Rozpočet (pole zdroja)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typ údajov    Áno/Nie

Typ záznamu    Zadané

Popis    Pole rozpočtu sa používa na zobrazenie alebo zmena či práca, materiál alebo náklady zdroja je rozpočtové prostriedky, teda zdroja, ktorého práca, materiál alebo náklady majú byť sledované v projekte. Na základe predvoleného nastavenia rozpočtu pole je nastavená na hodnotu No.

Najlepšie použitie    Ak chcete sledovať rozpočtovú prácu, materiál alebo náklady zdroja v porovnaní s plánovanou (základnou čiarou) a skutočnou prácou, materiálom alebo nákladmi zdroja, určite rozpočtové zdroje.

Ak chcete rozpočtové a nerozpočtové zdroje identifikovať v jednom zobrazení, pridajte stĺpec Rozpočet do zoznamu zdrojov. Môže to byť užitočné, ak chcete zmeniť stav rozpočtu niekoľkých zdrojov naraz. Užitočné je to aj vtedy, ak chcete zoskupiť alebo filtrovať zdroje podľa toho, či sú rozpočtové alebo nerozpočtové.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na zamestnancov, materiál a cestovné rozpočet vo výške 100 000 €. Pri vytváraní plánu projektu ste ako rozpočtové zdroje označili pracovné, materiálové a nákladové zdroje, ktoré tvoria rozpočet priradený na tento projekt. Počas práce na projekte zadávate do plánu projektu informácie o skutočnom priebehu. Môžete porovnať všetky odchýlky medzi rozpočtom a skutočným priebehom a určiť, či je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    Zdroj môžete ako rozpočtový zdroj označiť aj v dialógovom okne Informácie o zdroji. Dialógové okno Informácie o zdroji otvorte dvojitým kliknutím na príslušný zdroj. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Rozpočet.

Rozpočtové zdroje nemožno priradiť k jednotlivým úlohám v projekte, ale možno ich priradiť k súhrnná úloha projektu. K súhrnnej úlohe projektu možno priradiť len rozpočtové zdroje.

Po priradení zdroja k úlohám nemôžete tento zdroj zmeniť na rozpočtový.

Informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať len v poliach Rozpočtové náklady, nie v poliach Rozpočtová práca. Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať len v poliach Rozpočtová práca, nie v poliach Rozpočtové náklady.

Pole Maximálny počet jednotiek nie je dostupné pre pracovné zdroje, ktoré sú rozpočtovými zdrojmi, pretože sa z dôvodu rozpočtu považujú za pracovné zdroje na plný úväzok. Pre rozpočtové zdroje nie sú dostupné ani polia Štandardná sadzba, Sadzba za prácu nadčas a Náklady na použitie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×