingenčnej tabuľky Nástroje, karta analyzovať, skupina Kontingenčná tabuľka, príkaz Možnosti, karta rozloženie a formát ).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje nastavenia, ktoré neexistujú v staršej verzii programu Excel. Niektoré nastavenia kontingenčnej tabuľky sa neuložia.

Čo to znamená    Niektoré nastavenia kontingenčnej tabuľky nie sú podporované v programe Excel 97-2007. Tieto nastavenia sa stratia.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku obsahujúcu nastavenia, ktoré nie sú podporované a potom vykonajte požadované zmeny.

Kontingenčný graf v tomto zošite má povolené alebo zakázané špecifické tlačidlá polí. Všetky tlačidlá polí sa uložia ako povolené.

Čo to znamená    Tlačidlá poľa, ktoré sa nezobrazujú v kontingenčnom grafe, sa uložia ako povolené po otvorení a uložení zošita v staršej verzii programu Excel.

Čo urobiť    Keď znova otvoríte zošit po jeho uložení do formátu súboru staršej verzie programu Excel, je možné, že budete musieť povoliť a zakázať tlačidlá poľa na zobrazenie tých tlačidiel, ktoré požadujete (Nástroje pre kontingenčné grafy, karta Analyzovať, skupina Zobraziť alebo skryť, tlačidlo Tlačidlá poľa).

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje najmenej jednu pomenovanú množinu. Niektoré vlastnosti pomenovaných množín sa nemusia uložiť.

Čo to znamená    Najmenej jedna pomenovaná množina má nastavenia nepredvolenej vlastnosti, ktoré sa nemusia uložiť po tom, ako uložíte zošit do formátu súboru programu Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku vyhľadávanie a vyhľadajte kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje pomenované nastaviť vlastnosti, ktoré sa zmenili, a potom vykonajte potrebné úpravy v dialógovom okne Nastavenie poľa. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný člen pomenovanú množinu, a potom kliknite na položku Nastavenie poľa. Na karte rozloženie a tlač, uistite sa, že políčko Zobraziť položky z rôznych úrovní v samostatných poliach nie je vybratá (predvolené nastavenie), a že je začiarknutie políčka automaticky Zoradiť a odstrániť duplicity z množiny vybraté (predvolené nastavenie).

Pripojenie v tomto zošite obsahuje pomenované zoskupenia alebo vypočítané členy. Je možné, že niektoré vlastnosti pomenovaných zoskupení alebo vypočítaných členov sa neuložia.

Čo to znamená    Pomenované zoskupenia alebo vypočítané členy majú vlastnosti, ktoré nie sú podporované v Exceli 2007 ani v Exceli 97-2003. Je možné, že tieto vlastnosti sa neuložia.

Čo urobiť    Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný člen pomenovaných zoskupení, a potom kliknite na položku Nastavenie poľa alebo Nastavenie poľa hodnoty, a potom vykonajte potrebné úpravy.

Štýl rýchleho filtra existuje v tomto zošite, nie je však podporovaný v staršej verzii programu Excel. Tento štýl rýchleho filtra sa neuloží.

Čo to znamená    Vlastný štýl výseku sa stratí, keď sa uloží zošit do formátu súboru staršej verzie programu Excel.

Čo urobiť    Pretože rýchle filtre nie sú podporované v starších verziách programu Excel, nie je nič môžete urobiť, ak chcete zachovať vlastný štýl rýchleho filtra. V staršej verzii programu Excel, môžete použiť filtre kontingenčnej tabuľky na filtrovanie údajov.

Kontingenčná tabuľka v tomto zošite obsahuje jedno alebo viacero polí, ktoré obsahujú opakujúce sa označenia. Po obnovení kontingenčnej tabuľky sa tieto označenia stratia.

Čo to znamená    Opakované označenia nie sú podporované v programe Excel 97-2007 a označenia sa stratia po obnovení kontingenčnej tabuľky v staršej verzii programu Excel.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku obsahujúcu opakujúce sa menovky, a potom vypnite opakovanie menoviek (Nástroje pre kontingenčnú tabuľku, karta Návrh, skupina Rozloženie, tlačidlo Rozloženie zostavy, príkaz Neopakovať menovky položiek).

V kontingenčnej tabuľke v tomto zošite sa použil alternatívny text. Alternatívny text v kontingenčných tabuľkách sa odstráni vo verziách programu Excel, ktoré sú staršie než program Excel 2007.

Čo to znamená    Alternatívny text nie je k dispozícii v programe Excel 97-2007 a nie je možné zobraziť v týchto starších verziách programu Excel.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku programu Excel, ktorá obsahuje alternatívny text. Ak chcete zobraziť alternatívny text v staršej verzii programu Excel, môžete ho skopírovať do prázdnej bunky hárka alebo môžete vložiť komentár obsahujúci daný text.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky. Na karte Alternatívny text vyberte v poli Popis alternatívny text a potom ho skopírujte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

V kontingenčnej tabuľke v tomto zošite sa použil alternatívny text. Alternatívny text nie je možné zobraziť v programe Excel 2007.

Čo to znamená    Alternatívny text nie je k dispozícii v programe Excel 97-2007 a nie je možné zobraziť.

Čo urobiť    Vo funkcii Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte kontingenčnú tabuľku programu Excel, ktorá obsahuje alternatívny text. Ak chcete zobraziť alternatívny text v staršej verzii programu Excel, môžete ho skopírovať do prázdnej bunky hárka alebo môžete vložiť komentár obsahujúci daný text.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke a kliknite na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky. Na karte Alternatívny text vyberte v poli Popis alternatívny text a potom ho skopírujte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×