Riešenie problémov, keď nie je možné synchronizovať OneNote

Ľutujeme, že máte problémy so synchronizáciou OneNotu.

Neustále vydávame aktualizácie produktu, ktoré riešia problémy a zlepšujú synchronizáciu vo OneNote, preto vám odporúčame OneNote pravidelne aktualizovať. Aktualizácie našich produktov si môžete stiahnuť a používať bezplatne. Skôr než vyskúšate návrhy na riešenie problémov uvedené v tomto článku, odporúčame vám nainštalovať si vo svojom PC najnovšiu aktualizáciu OneNotu podľa pokynov, ktoré nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office. Ak pracujete s Macom, postupujte podľa pokynov v téme Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

Ak problémy so synchronizáciou nevyrieši ani aktualizácia OneNotu, kliknite na problém so synchronizáciou, ktorý najlepšie popisuje vašu situáciu, alebo sa posuňte na koniec tohto článku a nahláste problém so synchronizáciou produktovému tímu OneNotu.

Skôr než vyskúšate návrhy na riešenie problémov uvedené nižšie, odporúčame vám nainštalovať si najnovšiu aktualizáciu OneNotu podľa pokynov, ktoré nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Ak je Poznámkový blok, ktorý sa nesynchronizuje, uložený vo OneDrive alebo v novších verziách SharePointu, skúste otvoriť Poznámkový blok vOneNote pre web (na www.onenote.com). Toto pomáha zistiť, či problém spôsobuje server, alebo OneNote.

 1. Vo OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na URL adresu pod názvom príslušného poznámkového bloku a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. Vo webovom prehliadači kliknite do poľa adresy a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte skopírovanú URL adresu.

 4. Stlačením klávesu ENTER načítajte Poznámkový blok do OneNote pre web.

Ak môžete Poznámkový blok úspešne otvoriť vOneNote pre web a zmeny sa zobrazia, problém môže byť spôsobený počítačovou verziou OneNotu. Zatvorením a opätovným otvorením poznámkového bloku v počítačovej verzii sa pripojenie zvyčajne zruší a úspešne obnoví. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Vedľa názvu príslušného poznámkového bloku, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zatvoriť.

 3. Prejdite späť do poznámkového bloku vOneNote pre web v prehliadači a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote .

Dôležité: Čas dokončenia synchronizácie všetkého obsahu poznámkového bloku do počítačovej verzie OneNotu závisí od veľkosti poznámkového bloku a typu internetového pripojenia, ktoré používate.

Ak sa Poznámkový blok nedá otvoriť a zobraziť v OneNote pre web, zdroj problému so synchronizáciou je pravdepodobne na serveri. Ak je poznámkový blok uložený vo OneDrive, pozrite si stránku o stave služby, kde nájdete informácie o prípadných prerušeniach a výpadkoch. Ak máte poznámkový blok uložený v SharePointe, problém je potrebné nahlásiť správcovi, ktorý vám ho pomôže vyriešiť.

Upozornenie: Problém neodporúčame riešiť prihlásením sa do OneNotu ani odhlásením sa z neho (ani odstránením a opätovnou inštaláciou aplikácie), pretože to môže viesť k strate údajov.

Ak chcete otvoriť a Zobraziť Poznámkový blok v OneNote pre web, ale nevidíte zmeny, informácie zatiaľ nie sú synchronizované. Ak chcete zistiť, či sa pri synchronizácii nevyskytli chyby, vykonaním týchto krokov skontrolujte stav synchronizácie:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť stav synchronizácie.

 3. Ak sú v dialógovom okne vypísané chyby, všimnite si kód chyby a chybové hlásenie a pozrite sa, či sa kód nachádza v zozname kódov chýb v tomto článku.

  Poznámka: Vedľa chyby sa môže zobraziť tlačidlo získať pomoc . Ak to urobíte, kliknite naň, pretože by sa mal otvoriť článok o riešení problémov špecifický pre chybu.

Niekedy sa môže stať, že sa zdieľaný poznámkový blok synchronizuje normálne, no v jednej z jeho sekcií sa vyskytnú problémy. Môžete to overiť nasledovne:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie > Zobraziť stav synchronizácie.

