Skrytie alebo zobrazenie hárkov alebo zošitov

Skrytie alebo zobrazenie hárkov alebo zošitov

Ktorýkoľvek hárok alebo zošit je možné skryť, a odstrániť ho tak zo zobrazenia. Dokonca sa dá skryť a odstrániť z pracovného priestoru aj okno zošita. Údaje v skrytých hárkoch a oknách zošitov nie sú viditeľné, no stále je na ne možné odkazovať z iných hárkov alebo zošitov. Skryté hárky a okná zošitov je možné podľa potreby znova zobraziť.

Predvolene sa všetky otvorené zošity zobrazujú na paneli úloh, môžete ich však v prípade potreby skryť alebo Zobraziť na paneli úloh.

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Skrytie alebo odkrytie hárka

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete skryť.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karty hárka v dolnej časti okna programu Excel

  Ak sa požadovaná karta nezobrazuje, kliknutím na tlačidlá posúvania naľavo od kariet hárka zobrazte kartu a potom kliknite na kartu.

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku vybrať všetky hárky na kontextová ponuka.

  Tip: Ak vyberiete viacero hárkov, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky .

 2. Na karte domov kliknite v skupine bunky na položku formátovať > viditeľnosť > Skryť & odkryť > Skryť hárok.

  Skrytie alebo odkrytie hárkov z domovských > buniek > formátovanie > viditeľnosť > skryť & odkryť

 3. Ak chcete odkryť hárok, postupujte podľa tých istých krokov, ale vyberte položku odkryť. Zobrazí sa dialógové okno s informáciami o tom, ktoré hárky sú skryté, a preto vyberte tú, ktorú chcete Odkryť.

  Dialógové okno odkrytie hárkov

  Poznámka: Hárky, ktoré sú skryté podľa kódu VBA, majú vlastnosť xlSheetVeryHidden; príkaz Odkryť zobrazí skryté hárky. Ak používate zošit, ktorý obsahuje kód VBA, a ak sa vyskytnú problémy so skrytými hárkami, ďalšie informácie získate od vlastníka zošita.

Skrytie alebo odkrytie okna zošita

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine okno na položku Skryť alebo odkryť.

  V Macu sa táto ponuka nachádza pod ponukou okno v ponuke súbor nad pásom s nástrojmi.

  Skrytie alebo zobrazenie zošita v zobrazení > Windowse > skrytie alebo odkrytie

Poznámky: 

 • Keď odkryjete zošit, vyberte zo zoznamu v dialógovom okne Odkryť.

  Dialógové okno odkrytie okien

 • Ak položka Odkryť nie je k dispozícii, neobsahuje zošit žiadne skryté okná zošitov.

 • Pri ukončení Excelu sa zobrazí výzva na uloženie zmien skrytého okna zošita. Kliknite na položku Áno , ak chcete, aby sa okno zošita nachádzalo rovnako ako pri jeho opustení (skryté alebo neskryté) pri ďalšom otvorení zošita.

Skrytie alebo zobrazenie okien zošitov na paneli úloh systému Windows

Excel 2013 predstavil rozhranie jednotného dokumentu, v ktorom sa každý zošit otvorí v samostatnom okne.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  V Exceli 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Potom kliknite na položku rozšírené > Zobraziť > vymazať alebo začiarknite políčko Zobraziť všetky okná na paneli úloh .

Skrytie alebo odkrytie hárka

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete skryť.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karty hárka v dolnej časti okna programu Excel

  Ak sa požadovaná karta nezobrazuje, kliknutím na tlačidlá posúvania naľavo od kariet hárka zobrazte kartu a potom kliknite na kartu.

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Potom podržte stlačený kláves Command a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku vybrať všetky hárky na kontextová ponuka.

