SORT (funkcia)

Funkcia SORT zoradí obsah rozsahu alebo poľa. 

V tomto príklade zoraďujeme jednotlivo podľa stĺpcov Oblasť, Obchodný zástupca a Produkt pomocou vzorca =SORT(A2:A17) skopírovaného do buniek F2, H2 a J2.

Použitie funkcie SORT na zoradenie rozsahov údajov. Tu sme použili vzorec =SORT(A2:A17) na zoradenie stĺpca Oblasť, potom sme vzorec skopírovali do buniek H2 a J2, aby sme zoradili meno obchodného zástupcu a produkt.

Poznámka: Táto funkcia je momentálne k dispozícii pre Microsoft 365 predplatiteľov v aktuálnom kanáli. Bude k dispozícii pre Microsoft 365 predplatiteľov v Semi-Annual podnikovom kanáli, ktorý sa začína v júli 2020. Ďalšie informácie o tom, ako sú funkcie na Microsoft 365 predplatiteľov, nájdete v téme Kedy získam najnovšie funkcie pre Microsoft 365.

Funkcia SORT vracia zoradené pole prvkov v rámci poľa. Vrátené pole má rovnaký tvar ako zadaný argument poľa. 

=SORT(pole;[index_zoradenia];[poradie_zoradenia];[podľa_stĺpca])

Argument

Popis

pole

Povinný

Rozsah alebo pole na zoradenie

[index_zoradenia]

Voliteľný 

Číslo označujúce riadok alebo stĺpec, podľa ktorého sa zoraďuje

[poradie_zoradenia]

Voliteľný

Číslo označujúce požadované poradie zoradenia; 1 pre vzostupné poradie (predvolené), -1 pre zostupné poradie

[podľa_stĺpca]

Voliteľný

Logická hodnota, ktorá označuje požadovaný smer zoradenia; FALSE pre zoradenie podľa riadka (predvolené), TRUE pre zoradenie podľa stĺpca

Poznámky: 

  • Ak argument index_zoradenia nie je zadaný, predpokladá sa hodnota riadok1/stĺpec1. Ak argument poradie nie je zadaný, predpokladá sa vzostupné poradie. Excel bude predvolene zoraďovať podľa riadkov, podľa stĺpcov bude zoraďovať len vtedy, ak argument podľa_stĺpca má hodnotu TRUE. Ak má argument podľa_stĺpca hodnotu FALSE alebo ak argument chýba, Excel bude zoraďovať podľa riadkov.

  • Funkcia SORT sa poskytuje na zoraďovanie údajov v poli. Ak chcete zoradiť údaje v mriežke, vhodnejšie je použiť funkciu SORTBY, pretože je flexibilnejšia. Funkcia SORTBY berie do úvahy pridanie/odstránenie stĺpcov, pretože odkazuje na rozsah, zatiaľ čo funkcia SORT odkazuje na číslo indexu stĺpca.

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. V príklade vyššie je zdrojové pole pre vzorec s funkciou SORT rozsah A5:D20.

  • Funkcia SORT vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávanie alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklady

Zoradenie rozsahu hodnôt v zostupnom poradí.

Zoradenie rozsahu hodnôt v zostupnom poradí.

Použitie funkcií SORT a FILTER súčasne, ktoré umožňuje zoradiť rozsah vo vzostupnom poradí a obmedziť ho na hodnoty vyššie ako 5 000.

Použitie funkcií SORT a FILTER súčasne, ktoré umožňuje zoradiť rozsah vo vzostupnom poradí a obmedziť ho na hodnoty vyššie ako 5 000.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SEQUENCE (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Implicitný operátor prieniku: @

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×