 2. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov kliknite na ľubovoľnú ikonu poznámkového bloku označenú žltým trojuholníkom s upozornením, aby ste zobrazili názov sekcie, ktorá problémy so synchronizáciou spôsobuje.

 3. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať teraz vedľa poznámkového bloku, v ktorom sa sekcia nachádza.

Jednotlivé sekcie poznámkového bloku sa niekedy môžu prestať správne synchronizovať. Ak máte jednu sekciu, ktorá sa nesynchronizuje s inak aktualizovaným poznámkovým blokom, môžete skúsiť nasledujúce riešenie:

 1. V tom istom poznámkovom bloku, vytvorte novú sekciu.

 2. Skopírujte (ale nepremiestnite) všetky strany zo starej sekcie do novovytvorenej. Urobíte tak kliknutím pravým tlačidlom na každú stranu a následným kliknutím na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 3. Po skopírovaní všetkých strán do novej sekcie stlačte kombináciu klávesov Shift + F9 a manuálne synchronizujte poznámkový blok. Ak sa zobrazí indikátor priebehu, počkajte, kým sa priebeh dokončí.

Ak pomocou týchto krokov úspešne zosynchronizujete strany v novej sekcii, ktorú ste vytvorili, môžete starú sekciu bezpečne odstrániť a potom pokračovať v práci v novej sekcii. Po odstránení starej sekcie môžete novú sekciu premenovať rovnakým názvom, aký mala odstránená sekcia.

Ak sú tieto kroky neúčinné, chyby alebo problémy so synchronizáciou sekcie môže spôsobovať aj poškodená sekcia nachádzajúca sa v Koši poznámkového bloku. Ak už poškodenú sekciu nepotrebujete, môžete ju z Koša odstrániť a zabrániť vzniku chýb:

 1. Vo onenotovom poznámkovom bloku kliknite na kartu História a potom na položku Kôš poznámkového bloku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu (alebo na stranu) a vyberte položku Premiestniť alebo kopírovať.

 3. Môžete tiež kopírovať strany alebo obsah sekcie a prilepiť ich na inú stranu alebo do inej sekcie. Keď to urobíte, pôvodnú sekciu alebo stranu môžete odstrániť.

Hlásenia o konflikte verzií sa zvyčajne zobrazujú vtedy, keď sa dvaja používatelia súčasne pokúšajú upraviť rovnakú časť strany, napríklad zmeniť rovnaký odsek v poznámkach. Ak nastane konflikt, One Note vytvorí viaceré kópie strany, aby nedošlo k strate údajov, a na žltom informačnom paneli sa zobrazí chybové hlásenie. Na strane, kde sa vyskytol konflikt, sa zobrazí ikona.

Pri riešení konfliktov zlúčenia postupujte takto:

 1. Kliknite na žltý informačný panel v hornej časti strany. Zobrazí sa strana so zoznamom konfliktných zmien (zvýraznené červenou farbou).

 2. V prípade potreby skopírujte informácie zo strany s chybovým hlásením o konfliktoch zlúčenia a zmeny prilepte na hlavnú stranu.

 3. Po zahrnutí všetkých zmien odstráňte stranu s konfliktmi kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom na položku Odstrániť v kontextovej ponuke.

Chyby spôsobené zaneprázdnením servera sa zvyčajne vyskytujú vtedy, keď sú poznámkové bloky uložené v SharePointe, SharePointe Online alebo vo OneDrive for Business. Vyzerajú ako chyby synchronizácie, no vo väčšine prípadov ide o chyby overenia, ktoré možno odstrániť použitím niektorého z týchto postupov:

 • Odhláste sa z OneNotu a opäť sa prihláste.

 • Zavrite a znova otvorte poznámkový blok.

 • Skontrolujte, či máte prístup k poznámkovom bloku cezOneNote pre web (na www.onenote.com), SharePoint alebo SharePoint Online.

Niektoré chyby, ako je napríklad 0xE00015E0, sú spôsobené nedostatkom miesta v zariadení alebo v poznámkovom bloku, čo zabraňuje synchronizácii sekcie. Tento problém môžu spôsobovať veľké záložné súbory. Tieto problémy so synchronizáciou môžete vyriešiť optimalizáciou alebo odstránením existujúcich záložných kópií poznámkového bloku.

