Riešenie problémov s vyhľadávaním v Outlooku

Vyberte scenár, ktorý najlepšie vystihuje problém s vyhľadávaním v Outlooku:

Vyhľadávanie v Outlooku nevráti žiadne výsledky

Ak sa pri vyhľadávaní v Outlooku žiadne výsledky nenásledia, postupujte podľa týchto krokov v tomto poradí:

 • Vo Windowse 10:Vyberte tlačidlo Štart, vyberte položky Nastavenie > aktualizovať & zabezpečenie apotom vyberte položku Riešiť problémy. Vyhľadajte a kliknite na položku Vyhľadávanie a indexovaniea kliknite na položku Spustiť poradcu pri riešení problémov.

 • Vo Windowse 8.1: Na obrazovke Štartvyhľadajte položku Nastavenie. V častiNastavenia vyhľadajte riešenie problémov avo výsledkoch hľadania vyberte položku Riešenie problémov. Vyhľadajte a spustite Poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním.

 • Vo Windowse 7:V ponuke Štartvyberte položku Ovládací panela potom vyberte položku Riešenie problémov. Vyhľadajte a spustite Poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním.

 1. Spustite Outlook a kliknite na pole Hľadať.

 2. V ponuke Hľadať vyberte položky Nástroje vyhľadávania > Stav indexovania.

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno Stav indexovania, mali by sa zobraziť nasledujúce

  Stav indexovania pre vyhľadávanie v Outlooku

Ak Outlook ešte nedokončil indexovanie, všimnite si počet zostávajúcich položiek na indexovanie, počkajte päť minút a potom zopakujte kontrolu. Ak sa počet položiek neznížil, prejdite na ďalší krok.

 1. Spustite Outlook a kliknite na pole Hľadať.

 2. V ponuke Hľadať vyberte položky Nástroje vyhľadávania > Umiestnenia na vyhľadávanie.

 3. Skontrolujte, či sú vybraté všetky uvedené údajové súbory/obchody.

 1. Kliknite na ponuku Štart vo Windowse a kliknite do vyhľadávacieho poľa.

 2. Zadajte services.msc a stlačte kláves Enter.

 3. V stĺpci Názov vyhľadajte a dvakrát kliknite na položku Windows Search.

 4. Ak ešte nebol nastavený na možnosť Automatické spustenie (oneskorené spustenie), nastavte položku Typ spustenia.

 5. Ak sa v položke Stav služby nezobrazuje stav Running(Spustené), spustite službu kliknutím na tlačidlo Start (Štart) pod ním.

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti skontrolujte, či je v zozname v stĺpci Zahrnuté umiestnenia uvedený Microsoft Outlook.

 4. Ak Microsoft Outlook nie je uvedený v zozname, vyberte tlačidlo Upraviť a potom kliknutím začiarknite políčko vedľa položky Microsoft Outlook.

 5. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Vykonaním týchto krokov skontrolujte, či sú správne nakonfigurované možnosti indexovania:

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti vyberte tlačidlo Spresniť.

 4. Vyberte kartu Typy súborov.

 5. Posuňte sa nadol, nájdite položku msg v stĺpci Prípona a vyberte ju.

 6. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Indexovať vlastnosti a obsah súborov.

 7. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: Skontrolujte, či je v stĺpci Popis filtra uvedený popis Office Outlook MSG IFilter. Ak to tak nie je, služba Windows Search nefunguje správne alebo Microsoft Outlook nemohol správne nainštalovať filtre. V oboch prípadoch kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc s týmto problémom.

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli Windowsu otvorte položku Možnosti indexovania.

 3. V dialógovom okne Indexovanie – možnosti vyberte tlačidlo Spresniť.

 4. V dialógovom okne Rozšírené možnosti vyberte tlačidlo Znova zostaviť.

 5. Vyberte tlačidlo OK a potom tlačidlo Zavrieť.

Ak sa indexovanie nedokončí, kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc s funkciou Windows Desktop Search.

Vykonaním týchto krokov vytvorte nový profil a otestujte vyhľadávanie:

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie kont > Spravovať profily. Prípadne môžete ukončiť Outlook a v ovládacom paneli Windowsu otvoriť aplikáciu Pošta.

 2. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook vyberte položku Zobraziť profily a potom na karte Všeobecné vyberte tlačidlo Pridať.

 3. Do poľa Názov profilu zadajte názov nového profilu a potom vyberte tlačidlo OK.

 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie o konte, napríklad e-mailovú adresu a heslo, a vyberte tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte tlačidlo Dokončiť. Nový názov profilu, ktorý ste pridali, sa zobrazí na karte Všeobecné v dialógovom okne Pošta.

