Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SKEW.P v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty.

Syntax

SKEW.P(číslo 1; [číslo 2];…)

Syntax funkcie SKEW.P obsahuje nasledujúce argumenty:

Číslo1, číslo2,…    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. Číslo 1, číslo 2,… sú 1 až 254 čísel alebo názvov, polí a odkazov obsahujúcich čísla, pre ktoré chcete zistiť šikmosť populácie.

Funkcia SKEW.P používa nasledujúcu rovnicu:

Rovnica funkcie SKEW.P

Poznámky

  • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú. Bunky, ktoré obsahujú nulu (0), sa však započítavajú.

  • Funkcia SKEW.P používa smerodajnú odchýlku celej populácie a nie iba vzorky.

  • Ak sú argumenty neplatné hodnoty, funkcie SKEW. Funkcia P vráti #NUM! .

  • Ak argumenty používajú neplatné typy údajov, funkcie SKEW. Funkcia P vráti #VALUE! .

  • Ak existujú menej ako tri údajové body alebo ak smerodajná odchýlka vzorky je nula, SEW. Funkcia P vráti #DIV/0! Chybová hodnota.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Množina údajov základného súboru

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Vzorec

Popis

Výsledok

=SKEW.P(A2:A11)

Šikmosť rozdelenia na základe základného súboru množiny údajov v rozsahu A2:A11 (0,303193).

0,303193

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×