Rozdiely v používaní dokumentu v prehliadači a vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Word Web App umožňuje vykonávať základné úpravy a zmeny formátovania do dokumentu vo webovom prehliadači. Pre pokročilých funkcií, použite príkaz Otvoriť v programe Word aplikácii Word Web App. Keď uložíte dokument vo Worde, uloží sa na webovej lokalite, kde ste ho otvorili v aplikácii web app.

Dokument otvoríte v aplikácii Word Web App, je rovnaký ako dokument otvoríte v počítačovej aplikácii Word, ale niektoré funkcie nefungujú v oboch prostrediach rovnako.

Obsah tohto článku

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Web App

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Otváranie a ukladanie

Úprava a formátovanie

Posúdenie

Objekty

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Web App

Word Web App sa otvoria dokumenty v týchto formátoch:

 • Dokument programu Word (.docx)

 • Šablóna programu Word (.dotx)

 • Dokument programu Word s povolenými makrami (.docm) alebo šablóna programu Word s povolenými makrami (.dotm)
  Dokument možno otvoriť, ale makrá sa nespustia.

 • Dokument programu Word 97-2003 (.doc) alebo šablóna programu Word 97-2003 (.dot)
  aplikácii Word Web App zobrazuje dokumenty v týchto formátoch, ale ak chcete upraviť dokument v prehliadači, Word Web App uloží novú kópiu dokumentu vo formáte .docx a .dotx. Word Web App nie je možné uložiť dokumenty v formátov .doc a .dot.

 • Text vo formáte OpenDocument (.odt)
  Tento formát je podporovaný pre dokumenty uložené v knižnici SharePointu.

Word Web App nie je možné otvoriť dokumenty v iných formátoch súborov. Napríklad nie sú podporované tieto formáty: Open Document Format (ODF), formát RTF (Rich Text), Hypertext Markup Language (HTML), Multipurpose Internet Mail rozšírenia HTML (MHTML) a formát PDF (Portable Document). ODT formát nie je podporovaný pre dokumenty uložené vo OneDrive.

Na začiatok stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Zobrazenie alebo tlač dokumentu v aplikácii Word Web App, dokument vyzerá rovnako, ako ho v Rozloženie pri tlači zobraziť v aplikácii Word počítačovej aplikácii Word Web App používa na čítanie súborov PDF, ak chcete tlačiť dokumenty (pozri zoznam podporované programy na čítanie PDF). Ak chcete funkcie programu Word na tlač (napríklad nastavenie okrajov strany), kliknite na položku Otvoriť v programe Word a vytlačiť v počítačovej aplikácii Word.

Ak sa počas prezerania dokumentu, niektoré funkcie nefungujú v prehliadači ako v počítačovej aplikácii Word. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú dostupné v aplikácii Word Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Táto funkcia

Takto funguje v aplikácii Word Web App

Zobrazenie Rozloženie pri tlači

V zobrazení na čítanie v aplikácii Word Web App zobrazuje dokument ako to vyzerá v zobrazení Rozloženie pri tlači. Iné zobrazenia, ktoré sú k dispozícii v počítačovej aplikácii Word (prehľadu, koncept, webové rozloženie a čítanie na celej obrazovke) nie sú k dispozícii v Word Web cca podobne, na navigačnej table vedľa seba zobrazenie, a rozdelenie okna nie sú dostupné v aplikácii Word Web App.

Pravítka a mriežky

Word Web App nezobrazuje pravítka ani mriežky.

Na začiatok stránky

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Keď robíte úpravy dokumentu v aplikácii Word Web App, dokument je uvedený v zobrazení na úpravy tak, že môžete upraviť a formátovať text. Zobrazenie na úpravy sa nezobrazujú stránky formátovania, napríklad okraje alebo zlomy strán, titulné strany alebo hlavičky a päty. Okrem toho rôzne druhy objekty sa zobrazia ako zástupné symboly.

V nasledujúcich tabuľkách sú popísané ako Word Web App podporuje funkcie, ktoré sa môžu vzťahovať na dokumenty. Používanie funkcií rámec, ktorý je k dispozícii v aplikácii Word Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Otváranie a ukladanie

Táto funkcia

Takto funguje v aplikácii Word Web App

Ochrana súborov: IRM alebo heslo

Word Web App nemôžete otvoriť dokumenty, ktoré sú šifrované heslom alebo chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám. Tieto dokumenty sa otvoriť v počítačovej aplikácii Word.

Povolenie na úpravu

Dokument, ktorý vyžaduje hesla na úpravu sa otvorí v aplikácii Word Web App v zobrazení na čítanie, ale nemožno upravovať dokument v prehliadači. Kliknite na položku Otvoriť v programe Word odstrániť obmedzenia úprav.

Uložiť

Manuálne uloženie dokumentu v aplikácii Word Web App, neexistuje žiadna vlastnosť automatického ukladania.

Správa verzií

Verzie sa spravuje na serveri, a nie v aplikácii Word Web App. Ak je dokument uložený vo OneDrive, použite funkciu História verzií v službe OneDrive. Ak je dokument uložený v knižnici lokality SharePoint, pozrite si tému Ak nakonfigurovaní funkciu História verzií pre knižnicu.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Takto funguje v aplikácii Word Web App

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu. Text je formátovaný podľa textu okolo, kam chcete vložiť v aplikácii Word Web App.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, prečiarknutie, horný index, dolný index, štýl písma, veľkosť, farbu, zvýraznenie. Formátovanie písma je možné aj vymazať.

Formátovanie odsekov

Zarovnanie odsekov vľavo, vpravo alebo ich vycentrujte, zapisovať text sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšiť alebo zmenšiť zarážky, Formátovanie odsekov ako zoznamy s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Môžete tiež vymazať formátovanie. Nie je možné upraviť riadkovanie v aplikácii Word Web App.