Optimalizácia onenotového poznámkového bloku

 1. Vo OneNote kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Ukladanie a zálohovanie.

 3. Kliknite na položku Optimalizovať všetky súbory. Optimalizácia súborov môže určitý čas trvať.

Priestor môžete šetriť aj nastavením možnosti Uchovávať tento počet záložných kópií v časti Ukladanie a zálohovanie na nižší počet.

Odstránenie existujúcich záložných kópií

 1. Otvorte Prieskumníka.

 2. V navigačnom paneli v hornej časti okna zadajte heslo %localappdata% a stlačte kláves Enter.

 3. Otvorte priečinok Microsoft a potom priečinok OneNote.

 4. Ak máte OneNote 2016, otvorte priečinok 16.0. Ak máte OneNote 2013, otvorte priečinok 15.0. Potom otvorte priečinok Zálohovanie.

 5. Odstráňte súbory alebo priečinky, ktoré už v priečinku Zálohovanie nechcete mať uložené.

Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, mali by ste postupovať podľa krokov uvedených v príslušnom článku:

Tu sú niektoré z najbežnejších chýb typu „Služba nie je k dispozícii“, s ktorými sa môžete stretnúť, a prepojenia na články, ktoré popisujú postupy odstránenia týchto chýb:

Nesprávne umiestnené sekcie sa v poznámkovom bloku zobrazia vtedy, keď sa OneNote pokúša synchronizovať zmeny sekcie poznámkového bloku, ale nemôže nájsť súbor sekcie. Tento problém môžete vyriešiť odstránením sekcie z poznámkového bloku alebo jej premiestnením do iného poznámkového bloku. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku:

Riešenie problémov s nesprávne umiestnenými sekciami vo OneNote

Ak máte onenotové poznámkové bloky uložené v SharePointe, určite ste si všimli, že zvyčajne sú uložené v knižniciach dokumentov. Ak sú v sharepointovej knižnici, ktorú používate, povolené určité vlastnosti, môžu spôsobovať chyby pri synchronizácii. Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch:

V priestore na spoluprácu sa problémy so synchronizáciou môžu vyskytnúť vtedy, keď sa viacerí študenti súčasne pokúšajú upraviť tú istú časť strany alebo keď je na upravovanej strane pridaná veľká príloha. Tu sú niektoré najvhodnejšie postupy, ktorými môžete predchádzať problémom so synchronizáciou:

 • Rozdeľte študentov do malých skupín s maximálne 6 členmi.

 • Pre každú skupinu študentov vytvorte samostatnú kartu sekcie. Ak máte napríklad 4 skupiny po 6 študentov, vytvorte 4 karty.

 • Každý študent by si mal vytvoriť vlastnú stranu alebo by aspoň viacerí študenti nemali upravovať jednu stranu na rovnakom mieste.

 • Nepripájajte veľké súbory.

Najvhodnejšie postupy na synchronizáciu onenotových poznámkových blokov

Náš tím podpory zostavuje zoznam tipov, ktoré vám môžu pomôcť, aby ste sa v budúcnosti problémom so synchronizáciou vyhli.

Ďalšie informácie nájdete v téme Najvhodnejšie postupy synchronizácie poznámok vo OneNote .

Diagnostický nástroj OneNotu

Môžete použiť aj Diagnostický nástroj OneNotu, ktorý zozbiera diagnostické informácie z vašej nainštalovanej verzie OneNotu 2016 pre Windows, a potom informácie bezpečne odošlite Microsoftu, aby sme mohli nájsť riešenie.

Poznámka: Diagnostický nástroj OneNotu je momentálne k dispozícii iba v angličtine. Keď budú dostupné ďalšie jazyky, túto stránku aktualizujeme.

Skôr než vyskúšate návrhy na riešenie problémov uvedené nižšie, odporúčame vám postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete v téme Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

Ak je Poznámkový blok, ktorý sa nesynchronizuje, uložený vo OneDrive alebo v novších verziách SharePointu, skúste otvoriť Poznámkový blok vOneNote pre web (na www.onenote.com). Toto pomáha zistiť, či problém spôsobuje server, alebo OneNote.

 1. Na paneli s nástrojmi vo OneNote pre Mac kliknite na položky Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovať prepojenie na poznámkový blok.

 2. Vo webovom prehliadači kliknite do poľa adresy a stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte skopírovanú URL adresu.