 6. V časti Pri spustení programu Microsoft Outlook používať tento profil vyberte položku Ponúkať výber profilu a potom vyberte tlačidlo OK.

 7. Reštartujte Outlook.

 8. V rozbaľovacom zozname v dialógovom okne Výber profilu vyberte názov nového profilu, ktorý ste vytvorili, a vyberte tlačidlo OK.

 9. Kliknite na pole Hľadať a vyskúšajte vyhľadávanie.

Ak vyhľadávanie funguje, môže to znamenať problém so starým profilom. Odporúčame vám nastaviť tento profil ako nový predvolený profil a preniesť informácie zo starého profilu do nového.

Kroky pre prístup k nástroju na opravu sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Vyberte svoj operačný systém z rozbaľovacieho zoznamu nižšie.

 • Vyberte svoj operačný systém
 • Windows 10
 • Windows 8 alebo 8.1
 • Windows 7 alebo Vista
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z kontextovej ponuky vyberte položku Aplikácie a funkcie.

  Snímka obrazovky ponuky Štart so zobrazením položky Aplikácie a funkcie
 2. Vyberte produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a vyberte položku Upraviť.

  Poznámka: Tým sa opraví celý balík Office aj napriek tomu, že potrebujete opraviť len jednu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte nainštalovanú samostatnú aplikáciu, môžete ju vyhľadať podľa názvu.

 3. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, sa zobrazia tieto možnosti pokračovania v oprave. Postupujte podľa pokynov pre váš typ inštalácie.

  Klikni a spusti

  V okne Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava > Opraviť, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  Inštalátor MSI

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. Postupom podľa pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X
 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad Microsoft 365 Family, Office 2016 pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart vo Windowse 7 > Ovládací panel.

 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite na produkt balíka Office, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad Microsoft 365 Family, Office 2016 pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na podporu odinštalovania.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  • V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

   Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  • Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

   Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  • V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

   Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Poznámka: Ak vám tieto kroky nepomá pomôžu, vyskúšajte rozšírené kroky v tomto článku: Žiadne výsledky hľadania pre kontá POP, IMAP alebo Exchange

Vyhľadávanie v Outlooku vráti neúplné výsledky

Keď výsledky v Outlooku získate neúplné, postupujte podľa týchto krokov v poradí, v akom sú uvedené:

Ak sa chýbajúce výsledky hľadania budú nachádzať v priečinku Odstránené položky, môžete tento priečinok pridať do výsledkov vyhľadávania:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na > Možnosti súborua potom vyberte položku Hľadať.

 3. Začiarknite políčko Zahrnúť správy z priečinka Odstránené položky do každého údajového súboru pri vyhľadávaní v položke Všetky položky a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Čas v offline nastaveniach e-mailového konta môžete zvýšiť tak, aby sa viac alebo všetky e-maily ukladali lokálne do vyrovnávacej pamäte na indexovanie. Postupujte takto:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 3. Na karte E-mail vyberte svoje e-mailové konto a kliknite na položku Zmeniť.

 4. Presuňte jazdec Download email (Stiahnuť e-maily) z minulosti: na požadovaný čas alebo až doprava k položke All (Všetko).

 5. Kliknite na tlačidloĎalej a potom na položku Hotovo. Zatvorte okno a reštartujte Outlook.

Outlook predvolene zobrazí 250 výsledkov hľadania. Môžete to zväčšiť, aby sa zobrazia všetky výsledky, ale vyhľadávanie bude pomalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte Outlook.

 2. Kliknite na > Možnosti súborua potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Zrýchliť vyhľadávanie obmedzením počtu zobrazených výsledkov a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Pri vyhľadávaní v Outlooku pomocou rozsahov Všetky poštové schránky alebo Všetky outlookové položky sa pre archívne poštové schránky vrátia obmedzené alebo žiadne výsledky. Položky, ktoré boli presunuté do automatickej rozšírenej archívnej poštovej schránky, môžete vyhľadávať iba tak, že budete vyhľadávať v samotnom priečinku. Ak chcete ako rozsah vyhľadávania vybrať možnosť Aktuálny priečinok, vyberte v zozname priečinkov archívny priečinok. Ak priečinok v automaticky rozbalenom ukladacom priestore obsahuje podpriečinky, musíte prehľadávať každý podpriečinok samostatne. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad neobmedzenej archivácie v Microsoft 365.

