Projektový trojuholník

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

„Môže to byť dobré, rýchle alebo lacné. Vyberte si dve z toho.“ 

Toto hovoria technickí pracovníci projektovým manažérom už celé desaťročia.

Ak použijeme mierne iné názvoslovie, pri každom projekte sa vyvažuje „trojuholník“, ktorého strany tvoria čas, peniaze a rozsah projektu − jeden faktor nemôžete zmeniť bez toho, aby došlo k zmene aspoň jedného ďalšieho faktora. Úlohou projektového manažéra je udržať celý trojuholník pokope.

Ako? Po prvé, ak sa vyskytne problém, identifikujte jeho polohu v projektovom trojuholníku − týka sa tento problém času (plánu), peňazí (rozpočtu) alebo rozsahu projektu? Po druhé, zvážte, ktoré strany trojuholníka možno meniť a ktoré sú „fixne“ dané. Po tretie, pri riešení projektu prispôsobte to, na čo máte dosah, a projekt optimalizujte. Po štvrté, projekt dokončite a oslávte to.

Obsah tohto článku

Čas + peniaze + rozsah = kvalita

Vedieť, čo sa nedá zmeniť

Optimalizácia plánu

Optimalizácia rozpočtu

Optimalizácia rozsahu projektu

Ďalšie informácie o riadení projektov

Čas + peniaze + rozsah = kvalita

Projektový trojuholník sa označuje aj ako „železný trojuholník“ alebo, menej poeticky, ako „trojité obmedzenie“. Bez ohľadu na použitý názov ide stále o to isté: Nemôžete zmeniť rozpočet, plán alebo rozsah projektu bez toho, aby to malo vplyv na minimálne jednu z dvoch ďalších častí.

Projektový trojuholník

Niekoľko príkladov vzájomného pôsobenia:

 • Ak chcete skrátiť lehotu do koncový dátum (faktor času), môžete vynaložiť väčšie zdroje (faktor peňazí), aby ste prácu dokončili rýchlejšie, alebo môžete obmedziť dôležité časti (faktor rozsahu), aby pred novým termínom zostávalo menej práce.

 • Ak chcete projekt dokončiť pri menšom rozpočte (nákladmi), môžete sa vyhnúť nadčasom a projekt dokončiť neskôr (čas) alebo môžete eliminovať jeho časti (rozsah).

 • Ak chcete rozšíriť určitý produkt (rozsah), môžete predĺžiť termín, aby ste získali čas na novú prácu (čas), alebo pridať pracovníkov, aby ste to zvládli rýchlejšie (náklady). Môžete však urobiť aj oboje.

Kvalita je štvrtou časťou projektového trojuholníka. Nachádza sa v jeho strede, ktorý ovplyvňuje ľubovoľná zmena každej strany.

Projektový trojuholník s kvalitou

Ak máte napríklad predstih v plnení plánu, môžete nahradiť krátené časti alebo poskytnúť viac času pre existujúce úlohy. Vďaka tomuto dodatočnému času a rozsahu môže byť výsledkom projektu lepší produkt.

Kľúčový bod: Neexistuje univerzálna norma kvality. Pre ľubovoľný daný projekt sa kvalita definuje v rámci samotného projektu. Pre veľa spoločností je najdôležitejšou mierou kvality dodržanie rozpočtu projektu. Iným spoločnostiam zase viac záleží na jeho presadení na trhu. Projektový manažér musí poznať vymedzenie pojmu kvality v danej organizácii a pre konkrétny projekt.

V predchádzajúcom príklade by ste napríklad produkt mohli dokončiť jednoducho s menším počtom funkcií, a tak ho dostať na trh ešte pred konkurenciou. Toto by mohla byť definícia kvality pre daný projekt vo vašej spoločnosti.

Na začiatok stránky

Uvedomte si, čo sa nedá zmeniť

Pri väčšine projektov je aspoň jedna strana trojuholníka pevne daná, čo znamená, že sa nedá meniť.

Možno sa nedá rokovať o rozpočte. (Však to poznáte?) Alebo produkt sa musí nevyhnutne dostať do predaja do určitého dátumu. A možno platí oboje.

Pevne dané prvky projektu sú neraz stanovené z vyšších miest (vzhľadom na projektového manažéra), neplatí to však vždy. V niektorých prípadoch musíte rozhodnúť vy, ktorý prvok je najdôležitejší pre úspech projektu. A v tomto musíte mať naozaj jasno pre prípad, že sa vyskytnú problémy (a problémy sa vyskytnú určite).