 3. Stlačením klávesu ENTER načítajte Poznámkový blok do OneNote pre web.

Ak môžete Poznámkový blok úspešne otvoriť vOneNote pre web a zmeny sa zobrazia, problém môže spôsobovať OneNote pre Mac. Zatvorením a opätovným otvorením poznámkového bloku v počítačovej verzii sa pripojenie zvyčajne zruší a úspešne obnoví. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na paneli s ponukami vo OneNote pre Mac kliknite na položky Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Zavrieť tento poznámkový blok.

 2. VOneNote pre web vo webovom prehliadači prejdite späť na Poznámkový blok a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote .

Dôležité: Čas dokončenia synchronizácie všetkého obsahu poznámkového bloku do OneNotu pre Mac závisí od veľkosti poznámkového bloku a typu internetového pripojenia, ktoré používate.

Ak sa Poznámkový blok nedá otvoriť a zobraziť v OneNote pre web, zdroj problému so synchronizáciou je pravdepodobne na serveri. Ak je poznámkový blok uložený vo OneDrive, pozrite si stránku o stave služby, kde nájdete informácie o prípadných prerušeniach a výpadkoch. Ak máte poznámkový blok uložený v SharePointe, problém je potrebné nahlásiť správcovi, ktorý vám ho pomôže vyriešiť.

Ak chcete otvoriť a Zobraziť Poznámkový blok v OneNote pre web, ale nevidíte zmeny, informácie zatiaľ nie sú synchronizované. Ak chcete zistiť, či sa pri synchronizácii nevyskytli chyby, vykonaním týchto krokov skontrolujte stav synchronizácie:

 1. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky sa zobrazí zoznam vašich poznámkových blokov.

 2. Presuňte ukazovateľ myši na ikonu trojuholníka upozornenia, ktorá sa zobrazí vedľa názvu každého poznámkového bloku v zozname, a zaznamenajte si všetky chybové kódy, ktoré sa môžu zobraziť v obrazovkovom komentári. Ďalšiu dokumentáciu o známych chybách môžete vyhľadať na inom mieste v tomto článku alebo prejdite na koniec tejto stránky, kde nájdete podrobnosti o tom, ako sa môžete obrátiť na produktový tím OneNotu v prípade problémov, ktoré tu nie sú uvedené.

Ak sa počas synchronizácie OneNotu zobrazí chyba, ako napríklad „Nie je možné synchronizovať <názov sekcie> alebo <názov poznámkového bloku>“, alebo ak sa vedľa názvu poznámkového bloku zobrazuje ikona chyby, skúste problém vyriešiť pomocou týchto krokov:

 1. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky sa zobrazí zoznam vašich poznámkových blokov.

 2. Kliknite na názov poznámkového bloku s problémami synchronizácie a otvorte ho.

 3. V tom istom poznámkovom bloku vytvorte novú sekciu.

 4. Skopírujte (ale nepremiestnite) všetky strany zo starej sekcie do novej, ktorú ste práve vytvorili.

 5. Po skopírovaní všetkých strán do novej sekcie kliknite na položky Súbor > Synchronizovať všetky poznámkové bloky.

Potom skontrolujte, či sa problémy so synchronizáciu vyskytujú aj v skopírovaných poznámkach, alebo je to len problém pôvodnej sekcie.

Ak tieto kroky nevyriešili problém, chyby pri synchronizácii môžu spôsobovať aj poškodené poznámky v časti Odstránené poznámky. Ak ste si istí, že tieto poznámky už nepotrebujete, môžete ich odstrániť z Koša a zastaviť zobrazovanie chýb:

 1. Vo onenotovom poznámkovom bloku, ktorý má problémy so synchronizáciou, kliknite na kartu Zobraziť a potom na položku Odstránené poznámky.

 2. Pre každú položku v tomto zobrazení kliknite so stlačeným klávesom Control na názov poznámky a potom kliknite na položku Obnoviť do.

 3. Vyberte poznámkový blok, v ktorom chcete obnoviť odstránené poznámky, a potom kliknite na položku Obnoviť.

 4. Keď je poznámka skopírovaná do iného poznámkového bloku, pôvodnú poznámku môžete odstrániť v zobrazení Odstránené poznámky tak, že so stlačeným klávesom Control kliknete na názov poznámky a potom kliknete na položku Natrvalo odstrániť.

