Riešenie problémov so synchronizáciou OneDrivu v Macu

Riešenie problémov so synchronizáciou OneDrivu v Macu

Je nám ľúto, že máte problémy so synchronizáciou služby Microsoft OneDrive.

Ak máte problémy s online prístupom k službe OneDrive.com, skontrolujte stav služieb balíka Microsoft Office Online na portáli Stav služby

Poznámky: 

 • Ak sa pri pokuse o prístup k službe OneDrive zobrazí hlásenie Vaše konto momentálne nie je k dispozícii, vaše konto je možno dočasne zablokované z dôvodu neobvykle veľkého objemu prenosu, podozrivej aktivity či porušenia zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft alebo pravidiel správania. Ak chcete skontrolovať stav konta alebo ho znovu aktivovať, prejdite na stránku Aktivácia konta OneDrive a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Ak chcete OneDrive pre prácu alebo školu, skontrolujte, či máte povolenia na súbor alebo priečinok, ktorý ste sa pokúsili pridať, a uistite sa, že máte povolenie na uloženie kópie súboru alebo priečinka. Ak máte problémy so zobrazením súboru v sieti, obráťte sa na svojho správcu siete.

Ak máte do služby OneDrive prístup online, vyskúšajte tieto kroky, pomocou ktorých môžete v počítači spustiť synchronizáciu.

Poznámka: Niektoré pokyny a prepojenia sa odvolávajú na podporu pre Apple. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za žiaden externý obsah.

Na overenie spustenia služby OneDrive vyhľadajte ikonu OneDrive na pravej strane panela s ponukami. Kontrolu môžete prípadne vykonať aj na monitore aktivity:

 1. Otvorte Monitor aktivity v priečinku Služby v priečinku Aplikácie alebo ho vyhľadajte pomocou aplikácie Spotlight.

 2. Vyberte kartu CPU a v stĺpci Proces vyhľadajte položku OneDrive.

 3. Ak OneDrive nie je spustený, použite Vyhľadávač alebo Spotlight a spustite OneDrive.

  Poznámka: Naučte sa používať Spotlight a Vyhľadávač v Macu.

Poškodený. DS_Store súbory môžu zabrániť správnemu synchronizácii OneDrive. Odstránenie poškodených súborov môže pomôcť pri obnove normálnej operácie synchronizácie. Zistite, ako odstrániť. DS_Store súbory bezpečne.

 1. Na paneli s ponukami kliknite na ikonu OneDrive.

 2. Kliknite na položku Ukončiť OneDrive.

 3. Použite Spotlight na vyhľadanie aplikácie OneDrive a otvorte ju.

Ak ste pôvodne nainštalovali OneDrive pomocou samostatného inštalátora, OneDrive sa automaticky aktualizuje bez použitia obchodu Mac App Store.

Ak ste OneDrive pôvodne nainštalovali z obchodu Mac App Store, otvorte aplikáciu OneDrive a skontrolujte, či sa v nej nezobrazuje tlačidlo Aktualizovať.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalácii a nastavení nájdete v téme Synchronizácia súborov so službou OneDrive v systéme Mac OS X.

Poznámka: Februára 2019 OneDrive podporuje iba nové inštalácie v systéme Mac OS 10,12 alebo novšej. Ďalšie informácie nájdete v téme oznámenie o ukončení poskytovania technickej podpory pre OneDrive

 1. Ukončite OneDrive. (Kliknite na ikonu oblaku v hornom paneli a potom vyberte položky Nastavenia > Ukončiť OneDrive.)

 2. Vyhľadajte OneDrive v priečinku Aplikácie.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na OneDrive a vyberte položku Zobraziť obsah balíka.

 4. Prejdite na priečinok Obsah > Zdroje.

 5. Dvakrát kliknite na príkaz ResetOneDriveApp.command (alebo ResetOneDriveAppStandalone.command, ak používate samostatnú aplikáciu).

 6. Spustite OneDrive a dokončite proces nastavenia.

  Poznámka: Pri výbere umiestnenia nezabudnite vybrať predchádzajúce umiestnenie synchronizácie služby OneDrive. To znamená, že súbory sa opäť nestiahnu, ak sa nezmenili.

  Poznámka: Skontrolujte, či používate aktuálnu verziu aplikácie OneDrive. Niektoré staršie verzie aplikácie neobsahujú príkazy na obnovenie. V takom prípade presuňte starú aplikáciu do koša a potom nainštalujte najnovšiu aplikáciu OneDrive.

Skontrolujte veľkosť ukladacieho priestoru vo OneDrive a porovnajte ho s dostupným miestom na disku vo svojom počítači. Ak vo OneDrive alebo v počítači nemáte dostatok miesta, budete musieť niektoré súbory premiestniť alebo odstrániť, prípadne znížiť počet súborov alebo priečinkov.

Ak vo OneDrive nemáte dostatok voľného miesta, môžete si ďalší ukladací priestor zakúpiť alebo odstrániť niektoré súbory a priečinky. Vyhľadajte najväčšie súbory vo OneDrive. Ak v počítači nemáte dostatok voľného miesta, môžete miesto na disku uvoľniť premiestnením alebo odstránením súborov. Môžete tiež stiahnuť menej obsahu, a to tak, že vo OneDrive vyberiete len tie priečinky, ktoré sa majú s vaším počítačom synchronizovať (pozrite nižšie).

Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Nahrávanie blokované“ alebo ak máte problém so synchronizáciou súborov balíka Office, možno synchronizáciu so službou OneDrive narúša systém vyrovnávacej pamäte pre ukladanie na servery Office. Pokúste sa vypnúť príslušné nastavenie v nastaveniach služby OneDrive.

 1. Kliknite na ikonu cloudu OneDrive nahor na paneli s ponukami, kliknutím na tri bodky otvorte ponuku a vyberte položku predvoľby.

  Snímka obrazovky nastavenia osobných preferencií OneDrivu

 2. Vyberte kartu Office a zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať súbory balíka Office, ktoré otvorím, pomocou balíka Office 2016.

  Karta Office v Microsoft OneDrive s vybratou možnosťou synchronizácie balíka Office

  Poznámka: Keď vypnete nastavenie Použiť balík Office 2016 na synchronizáciu súborov balíka Office, ktoré otvorím, tak zmeny, ktoré vy aj ďalší používatelia vykonáte v súboroch balíka Office vo vašom OneDrive, sa nebudú automaticky zlučovať.

Ďalšie možnosti

Pri prvom nastavení aplikácie OneDrive kliknite na položku Vybrať priečinky na synchronizáciu. Ak ste to počas nastavovania aplikácie OneDrive neurobili, môžete to urobiť v časti Predvoľby.

Ak máte vo OneDrive aj ďalšie online súbory, ktoré synchronizované neboli, nebudú sa zobrazovať. Na karte Všeobecné nastavenia služby OneDrive môžete vybrať priečinky, ktoré majú byť súčasťou synchronizácie.


Výber položky Synchronizovať priečinok vo OneDrive pre Mac

Poznámky: 

 • Ak sa rozhodnete synchronizovať iba niektoré položky, nové položky pridané do priečinka OneDrive v Macu sa synchronizujú s aplikáciou OneDrive, ale položky pridané do aplikácie OneDrive z webovej lokality alebo iných zariadení sa do Macu nesynchronizujú, ak sa nenachádzajú v priečinkoch vybratých na synchronizáciu.

 • Nemôžete vybrať jednotlivé súbory na synchronizáciu, ani synchronizovať súbory či priečinky, ktoré s vami niekto zdieľa.

 • Ak chcete zastaviť synchronizáciu priečinkov v Macu, odstránia sa z priečinka OneDrive v danom počítači, v aplikácii OneDrive však zostanú.

Ubezpečte sa, že v názvoch súborov, ktoré chcete synchronizovať, nepoužívate neplatné znaky, napríklad . " * : < > ? / \ |

Poznámka: V systéme macOS je jediný neplatný znak : (dvojbodka), ale celý zoznam nájdete v téme Neplatné názvy súborov a typy súborov vo OneDrive, OneDrive for Business a v SharePointe.

Uistite sa, že žiaden zo súborov, ktoré chcete synchronizovať, nepresahuje veľkosť 250 GB, ak ste prihlásení do konta Microsoft, alebo 15 GB, ak ste prihlásení do pracovného alebo školského konta. Ak sa zobrazuje chybové hlásenie, ako napríklad Súbor je na nahratie príliš veľký alebo Zmenšite veľkosť súboru, aby ste ho mohli nahrať do, skúste podržať kláves Control a kliknúť naň alebo naň ťuknite dvoma prstami a potom v zozname skratiek vyberte položku Komprimovať.

Skontrolujte, či celá cesta vrátane názvu súboru neobsahuje viac ako 400 znakov. Príklad cesty k súboru: /Users/meno_používateľa/Desktop/Pictures/2017/Family

Keď sa cesta k súboru skráti, spustite OneDrive znova. (Použite Spotlight na vyhľadanie aplikácie OneDrive a otvorte ju.)

Ďalšie možnosti

Ak uvedené kroky nefungovali, budete musieť zrušiť prepojenie na OneDrive, nastaviť ho alebo preinštalovať. 

Vypnutím alebo odinštalovaním služby OneDrive v počítači nestratíte žiadne súbory ani údaje. K svojim súborom môžete získať prístup po prihlásení sa na lokalitu OneDrive.com.

Skôr než začnete, skontrolujte, či sa v počítači nachádzajú všetky najnovšie aktualizácie, a potom opäť vyskúšajte tieto kroky.

Odinštalovaním aplikácie odstránite jej nastavenia.

 • Pre aplikácie stiahnuté z obchodu Mac App Store: Kliknite na ikonu Launchpad v Docku, podržte stlačenú jednu ikonu aplikácie, kým sa všetky nezačnú chvieť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť pre danú aplikáciu. Ak ikona nemá tlačidlo Odstrániť, Launchpad ju nemôže odinštalovať.

 • Alebo jednoducho presuňte aplikáciu OneDrive do Koša.

Po odinštalovaní môžete stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie alebo navštíviť obchod Mac App Store.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalácii a nastavení nájdete v téme Synchronizácia súborov s aplikáciou na synchronizáciu OneDrivu v systéme Mac OS X.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo OneDrive pre prácu alebo školu.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

OneDrive Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDriveSprávcovia môžu kontaktovať technickú podporu služieb Microsoft 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Tipy
Dajte nám vedieť svoju polohu a my vám rýchlejšie pomôžeme s riešením problému.

Všetko je vyriešené? Ak ste sa na nás obrátili a OneDrive sa znova spustí, dajte nám to vedieť pomocou e-mailu, ktorý sme vám odoslali.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×