Riešenie problémov s inštaláciou balíka Office

Problémy, ktoré sa vyskytnú pri pokuse o inštaláciu balíka Office 365, Office 2019, 2016 alebo Office 2013, a spôsob ich opravy závisia od toho, či je váš produkt súčasťou plánu Office pre domácnosti alebo Office pre podniky.

V prípade plánov Office pre podniky môžu navyše určité úlohy vykonávať iba správcovia zodpovední za spravovanie služieb Office 365 v príslušnej organizácii. Správcovia by si preto mali prezrieť problémy a riešenia uvedené na karte Office pre podniky aj na karte Správca služieb Office 365.

Nie ste si istí, aký plán máte?

Tip: Ak ste Office získali v rámci firemného benefitu, pozrite si tému Office prostredníctvom programu Home Use Program (HUP).

Microsoft 365 pre domácnosti

Ak je váš produkt balíka Office jedna z nasledujúcich verzií, máte produkt verzie Microsoft 365 pre domácnosti. Môže to byť predplatné služieb Microsoft 365 alebo jednorazový nákup balíka Office, alebo samostatná aplikácia balíka Office. Tieto produkty sú väčšinou prepojené so súkromným kontom Microsoft.

Predplatné služieb Microsoft 365: Nasledujúce produkty obsahujú nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office.

  Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Personal

Verzie balíkov Office 2019, Office 2016 alebo Office 2013, ktoré je možné kúpiť jednorazovo: Nasledujúce produkty obsahujú nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office.

  Office pre študentov a domácnosti
Office pre podnikateľov
Office Professional

Samostatné aplikácie balíkov Office 2019, 2016 alebo 2013, ktoré je možné kúpiť jednorazovo:

  Word
Excel
PowerPoint
OneNote*
Outlook
Access
Publisher
Project
Visio

Tip: * Počítačová verzia programu OneNote je k dispozícii len vo verziách 2016 a 2013. Počnúc vydaním balíka Office 2019 je OneNote pre Windows 10 predvoleným programom OneNote pre zákazníkov so službami Microsoft 365 a balíkom Office 2019. Pozrite si stránku Najčastejšie otázky.

Microsoft 365pre podnikateľov

Ak je váš produkt balíka Office jedna z nasledujúcich verzií, máte produkt verzie Microsoft 365 pre podniky. Tieto produkty sú zvyčajne priradené k pracovnému alebo školskému kontu a licenciu na balík Office (ak ju predplatné má) ste dostali od organizácie, v ktorej pracujete alebo chodíte do školy.

Predplatné služieb Microsoft 365: Nasledujúce produkty obsahujú nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office.

  Aplikácie Microsoft 365 pre firmy
Microsoft 365 Business Standard

  Office 365 A5

  Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

  Microsoft 365 Business Standard (Nonprofit)
Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 U.S. Government Community G3
Office 365 U.S. Government Community G5

  Project Online Professional
Project Online Premium

  Visio Online (plán 2)

Microsoft 365 Predplatné bez nainštalovaných úplných verzií aplikácií balíka Office:

Tip: Tieto predplatné služieb Microsoft 365 nemajú počítačové aplikácie na stiahnutie a inštaláciu, ale vo väčšine prípadov máte prístup k používaniu online verzií aplikácií balíka Office vo webovom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete v téme Bezplatné aplikácie Office Online.

  Microsoft 365 Business Basic
Office 365 Enterprise E1
Office 365 A1
Microsoft 365 Business Basic (Nonprofit)
Office 365 Nonprofit E1
Office 365 U.S. Government G1
Project Online Essentials
  Visio Online (plán 1)

Multilicenčné verzie balíkov Office 2019, Office 2016 alebo Office 2013

  Office Professional Plus

Vyberte kartu svojho plánu:

Ako stiahnem a nainštalujem Office?

Ak hľadáte postup na stiahnutie a inštaláciu najnovšej verzie balíka Office ako napríklad Office 365, Office 2019 alebo Office 2016, pozrite si tému Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať Office 2013 alebo Office for Mac 2011, pozrite si tému Inštalácia balíka Office 2013 do PC alebo Inštalácia balíka Office for Mac 2011.

Ako preinštalujem Office?

Ak vykonávate opätovnú inštaláciu balíka Office v inom počítači ako je ten, do ktorého ste Office nainštalovali pôvodne, upozorňujeme na toto:

 • Pre predplatné na Office 365: Office si môžete nainštalovať do všetkých zariadení a byť prihlásení do piatich naraz.

 • Pre jednorazový nákup balíka Office 2016, ako je Office pre podnikateľov, Office pre študentov a domácnosti alebo Office Professional: Máte možnosť nainštalovať balík Office do 1 PC alebo Macu. Office 2016 (alebo Office 2013) však možno preniesť do iného počítača, ktorý vám patrí, ak dôjde k zlyhaniu hardvéru, alebo si kúpite nový počítač. Ďalšie informácie uvádzajú licenčné podmienky spoločnosti Microsoft pre váš produkt alebo tento blogový príspevok: Office je odteraz prenosný.

Keď ste pripravení na preinštalovanie balíka Office, prihláste sa na stránke https://www.office.com/signin pomocou rovnakého konta Microsoft, ktoré ste pôvodne priradili k produktu Office pri prvej inštalácii. Postup inštalácie nájdete aj tu:

Postup na inštaláciu najnovšej verzie balíka Office nájdete v téme Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Postup na preinštalovanie balíka Office 2013 alebo Office for Mac 2011 nájdete v téme Preinštalovanie balíka Office 2013 v PC alebo Preinštalovanie balíka Office for Mac 2011.

Problémy pri pokuse o inštaláciu balíka Office

Ak sa počas inštalácie balíka Office v počítači vyskytol problém, skúste počítač reštartovať a potom inštaláciu balíka Office opätovne spustiť. Ak to nepomôže, pomocou tohto nástroja na jednoduché opravy balík Office úplne odinštalujte. Po skončení procesu odinštalovania skúste Office opäť nainštalovať.

Odinštalovanie balíka Office pomocou jednoduchej opravy

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na odinštalovanie.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Ak sa Office stále nedá nainštalovať, skontrolujte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky na inštaláciu balíka Office. Office napríklad nie je možné nainštalovať v počítačoch s Windowsom XP alebo Windowsom Vista.

Ak Office stále nemôžete nainštalovať podľa postupu v téme Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služieb Office, skúste použiť offline inštalátor.

Offline inštalátor balíka Office dokáže obísť možné problémy so serverom proxy, bránou firewall, antivírusovým programom alebo internetovým pripojením, ktoré sa môžu vyskytnúť počas inštalácie balíka Office.

Postup na inštaláciu offline verzie balíka Office nájdete v téme Použitie offline inštalátora balíka Office na karte so svojou verziou balíka Office.

Počítače s Windowsom Vista alebo Windowsom XP nespĺňajú systémové požiadavky na inštaláciu balíka Office

Office 2016 ani Office 2013 nie je možné nainštalovať v počítačoch s Windowsom Vista alebo Windowsom XP, pretože tieto operačné systémy nespĺňajú systémové požiadavky pre Office. Ak sa pokúsite o inštaláciu balíka Office v počítači s nepodporovaným operačným systémom, vyskytne sa chyba. (Ak chcete získať ďalšie informácie o najnovšej verzii Windowsu, podrobnosti nájdete v špecifikáciách Windowsu 10.)

