Publikovanie šablóny formulára na serveri so službou InfoPath Forms Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pred používateľov môžete vyplniť formulár, ktorý je založený na šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom vo webovom prehliadači, musíte publikovať šablónu formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services a potom prehľadávačom na šablónu formulára.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Publikovanie šablóny formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom

Prehľad

Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete publikovať na server so spustenými službami InfoPath Forms Services umožňuje používateľom vypĺňať formuláre založené na tejto šablóne formulára vo webovom prehliadači. Ak vaša šablóna sa použije v nasledovných prípadoch, potrebujete súhlas správcu publikovať:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód alebo skript.

  Poznámka: Skript sa skonvertujú na spravovaný kód pred publikovaním šablóny formulára.

 • Šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, ktorá umožňuje výsledné formuláre, ktoré sa majú úplný prístup k systémové zdroje v počítačoch používateľov, ako napríklad súbory a nastavenia.

 • Šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré spravuje správca.

 • Šablóna formulára je povolená sa zobrazí v mobilnom zariadení.

Ak chcete publikovať šablónu formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, musíte najskôr publikovať šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka, kde správca servera môžete nahrať šablónu formulára na server so systémom InfoPath Forms Services a potom nasadiť formulár šablóny. Prepojenia na ďalšie informácie o tom, ako správca servera môžete nasadiť šablóny formulára v časti Pozrite tiež.

Ak sa v ostatných prípadoch sa bude používať v šablóne formulára, môžete ho publikovať do knižnice dokumentov alebo typu obsahu lokality.

Ak publikujete šablónu formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services, možno nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ako šablónu pre všetky formuláre v knižnici dokumentov v novom alebo existujúcom     Môžete publikovať šablónu formulára, ktorá sa použije ako šablónu pre všetky formuláre v knižnici nového alebo existujúceho dokumentu. Šablóna formulára digitálne podpísať, ale nesmie obsahovať žiadny skript ani spravovaný kód.

 • Ako nový typ obsahu lokality pre viaceré knižnice dokumentov alebo kolekciu lokalít     Môžete publikovať šablónu formulára, ktorá sa použije ako šablóna pre formuláre vo viacerých knižniciach dokumentov alebo v kolekcii lokalít. Ak viaceré knižnice v kolekcii lokalít bude používať túto šablónu formulára môžete publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality. Však nie je možné publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ak obsahuje skript alebo spravovaný kód. Šablóny formulárov so skript alebo spravovaný kód musí byť uverejnený na zdieľaný sieťový priečinok. Potom správca môžete nahrať šablón formulárov na server a nasadiť.

Pred publikovaním šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, skontrolujte, či vaše problémy formulára šablóny formulára pomocou funkcie Kontrola návrhu. Po vyhľadaní a riešenie problémov so šablónou formulára, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred publikovaním šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na server so spustenými službami InfoPath Forms Services, postupujte takto:

 • Váš správca overte, či máte potrebné povolenia na serveri publikovať šablónu formulára do knižnice dokumentov alebo publikovanie šablóny formulára ako nový typ obsahu lokality.

 • Overenie u správcu danej Office InfoPath 2007 je spustený na serveri, a či je nakonfigurovaný na zobrazenie formulárov programu InfoPath ako webové stránky.

 • Ak chcete publikovať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, požiadajte o pomoc správcu pre umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka, kam sa uložiť v šablóne formulára. Tento priečinok je miesto, kde budete publikovať šablónu formulára. Po publikovaní šablóny formulára, správca nahrajú šablóny formulára z tohto umiestnenia na server.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Pri publikovaní šablóny formulára do knižnice dokumentov, každý formulár, ktorý sa vytvorí v knižnici na základe tej istej šablóny formulára. Môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie šablóny formulára do knižnice dokumentov. Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na použitie v knižnici dokumentov, vytvorí novú knižnicu dokumentov a potom uloží šablónu formulára ako predvolenej šablóny formulára pre túto knižnicu dokumentov. Po publikovaní šablóny formulára, musíte nakonfigurovať lokalitu Microsoft Windows SharePoint Services, aby zobrazovali formuláre založené na tejto šablóne formulára vo webovom prehliadači. Ak nie ste nakonfigurovali lokality SharePoint, používatelia, ktorí nemajú Office InfoPath 2007 v počítačoch nainštalovaný sa chybové hlásenie pri pokuse o otvorenie formulára, ktorý je založený na šablóne formulára.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Otvorenie pracovnej tably Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú chyby uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu, oprava týchto chýb a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 5. V ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete publikovať šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť tento formulár vypĺňajú pomocou prehliadača, kliknite na položku Knižnica dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Kliknite na položku vytvoriť novú knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov a popis pre knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 11. Vyberte polia v šablóne formulára, ktorý sa má zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Postup

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec v knižnici dokumentov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, môžete definovať, ako chcete zobraziť pole v knižnici dokumentov kliknite na hodnotu v zozname funkcie. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli alebo počet všetkých výskytov poľa, alebo či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prepojenia na ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov v časti Pozrite tiež.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na nasledujúcej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 14. Ak chcete zistiť, či ste publikovali šablónu formulára, kliknite na tlačidlo otvoriť túto knižnicu dokumentov. Ak ste publikovali šablónu formulára, webovom prehliadači sa otvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára.