Číslovanie a odrážky

Použite niektorý z viacerých vstavaných štýlov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite niektorý z galérie vstavaných štýlov. Môžete tiež vymazať formátovanie. Nie je možné vytvoriť nové štýly alebo Úprava štýlov v aplikácii Word Web App.

Hľadať

Vyhľadanie je k dispozícii iba v zobrazení na čítanie. Hľadanie a nahradenie nie je dostupná v aplikácii Word Web App.

Lupa

Lupa je k dispozícii len v zobrazení na čítanie. Na priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia na čítanie použite nastavenie zobrazenia v prehliadači.

Okraje a orientácia strany

Rozloženie strany zachová, ale nemožno ho upraviť v aplikácii Word Web App.

Zlomy riadkov a zlomy strán

Zlomy riadkov a strán sa zobrazujú v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sú zlomy strán zobrazené ako zástupné symboly a zlomy strán nie sú označené.

Stĺpce

Rozloženie strany zachová, ale nemožno ho upraviť v aplikácii Word Web App.

Motív, farba strany, vodotlač

Motív a pozadie strany v dokumente sa zachovajú, ale nemožno upraviť v aplikácii Word Web App.

Spolutvorba

Viacerí autori môžete súčasne pracovať v aplikácii Word Web App pre dokumenty uložené vo OneDrive. Spolutvorba dokumentov funguje v programe Word 2010, Word for Mac 2011 a Word Web App. Pre dokumenty uložené na lokalite SharePoint knižnice spoluautorov môžete použiť program Word 2010 alebo Word for Mac 2011, no Word Web App.

Revízia

Táto funkcia

Takto funguje v aplikácii Word Web App

Nástroje na korektúru

Kontrola pravopisu a nastaviť jazyk korektúry pomocou vstavaného slovníka. Word Web App nepoužíva vlastný slovník a neobsahuje prekladu, gramatiky a synonymický slovník.

Komentáre

Komentáre sa zobrazia v zobrazení na čítanie. Ak chcete pridať komentáre alebo upraviť dokument, ktorý obsahuje komentáre, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Sledované zmeny

Sledované zmeny sa zobrazia v zobrazení na čítanie. Sledovanie zmien alebo úprava dokumentu so sledovanými zmenami v nej, kliknite na položku Otvoriť v programe Word. Toto platí aj Ak funkcia sledovať zmeny zapnutej pri posledného uloženia dokumentu vo Worde. Funkcia porovnania verzií nie je k dispozícii v aplikácii Word Web App.

Objekty

Táto funkcia

Takto funguje v aplikácii Word Web App

Hypertextové prepojenia

Vloženie, úprava a nasledovať hypertextové prepojenia. Záložiek a krížových odkazov odkazy prácu, a môžete upraviť ich text zobraziť, ale nie miesto určenia, v aplikácii Word Web App.

Tabuľky

Vloženie tabuľky. Vyberte tabuľku, stĺpec, riadok alebo bunky; odstrániť tabuľku, stĺpec alebo riadok; Vloženie riadkov a stĺpcov, Zarovná text bunku vľavo, vpravo alebo zarovnané na stred. Zložitejšie funkcie tabuľky – napríklad štýly tabuliek, veľkosť bunky, smer textu a spôsob zoradenia – v dokumente zachovajú, ale nie je možné nakonfigurovať v aplikácii Word Web App.

Obrázky a obrázky ClipArt

Vloženie obrázkov uložených v počítači alebo vloženie obrázka ClipArt na lokalite Office.com. Môžete zmeniť veľkosť obrázkov a obrázkov ClipArt a k nim môžete pridať alternatívny text. Ak chcete presunúť obrázok alebo obrázok ClipArt obrázok, Vystrihnúť a prilepiť ho. Zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, ako je napríklad použitie efektov a orezanie, nie sú dostupné v aplikácii Word Web App. Snímky obrazovky je možné vytvoriť priamo v aplikácii Word Web App, ale snímky obrazovky v časti dokumentu Zobraziť ako obrázky v aplikácii Word Web App.

Tvary, grafy, textové polia, grafické prvky SmartArt a WordArt

Tieto zobrazenia v dokumente ako sa očakáva v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravy sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré môžete odstrániť, ale nie upravovať. Nie je možné presúvať alebo veľkosť v aplikácii Word Web App.

Rovnice, symboly, písanie rukou

Toto zobrazenie v dokumente podľa očakávania v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravy sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré môžete odstrániť, ale nie upravovať. Nie je možné presúvať alebo veľkosť v aplikácii Word Web App.

Polia, ovládacie prvky obsahu, titulná strana

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť alebo aktualizovať. Titulná strana sa zobrazí ako zástupný symbol ovládacieho prvku obsahu.

Hlavičky a päty

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sú hlavičky a päty vrátane počtu strán skryté.

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky, bibliografia, obsah, register

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť alebo aktualizovať.

Makrá

Dokumenty obsahujúce makrá možno zobraziť, upraviť, vytlačiť a zdieľať. Na spustenie makier kliknite na položku Otvoriť vo Worde.

Ovládacie prvky ActiveX, vložené objekty OLE, riadok pre podpis

Toto zobrazenie v dokumente podľa očakávania v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravy sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré môžete odstrániť, ale nie upravovať. Nie je možné presúvať alebo veľkosť v aplikácii Word Web App.

Prepojené obrázky, vložené súbory

Sa zachovajú v dokumente, ale zobrazujú ako zástupné symboly v aplikácii Word Web App.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×