Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Rozdiely pri používaní poznámkového bloku v prehliadači a v programe OneNote

Microsoft OneNote pre web umožňuje zapisovanie poznámok a usporiadanie strán poznámok vo webovom prehliadači. Rozšírené funkcie úprav môžete použiť v príkaze OneNote pre webOtvoriť v programe OneNote . Keď uložíte Poznámkový blok vo OneNote, uloží sa na webovú lokalitu, v ktorej ste ju otvorili v OneNote pre web.

Poznámkový blok, ktorý otvoríte v OneNote pre web, je rovnaký ako Poznámkový blok, ktorý otvoríte v počítačovej aplikácii OneNote, niektoré funkcie však fungujú odlišne v oboch prostrediach.

Obsah tohto článku

Formáty súborov podporované vo OneNote pre web

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie, ktoré sa líšia v prehliadači a na pracovnej ploche

Otvorenie poznámkových blokov

Úprava a formátovanie

Ďalšie informácie o poznámkach

Revízia

Objekty

Formáty súborov podporované v OneNote pre web

OneNote pre web otvorí OneNote 2010 a novšie poznámkové bloky (. jeden súbor).

OneNote pre web sa nedajú otvoriť poznámkové bloky v iných formátoch súborov. Tieto formáty sa napríklad nepodporujú: OneNote 2003 alebo OneNote 2007 poznámkové bloky (. One), balík OneNotu (. onepkg) a prenosný formát dokumentu (PDF).

Na začiatok stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Pri prezeraní poznámok v OneNote pre web môžete prechádzať medzi poznámkovým blokom, rozbalením alebo Rozbalením sekcií, zistiť, kto pridal poznámky, a Zobraziť predchádzajúce verzie strany.

Niektoré funkcie však v prehliadači fungujú inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Ak chcete používať funkcie, ktoré nie sú v OneNote pre web k dispozícii, kliknite na položku otvoriť vo OneNote (vyžaduje saOneNote 2010 alebo novšia verzia).

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote pre web

Tlač

Tlač nie je k dispozícii v OneNote pre web. Namiesto toho použite funkciu tlače v prehliadači. Ak chcete zistiť, či sa chcete presunúť na časť poznámkového bloku alebo zmeniť orientáciu strany na výšku na šírku, použite ukážku pred tlačou.

Zvuk a video

OneNote pre web neprehrá zvukový a obrazový obsah, médium sa však zachová v poznámkovom bloku a súbory so zvukovými súbormi a videosúbormi môžete stiahnuť do počítača, aby ste ich mohli prehrať.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu v OneNote pre web.

Lupa

Lupa nie je k dispozícii v OneNote pre web. Namiesto toho použite funkciu lupy v prehliadači.

Tvary, rovnice, písanie rukou

V OneDriveOneNote pre web zobrazuje tvary a písanie rukou, ale rovnice sa zobrazia ako zástupné symboly. V SharePointe je písanie rukou viditeľné, rovnice sa zobrazia ako zástupné symboly a tvary sú skryté.

Riadky pravidiel a farba strany

OneNote pre web nedokáže zobraziť tieto, ale zachovajú sa v poznámkovom bloku.

Zlomy riadkov

Zlomy riadkov sa zobrazujú ako zástupné symboly.

Na začiatok stránky

Funkcie, ktoré sa líšia v prehliadači a na pracovnej ploche

Pri úprave poznámok niektoré funkcie v prehliadači fungujú inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Nasledujúce tabuľky popisujú, ako OneNote pre web podporuje funkcie, ktoré sa môžu použiť v poznámkach. Ak chcete používať funkcie mimo toho, čo je k dispozícii v OneNote pre web, kliknite na položku otvoriť vo OneNote (vyžadujeOneNote 2010 alebo novšiu verziu).

Otvorenie poznámkových blokov

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote Online

Správa prístupových práv k informáciám (IRM).

V knižniciach SharePointu, ktoré sú chránené správou prístupových práv k informáciám, OneNote pre web otvára poznámkové bloky na čítanie, nie však na úpravy. Ochranu IRM nie je možné pridať do poznámkových blokov v OneNote pre web.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote pre web

Kopírovanie a prilepenie

Skopírujte a prilepte text a skopírujte a prilepte obrázky z webu. Text prilepený v poznámkovom bloku zachová pôvodné formátovanie, ale text vložený z vonkajšej OneNote pre web stráca formátovanie, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, písmo, veľkosť a farbu. Poznámka: príkaz Kopírovať formát nie je k dispozícii v OneNote pre web.

formátovanie textu,

Zarovnanie textu doľava, doprava alebo na stred, spustenie textu so zápisom sprava doľava alebo zľava doprava zväčšenie alebo zmenšenie zarážok, formátovanie textu ako zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu.

