Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RSQ  v Microsoft Excel.

Popis

Vráti druhú mocninu Pearsonovho korelačného koeficientu pre lineárnu regresiu údajových bodov zadaných v parametroch známe_y a známe_x. Ďalšie informácie nájdete v téme PEARSON (funkcia). Hodnotu r na druhú je možné interpretovať ako pomer rozptylu hodnôt y k rozptylu hodnôt x.

Syntax

RSQ(známe_y;známe_x)

Syntax funkcie RSQ obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Pole alebo rozsah údajových bodov.

 • Známe_x    Povinný argument. Pole alebo rozsah údajových bodov.

Poznámky

 • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak sú polia známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x prázdne alebo majú rozdielny počet údajových bodov, funkcia RSQ vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak known_y a known_x obsahuje len 1 údajový bod, funkcia RSQ vráti #DIV/0! .

 • Pearsonov korelačný koeficient r sa vypočíta podľa vzorca:

  Rovnica

  kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(známe_x) a AVERAGE(známe_y).

  RSQ vráti r2, čo je druhá mocnina tohto koeficientu korelácie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Známa hodnota y

Známa hodnota x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis

V ýsledok

=RSQ(A3:A9; B3:B9)

Druhá mocnina Pearsonovho koeficientu korelácie údajových bodov v rozsahoch A3:A9 a B3:B9.

0,05795

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×