Vyhľadávanie v Outlooku nemôže nájsť staršie e-maily

Ak pomocou vyhľadávania v Outlooku nemôžete nájsť e-maily staršie ako 6 mesiacov, postupujte podľa týchto krokov v tomto poradí:

Ak sa chýbajúce výsledky hľadania budú nachádzať v priečinku Odstránené položky, môžete tento priečinok pridať do výsledkov vyhľadávania:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na > Možnosti súborua potom vyberte položku Hľadať.

 3. Začiarknite políčko Zahrnúť správy z priečinka Odstránené položky do každého údajového súboru pri vyhľadávaní v položke Všetky položky a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Čas v offline nastaveniach e-mailového konta môžete zvýšiť tak, aby sa viac alebo všetky e-maily ukladali lokálne do vyrovnávacej pamäte na indexovanie. Postupujte takto:

 1. Spustite Outlook.

 2. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 3. Na karte E-mail vyberte svoje e-mailové konto a kliknite na položku Zmeniť.

 4. Presuňte jazdec Download email (Stiahnuť e-maily) z minulosti: na požadovaný čas alebo až doprava k položke All (Všetko).

 5. Kliknite na tlačidloĎalej a potom na položku Hotovo. Zatvorte okno a reštartujte Outlook.

Outlook predvolene zobrazí 250 výsledkov hľadania. Môžete to zväčšiť, aby sa zobrazia všetky výsledky, ale vyhľadávanie bude pomalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte Outlook.

 2. Kliknite na > Možnosti súborua potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Zrýchliť vyhľadávanie obmedzením počtu zobrazených výsledkov a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte Outlook.

Karta Hľadať je sivá (len v Outlooku 2016)

Tento problém sa môže vyskytnúť po inovácii na Windows 10 verzie 1709 a staršej. Tento problém bol opravený vo Windowse 10 verzie 1803 a novšej. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte takto:

Kroky pre prístup k nástroju na opravu sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Vyberte svoj operačný systém z rozbaľovacieho zoznamu nižšie.

 • Vyberte svoj operačný systém
 • Windows 10
 • Windows 8 alebo 8.1
 • Windows 7 alebo Vista
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z kontextovej ponuky vyberte položku Aplikácie a funkcie.

  Snímka obrazovky ponuky Štart so zobrazením položky Aplikácie a funkcie
 2. Vyberte produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a vyberte položku Upraviť.

  Poznámka: Tým sa opraví celý balík Office aj napriek tomu, že potrebujete opraviť len jednu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte nainštalovanú samostatnú aplikáciu, môžete ju vyhľadať podľa názvu.

 3. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, sa zobrazia tieto možnosti pokračovania v oprave. Postupujte podľa pokynov pre váš typ inštalácie.

  Klikni a spusti

  V okne Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava > Opraviť, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  Inštalátor MSI

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. Postupom podľa pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X
 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na produkt balíka Microsoft Office, ktorý chcete opraviť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad Microsoft 365 Family, Office 2016 pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart vo Windowse 7 > Ovládací panel.

 2. V zobrazení Kategórie v časti Programy vyberte položku Odinštalovať program.

 3. Kliknite na produkt balíka Office, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Poznámka: Ak máte napríklad Microsoft 365 Family, Office 2016 pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 pre študentov a domácnosti, vyhľadajte názov balíka, a to aj vtedy, ak chcete opraviť len konkrétnu aplikáciu, napríklad Word alebo Excel. Ak máte samostatnú aplikáciu, napríklad Word alebo Excel, vyhľadajte názov aplikácie.

 4. V závislosti od toho, či máte kópiu balíka Office nainštalovanú pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou Inštalátora MSI, postupujte pre svoj spôsob inštalácie takto:

  Inštalácia pomocou technológie Klikni a spusti:

  Na obrazovke Ako sa majú opraviť programy balíka Office? vyberte položku Online oprava, aby ste zabezpečili opravu všetkých programov, a potom vyberte položku Opraviť. (K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť Rýchla oprava, no v rámci nej sa zisťujú a následne nahrádzajú len poškodené súbory.)

  :

  V časti Zmeniť inštaláciu vyberte položku Opraviť a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupom podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke dokončite opravu.