Číslovanie a odrážky

Použitie vstavaných formátov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite jednu z galérií vstavaných štýlov. Môžete tiež vymazať formátovanie.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu v OneNote pre web.

Vložiť medzeru

Príkaz na vytvorenie prázdneho miesta na stránke nie je k dispozícii v OneNote pre web. Ak chcete vytvoriť miestnosť alebo začať novú stranu, skúste sa presúvať poznámky.

Riadky pravidiel a farba strany

Príkazy na zmenu vzhľadu stránky nie sú v OneNote pre web k dispozícii. Riadky pravidiel a farba strany sú v OneNote pre web skryté, ale v poznámkovom bloku sa zachovajú.

Spolutvorba

Viacerí autori môžu pracovať súčasne v programe OneNote 2010, OneNote pre web a OneNote Mobile. Zobraziť a skryť mená autorov.

Ďalšie informácie o poznámkach

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote pre web

Značky

Označenie poznámok na spracovanie a odstránenie značiek v prípade potreby. Značky nie je možné prispôsobiť v OneNote pre web a vlastné značky nie sú k dispozícii na použitie. OneNote pre web však zobrazuje vlastné značky a môžete ich odstrániť.

Hľadanie značiek

Táto funkcia nie je k dispozícii v OneNote pre web.

Integrácia s Outlookom

OneNote pre web nepodporuje príkazy, ktoré fungujú s Microsoft Outlookom (stránka e-mailu, úlohy Outlookualebo Podrobnosti o schôdzi).

Revízia

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote pre web

Nástroje korektúry

Kontrola pravopisu a nastavenie jazyka korektúry pomocou vstavaného slovníka. OneNote pre web nepoužíva vlastný slovník a nezahŕňa preklad ani synonymický slovník.

Verzie stránok

Zobrazenie a obnovenie predchádzajúcich verzií stránky.

Revízia poznámok prečítanými, nedávnymi a autormi

Poznámky nie je možné označiť ako prečítané alebo neprečítané v OneNote pre web a revízie úprav podľa toho, ako nedávne sú alebo nie sú k dispozícii.

Objekty

Táto funkcia

Funguje takto v OneNote pre web

Hypertextové prepojenia

Vloženie, úprava a sledovanie hypertextových prepojení na webe alebo na iné stránky v tom istom poznámkovom bloku. Prepojenia na umiestnenia v rámci poznámkového bloku fungujú na stránke, nie však v odseku, na úrovni OneNote pre web.

Tabuľky

Tabuľky sa vytvoria rovnakým spôsobom ako v OneNote pre web v počítačovej aplikácii OneNote.

Obrázky, obrázky ClipArt a výrezy obrazovky

Vložiť obrázky uložené v počítači alebo vložiť obrázok ClipArt, ktorý je k dispozícii na Office.com. Môžete zmeniť veľkosť obrázkov a pridať alternatívny text. Zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, ako napríklad otáčanie alebo objednanie v vrstvách späť na čelo, nie sú k dispozícii v OneNote pre web. Výrezy obrazovky nie je možné v OneNote pre web, ale výrezy obrazovky v poznámkach sa zobrazujú ako obrázky v OneNote pre web.

Zvuk a video

Tieto sa zachovajú v poznámkach, ale nie je možné ich zaznamenať v OneNote pre web. Zvukové súbory a videosúbory môžete stiahnuť do počítača, aby ste ich mohli prehrať.

Tvary, rovnice a písanie rukou

Tieto nie je možné vkladať ani upravovať v OneNote pre web. V OneDrive môžete vybrať a odstrániť zástupné symboly tvary, písanie rukou a rovnice. V SharePointe môžete pre tieto objekty vybrať a odstrániť zástupné symboly.

Symboly

Tieto nie je možné vkladať ani upravovať v OneNote pre web, ale OneNote pre web ich zobrazí podľa očakávaní.

Vložené súbory

Stiahnite si ich do svojho počítača a otvorte ich.

Časová pečiatka

Príkazy na vloženie aktuálneho dátumu a času nie sú v OneNote pre web k dispozícii, ale OneNote pre web ich zobrazí podľa očakávaní.

Prepojené poznámky

Možnosť prepojiť poznámky so súbormi nie je k dispozícii v OneNote pre web a prepojenia na súbory sú skryté. Zachovajú sa však v poznámkach.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×