 2. Na karte domov kliknite na položku formátovať > v časti viditeľnosť > Skryť & odkryť > Skryť hárok.

 3. Ak chcete odkryť hárky, postupujte podľa tých istých krokov, ale vyberte položku odkryť. Dialógové okno odkryť zobrazí zoznam skrytých hárkov, preto vyberte tie, ktoré chcete odkryť, a potom vyberte tlačidlo OK.

  Dialógové okno odkrytie hárkov

Skrytie alebo odkrytie okna zošita

 • Kliknite na ponuku okno , kliknite na položku Skryť alebo odkryť.

Poznámky: 

 • Keď odkryjete zošit, vyberte zo zoznamu skrytých zošitov v dialógovom okne Odkryť.

  Dialógové okno odkrytie okien

 • Ak položka Odkryť nie je k dispozícii, neobsahuje zošit žiadne skryté okná zošitov.

 • Pri ukončení Excelu sa zobrazí výzva na uloženie zmien skrytého okna zošita. Kliknite na položku Áno , ak chcete, aby sa okno zošita nachádzalo rovnako ako pri ďalšom otvorení zošita (skryté alebo neskryté).

Karty hárkov sú užitočné na usporiadanie a identifikáciu hárkov v zošite. Nájdete ich v dolnej časti zošita.

Ušká hárkov

Ak chcete zabrániť nesprávnemu zobrazovaniu alebo Zobraziť iba konkrétne hárky iným používateľom, môžete skryť toľko hárkov, koľko potrebujete, ak zostane v zobrazení aspoň jeden hárok. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, ktorý chcete skryť, a kliknite na položku Skryť.

Skrytie hárka kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknutím na položku Skryť

Odkrytie hárkov

Ak chcete zobraziť skrytý hárok, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu hárka a potom kliknite na položku odkryť.

 2. V poli odkryť kliknite na hárky, ktoré chcete odkryť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odkrytie hárkov

Ak chcete vyhľadať skryté hárky, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu hárka a overte, či je k dispozícii možnosť odkryť . Ak nie je k dispozícii, podobne ako na tomto obrázku, zošit neobsahuje žiadne skryté hárky.

Sivá možnosť Odkryť znamená, že nie sú dostupné žiadne skryté hárky

Práca s hárkami

Okrem skrývania a odkrytia hárkov môžete vložiť nový hárok alebo odstrániť, premenovať a zmeniť poradie existujúcich hárkov pomocou kariet hárkov. Postup:

Odstránenie ušiek hárkov

Dôležité: Ak odstránite kartu hárka, môžete tiež odstrániť hárok a jeho údaje. Ak nechcete, aby sa stratili údaje, v prípade, že ju nechcete zobraziť, zvážte namiesto toho Skrytie karty hárka.

Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku odstrániť.

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, ktorý chcete premenovať.

 2. Kliknite na položku premenovať a zadajte nový názov.

  Tip: Karty hárkov sa automaticky prispôsobia veľkosti názvu.

Ak máte veľa kariet hárkov s dlhými názvami, možno sa vám nedarí Zobraziť všetky. Posuňte sa na kartu naposledy viditeľné hárky a skúste kliknúť na tlačidloaktivovať ďalší skrytý hárok (tri bodky za poslednou kartou viditeľného hárka).

Tlačidlo na zobrazenie skrytých kariet hárkov

Zmena poradia kariet hárkov

Tu je postup, ako môžete zmeniť poradie v jednom hárku tak, aby ste mali prispôsobené poradie hárkov:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, ktorý chcete premiestniť, a vyberte položku zmeniť poradie.

 2. V poli premiestniť vybratý hárok kliknite na hárok, pred ktorý chcete premiestniť vybratý hárok, a kliknite na tlačidlo OK.

V tomto príklade sa hárok 6 zobrazí po hárku 8 a Zmena poradia sa presunie pred hárok 7.

Kliknutie na kartu hárka a jej potiahnutie na nové miesto

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zobrazenie alebo skrytie riadkov či stĺpcov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×