Ak do počítača nie je možné nainštalovať úplnú počítačovú verziu balíka Office, pretože nespĺňa systémové požiadavky, môžete skúsiť použiť Office Online v prehliadači. Pozrite si časť o podporovaných prehliadačoch na stránke so systémovými požiadavkami.

Môžem nainštalovať Office v Chromebooku?

V Chromebooku si nemôžete nainštalovať počítačové verzie balíka Office pre PC alebo Mac, no v niektorých Chromebookoch je možné nainštalovať mobilné aplikácie balíka Office. Pozrite si tému Inštalácia balíka Microsoft Office v Chromebooku.

Nechcete nainštalovať všetky aplikácie balíka Office

Pri inštalácii balíka Office 2016 alebo Office 2013 sa všetky aplikácie, ktoré sú súčasťou vášho konkrétneho produktu balíka Office, nainštalujú naraz. Nie je možné si ľubovoľne vybrať, ktoré aplikácie balíka Office nainštalovať a ktoré nie. Tiež nie je možné po dokončení inštalácie jednotlivé aplikácie odstrániť. Môžete však odstrániť odkazy na aplikácie, ktoré neplánujete používať.

Tip: Ak zistíte, že potrebujete aplikáciu, ktorá nie je súčasťou produktu balíka Office, môžete využiť možnosť nákupu samostatnej aplikácie. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že budete potrebovať Access alebo Outlook, ale tieto aplikácie neboli súčasťou produktu. Ak si chcete zakúpiť samostatnú aplikáciu, prejdite na lokalitu https://products.office.com/ a vyhľadajte aplikáciu, ktorú si chcete kúpiť.

Office chcete nainštalovať na inú jednotku ako jednotku C:

Office môžete nainštalovať len na systémovú jednotku, kde je nainštalovaný operačný systém. Zvyčajne je to jednotka C:.

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office namiesto 32-bitovej verzie

Ak máte aktuálne nainštalovanú 32-bitovú verziu balíka Office a pokúsite sa nainštalovať 64-bitovú verziu (alebo naopak), zobrazí sa chybové hlásenie.

Ak ste si teda predtým nainštalovali 32-bitovú verziu balíka Office do počítača, no napokon ste sa rozhodli pre 64-bitovú verziu (alebo naopak), je potrebné odinštalovať bitovú verziu balíka Office, ktorú nechcete a následne nainštalovať požadovanú bitovú verziu. Pomocou tejto jednoduchej opravy odinštalujte Office.

 1. Kliknutím na toto tlačidlo nástroja na jednoduché opravy odinštalujete balík Office.

 2. Ak chcete zistiť, ako uložiť a následne spustiť súbor, vyberte v rozbaľovacom zozname svoj prehliadač.

  1. V dolnej časti okna prehliadača vyberte položku Uložiť.

   Ak chcete otvoriť jednoduchú opravu o15 ctrremove.diagcab, kliknite na tlačidlo Uložiť
  2. V ďalšom poli, ktoré označuje, že sťahovanie súboru o15-ctrremove.diagcab sa dokončilo, kliknite na položku Otvoriť.

  3. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  4. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa pokynov na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť.

  1. Pomocou položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor O15CTRRemove.diagcab.

   Výber položky Otvoriť na otvorenie nástroja na jednoduché opravy O15CTRRemove.diagcab

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, vyberte položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom O15CTRRemove), čím spustíte nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor o15CTRRemove a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

   Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Zobraziť v priečinku.

   Po dvojitom kliknutí na sťahovaný súbor o15CTRRemove sa spustí nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

   Uloženie súboru O15CTRRemove.diagcab vo Firefoxe

   V okne prehliadača vpravo hore vyberte položku Zobraziť všetky prevzaté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > O15CTRRemove.diagcab a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku O15CTRRemove.diagcab.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

Ak hľadáte pokyny na inštaláciu 64-bitovej verzie balíka Office, nájdete ich v časti Krok 1: Prihlásenie pre stiahnutie balíka Office.

V prípade balíka Office 2013 si pozrite tému Inštalácia balíka Office 2013 do PC.

Ak si nie ste istí, či chcete 64-bitovú alebo 32-bitovú verziu, pozrite si tému Výber 64-bitovej alebo 32-bitovej verzie balíka Office 2016.

Inštalácia balíka Office prostredníctvom programu Microsoft Home Use Program (HUP)

Ak má vaša organizácia predplatený program Home Use Program (HUP), informácie o kúpe a inštalácii balíka Office nájdete v téme Inštalácia alebo preinštalovanie balíka Office prostredníctvom programu Microsoft HUP.

Som študent. Ako si nainštalujem Office?

Ak ste študent alebo učiteľ a v rámci vašej inštitúcie sa nezobrazuje možnosť inštalácie balíka Office, možno máte nárok na Office 365 pre vzdelávacie organizácie, ktorý zahŕňa Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Na to, aby ste mohli začať, potrebujete len platnú školskú e-mailovú adresu. Ďalšie informácie nájdete v téme Získajte Office 365 bezplatne.

Známe problémy s balíkom Office a Windowsom 10

Pozrite si tému Známe problémy s balíkom Office a Windowsom 10.

Chyba nepodporovaného operačného systému

Po výbere tlačidla Inštalovať na stránke office.com/myaccount sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Chyba Nepodporovaný operačný systém signalizuje nemožnosť inštalácie balíka Office vo vašom aktuálnom zariadení

Táto chyba sa môže vyskytnúť ak:

 • Pracujete v PC a pokúšate sa nainštalovať verziu jednorazovo zakúpeného balíka Office určenú pre Mac, ako je Office pre študentov a domácnosti, alebo sa pokúšate nainštalovať do Macu verziu balíka Office určenú pre PC.

  Riešenia tohto problému nájdete v téme Chyba Nepodporovaný operačný systém pri inštalácii balíka Office.

 • Pokúšate sa inštalovať Office v mobilnom zariadení, ako je napríklad iPad, iPhone alebo Chromebook.

  Pomocou tlačidla Inštalovať na stránke office.com si môžete stiahnuť verziu balíka Office, ktorú môžete použiť v PC alebo Macu. Ak chcete nainštalovať Office do mobilného zariadenia, podrobné kroky nájdete v téme Nastavenie aplikácií balíka Office a e-mailu v mobilnom zariadení.

  Ak chcete nainštalovať Office v Chromebooku, pozrite si tému Inštalácia balíka Office v Chromebooku.

 • Pokúšate sa nainštalovať počítačovú verziu balíka Office v nepodporovanom operačnom systéme, ako je napríklad Windows XP alebo Vista.

  Pozrite si systémové požiadavky na Office a zistite, ktoré operačné systémy sú podporované.

Inštalácia balíka Office trvá príliš dlho

Ak inštalácia balíka Office trvá dlho, je možné, že máte pomalé pripojenie. Pozrite si témy Inštalácia balíka Office trvá príliš dlho alebo Inštalácia balíka Office sa zastavila na 90%, v ktorých nájdete možné riešenia.

Chyba KERNEL32.dll pri pokuse o inštaláciu balíka Office a ďalšie problémy so systémovými požiadavkami

Ak sa Office pokúšate nainštalovať do počítača s Windowsom XP alebo Windowsom Vista, môže sa zobraziť chyba s hlásením, že nemožno nájsť dynamickú knižnicu KERNEL 32.dll. Dochádza k nej, pretože tieto verzie Windowsu nepodporujú Office 2016 a Office 2013. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo nemôžem nainštalovať balík Office 365, Office 2019, Office 2013 alebo Office 2016 do počítača s Windowsom XP alebo s Windowsom Vista?

