Ak ste na snímky pridali informácie päty (napríklad čísla snímok alebo dátum), ale napriek tomu sa nezobrazujú, pravdepodobne sa problém vyskytuje tak, že päty sú momentálne vypnuté v zobrazení Predloha snímky. Prečítajte si ďalej, kde nájdete pokyny na zapnutie piat v zobrazení predlohy snímky.

Zapnutie zobrazenia piat pre konkrétne rozloženie

 1. Vyberte snímku, s ktorú máte problémy.

 2. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky.

  V zobrazení Predloha snímky sa rozloženie snímky zobrazí na hlavnej table.

 3. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy vyberte pole Päty:

  Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy vyberte pole Päty.

  Na hlavnej table by sa malo hneď zobraziť zástupné päty v rozložení snímky. Ak sa tak nestane, prejdite na ďalší postup – Zapnutie zobrazenia piat v predlohe snímky.

Zapnutie zobrazenia piat v predlohe snímky

Ak v kroku 3 uvedenom vyššie, PowerPoint neprijme výber poľa Päta, znamená to, že päty sú vypnuté v hierarchickom nadradenom objekte aktuálneho rozloženia – známe ako predloha snímky . V takom prípade najskôr musíme toto nastavenie upraviť a potom zopakovať vyššie uvedený postup.

V uvedenom postupe ste sa pokúsili upraviť rozloženie snímky. Nasledujúci obrázok zobrazuje tablu miniatúr vľavo v zobrazení predlohy snímky. Znázorňuje dve rozloženia, ktoré majú nadradenú predlohu snímky:

Začatie konferencie prostredníctvom okamžitých správ v programe Office Communicator 2007

Bublina 1 predloha snímky 

Bublina 2 rozloženia snímok 

Predloha snímky a jej podriadené rozloženia snímok sú súčasťou motívu ého motívu prezentácie.

Ak máte v rôznych častiach prezentácie použitých viacero motívov, potom v zobrazení predlohy snímky bude predloha snímky zodpovedajúca každému motívu.

Ako je znázornené na obrázku, rozloženia sú odsadené pod predlohou snímky. Pri ďalšom postupe je potrebné vyhľadať a vybrať nadradenú predlohu snímky rozloženia, ktoré sa pokúšate upraviť.

 1. Na table miniatúr vyberte predlohu snímky.

 2. Na karte Predloha snímky na páse s nástrojmi vyberte položku Rozloženie predlohy.

 3. V dialógovom okne zapnite možnosti Dátum,Číslo snímkya Päta a potom vyberte tlačidlo OK.

V tomto bode majú všetky rozloženia podriadené tejto predlohe snímky možnosť zobraziť informácie päty. Päty stačí zapnúť pre každé rozloženie. Vyberte rozloženie na table miniatúr a potom postupujte podľa pokynov v prvom postupe uvedenom vyššie . Zapnite zobrazenie piat v konkrétnom rozložení ,a to od kroku 2.

Informácie o pozadí rozložení snímok a predlohách snímok

Ak ešte len nemáte so úpravami v zobrazení Predloha snímky prehľad, ďalšie informácie nájdete v téme Čo je rozloženie snímky?a Čo je predloha snímky?.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×