Keď sa problém vyskytuje na pevné strana, postup je často vymazať. Napríklad, ak zistíte, že funkcia softvéru bude trvať dlhšie než sa predpokladalo a ste prihlásení zmluvy hovoria, budete prezentovať túto funkciu (rozsah), buď musíte presunúť dátum dokončenia alebo navýšenie zdrojov na dokončenie načas.

Ak pevné stranou a stranou problému sa líšia, nezobrazujú. To je krása projektový trojuholník; nie je vždy miestnosti vykonať zmeny, napríklad ak projekt obsahuje po dokončení kliknite na čas a sa rozrástla v rozsahu, stále môžete upraviť náklady pridaním zdrojov.

Ak sú zaseknuté všetky tri strany trojuholníka, nepodliehajte panike. Projekt môže mať vážne problémy, ale vy si to aspoň uvedomujete a máte k dispozícii dobrý východiskový bod na to, aby ste prehodnotili ciele alebo normy kvality daného projektu.

Na začiatok stránky

Optimalizácia plánu

Skôr či neskôr sa stretnete s projektom, ktorému hrozí, že určite prekročí nepružne stanovenú lehotu.

Najefektívnejším spôsobom krátenia plánu je skrátiť kritická cesta. Kriticky dôležitá cesta je rad úloh, z ktorých posledná úloha sa skončí k dátumu skončenia projektu. Zmenou ostatných úloh sa nemusí dosiahnuť skrátenie plánu, avšak zmenou kriticky dôležitej cesty sa tento cieľ splní. Ak chcete skrátiť kriticky dôležitú úlohu, máte na výber tieto možnosti:

 • Skrátenie trvania úloh (obmedzenie rozsahu alebo navýšenie zdrojov).

 • Urýchlenie plánu: prekrytie úloh, aby na nich pracovníci mohli pracovať súčasne (navýšenie zdrojov). Táto stratégia je najefektívnejšia v začiatočných fázach projektu.

 • „Nabúranie“ plánu: navýšenie zdrojov, aby sa úlohy dokončili rýchlejšie (peniaze).

 • Eliminácia úloh (obmedzenie rozsahu).

Prirodzene, takáto úprava môže mať dramatické dôsledky na rozpočet, rozsah a kvalitu projektu.

Na začiatok stránky

Optimalizácia rozpočtu

Vo väčšine projektov najväčšiu časť rozpočtu sa skladá z nákladov na zdroje: na základe sadzieb a fixné náklady ľudí, vybavenie a materiály. Zostať na rozpočet môže vyžadovať veľmi ťažko možností:

 • Krátenie rozsahu projektu a určenie menšieho počtu kratších úloh, ktoré vyžadujú menej zdrojov.

 • Eliminácia zdrojov.

 • Overenie, či sadzby, poplatky a nadčasy sú primerané.

 • Overenie, či sa zdroje najlepšie hodia na plnenie danej úlohy.

 • Nahradenie drahého zdroja menej nákladným zdrojom.

Úprava nákladov v záujme plnenia rozpočtu môže vyžadovať predĺženie termínu dokončenia alebo krátenie rozpočtu projektu. Ak napríklad pri plnení úloh nepovolíte nadčasy, môže sa stať, že dátum dokončenia sa presunie o mesiac neskôr. Alebo ak obmedzíte rozsah, dokončenie sa môže v skutočnosti presunúť na skorší dátum.

Na začiatok stránky

Optimalizácia rozsahu projektu

Zvažovali by ste, či postavíte most o pár metrov kratší, ako je šírka rieky, len aby ste ušetrili peniaze? Samozrejme, že nie. V niektorých prípadoch sa rozsah projektu nemôže meniť, musíte sa teda uchýliť k iným možnostiam:

 • Navýšenie zdrojov, aby sa zabezpečilo dokončenie všetkých úloh (náklady).

 • Krátenie úloh, ktoré sa nenachádzajú na kriticky dôležitej ceste, ak také existujú (náklady).

 • Pridanie úloh alebo predĺženie trvania úloh (náklady).

 • Predĺženie termínu dokončenia, aby bol dostatok času na všetky úlohy pri aktuálnej úrovni zdrojov (čas).

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o riadení projektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×