Pred inštaláciou balíka Office skontrolujte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. V téme Systémové požiadavky na Office nájdete zoznam dodatočných požiadaviek.

Ak si nie ste istí, aký operačný systém máte, pozrite si tému Ktorú verziu operačného systému Windows používam? alebo Zistenie verzie a čísla zostavy systému OS X v Macu.

Ak váš počítač nedokáže nainštalovať úplnú počítačovú verziu balíka Office, pretože nespĺňa systémové požiadavky, môžete skúsiť Office Online v prehliadači počítača.

Tlačidlo Inštalovať nenainštaluje Office

Ak je tlačidlo Inštalovať sivé, možno uplynula platnosť vášho predplatného na Office 365. Pozrite si tému Obnovenie služieb Office 365 pre domácnosti.

Ďalšie riešenia nájdete v téme Tlačidlo Inštalovať nenainštaluje Office.

Zobrazuje sa mi chyba Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať

K tejto chybe môže dôjsť, ak ste neaktualizovali Office 2013 na najnovšiu verziu alebo ak máte samostatnú aplikáciu verzie 2013, ktorá už je súčasťou novšieho balíka aplikácií Office 2016. Vyriešenie problému pozrite v téme Chyba: Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať. Ak budete pokračovať, budeme musieť odstrániť nasledovné .

Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchangeu 2007 (ktorému sa 11. apríla 2017 skončila životnosť), až do inovácie z Exchangeu 2007 by ste mali používať Office 2013. Pozrite si nasledujúce časti:

Chybové hlásenia pri inštalácii balíka Office

Môže sa zobraziť chybové hlásenie s číslom a prípadne aj nejakým popisom. Aj keď sú tieto správy ťažko zrozumiteľné, často ukrývajú riešenie. Pri zobrazení týchto chýb vyskúšajte tieto prepojenia.

V tomto zozname nie sú uvedené všetky chyby. Ak sa v chybovom hlásení nachádza prepojenie Ďalšie informácie, vyberte ho. Ak sa v hlásení prepojenie nenachádza, informujte nás o chybe aj o tom, v ktorej časti procesu inštalácie sa táto chyba vyskytla. Odošlite nám komentár v dolnej časti tejto stránky, aby sme sa o vašom probléme dozvedeli viac.

Problémy s inováciou alebo aktualizáciou balíka Office

Ak máte predplatné na Office 365, už máte najnovšiu verziu balíka Office alebo najaktuálnejší kanál nastavený správcom služieb Office 365. Pri produktoch bez predplatného, napríklad Office Home a Business, máte možnosť prihlásiť sa do služieb Office 365 alebo si zakúpiť najnovšiu verziu. Ďalšie informácie nájdete v témach:

Inovácia alebo prechod na iné plány služieb Office 365

Medzi plánmi služieb Office 365 Home, Personal alebo University môžete prechádzať. Podobne môžete prejsť z plánu služieb Office 365 pre domácnosti na plán pre podniky. Ďalšie informácie o postupe nájdete v témach:

Ako si nainštalujem aktualizácie balíka Office?

Pravidelnou aktualizáciou balíka Office získate najnovšie aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Informácie o inštalácii aktualizácií nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Miesto na prihlásenie do služieb Office 365 alebo do svojho konta balíka Office

Spoločnosť Microsoft poskytuje niekoľko druhov služieb Office 365, pričom každá služba má vlastnú prihlasovaciu stránku. Výber miesta prihlásenia z webového prehliadača závisí od toho, ktorú službu používate. Pozrite si tému Prihlásenie do balíka Office alebo služieb Office 365.

Zabudnuté konto, ktoré je priradené k balíku Office

Vo väčšine prípadov platí, že ak máte produkt balíka Office, ktorý je súčasťou služieb Office pre domácnosti, na inštaláciu balíka Office alebo správu predplatného na Office 365 sa musíte prihlásiť do konta Microsoft. Ak ste zabudli, ktoré konto Microsoft máte priradené k balíku Office, pozrite si tému Nepamätám si konto Microsoft, ktoré používam s balíkom Office.

Zdieľanie predplatného na Office 365 Home

Pozrite si tému Zdieľanie predplatného na Office 365 Home až so štyrmi ľuďmi.

Zrušenie predplatného

Ak chcete zrušiť svoje predplatné, pozrite si tému Zrušenie alebo vypnutie opakovanej fakturácie obnovovania predplatného od spoločnosti Microsoft.

Ak máte skúšobné predplatné, pozrite si tému Zrušenie bezplatnej skúšobnej verzie služieb Office 365 Home.

Riešenie problémov so zlyhaním aktivácie

Ak máte plán služieb Office 365 a chcete, aby ostali aktívny, musíte sa prihlásiť aspoň raz za 30 dní. Ak vám platnosť predplatného neuplynula, Office vaše predplatné opätovne aktivuje pri ďalšom prihlásení.

Pozrite tiež:

Pomocník pre kódy Product Key balíka Office

Pozrite si tému Pomocník pre kód Product Key balíka Office

Deaktivácia inštalácie

Office môžete aktivovať až v piatich počítačoch. Ak ste si týchto päť aktivácií vyčerpali a chcete ho nainštalovať do iného počítača, treba niektorú z inštalácií deaktivovať. Deaktivácia neodstráni Office z počítača, no kým ho neaktivujete, nebudete ho môcť v danom počítači používať. Pozrite si tému Deaktivácia inštalácie služieb Office 365.

Kam nainštalovať Office v Macu

Ak hľadáte miesto, kam nainštalovať Office v Macu, pozrite si tému Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Problémy so stiahnutím a inštaláciou v Macu

Informácie o problémoch so stiahnutím a inštaláciou v Macu nájdete v téme Čo skúsiť v prípade, ak sa Office 2016 pre Mac nedá nainštalovať.

Nemôžem nájsť aplikácie v Macu

Po inštalácii balíka Office 2016 pre Mac sa ikony aplikácie nepridajú do doku automaticky. Ak ich chcete pridať do doku, presuňte ikonu aplikácie z Launchpadu alebo priečinka aplikácií. Pozrite si tému Pridanie ikony aplikácie balíka Office pre Mac do dokuhttps://support.office.com/article/95db1c14-45e7-450e-86ad-1134f7e80851?wt.mc_id=O365_Cons_TS_Link</c0></c0>.

Odinštalovanie balíka Office pre Mac

Vyberte verziu balíka Office, ktorú chcete odinštalovať.

Aktivácia balíka Office v Macu

Informácie o aktivácii balíka Office v Macu nájdete v téme Aktivácia balíka Office pre Mac.

Problémy s aktiváciou v Macu

Informácie o riešení problémov s aktiváciou v Macu nájdete na karte Aktivácia v téme Čo skúsiť v prípade, keď nie je možné inštalovať alebo aktivovať balík Office pre Mac.

Inštalácia aktualizácií v Macu

Automatická aktualizácia spoločnosti Microsoft zabezpečí, že vaša kópia balíka Office bude vždy aktuálna s najnovšími opravami a vylepšeniami zabezpečenia. Ak chcete inštalovať alebo vyhľadať aktualizácie v Macu, pozrite si tému Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

Ak chcete zistiť, čo najnovšia aktualizácia obsahuje, pozrite si tému História aktualizácií balíka Office pre Mac.