Hlásenia o konflikte verzií sa zvyčajne zobrazujú vtedy, keď sa dvaja používatelia súčasne pokúšajú upraviť rovnakú časť strany, napríklad zmeniť rovnaký odsek v poznámkach. Ak nastane konflikt, OneNote vytvorí viaceré kópie strany, aby nedošlo k strate údajov, a na žltom informačnom paneli sa zobrazí chybové hlásenie. Na každej strane, kde sa vyskytol konflikt, sa zobrazí ikona upozornenia.

Pri riešení konfliktov zlúčenia postupujte takto:

 1. Prejdite na stranu s chybovým hlásením o konfliktoch zlúčenia, kliknite na ľubovoľné miesto na strane a potom na paneli s ponukami kliknite na položky Upraviť > Vybrať všetko.

 2. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Command + C a skopírujte výber.

 3. Prejdite na hlavnú verziu strany, kliknite na miesto, kam chcete pridať informácie, a potom stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte skopírovaný obsah.

 4. Keď dokončíte kontrolu konfliktov synchronizácie a vykonáte všetky potrebné zmeny, stránku s chybami môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo Odstrániť verziu, ktoré sa nachádza na žltom informačnom paneli.

Chyby typu „Server je zaneprázdnený“ sa zvyčajne vyskytujú vtedy, keď sú poznámkové bloky uložené v SharePointe, SharePointe Online alebo vo OneDrive for Business. Vyzerajú ako chyby synchronizácie, no vo väčšine prípadov ide o chyby overenia, ktoré možno odstrániť použitím niektorého z týchto postupov:

 • Odhláste sa z OneNotu a potom sa znova prihláste. Na paneli s ponukami kliknite na položky OneNote >Odhlásiť sa. Po úspešnom odhlásení kliknite na položku OneNote > Prihlásiť sa.

 • Zavrite a znova otvorte poznámkový blok. Na paneli s ponukami kliknite na položky Súbor > Zavrieť tento poznámkový blok. Ak chcete poznámkový blok znova otvoriť, kliknite na položky Súbor > Otvoriť nedávne a potom kliknite na poznámkový blok, ktorý chcete znova otvoriť.

Prípadne môžete skontrolovať, či máte prístup k poznámkovým blokom prostredníctvom OneNotu pre web. Postupujte takto:

 1. Na paneli s ponukami kliknite na položky Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovať prepojenie na poznámkový blok.

 2. Vo webovom prehliadači kliknite do poľa adresy a potom stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte skopírovanú URL adresu.

 3. Stlačením klávesu ENTER načítajte Poznámkový blok do OneNote pre web.

Ak sa Poznámkový blok úspešne otvorí vOneNote pre web a zobrazia sa najnovšie zmeny, problém môže spôsobovať verzia OneNotu vo verzii pre Mac. Zatvorením a opätovným otvorením ovplyvnených poznámkových blokov sa pripojenie zvyčajne zruší a úspešne obnoví.

Nesprávne umiestnené sekcie sa v poznámkovom bloku zobrazia vtedy, keď sa OneNote pokúša synchronizovať zmeny sekcie poznámkového bloku, ale nemôže nájsť súbor sekcie. Tento problém môžete vyriešiť premiestnením sekcie do iného poznámkového bloku alebo odstránením sekcie z aktuálneho poznámkového bloku.

Ak chcete premiestniť nesprávne umiestnenú sekciu do iného poznámkového bloku, vykonajte nasledovné:

 1. Stlačte kláves Control a súčasne kliknite na názov nesprávne umiestnenej sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť sekciu do.

 2. Vyberte poznámkový blok, do ktorého chcete sekciu premiestniť, a potom kliknite na položku Premiestniť.

Ak chcete odstrániť nesprávne umiestnenú sekciu z poznámkového bloku, vykonajte nasledovné:

 • Stlačte kláves Control a súčasne kliknite na sekciu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť sekciu.

Upozornenie: Odstránenie sekcie sa nedá vrátiť späť. Keď odstránite sekciu, natrvalo odstránite aj všetky strany, ktoré sa v nej nachádzajú. Ak si nie ste istí, že to chcete naozaj urobiť, skúste premiestniť nesprávne umiestnenú sekciu do inej časti poznámkového bloku.