 15. Konfigurácia lokality SharePoint, ak chcete zobraziť formuláre založené na tejto šablóne formulára vo webovom prehliadači.

  Postup

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehliadači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Správa lokality kliknite na položku zoznamy a knižnice lokality.

  4. Kliknite na položku prispôsobiť názov lokality.

  5. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  6. V otvárania dokumentu, kliknite na tlačidlo Zobraziť ako webovú stránku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Pri publikovaní šablóny formulára ako typu obsahu lokality, Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na použitie ako typ obsahu lokality. Rovnako ako pri vytváraní novej knižnice dokumentov, v šablóne formulára môžete skonvertovať na šablónu formulára povolená pre prehľadávač Sprievodcu publikovaním. Sprievodca potom uložte šablónu formulára na server ako typ obsahu lokality.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Otvorenie pracovnej tably Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú chyby uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu, oprava týchto chýb a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 5. V ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete publikovať šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť tento formulár vypĺňajú pomocou prehliadača, kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku vytvoriť nový typ obsahu.

 10. V zozname zadajte základný obsah na kliknite na položku formulár a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov a popis nového typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára zadajte umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 13. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie na serveri, miesto, kde chcete publikovať šablónu formulára ako typu obsahu lokality a potom do poľa názov súboru zadajte názov šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 14. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 15. Vyberte polia v šablóne formulára, ktorý sa má zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Postup

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec v knižnici dokumentov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, môžete definovať, ako chcete zobraziť pole v knižnici dokumentov kliknite na hodnotu v zozname funkcie. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli alebo počet všetkých výskytov poľa, alebo či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prepojenia na ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov v časti Pozrite tiež.

 16. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 17. Na nasledujúcej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 18. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom skontrolujte, či je šablóna formulára typu obsahu na lokalite SharePoint.

  Postup

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehliadači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Nastavenie lokality v časti galérie kliknite na položku typy obsahu lokality.

   Šablóny formulára mali byť uvedené v časti Typy obsahu programu InfoPath v Galérii typov obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom

Tieto scenáre vyžadujú schválenie správcom publikovanie šablóny formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód.

  Poznámka: Skript sa skonvertujú na spravovaný kód pred publikovaním šablóny formulára.

 • Šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, ktorá umožňuje výsledné formuláre, ktoré sa majú úplný prístup k systémové zdroje v počítačoch používateľov, ako napríklad súbory a nastavenia.

 • Šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré spravuje správca.

 • Šablóna formulára je povolená sa zobrazí v mobilnom zariadení.

Ak chcete publikovať šablónu formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, musíte najskôr publikovať šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka, kde správca servera môžete nahrať šablónu formulára na server so systémom InfoPath Forms Services a potom nasadiť formulár šablóny. Prepojenia na ďalšie informácie o tom, ako správca servera môžete nasadiť šablóny formulára v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Otvorenie pracovnej tably Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú chyby uvedené na pracovnej table Kontrola návrhu, oprava týchto chýb a potom kliknite na položku obnoviť na určenie, či sa chyby stále existujú.

 5. V ponuke súbor kliknite na tlačidlo Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku na server SharePoint s alebo bez služby InfoPath Forms Services a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu, do poľa Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete publikovať šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na nasledujúcej strane sprievodcu začiarknite políčko prehliadača používateľom povoliť túto šablónu formulára, kliknite na Šablónu formulára pre súhlas správcu (rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 10. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka a potom do poľa názov súboru zadajte názov šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Vyberte polia v šablóne formulára, ktorý sa má zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Postup

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec v knižnici dokumentov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, môžete definovať, ako chcete zobraziť pole v knižnici dokumentov kliknite na hodnotu v zozname funkcie. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli alebo počet všetkých výskytov poľa, alebo či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prepojenia na ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov v časti Pozrite tiež.

 13. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 14. Na nasledujúcej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

Po publikovaní šablóny formulára, požiadajte o pomoc správcu servera nahrať šablónu formulára na server a potom aktivovať šablónu formulára do kolekcie lokalít. Ďalšie informácie o nahrávaní a nasadenie šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, kliknite na prepojenie v časti Pozrite tiež o nasadení šablón formulárov, ktoré obsahujú kód.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×