Inštalácia aplikácií balíka Office a nastavenie e-mailu v mobilnom zariadení (telefóne alebo tablete so systémom iOS, Android alebo Windows)

Aplikácie balíka Office pre mobilné zariadenia so systémom Android, iOS (iPhone alebo iPad) alebo Windows sú k dispozícii na stiahnutie v obchode s aplikáciami pre vaše zariadenie. Podrobný postup na stiahnutie a nastavenie aplikácií balíka Office získate nižšie po výbere zariadenia:

Nie je možné nastaviť e-mail v mobilnom zariadení

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov pri nastavení e-mailu v telefóne alebo tablete, pozrite si tému Riešenie problémov s nastavením e-mailu v mobilných zariadeniach.

Nie je možné upravovať dokumenty pomocou aplikácií balíka Office v mobilnom zariadení

Vo väčšine prípadov môžete robiť základné úpravy na väčšine týchto zariadení, ak ale máte oprávňujúce predplatné na Office 365, získate prístup k doplnkovým funkciám aplikácií. Ak zistíte, že nie je možné upravovať niektoré dokumenty, pozrite si tému Možnosti práce s aplikáciami balíka Office v zariadeniach so systémami Android, iOS alebo Windows Mobile s predplatným na Office 365.

Po nainštalovaní sa nedajú nájsť aplikácie balíka Office

Ak po inštalácii balíka Office nedokážete nájsť jeho aplikácie alebo si nie ste istí, či inštalácia prebehla správne, pozrite si tému Nedarí sa vám nájsť aplikácie balíka Office vo Windowse 10, Windowse 8 alebo Windowse 7?

Po spustení aplikácie sa zobrazí správa, že Office prestal pracovať

Po spustení niektorej z týchto aplikácií balíka Office: Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher alebo Visio sa môže vyskytnúť chyba „<aplikácia> prestala fungovať“. Tento typ problému môžu spôsobovať staršie verzie doplnkov.

Ak ho chcete vyriešiť, najskôr sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu balíka Office.

Ak aplikácia stále nefunguje, skúste možnosti v téme Prečo sa pri spustení aplikácie balíka Office zobrazí hlásenie o tom, že program prestal fungovať?

Akú verziu balíka Office používate?

Pozrite si tému Akú verziu balíka Office používam?

Inštalácia starších verzií balíka Office

Postup na inštaláciu alebo preinštalovanie balíka Office 2010 nájdete v téme Inštalácia balíka Office 2010. Postup pre Office 2007 nájdete v téme Inštalácia balíka Office 2007.

Kontaktovanie oddelenia podpory

Ak problémy s inštaláciou balíka Office aj naďalej pretrvávajú, pozrite si stránku Kontaktovať oddelenie podpory pre Office.

Odošlite nám komentár

Ceníme si vaše pripomienky. Nižšie nám odošlite komentár a dajte vedieť, či bolo niektoré z týchto riešení pre vás užitočné. Ak nie, povedzte nám o probléme viac vrátane toho, aké chybové hlásenie sa zobrazilo a kde ste sa nachádzali v procese inštalácie, keď sa chyba vyskytla. Informácie použijeme na to, aby sme váš problém ďalej preskúmali.

Najskôr vyskúšajte toto

Ak potrebujete pomoc s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii balíka Office, skúste stiahnuť nástroj Support and Recovery Assistant for Office 365.

Nástroj na obnovu nebol nápomocný? Vyberte z možností uvedených nižšie:

Problémy s kontom alebo prihlásením

Nedá sa prihlásiť
Nepamätám si heslo

Aktivácia alebo produkt bez platnej licencie

Riešenie problémov so zlyhaním aktivácie
Deaktivácia inštalácie

Ako stiahnem a nainštalujem alebo preinštalujem Office?

Ak hľadáte postup na stiahnutie a inštaláciu najnovšej verzie balíka Office, pozrite si tému Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Po 28. februári 2017 nebude možné nainštalovať Office 2013 v rámci predplatného. Ďalšie podrobnosti (vrátane možností správcu služieb Office 365 vo vašej organizácii v prípade potreby preinštalovať Office 2013) nájdete v téme Office 2013 už nebude k dispozícii na inštaláciu s predplatným na Office 365.

Mám predplatné Projectu alebo Visia. Ako ich stiahnem a nainštalujem?

Project a Visio nie sú v Macu v súčasnosti podporované.

Ak si chcete do PC nainštalovať Project Online Professional alebo Project Online Premium, pozrite si tému Stiahnutie a inštalácia programu Project.

Ak si chcete do PC nainštalovať Visio Pro for Office 365, pozrite si tému Stiahnutie a inštalácia programu Visio Pro for Office 365.

Po 28. februári 2017 nebude možné nainštalovať Project 2013 ani Visio 2013 v rámci predplatného. Ďalšie podrobnosti (vrátane možností správcu služieb Office 365 vo vašej organizácii v prípade potreby preinštalovať Project alebo Visio 2013) nájdete v téme Office 2013 už nebude k dispozícii na inštaláciu s predplatným na Office 365.

Nechcete nainštalovať všetky aplikácie balíka Office

Pri inštalácii balíka Office 365 sa všetky aplikácie, ktoré sú súčasťou vášho konkrétneho produktu balíka Office, nainštalujú naraz. Nie je možné si ľubovoľne vybrať, ktoré aplikácie balíka Office nainštalovať a ktoré nie. Tiež nie je možné po dokončení inštalácie jednotlivé aplikácie odstrániť. Môžete však odstrániť odkazy na aplikácie, ktoré neplánujete používať.

Tip: Ak zistíte, že potrebujete aplikáciu, ktorá nie je súčasťou produktu balíka Office, môžete využiť možnosť nákupu samostatnej aplikácie. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že budete potrebovať Access alebo Outlook, ale tieto aplikácie neboli súčasťou produktu. Ak si chcete zakúpiť samostatnú aplikáciu, prejdite na lokalitu https://products.office.com/ a vyhľadajte samostatnú aplikáciu, ktorú si chcete kúpiť.

Office chcete nainštalovať na inú jednotku ako jednotku C:

Office môžete nainštalovať len na systémovú jednotku, kde je nainštalovaný operačný systém. Zvyčajne je to jednotka C:.

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office namiesto 32-bitovej verzie

Ak ste si nainštalovali 32-bitovú verziu balíka Office do počítača, no napokon ste sa rozhodli pre 64-bitovú verziu, 32-bitovú verziu balíka Office musíte odinštalovať a potom preinštalovať jeho 64-bitovú verziu. 32-bitovú verziu môžete odinštalovať použitím tejto jednoduchej opravy na odinštalovanie balíka Office.

 1. Kliknutím na toto tlačidlo nástroja na jednoduché opravy odinštalujete balík Office.

 2. Ak chcete zistiť, ako uložiť a následne spustiť súbor, vyberte v rozbaľovacom zozname svoj prehliadač.

  1. V dolnej časti okna prehliadača vyberte položku Uložiť.

   Ak chcete otvoriť jednoduchú opravu o15 ctrremove.diagcab, kliknite na tlačidlo Uložiť
  2. V ďalšom poli, ktoré označuje, že sťahovanie súboru o15-ctrremove.diagcab sa dokončilo, kliknite na položku Otvoriť.

  3. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  4. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa pokynov na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť.

  1. Pomocou položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor O15CTRRemove.diagcab.

   Výber položky Otvoriť na otvorenie nástroja na jednoduché opravy O15CTRRemove.diagcab

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, vyberte položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom O15CTRRemove), čím spustíte nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor o15CTRRemove a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

   Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Zobraziť v priečinku.

