Rýchly štart: Používanie aplikácie Lync 2010 Attendant

Táto príručka Rýchly štart popisuje najčastejšie vykonávané úlohy pri používaní komunikačného softvéru Microsoft® Lync™ 2010 Attendant.

Čo chcete robiť?

Navigácia v hlavnom okne

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Prijatie hovoru

Vytočenie podľa čísla

Zaznamenávanie poznámok počas konverzácie

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Pridanie kontaktov počas konferenčného hovoru

Vyhľadanie kontaktu

Zoradenie kontaktov

Prepojenie hovoru

Prepnutie zvukového zariadenia

Navigácia v hlavnom okne

Hlavné okno má dve časti: oblasť Konverzácia a zoznam Kontakty. V oblasti Konverzácia možno spravovať prichádzajúce hovory, aktívnu konverzáciu a čakajúce (podržané) konverzácie.

Rozloženie okna aplikácie Attendant

Na začiatok stránky

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Aplikácia Lync 2010 Attendant poskytuje zjednodušené rozhranie na uskutočňovanie a prijímanie hovorov. Umožňuje prijímať okamžité správy aj počas prebiehajúceho hovoru.

Uskutočnenie hovoru

Ak chcete volať osobe uvedenej vo vašom zozname Kontakty, dvakrát kliknite na meno danej osoby alebo na tlačidlo telefónu vedľa mena.

Uskutočnenie hovoru

Prijatie hovoru

Keď vám niekto volá, v oblasti Prichádzajúce v hlavnom okne sa zobrazí upozornenie. Ak chcete hovor prijať, dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto v oznámení.

Upozornenie na prichádzajúci hovor

Vytočenie podľa čísla

Zadajte číslo do vyhľadávacieho poľa a potom dvakrát kliknite na výsledok vyhľadávania.

Volanie čísla

Na začiatok stránky

Zaznamenávanie poznámok počas konverzácie

Počas konverzácie si môžete zaznamenávať poznámky, aby ste nezabudli dôležité informácie. Po skončení konverzácie môžete poznámky uložiť tak, že ich odošlete prostredníctvom e-mailovej správy.

 1. V prípade potreby kliknite na tlačidlo Poznámka.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti poznámky a napíšte poznámku.

 3. Ak chcete poznámky odoslať prostredníctvom e-mailovej správy, kliknite na položku Odoslať poznámky.

Poznámka:  Poznámky sa automaticky ukladajú ako súčasť histórie konverzácie, ak je táto funkcia zapnutá v časti Možnosti.

Telefonujem

Na začiatok stránky

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Môžete uskutočniť konferenčný hovor s viacerými kontaktmi v konverzácii.

 1. V zozname Kontakty vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať. Ak chcete vybrať viaceré kontakty, stlačte a podržte kláves Ctrl.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z vybratých kontaktov.

 3. Kliknite na položku Začať konferenčný hovor.

Začatie telefonického hovoru

Pridanie kontaktov počas konferenčného hovoru

Počas konferenčného hovoru môžete pridať kontakty.

 1. V oblasti Konferencia alebo v okne Konverzácia kliknite na tlačidlo Pridať.

Ovládacie prvky hovoru

 1. Dvakrát kliknite na meno kontaktu alebo presuňte kontakt zo zoznamu Kontakty do oblasti Konferencia. Pomocou klávesnice na vytáčanie môžete tiež zadať číslo mobilného telefónu.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie kontaktu

Kontakt môžete vyhľadať zadaním jeho mena do vyhľadávacieho poľa. Počas písania sa budú vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať zodpovedajúce mená.

 1. Zadajte meno kontaktu do vyhľadávacieho poľa.

 2. Vyhľadajte požadované meno v zozname výsledkov vyhľadávania.

Poznámka:  Dokončenie počiatočného indexovania pri vyhľadávaní môže chvíľu trvať.

Na začiatok stránky

Zoradenie kontaktov

Kontakty môžete zoradiť podľa rôznych kritérií, napríklad podľa zobrazovaného mena, dostupnosti alebo spoločnosti. Zoradením kontaktov zjednodušíte a zrýchlite usporiadanie, vyhľadávanie a spojenie so spolupracovníkmi v tíme.

 1. V hornej časti zoznamu Kontakty kliknite na šípku vedľa položky Usporiadané podľa. Poradie zoradenia v aplikácií Attendant je predvolene nastavené na možnosť Zobrazované meno.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte kritérium zoradenia (napríklad možnosť Dostupnosť).

Poznámka:  Kontakty so stavom Offline alebo Neznáma prítomnosť nemožno skryť.

Na začiatok stránky

Prepojenie hovoru

Hovor môžete presmerovať na iný kontakt alebo číslo vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Prepojiť. Pred prepojením hovoru môžete volajúcich podržať, aby počas prepojenia nič nepočuli.

 2. Dvakrát kliknite na meno osoby v zozname Kontakty, na ktorú chcete hovor prepojiť.

Hovor sa prestane zobrazovať v okne Konverzácia. Ak sa prepojenie nepodarí, zobrazí sa chybové hlásenie.

Ovládacie prvky hovoru

Na začiatok stránky

Prepnutie zvukového zariadenia

Počas hlasovej konverzácie môžete prepínať zvukové zariadenie bez prerušenia konverzácie.

 1. Na paneli s nástrojmi v hornej časti okna programu kliknite na tlačidlo Aktuálne zariadenie.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte požadované zariadenie.

Možnosti zvuku

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×