Rýchly štart: Odosielanie okamžitých správ a prítomnosť

V tejto príručke so stručným návodom sa opisujú základy komunikácie pomocou komunikačného softvéru Microsoft® Lync™ Online. V dokumente sa vysvetľujú možnosti použitia Lyncu Online na jednoduchú interakciu a spoluprácu s ostatnými osobami na pracovisku.

Čo vás zaujíma?

Prihlásenie a začatie práce

Ak ste už prihlásení do siete organizácie, na prihlásenie stačí spustiť Lync.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položky Všetky programy, Microsoft Lync a nakoniec na položku Microsoft Lync Online. Otvorí sa hlavné okno Lyncu. Ak v ňom je zobrazené vaše meno a stav prítomnosti, ste prihlásení.

 2. Kliknite na ponuku dostupnosti a potom na stav prítomnosti alebo kliknite na položku Vrátiť stav, aby sa stav v Lyncu nastavoval automaticky na základe vašej aktivity a kalendára Microsoft® Outlooku®.

Stav prítomnosti v programe Lync

V nasledujúcej tabuľke sú opísané všetky indikátory stavu prítomnosti.

Opis

Prítomnosť v Lyncu – K dispozícii K dispozícii

Ste online a možno vás kontaktovať.

Prítomnosť v Lyncu – Nemám čas Nemám čas

Máte prebiehajúci hovor cez Lync alebo ste podľa údajov v kalendári Outlooku na schôdzi, kde by vás nemali vyrušovať.

Prítomnosť v Lyncu – Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba upozornenia na konverzáciu, ktoré vám odošlú kontakty zaradené do vašej pracovnej skupiny.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu odchádzate od počítača.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Zobraziť stav Som preč

Váš počítač bol určitý čas nečinný (predvolené nastavenie je 15 minút).

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Prítomnosť v programe Lync – Offline Offline

Ste odhlásení. Kontaktom, ktorým ste zablokovali možnosť zobraziť svoju prítomnosť, sa zobrazujete v stave Offline.

Prítomnosť v Lyncu – Neznáme Neznáma

Vaša prítomnosť nie je známa. Ak ostatní na odosielanie okamžitých správ nepoužívajú Lync, vaša prítomnosť sa im môže zobraziť ako neznáma.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie kontaktných informácií

Prispôsobiť je možné polohu, telefónne čísla a informácie o prítomnosti. Môžete napríklad pridať číslo svojho mobilného telefónu a sprístupniť ho len blízkym kontaktom.

 1. Ak chcete nastaviť polohu, aby ostatní používatelia vedeli, kde sa dnes nachádzate, v ponuke polohy kliknite na položku Zobrazovať moje umiestnenie ostatným.

Nastavenie polohy v Lyncu

 1. Ak chcete na kartu kontaktu pridať telefónne číslo, kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti a potom na položku Telefóny.

 2. Kliknite na tlačidlo príslušného čísla telefónu, ktoré chcete pridať (napríklad Telefón do práce alebo Mobilný telefón).

 3. V dialógovom okne Úprava telefónneho čísla zadajte číslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Začiarknite políčko Zahrnúť na kartu kontaktu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zmeniť vzťahy na ochranu osobných údajov pre používateľov, ktorí majú mať možnosť zobrazenia vašich osobných telefónnych čísel, kliknite pravým tlačidlom myši na meno kontaktu v zozname kontaktov, kliknite na položku Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom na položku Priatelia a rodina.

Prispôsobenie kontaktných informácií

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia obrázka

Máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete zobrazovať obrázky kontaktov. Rovnako môžete zmeniť svoj obrázok alebo sa rozhodnúť, že nebudete mať žiaden.

Skrytie obrázkov kontaktov

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti .

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Osobné.

 3. Ak chcete skryť obrázky ostatných používateľov, v časti Zobrazenie fotografie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť fotografie kontaktov a kliknite na tlačidlo OK.

Nezobrazovať fotografie

Skrytie alebo zmena vášho obrázka

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti .

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Môj obrázok.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Ak chcete svoj obrázok skryť, kliknite na položku Nezobrazovať môj obrázok.

  2. Ak chcete svoj obrázok zmeniť, kliknite na položku Zobrazovať obrázok z webovej adresy, zadajte adresu lokality s fotografiou (napríklad OneDrive alebo Facebook) vrátane názvu súboru a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť k obrázku.

Zmena fotografie

Poznámka:  Maximálna veľkosť súboru môže byť 30 kB. Ak má požadovaná fotografia viac ako 30 kB, informácie nájdete v téme Príprava obrázka pre program Lync Online.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zoznamu kontaktov

Ak plánujete niektoré osoby často kontaktovať, alebo ak chcete mať o nich prehľad, pridajte ich do zoznamu Kontakty.

 1. V hlavnom okne Lyncu zadajte do vyhľadávacieho poľa meno alebo e-mailovú adresu osoby.

 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na danú osobu pravým tlačidlom myši.

 3. (Voliteľné) Ak plánujete osobu často kontaktovať, kliknite na položku Pripnúť k častým kontaktom.

 4. Kliknutím na položku Pridať do zoznamu kontaktov osoby pridajte do skupiny. Potom kliknite na názov skupiny, prípadne ak ste zatiaľ skupiny nevytvorili, kliknite na položku Pridať do novej skupiny a potom skupinu pomenujte. Neskôr je do tejto skupiny možné pridať ďalšie kontakty.

Pridať medzi kontakty

Na začiatok stránky

Kontaktovanie pomocou okamžitých správ

Konverzáciu cez okamžité správy s osobami alebo skupinami zo zoznamu kontaktov je možné začať niekoľkými spôsobmi. V zozname kontaktov alebo výsledkoch vyhľadávania vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Dvakrát kliknite na kontakt.

 • Ukážte myšou na obrázok danej osoby. Po otvorení karty kontaktu kliknite na tlačidlo Okamž. správy.

 • Ukážte myšou na skupinu v zozname Kontakty a po zobrazení karty kontaktov skupiny kliknutím na tlačidlo Okamž. správy odošlite správu celej skupine.

  Communicator

Pozvanie ďalších osôb do konverzácie cez okamžité správy:

 1. V hlavnom okne Lyncu presuňte meno kontaktu myšou zo zoznamu Kontakty do okna konverzácie. Ak chcete pridať kontakty mimo organizácie, ktorým nemôžete odosielať okamžité správy, do e-mailovej konverzácie, v okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom na položku Pozvať e-mailom.

Pozvať e-mailom

 1. Ak sa chcete pripojiť, stačí kliknúť na prepojenie v e-mailovej správe (používatelia mimo vašej organizácie sa môžu ku konverzácii pripojiť bez ohľadu na to, či majú nainštalovaný Lync).

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×