   Po dvojitom kliknutí na sťahovaný súbor o15CTRRemove sa spustí nástroj na jednoduché opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

   Uloženie súboru O15CTRRemove.diagcab vo Firefoxe

   V okne prehliadača vpravo hore vyberte položku Zobraziť všetky prevzaté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > O15CTRRemove.diagcab a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku O15CTRRemove.diagcab.

  2. Spustí sa Sprievodca odinštalovaním balíka Microsoft Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  3. Keď sa zobrazí obrazovka Odinštalovanie bolo úspešné, postupujte podľa zobrazenej výzvy na reštartovanie počítača, aby sa zmeny mohli prejaviť. Vyberte položku Ďalej.

Ak hľadáte pokyny na inštaláciu 64-bitovej verzie balíka Office, nájdete ich v časti Krok 1: Prihlásenie pre stiahnutie balíka Office.

Ak si nie ste istí, či chcete 64-bitovú alebo 32-bitovú verziu, pozrite si tému Výber 64-bitovej alebo 32-bitovej verzie balíka Office 2016.

Môžem nainštalovať Office v Chromebooku?

V Chromebooku si nemôžete nainštalovať počítačové verzie balíka Office pre PC alebo Mac, no v niektorých Chromebookoch je možné nainštalovať mobilné aplikácie balíka Office. Pozrite si tému Inštalácia balíka Microsoft Office v Chromebooku.

Problémy pri pokuse o inštaláciu balíka Office

Ak sa počas inštalácie balíka Office v počítači vyskytol problém, skúste počítač reštartovať a potom inštaláciu balíka Office opätovne spustiť. Ak to nepomôže, pomocou tohto nástroja na jednoduché opravy balík Office úplne odinštalujte. Po skončení procesu odinštalovania skúste Office opäť nainštalovať.

Odinštalovanie balíka Office pomocou jednoduchej opravy

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na odinštalovanie.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Ak sa Office stále nedá nainštalovať, skontrolujte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky na inštaláciu balíka Office. Office napríklad nie je možné nainštalovať v počítačoch s Windowsom XP alebo Windowsom Vista.

Ak Office stále nemôžete nainštalovať podľa postupu v téme Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služieb Office, skúste použiť offline inštalátor.

Offline inštalátor balíka Office dokáže obísť možné problémy so serverom proxy, bránou firewall, antivírusovým programom alebo internetovým pripojením, ktoré sa môžu vyskytnúť počas inštalácie balíka Office.

Postup na inštaláciu offline verzie balíka Office nájdete v téme Použitie offline inštalátora balíka Office na karte so svojou verziou balíka Office.

Nie je možné nainštalovať Access

Ak v počítači nemôžete nájsť Access, hoci je súčasťou vášho predplatného služieb Office 365, skúste vykonať kroky nižšie v uvedenom poradí.

Poznámka: Access je možné nainštalovať iba v počítačoch s Windowsom 7 alebo novším. V Macu Access nainštalovať nemožno.

Aktualizácia balíka Office

 1. Otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel, a vytvorte nový dokument.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položky Súbor > Konto.

 3. V časti Informácie o produkte vyberte položky Možnosti aktualizácie > Aktualizovať.

 4. Po dokončení aktualizácie kliknite na tlačidlo Štart a vyhľadajte Access v zozname aplikácií.

Preinštalovanie balíka Office

Postupujte podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu. Ak potrebujete nainštalovať 64-bitovú verziu, vyberte kartu Podrobné pokyny pre PC a rozbaľte sekciu Inštalácia alebo preinštalovanie produktu Office pre podniky.

Ak sa pri inštalácii balíka Office vyskytnú problémy, pravdepodobne bude potrebné ho najskôr odinštalovať a potom nainštalovať znova. Pozrite si sekciu Problémy pri inštalácii balíka Office vyššie.

Kontrola licencie, ak sa nezobrazuje možnosť na inštaláciu balíka Office

 1. Ak ešte nie ste prihlásení, prejdite na lokalitu http://admin.microsoft.com a použite na prihlásenie svoje pracovné alebo školské konto.

  Poznámka: Ak sa so svojím pracovným alebo školským kontom nemôžete prihlásiť, je možné, že sa prihlasujete do nesprávnych služieb Office 365. Pozrite si tému Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

 2. V záhlaví prehliadača prejdite na položky Nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Nastavenia mojich aplikácií > Office 365.

  Tabla Nastavenia služieb Office 365
 3. Na stránke Moje konto vyberte možnosť Predplatné.

  Stránka Predplatné na Office 365

  Zobrazia sa služby, na používanie ktorých máte licenciu, ako napríklad najnovšia počítačová verzia balíka Office, SharePoint Online alebo OneDrive for Business a Exchange Online. Ak sa v zozname nenachádza najnovšia počítačová verzia balíka Office (alebo Project alebo Visio, ak má vaša organizácia plán, ktorého súčasťou sú aj tieto aplikácie), správca vám pravdepodobne nepriradil licenciu na Office. Ak ste správcom, pozrite si tému Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business. Ďalšie informácie nájdete v téme Aký produkt alebo licenciu služieb Office 365 pre podniky používate?

  Ak máte licenciu, môžete nainštalovať Office do PC alebo Macu (alebo počítačový klient Project Online, prípadne Visio Pro for Office 365).

Nie všetky plány predplatného služieb Office 365 obsahujú úplné nainštalované aplikácie balíka Office. Zoznam plánov, ktoré neobsahujú počítačového klienta pre balík Office, nájdete v dolnej časti stĺpca Office for Business. Ak vaša organizácia používa jeden z týchto plánov Microsoft 365, správca služieb Office 365 môže prepnúť na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365 alebo zakúpiť iné predplatné služieb Office 365 for Business pre používateľov v organizácii, ktorí vyžadujú úplnú verziu balíka Office.

Ak ste správca a nie ste si istí, aký plán máte, postupujte podľa krokov v téme Aké predplatné na Office 365 for business používam? Porovnanie plánov nájdete v téme Porovnanie plánov pre malé podniky alebo Porovnanie plánov pre veľké podniky.

Ste študentom alebo učiteľom a možnosť na inštaláciu balíka Office sa nezobrazuje

Ak ste študent alebo učiteľ a nezobrazuje sa vám možnosť inštalácie balíka Office, možno máte nárok na Office 365 pre vzdelávacie organizácie, ktorý zahŕňa Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Na to, aby ste mohli začať, potrebujete len platnú školskú e-mailovú adresu. Ďalšie informácie nájdete v téme Získajte Office 365 bezplatne.

Nezabudnite skontrolovať systémové požiadavky na Office. Office napríklad nie je možné nainštalovať v počítači s Windowsom Vista alebo Windowsom XP, ani v zariadeniach bez podporovaného operačného systému Windows alebo Mac. Aj napriek tomu však môžete používať Office Online v prehliadači počítača.

Počítače s Windowsom Vista alebo Windowsom XP nespĺňajú systémové požiadavky na inštaláciu balíka Office

Office 2016 ani Office 2013 nie je možné nainštalovať v počítačoch s Windowsom Vista alebo Windowsom XP, pretože tieto operačné systémy nespĺňajú systémové požiadavky pre Office. Ak sa pokúsite o inštaláciu balíka Office v počítači s nepodporovaným operačným systémom, vyskytne sa chyba. (Ak chcete získať ďalšie informácie o najnovšej verzii Windowsu, podrobnosti nájdete v špecifikáciách Windowsu 10.)