Ak máte onenotové poznámkové bloky uložené v SharePointe, určite ste si všimli, že zvyčajne sú uložené v knižniciach dokumentov. Ak sú v sharepointovej knižnici, ktorú používate, povolené určité vlastnosti, môžu spôsobovať chyby pri synchronizácii.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

V priestore na spoluprácu sa problémy so synchronizáciou môžu vyskytnúť vtedy, keď sa viacerí študenti súčasne pokúšajú upraviť tú istú časť strany, alebo keď je na upravovanej strane pridaná veľká príloha.

Tu sú niektoré najvhodnejšie postupy, ktorými môžete predchádzať týmto typom problémov so synchronizáciou:

 • Rozdeľte študentov do malých skupín s maximálne 6 členmi.

 • Pre každú skupinu študentov vytvorte samostatnú sekciu. Ak máte napríklad 4 skupiny po 6 študentov, vytvorte 4 sekcie.

 • Každý študent by si mal vytvoriť vlastnú stranu alebo by aspoň viacerí študenti nemali upravovať jednu stranu na rovnakom mieste.

 • Nepripájajte veľké súbory.

Tu je niekoľko ďalších chýb pri synchronizácii, ktoré sa môžu vyskytnúť:

0xE0000021: Na synchronizáciu OneNotu je potrebné heslo

Najskôr skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu OneNotu z obchodu Mac App Store.

 1. Vyberte ponuku Apple > Aktualizácia softvéru.

 2. Otvorí sa App Store a zobrazia sa všetky aktualizácie pre nainštalované aplikácie v systéme macOS.

 3. V zozname aktualizácií vyhľadajte OneNote pre Mac a kliknite na položku Aktualizovať.

Potom sa pokúste obnoviť kľúčenky iCloudu v systéme macOS.

 1. V okne Findera kliknite na položky Prejsť > Utility a potom kliknite na položku Prístup ku kľúčenke.

 2. Z ponuky Prístup ku kľúčenke vyberte položku Nastavenia.

 3. Kliknite na položky Všeobecné > Resetovať predvolené kľúčenky.

 4. Prihláste sa do svojho konta v systéme macOS.

 5. Ukončite prístup ku kľúčenke a reštartujte Mac.

 6. Otvorte OneNote a skúste synchronizovať poznámkový blok. Ak sa zobrazí výzva, zadajte názov konta Microsoft a heslo.

0xE000002E: Riešenie chyby 0xE000002E (Nezosynchronizované s ukladacím priestorom) vo OneNote

OneNote je potrebné obnoviť, ale obnova neprebehne automaticky. Zvyčajne ide o dočasný problém, ktorý by sa mal sám vyriešiť po ďalšej úplnej synchronizácii. Ak nechcete čakať na ďalšiu automatickú synchronizáciu, stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S v spustenom OneNote pre Mac môžete vynútiť úplnú synchronizáciu vo všetkých otvorených poznámkových blokoch.

0xE40105F9: Riešenie chyby 0xE40105F9 (Nepodporovaná klientska zostava) vo OneNote

Túto chybu môžete vyriešiť aktualizáciou OneNotu pre Mac na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

0xE000005E: Riešenie chyby 0xE000005E (Revízia, na ktorú sa odkazuje, sa nenašla) vo OneNote

Táto chyba je zvyčajne spôsobená dočasným problémom, ktorý by sa mal sám vyriešiť po ďalšej úplnej synchronizácii. Ak nechcete čakať na ďalšiu automatickú synchronizáciu, stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S môžete v spustenom OneNote pre Mac vynútiť úplnú synchronizáciu vo všetkých otvorených poznámkových blokoch.

Nahláste svoj problém so synchronizáciou OneNotu tímu OneNotu

Je nám ľúto, ak sa vám stále nedarí vyriešiť problémy so synchronizáciou.

Neustále pracujeme na zlepšení funkcií synchronizácie vo OneNote. Ak nám chcete pomôcť s rýchlejším identifikovaním a riešením nových problémov, zvážte nahlásenie svojho problému so synchronizáciou na fórach programu OneNote na lokalite Microsoft Answers.

Ďakujeme!

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×