Zdieľaná poštová schránka: Problémy s výsledkami vyhľadávania

Ak sa neočakávajú výsledky vyhľadávania v zdieľanej poštovej schránke alebo sa zobrazí chyba, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vypnite vyhľadávanie na serveri ako krátkodobé riešenie. Postupujte takto:

Dôležité: V nasledujúcich krokoch sa dozviete, ako môžete upraviť databázu Registry. V prípade nesprávnej úpravy databázy Registry sa však môžu vyskytnúť vážne problémy. Preto postup podľa týchto krokov vykonávajte opatrne. Na zvýšenie bezpečnosti si databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. V prípade výskytu problému tak potom môžete databázu Registry obnoviť. Ďalšie informácie o vytvorení záložnej kópie a obnovení databázy Registry nájdete v téme Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows.

 1. Vo Windowse kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom vyberte položku Spustiť. Do poľa Otvoriť: zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa Editor databázy Registry.

 2. V dialógovom okne Editor databázy Registry vyhľadajte v databáze Registry tento podkľúč a potom naň kliknite:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Kliknite na položky Upraviť > Nové > Hodnota DWORD.

 4. Ako názov hodnoty DWORD zadajte DisableServerAssistedSearch a potom stlačte kláves Enter.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DisableServerAssistedSearch a potom kliknite na položku Upraviť.

 6. Ak chcete povoliť položku databázy Registry, do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 1, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zavrite editor databázy Registry a potom reštartujte Windows.

Poznámka: Táto politika a ďalšie dôležité informácie sú uvedené na blogu vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať v zdieľanej poštovej schránke, kliknite na poštovú schránku a použite rozsah Aktuálny priečinok. Ide o obmedzenie počtu návrhov, na ktorých sa momentálne pracuje v budúcich aktualizáciách. Ďalšie podrobnosti o tom, ktoré rozsahy sú podporované, nájdete na blogu Rozsahy vyhľadávania.

Ak chcete tento problém obísť, môžete do profilu pridať zdieľanú poštovú schránku ako sekundárne konto Exchange. Najskôr je potrebné skontrolovať, či je zdieľaná poštová schránka už uvedená ako konto v profile. Ak áno, budete ho musieť odstrániť. Postupujte takto:

 • V ponuke Súbor vyberte položku Nastavenie konta potom znova vyberte položku Nastavenie kont.

 • Dvakrát kliknite na konto Exchange.

 • Vyberte položku Ďalšienastavenia a potom vyberte kartu Rozšírené.

 • V časti Otvoriť tieto ďalšie poštové schránky vyberte zdieľanú poštovú schránku a potom vyberte položku Odstrániť.

Pridajte zdieľanú poštovú schránku ako sekundárne konto do profilu pomocou týchto krokov:

 • V ponuke Súbor vyberte položku Pridať konto.

 • V tomto dialógovom okne zadajte úplný názov poštovej schránky, napríklad support@company.com.

 • Po zobrazení výzvy na zadanie hesla vyberte možnosť Prihlásiť sa s iným kontom a použite poverenia konta Exchange s povoleniami pre zdieľanú poštovú schránku.

Pri vyhľadávaní v zdieľanej poštovej schránke pridanej ako ďalšia poštová schránka sa môže zobraziť táto chyba:

 • "Máme problém s načítaním výsledkov zo servera. Niektoré položky nemusia byť zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania."

Táto chyba sa vyskytne, ak používate trvalú multilicenú verziu (MSI) Outlooku. Toto je momentálne obmedzenie s trvalou verziou balíka Office.

Ako riešenie tohto problému môžete vypnúť vyhľadávanie na serveri ako krátkodobé riešenie. Postupujte takto:

Dôležité: V nasledujúcich krokoch sa dozviete, ako môžete upraviť databázu Registry. V prípade nesprávnej úpravy databázy Registry sa však môžu vyskytnúť vážne problémy. Preto postup podľa týchto krokov vykonávajte opatrne. Na zvýšenie bezpečnosti si databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. V prípade výskytu problému tak potom môžete databázu Registry obnoviť. Ďalšie informácie o vytvorení záložnej kópie a obnovení databázy Registry nájdete v téme Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows.

 1. Vo Windowse kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom vyberte položku Spustiť. Do poľa Otvoriť: zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa Editor databázy Registry.

 2. V dialógovom okne Editor databázy Registry vyhľadajte v databáze Registry tento podkľúč a potom naň kliknite:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Kliknite na položky Upraviť > Nové > Hodnota DWORD.

 4. Ako názov hodnoty DWORD zadajte DisableServerAssistedSearch a potom stlačte kláves Enter.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DisableServerAssistedSearch a potom kliknite na položku Upraviť.