Ak do počítača nie je možné nainštalovať úplnú počítačovú verziu balíka Office, pretože nespĺňa systémové požiadavky, môžete skúsiť použiť Office Online v prehliadači. Pozrite si časť o podporovaných prehliadačoch na stránke so systémovými požiadavkami.

Inštalácia balíka Office je pomalá alebo sa zasekla na 90 %

Ak inštalácia balíka Office trvá dlho, je možné, že máte pomalé pripojenie alebo na pozadí prebieha iná inštalácia alebo aktualizácia. Pozrite si tému Inštalácia balíka Office trvá príliš dlho alebo Inštalácia balíka Office sa zastavila na 90 %, kde nájdete možné riešenia.

Známe problémy s balíkom Office a Windowsom 10

Pozrite si tému Známe problémy s balíkom Office a Windowsom 10.

Tlačidlo Inštalovať nenainštaluje Office

Ak je tlačidlo Inštalovať sivé, možno uplynula platnosť vášho predplatného na Office 365. V zozname v téme Obnovenie služieb Office 365 for business vyberte typ svojho predplatného a zistite ako postupovať pri jeho obnovení.

Ďalšie riešenia nájdete v téme Tlačidlo Inštalovať nenainštaluje Office.

Chyba KERNEL32.dll pri pokuse o inštaláciu balíka Office a ďalšie problémy so systémovými požiadavkami

Pred inštaláciou balíka Office skontrolujte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. V téme Systémové požiadavky na Office nájdete zoznam dodatočných požiadaviek.

Ak sa Office pokúšate nainštalovať do počítača s Windowsom XP alebo Windowsom Vista, môže sa zobraziť chyba s hlásením, že nemožno nájsť dynamickú knižnicu KERNEL 32.dll. Dochádza k nej, pretože tieto verzie Windowsu nepodporujú novšie verzie balíka Office. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo nemôžem nainštalovať balík Office 2013 alebo Office 2016 do počítača s Windowsom XP alebo s Windowsom Vista?

Ak si nie ste istí, aký operačný systém máte, pozrite si tému Ktorú verziu operačného systému Windows používam? alebo Zistenie verzie a čísla zostavy systému OS X v Macu.

Ak váš počítač nedokáže nainštalovať úplnú počítačovú verziu balíka Office, pretože nespĺňa systémové požiadavky, môžete skúsiť Office Online v prehliadači počítača.

Zobrazuje sa mi chyba Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať

Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchangeu 2007 (ktorému sa 11. apríla 2017 skončila životnosť), až do inovácie z Exchangeu 2007 by ste mali používať Office 2013. Pozrite si nasledujúce časti:

Chybové hlásenia pri inštalácii balíka Office

Môže sa zobraziť chybové hlásenie s číslom a prípadne aj nejakým popisom. Aj keď sú tieto správy ťažko zrozumiteľné, často ukrývajú riešenie. Pri zobrazení týchto chýb vyskúšajte tieto prepojenia.

V tomto zozname nie sú uvedené všetky chyby. Ak sa v chybovom hlásení nachádza prepojenie Ďalšie informácie, vyberte ho. Ak sa v hlásení prepojenie nenachádza, informujte nás o chybe aj o tom, v ktorej časti procesu inštalácie sa táto chyba vyskytla. Odošlite nám komentár v dolnej časti tejto stránky, aby sme sa o vašom probléme dozvedeli viac.

Inovácia na Office 2016

Ak máte predplatné na Microsoft 365, na paneli s ponukami aplikácií balíka Office sa zobrazí oznámenie o inovácii alebo môžete svoju verziu aktualizovať aj manuálne tak, že sa prihlásite do služieb Microsoft 365. Pozrite si tému Inovácia na Office 2016 pomocou služieb Office 365 pre podniky.

Ako si nainštalujem aktualizácie balíka Office?

S aktualizáciou balíka Office získate najnovšie aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. Ak vám správca udelil povolenie na inštaláciu aktualizácií, pozrite si tému Inštalácia aktualizácií v Macu.

Máte problémy s prihlásením

Spoločnosť Microsoft poskytuje niekoľko druhov služieb Office 365, pričom každá služba má vlastnú prihlasovaciu stránku. Výber prihlasovacej stránky závisí od toho, ktorú službu používate.

Prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského konta na lokalite https://www.office.com/signin. Je to konto, ktoré ste vytvorili alebo ho vytvoril niekto z vašej organizácie vo vašom mene.

Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského mena používateľa a hesla na tejto stránke:

https://login.partner.microsoftonline.cn

Ak používate Office 365 Germany, prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského mena používateľa a hesla na tejto stránke:

https://portal.office.de

Ďalšie informácie o kontách nájdete v téme Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365 alebo Čo je ID používateľa a prečo ho potrebujem pre Office 365 for Business?

Zabudli ste heslo

Ak ste zabudli heslo do pracovného alebo školského konta, ktoré používate so službami Office 365, môžete ho obnoviť na stránke https://passwordreset.microsoftonline.com/ alebo kontaktovať správcu organizácie.

Problémy s aktiváciou alebo produktom bez platnej licencie

Ak máte plán služieb Office 365 a chcete, aby ostali aktívny, musíte sa prihlásiť aspoň raz za 30 dní. Ak vám platnosť predplatného neuplynula, Office vaše predplatné opätovne aktivuje pri ďalšom prihlásení.

Riešenie problémov so zlyhaním aktivácie

Ako používateľ služieb Office 365 for business si môžete stiahnuť nástroj Support and Recovery Assistant pre Office 365, pomocou ktorého môžete vyriešiť problémy s aktiváciou.

Ak tento nástroj váš problém nevyrieši alebo ste nedávno zmenili plány a teraz sa vám zobrazuje hlásenie o chybe produktu bez platnej licencie, prípadne nemôžete používať aplikácie balíka Office, pozrite si tému Chyba produktu bez platnej licencie a chyba aktivácie v balíku Office.

Ak sa zlyhania aktivácie začali po inovácii na Windows 10, pozrite si tému Kódy chyby 0x8004FC12 balíka Office pri aktivácii balíka Office.

Deaktivácia inštalácie

Office môžete aktivovať až v piatich počítačoch. Ak ste si týchto päť aktivácií vyčerpali a chcete ho nainštalovať do iného počítača, treba niektorú z inštalácií deaktivovať. Deaktivácia neodstráni Office z počítača, no kým ho neaktivujete, nebudete ho môcť v danom počítači používať.

Ak používate služby Office 365, inštaláciu môžete deaktivovať nasledujúcim spôsobom.

 1. Prejdite na stránku https://admin.microsoft.com/Account/#home. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Pod dlaždicou stavu inštalácie vyberte položku Spravovať inštalácie.

 3. V časti Stav inštalácie vyberte položku Deaktivovať a deaktivujte inštalácie balíka Office, ktoré už nepoužívate.

Ďalšie informácie nájdete v téme Deaktivácia služieb Office 365, ak sa zobrazuje chyba Dosiahol sa limit.

Kde môžem nainštalovať Office pre Mac?

Ak hľadáte postup, ako nainštalovať Office v Macu, pozrite si tému Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu. Office rozpozná, aký operačný systém používate, preto sa uistite, že ste v Macu. Až potom kliknite na položku Inštalovať a spustite inštaláciu.

Problémy so stiahnutím a inštaláciou v Macu

Informácie o problémoch so stiahnutím a inštaláciou v Macu nájdete v téme Čo skúsiť v prípade, ak sa Office 2016 pre Mac nedá nainštalovať.

