Problémy s kompatibilitou zoraďovania a filtrovania

Kontrola kompatibility zistila problémy s kompatibilitou súvisiace so zoraďovaním a filtrovaním.

Dôležité: Skôr než budete ukladať zošit v staršom formáte, mali by ste venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú významnú stratu funkčnosti, aby ste predišli trvalej strate údajov alebo nesprávnemu fungovaniu zošita.

Problémy spôsobujúce menšiu stratu presnosti môže ale aj nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením zošita. Údaje ani funkčnosť sa nestratia, je však možné, že zošit nebude vyzerať alebo fungovať rovnako, keď ho otvoríte v staršej verzii Microsoft Excelu.

Obsah tohto článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania s viac než tromi podmienkami zoraďovania. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete použiť stavy zoradenia s až 64 podmienky zoradenia na zoradenie údajov, ale Excel 97-2003 podporuje stav zoradenia s maximálne tromi podmienkami. Ak chcete zabrániť strate informácií o stave zoraďovania v Exceli 97-2003, zmeňte stav zoraďovania na taký, ktorý používa najviac tri podmienky. V Exceli 97-2003 môžu používatelia zoradiť údaje aj manuálne.

Všetky informácie o stave zoraďovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave zoradenia v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa viac ako troch podmienok, a potom zmeňte stav zoraďovania použitím maximálne troch podmienok.

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania, ktorý používa podmienku zoraďovania s vlastným zoznamom. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete zoraďovať podľa vlastného zoznamu. Ak chcete dosiahnuť podobné výsledky zoradenia v Exceli 97-2003, môžete údaje roztriediť a potom zoradiť manuálne.

Všetky informácie o stave zoraďovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave zoradenia v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa vlastného zoznamu, a potom zmeňte stav zoraďovania tak, aby viac neobsahoval vlastný zoznam.

Hárok v tomto zošite obsahuje stav zoraďovania používajúci podmienku zoraďovania, ktorá určuje informácie o formátovaní. Tieto informácie sa v starších verziách programu Excel stratia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete zoraďovať údaje podľa konkrétneho formátu, ako je napríklad farba bunky, farba písma alebo množiny ikon. V Exceli 97-2003 sa dá zoradiť iba text.

Všetky informácie o stave zoraďovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave zoradenia v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte údaje, ktoré boli zoradené podľa určitého formátu, a potom zmeňte stav zoraďovania tak, aby viac neurčoval informácie o formátovaní.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované spôsobom, ktorý nie je podporovaný v starších verziách programu Excel. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete použiť filtre, ktoré nie sú podporované v Exceli 97-2003. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, vymažte filter ešte pred uložením zošita vo formáte súboru staršej verzie Excelu. V Exceli 97-2003 môžete filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa farby bunky. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon – tieto metódy nie sú podporované v Exceli 97-2003. S cieľom vyhnúť sa strate funkčnosti filtra je možné, že budete musieť vymazať filter predtým než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie Excelu. V Exceli 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa farby písma. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon – tieto metódy nie sú podporované v Exceli 97-2003. S cieľom vyhnúť sa strate funkčnosti filtra je možné, že budete musieť vymazať filter predtým než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie Excelu. V Exceli 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa ikony bunky. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete filtrovať podľa farby bunky, farby písma alebo množiny ikon – tieto metódy nie sú podporované v Exceli 97-2003. S cieľom vyhnúť sa strate funkčnosti filtra je možné, že budete musieť vymazať filter predtým než uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie Excelu. V Exceli 97-2003 môžete potom filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa viac než dvoch kritérií. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšom môžete filtrovať údaje podľa viac než dvoch kritérií. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, vymažte filter ešte pred uložením zošita vo formáte súboru staršej verzie Excelu. V Exceli 97-2003 môžete filtrovať údaje manuálne.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Niektoré údaje v tomto zošite sú filtrované podľa zoskupenej hierarchie dátumov, výsledkom čoho je existencia viac než dvoch kritérií. Riadky, ktoré sú v dôsledku filtrovania skryté, zostanú skryté, filter sa však v starších verziách programu Excel nezobrazí správne.

Čo to znamená    V Exceli 2007 alebo novšej verzii môžete filtrovať dátumy podľa zoskupenej hierarchie. Keďže tento filter nie je podporovaný v Exceli 97-2003, zrušte zoskupenie hierarchie dátumov. Ak chcete zabrániť strate funkčnosti filtra, vymažte filter ešte pred uložením zošita vo formáte súboru staršej verzie Excelu.

Všetky informácie o stave filtrovania sú však v zošite naďalej dostupné a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo novšom, pokiaľ sa neupravujú informácie o stave filtrovania v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte filtrované údaje a potom vymazaním filtra zobrazte skryté riadky. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať a potom kliknutím na položku Vymazať vymažte filter.

Zoskupenie údajov možno vypnúť aj na karte Rozšírené v dialógovom okne Možnosti programu Excel . (kartaSúbor , Možnosti).

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×