 6. Ak chcete povoliť položku databázy Registry, do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu 1, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zavrite editor databázy Registry a potom reštartujte Windows.

Poznámka: Táto politika a ďalšie dôležité informácie sú uvedené na blogu vyhľadávania.

V Microsoft Outlooku 2016 pre Mac sa môže pri pokuse o vyhľadanie e-mailovej správy alebo použitie filtra na priečinok zobraziť hlásenie Žiadne výsledky. Položky úloh sa v priečinku Úlohy nezobrazujú. Okrem toho pri vyhľadávaní poštových položiek pomocou natívneho vyhľadávania Spotlight v systéme Mac OS môže byť vyhľadávanie neúspešné.

Mohlo k tomu dôjsť z týchto dôvodov:

 • Indexovanie vyhľadávania v Spotlighte je neúplné.

 • Názov profilu obsahuje špeciálne znaky, ako je napríklad lomka (/).

 • Profil alebo niektorý z nadradených priečinkov sa pridá na kartu Ochrana osobných údajov v Spotlighte.

 • Priečinok Profily Outlooku 15 sa nachádza v priečinku ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/Outlook.

 • Index vyhľadávania Spotlightu je poškodený.

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte takto:

 1. Spustite pomôcku OutlookSearchRepair.

 2. Ak ste nedávno vytvorili nový profil Outlooku v Outlooku 2016 pre Mac, pridali nové konto alebo ste nedávno importli nové údaje zo zdroja, ako je napríklad súbor PST alebo OLM, indexovanie v Spotlighte nemusí byť dokončené. V tomto prípade Outlook pre Mac zobrazí hlásenie Žiadne výsledky. Ak chcete vyriešiť tento problém, počkajte, kým sa dokončí indexovanie, a potom znova spustite vyhľadávanie.

 3. Skontrolujte, či názov profilu v Outlooku 2016 pre Mac nemá žiadne špeciálne znaky, ako je napríklad lomka (/).

Zobrazenie profilu alebo mena identity v Outlooku 2016 pre Mac:

 1. Kliknite na položku Prejsť, Aplikácie.

 2. Right-Click microsoft Outlook a vyberte položku Zobraziť obsah balíka.

 3. Rozbaľte položky Obsah, ZdieľanéSupport a otvorte Správcu profilov Outlooku.


Ak profil alebo názov identity obsahuje špeciálny znak, názov zmeňte pomocou týchto krokov:

 1. Otvorte priečinok profilu Outlooku 2016 pre Mac, ktorý sa nachádza v: /Users/<Username>/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/Outlook/Outlook 15 Profiles/

 2. Premenujte názov priečinka profilu v Outlooku 2016 pre Mac a odstráňte špeciálne znaky.

Ak sa problém nerozpoznal, index Spotlightu môže byť poškodený. Ak chcete znova indexovať index funkcie Spotlight, postupujte takto:

 1. Reštartujte Mac, aby sa reštartovali služby Spotlightu.

 2. Prejdite na položku Finder > Applications > Utilities > terminálu.

 3. Zadajte mdimport -L.

  Dôležité: Ak sa zobrazí viac než jedna inštancia nástroja Microsoft Outlook Spotlight Importer.mdimporter, odstráňte aplikáciu Outlooku, ktorú nepoužívate, vyprázdnite ju z Koša, reštartujte Mac a vráťte sa na krok 1.

 4. V termináli znova zadajte databázu Outlooku pomocou nasledujúceho príkazu a nahradzujte vlastné meno používateľa pre zástupný objekt pre <user_name>: mdimport -g "/Applications/Microsoft Outlook.app/Contents/Library/Spotlight/Microsoft Outlook Spotlight Importer.mdimporter" -d1 "/Users/<user_name>/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,Outlook/Outlook 15 Profiles/<my_profile_name>"

  Poznámka: V tomto príkaze je cesta po "-g" predvolenou cestou inštalácie Outlooku. Cesta po "-d1" je predvolenou cestou k profilu, <my_profile_name> predvolene "Hlavný profil". Ak ste premenovali svoj profil alebo ste nainštalovali Outlook na inom mieste, bude potrebné nahradiť skutočné cesty.

Dokončenie opätovnej indexovania bude trvať dlho. Po dokončení procesu ukončite a reštartujte Outlook. 

Ak ani po použití týchto krokov stále nemôžete vyhľadávať v Spotlighte a ste na dokončenie indexovania v Spotlighte povolili dostatok času, budete musieť odinštalovať Office pre Mac a znova ho nainštalovať. 

Pozrite tiež

Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku

Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×