Nemôžem nájsť aplikácie v Macu

Po inštalácii balíka Office pre Mac sa ikony aplikácie nepridajú do doku automaticky. Ak ich chcete pridať do doku, presuňte ikonu aplikácie z hlavného panela alebo z priečinka aplikácií. Pozrite si tému Pridanie ikony aplikácie balíka Office pre Mac do dokuhttps://support.office.com/article/95db1c14-45e7-450e-86ad-1134f7e80851?wt.mc_id=O365_Comm_TS_Link</c0></c0>.

Odinštalovanie balíka Office pre Mac

Pokyny na odinštalovanie aplikácií balíka Office nájdete v téme Odinštalovanie balíka Office pre Mac.

Aktivácia balíka Office 2016 v Macu

Informácie o aktivácii balíka Office v Macu nájdete v téme Aktivácia balíka Office pre Mac.

Problémy s aktiváciu v Macu

Informácie o riešení problémov s aktiváciou v Macu nájdete v časti Aktivácia v téme Čo skúsiť v prípade, keď nie je možné inštalovať alebo aktivovať balík Office 2016 pre Mac.

Inštalácia aktualizácií v Macu

Ak vám správca udelil povolenie na inštaláciu aktualizácií, automatická aktualizácia spoločnosti Microsoft zabezpečí, že vaša kópia balíka Office bude vždy aktuálna s najnovšími opravami a vylepšeniami zabezpečenia. Ak chcete inštalovať alebo vyhľadať aktualizácie v Macu, pozrite si tému Automatické zisťovanie aktualizácií balíka Office pre Mac.

Ak chcete zistiť, čo najnovšia aktualizácia obsahuje, pozrite si tému História aktualizácií balíka Office 2016 pre Mac.

Inštalácia aplikácií balíka Office a nastavenie e-mailu v mobilnom zariadení (telefóne alebo tablete so systémom iOS, Android alebo Windows)

Aplikácie balíka Office pre mobilné zariadenia so systémom Android, iOS (iPhone alebo iPad) alebo Windows sú k dispozícii na stiahnutie v obchode s aplikáciami pre vaše zariadenie. Podrobný postup na stiahnutie a nastavenie aplikácií balíka Office získate nižšie po výbere zariadenia:

Nie je možné nastaviť e-mail v mobilnom zariadení

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov pri nastavení e-mailu v telefóne alebo tablete, pozrite si tému Riešenie problémov s nastavením e-mailu v mobilných zariadeniach.

Nie je možné upravovať dokumenty pomocou aplikácií balíka Office v mobilnom zariadení

Vo väčšine prípadov môžete robiť základné úpravy na väčšine týchto zariadení, ak ale máte oprávňujúce predplatné na Office 365, získate prístup k doplnkovým funkciám aplikácií. Ak zistíte, že nie je možné upravovať niektoré dokumenty, pozrite si tému Možnosti práce s aplikáciami balíka Office v zariadeniach so systémami Android, iOS alebo Windows Mobile s predplatným na Office 365.

Po nainštalovaní sa nedajú nájsť aplikácie balíka Office

Pozrite si tému Neviete nájsť aplikácie balíka Office vo Windowse 10, Windowse 8 alebo Windowse 7?

Nedávno ste zmenili plán služieb Office 365 a teraz sa vám zobrazujú hlásenia, že nemôžete používať Office

Office sa pri inštalácii automaticky prepojí s vaším plánom služieb Office 365. To znamená, že ak sa vám alebo používateľom vo vašej organizácii zobrazí v balíku Office chyba Upozornenie konta alebo Produkt bez platnej licencie, je potrebné nainštalovať verziu balíka Office, ktorá je súčasťou nového plánu služieb Office 365 a potom odinštalovať verziu, ktorá bola súčasťou predchádzajúceho plánu. Použite tento nástroj na jednoduché opravy, odinštalujte balík Office a potom postupujte podľa krokov na preinštalovanie balíka Office.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na odinštalovanie.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Po spustení aplikácie sa zobrazí správa, že Office prestal pracovať

Po spustení niektorej z týchto aplikácií balíka Office: Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher alebo Visio sa môže zobraziť upozornenie, že sa vyskytla chyba a <aplikácia> prestala fungovať. Tento typ problému môžu spôsobovať staršie verzie doplnkov.

Ak ho chcete vyriešiť, najskôr sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu balíka Office.

Ak aplikácia stále nefunguje, skúste možnosti v téme Prečo sa pri spustení aplikácie balíka Office zobrazí hlásenie o tom, že program prestal fungovať?

Neviete, ktorý produkt služieb Office 365 alebo ktorú licenciu máte

 1. Ak ešte nie ste prihlásení, prejdite na lokalitu http://admin.microsoft.com a použite na prihlásenie svoje pracovné alebo školské konto.

  Ak sa chcete prihlásiť do služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet v Číne, použite svoje pracovné alebo školské konto na lokalite https://login.partner.microsoftonline.cn.

  Ak sa chcete prihlásiť do služieb Office 365 Germany, použite svoje pracovné alebo školské konto na lokalite https://portal.office.de.

 2. V záhlaví prehliadača prejdite na položky Nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Nastavenia mojich aplikácií > Office 365.

  Tabla Nastavenia služieb Office 365
 3. Na stránke Moje konto vyberte možnosť Predplatné.

  Stránka Predplatné na Office 365

  Zobrazia sa služby, na používanie ktorých máte licenciu, ako je napríklad najnovšia počítačová verzia balíka Office, SharePoint Online alebo OneDrive for Business a Exchange Online. Ak sa v zozname nenachádza Najnovšia počítačová verzia balíka Office, správca vám pravdepodobne nepriradil licenciu na Office.

  Ak ste správcom, pozrite si tému Priradenie licencií používateľom služieb Office 365 for business.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Aký produkt alebo licenciu služieb Office 365 pre podniky mám?

Pomocník pre riešenie problémov s Outlookom, Skypom for Business, OneDrivom for Business alebo SharePointom

Tento článok sa týka problémov s inštaláciou balíka Office. Ak hľadáte pomoc s riešením problémov nasledujúcich služieb Office 365, vyskúšajte tieto témy:

Kontaktujte nás

Ak ešte stále máte problémy s inštaláciou balíka Office, kontaktujte správcu služieb Office 365. Ak pre vás správca ani po prečítaní informácií uvedených na karte Správca služieb Office 365 nenájde riešenie, môže vo vašom mene kontaktovať podporu. Môžete tiež vyskúšať fóra komunity.

Odošlite nám komentár

Ceníme si vaše pripomienky. Nižšie nám odošlite komentár a dajte vedieť, či bolo niektoré z týchto riešení pre vás užitočné. Ak nie, povedzte nám o probléme viac vrátane toho, aké chybové hlásenie sa zobrazilo a kde ste sa nachádzali v procese inštalácie, keď sa chyba vyskytla. Informácie použijeme na to, aby sme váš problém ďalej preskúmali.

Najskôr vyskúšajte toto

Ak potrebujete pomoc s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii balíka Office, skúste stiahnuť nástroj Support and Recovery Assistant for Office 365.

Nástroj na obnovu nebol nápomocný? Vyberte z možností uvedených nižšie:

Ďalšie informácie o všeobecných problémoch s inštaláciou balíka Office nájdu správcovia aj na karte Office for Business.

Som správcom služieb Office 365 a nezobrazuje sa mi možnosť nainštalovať Office, Project alebo Visio

Keď sa po prvej registrácii v Office 365 for business pokúsite nainštalovať Office (alebo Project či Visio, ak máte aj predplatné týchto aplikácií), môže sa zobraziť hlásenie s informáciou, že Office sa nedá nainštalovať, pretože nemáte licenciu. Mohlo to zapríčiniť oneskorenie medzi pôvodným prihlásením a nastavením prostredia službami Office 365 for business. Skúste sa odhlásiť zo služieb Office 365 a potom sa znova prihlásiť.

Mohlo k tomu dôjsť aj preto, že ste sebe alebo svojim používateľom ešte nepriradili licenciu. Ak chcete skontrolovať licencie, postupujte podľa týchto krokov.

Skontrolujte, či máte licenciu

 1. Ak ešte nie ste prihlásení, prejdite na lokalitu http://admin.microsoft.com a použite na prihlásenie svoje pracovné alebo školské konto.

  Poznámka: Ak sa so svojím pracovným alebo školským kontom nemôžete prihlásiť, je možné, že sa prihlasujete do nesprávnych služieb Office 365. Pozrite si tému Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

 2. V záhlaví prehliadača prejdite na položky Nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Nastavenia mojich aplikácií > Office 365.

  Tabla Nastavenia služieb Office 365
 3. Na stránke Moje konto vyberte možnosť Predplatné.

  Stránka Predplatné na Office 365

  Zobrazia sa služby, na používanie ktorých máte licenciu, ako je napríklad najnovšia počítačová verzia balíka Office, Project, Visio, SharePoint Online alebo OneDrive for Business a Exchange Online. Ak sa v zozname nenachádza najnovšia počítačová verzia balíka Office (alebo Project či Visio, ak ste kúpili plán s týmito aplikáciami), pozrite si tému Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

Nie všetky plány predplatného na Office 365 obsahujú úplné nainštalované aplikácie balíka Office. Zoznam plánov, ktoré neobsahujú nainštalovanú verziu balíka Office, nájdete v dolnej časti stĺpca Office pre podniky. Ak vaša organizácia používa jeden z týchto plánov </c0>, ako správca môžete prepnúť na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365 alebo k predplatnému, ktoré už máte, zakúpiť iné predplatné na Office 365 pre podniky pre používateľov, ktorí vyžadujú úplnú verziu balíka Office.

Ak si nie ste si istí, aký plán máte, postupujte podľa krokov v téme Aké predplatné na Office 365 for business používam? Porovnane plánov nájdete v téme Office pre podniky.

Nedávno som zmenil plán služieb Office 365 a teraz sa mi zobrazujú hlásenia, že nemôžem používať Office

Ak sa vám alebo používateľom vo vašej organizácii v balíku Office zobrazí chyba Upozornenie konta alebo Produkt bez platnej licencie, je potrebné nainštalovať verziu balíka Office, ktorá je súčasťou nového plánu služieb Office 365 a potom odinštalovať verziu, ktorá bola súčasťou predchádzajúceho plánu. Postup nájdete v téme Po zmene plánov služieb Office 365 sa v balíku Office zobrazí chyba "Upozornenie konta".

Inštalácia balíka Office trvá príliš dlho

Ak vy alebo vaši používatelia zistíte, že inštalácia balíka Office trvá príliš dlho, skúste použiť offline inštaláciu. Pozrite si tému Použitie offline inštalátora balíka Office 2016 a vyberte kartu Office pre podniky. Tento postup obsahuje návod na stiahnutie súboru inštalátora, ktorý potom môžete kedykoľvek použiť na offline inštaláciu balíka Office do PC.

Ako nainštalujem najnovšiu verziu balíka Office do viac ako piatich počítačov?

Office môžete aktivovať až v piatich počítačoch na používateľa. Ak niektorý z používateľov potrebuje Office nainštalovať aj do šiesteho počítača, treba niektorú inštaláciu deaktivovať. Deaktivácia neodstráni Office z počítača, ale kým Office neaktivujete, nebudete ho môcť v danom počítači používať. Pozrite si tému Deaktivácia služieb Office 365, ak sa zobrazuje chyba Dosiahol sa limit.

Ako nastavím služby Office 365 for business v celej organizácii?

Pomoc pri nastavení vašej organizácie nájdete v téme Nastavenie služieb Office 365 for business – Pomocník pre správcov.

Inovácia používateľov v organizácii na najnovšiu verziu balíka Office

Ak niekto v organizácii používa staršiu verziu balíka Office, odporúčame inovovať na najnovšiu verziu. Pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta Office.

Ako nasadím Office do viacerých počítačov vo svojej organizácii?

Ak ste profesionálom v oblasti IT a chcete vo svojej organizácii nasadiť Office, pomocou Nástroja na nasadenie balíka Office si stiahnite softvér balíka Office do lokálnej siete. Potom môžete Office nasadiť spôsobom, akým zvyčajne nasádzate softvér.

Môžete tiež vybrať možnosť, kedy sa budú používatelia na portál služieb Office 365 prihlasovať pomocou svojho pracovného alebo školského konta a podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu si nainštalujú Office sami.

Ako mám spravovať licencie pre používateľov v mojej organizácii?

Používatelia potrebujú licencie na inštalovanie balíka Office a na používanie Outlooku, SharePointu Online, Lyncu Online a ďalších služieb. Ako správca služieb Office 365 pre podniky ste zodpovední za správu používateľského softvéru v Office 365. Informácie o priraďovaní licencií novým používateľom pri vytváraní nových kont alebo pridávaní licencií existujúcim používateľom nájdete v téme Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business. Informácie o odoberaní licencií používateľom nájdete v téme Odobratie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

Ak potrebujete ďalšie licencie, pozrite si tému Nákup licencií na predplatné služieb Office 365 pre podniky. Informácie o odstránení licencie z predplatného nájdete v téme Odstránenie licencií z predplatného na Office 365 pre podniky.

Aktivácia multilicenčných vydaní balíka Office

Existujú dva typy metód aktivácie multilicenčných vydaní balíka Microsoft Office: pomocou kódu pre viaceré aktivácie (MAK) a služby na spravovanie kľúčov (KMS). Informácie o aktivácii týchto vydaní nájdete v téme Aktivácia multilicenčných vydaní balíka Office.

Zobrazenie stavu vašich služieb

Ako správca služieb Office 365 môžete skontrolovať stav služieb Office 365.

Pomoc s riešením problémov so službami Outlook, Skype for Business alebo OneDrive for Business

Tento článok sa týka problémov s inštaláciou balíka Office. Prepojenia nižšie sú určené pre správcov, ktorí hľadajú pomoc pri riešení problémov s týmito službami Office 365. Všeobecnú pomoc (ktorá nie je určená pre správcov) v týchto oblastiach nájdete v tejto téme v časti Ďalšia pomoc na karte Office pre podniky.

Kontaktovanie oddelenia podpory

Ak problémy pretrvávajú, správcovia môžu kontaktovať oddelenie podpory služieb Office 365 for business.

Odošlite nám komentár

Vaše pripomienky si ceníme, a preto nám dajte vedieť, či vám niektoré z uvedených riešení pomohlo. V časti Boli tieto informácie užitočné nižšie kliknite na možnosť Áno alebo Nie a nechajte nám komentár. Ak problém pretrváva, napíšte nám o ňom podrobnejšie a nezabudnite uviesť aj chybové hlásenia, ktoré sa vám zobrazujú, a fázu inštalačného procesu, v ktorej sa tak deje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×