Spolupráca na tabuli

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Tabuľa je prázdna strana na poznámky, kresby a importované obrázky, ktoré môžu zdieľať účastníci schôdze. Keď sa schôdza skončí, výsledok spolupráce možno uložiť.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie novej tabule

Ak chcete otvoriť tabuľu, musíte byť prezentujúcim konferencie. Ak ešte nie ste prezentujúcim, organizátor schôdze alebo ľubovoľný iný prezentujúci na schôdzi z vás môže urobiť prezentujúceho.Všetci účastníci schôdze, prezentujúci aj ostatní účastníci, môžu pracovať s tabuľou.

 • V okne schôdze kliknite na ponuku Zdieľať a kliknite na položku Nová tabuľa.
  Prázdna tabuľa sa otvorí na ploche schôdze (pravá tabla okna schôdze) na obrazovke.

Ak prezentujúci otvorí ďalšiu tabuľu alebo začne ďalšiu aktivitu zdieľania, táto tabuľa sa automaticky zatvorí alebo bude k dispozícii v zozname obsahu na neskoršie využitie na schôdzi.

Na začiatok stránky

Pridanie obsahu

Použite nástroje v dolnej časti tabule na pridanie obsahu.

Poznámka:  Niekoľko účastníkov schôdze môže pracovať na tabuli súčasne, ale každý nástroj môže naraz používať iba jedna osoba.

Text

Zadanie textu

 • Na novej tabuli môžete kliknúť na ľubovoľné miesto a začať zadávať. Druhou možnosťou je najprv kliknúť na tlačidlo Vybrať a zadať Nástroj na výber a zadávanie .

 • Pred začiatkom zadávania vyberte písmo a veľkosť kliknutím na šípku nadol vedľa tlačidla Vybrať a zadať.

 • Pred začiatkom zadávania použite tlačidloFarba Nástroj farieb a vyberte farbu textu.

Prilepenie textu

 • Skopírujte text, ktorý chcete použiť, do schránky.

 • Kliknite na tabuľu, kam chcete text prilepiť, a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

Pred prilepením textu môžete použiť tlačidlo Farba Nástroj farieb a vybrať farbu textu.

Čiary, šípky a tvary

 • Kliknite na tlačidlo Čiara Nástroj čiar a nakreslite čiary, alebo kliknite na na šípku nadol vedľa tlačidla a vyberte ďalší tvar.

 • Pred začatím kreslenia použite tlačidlo Farba Nástroj farieb a vyberte farbu.

Kreslenie voľnou rukou a zvýrazňovanie

 • Kliknite na tlačidlo Pero Nástroj pera a začnite písať alebo kresliť čiernou farbou alebo kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla a vyberte inú farbu pera alebo priehľadný zvýrazňovač.

Šípka, znak začiarknutia a pečiatka X

 • Ak chcete pridať šípku, kliknite na tlačidlo Pečiatka so šípkou Nástroj pečiatky so šípkou a potom kliknite na tabuľu alebo kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla a potom vyberte znak začiarknutia alebo pečiatku X.

Vloženie obrázka

 1. Kliknite na tlačidlo Vložiť obrázok Nástroj vloženia obrázka , prejdite na požadovaný obrázok a dvakrát naň kliknite.

 2. Zmeňte veľkosť importovaného obrázka presunutím trojuholníka v jeho dolnom pravom rohu pomocou myši.

Na začiatok stránky

Premiestnenie obsahu

Ľubovoľný objekt na tabuli môžete vybrať a následne presunúť.

Premiestnenie jedného objektu

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať a zadať Nástroj na výber a zadávanie .

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.
  Okolo vybratého objektu sa zobrazí obdĺžnik výberu.

 3. Pomocou myši ho presuňte na nové miesto.

  Poznámka:  V prípade písaného textu pred začiatkom premiestnenia ukážte na panel v hornej časti textového poľa.

Premiestnenie niekoľkých objektov naraz

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať a zadať Nástroj na výber a zadávanie .

 2. Použite ukazovateľ myši na nakreslenie obdĺžnika okolo všetkého, čo chcete premiestniť.
  Okolo vybratých objektov sa zobrazia obdĺžniky výberu.

 3. Umiestnite ukazovateľ myši na ľubovoľný z vybratých objektov a potom presuňte celú skupinu na nové miesto.

Na začiatok stránky

Zmena farby obsahu

Po pridaní objektov na tabuľu môžete zmeniť farbu väčšiny z nich.

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať a zadať Nástroj na výber a zadávanie .

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete farbu niekoľkých objektov zmeniť na jednu spoločnú farbu, použite ukazovateľ myši na nakreslenie štvoruholníka okolo všetkých týchto objektov.
  Okolo vybratých objektov sa zobrazí obdĺžnik výberu.

 3. Kliknite na tlačidlo Farba Nástroj farieb a potom kliknite na požadovanú farbu.

Na začiatok stránky

Vrátenie a zopakovanie akcie

Ak chcete vrátiť alebo zopakovať akciu, postupujte nasledovne:

 • Kliknite na šípku Ďalšie nástroje a potom kliknite na príkaz Späť alebo Znova.
  Šípka Ďalšie nástroje
  Tento nástroj môžete použiť opakovane a presúvať sa tak dopredu alebo dozadu zmenami, ktoré ste vykonali na tabuli.

  Poznámka:  Tento proces nemôžete aplikovať na prácu druhých ľudí.

Na začiatok stránky

Kto pridal alebo zmenil obsah?

Ak chcete zistiť, kto pridal alebo zmenil obsah na tabuli, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • V prípade netextových položiek na tabuli podržte ukazovateľ myši nad obsahom, aby sa zobrazili informácia o autorovi a autorovi poslednej zmeny.

 • V prípade písaného textu ukážte na text a potom podržte ukazovateľ myši nad obdĺžnikom, ktorý sa zobrazí nad textom, keď naň ukážete.

Na začiatok stránky

Ukázanie v obsahu, čo máte na mysli

Použite nástroj Laserový ukazovateľ a objasnite ostatným účastníkov schôdze, o čom hovoríte.

 1. Kliknite na tlačidlo Laserový ukazovateľ Laserový ukazovateľ .

 2. Kliknite na objekt, na ktorý chcete ukázať, a tlačidlo myši podržte stlačené.
  Každému sa zobrazí indikátor modrý kruh a vaše meno.

Na začiatok stránky

Odstránenie obsahu

Ak chcete obsah odstrániť, vykonajte nasledovné:

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať a zadať Nástroj na výber a zadávanie .

 2. Vyberte objekt alebo objekty, ktoré chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Odstrániť.

Na začiatok stránky

Premenovanie tabule

Tabule je počas schôdze obzvlášť užitočné pomenovať, ak bude skupina prepínať medzi niekoľkými z nich.

 • Kliknite na šípku nadol v hornej časti plochy, kliknite na šípku vedľa tabule, ktorú chcete premenovať a potom kliknite na príkaz Premenovať.

Na začiatok stránky

Uloženie tabule

Tabuľu uložte do počítača, aby ste k výsledkom spolupráce mohli pristupovať aj po skončení schôdze.

 • Kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť s poznámkami , zadajte názov súboru a potom kliknite na príkaz Uložiť.

Na začiatok stránky

Dočasné zavretie tabule

Ak chcete zavrieť tabuľu, ktorú budete chcieť používať neskôr, postupujte nasledovne:

 • V pravom hornom rohu plochy kliknite na príkaz Zastaviť zdieľanie.
  Tabuľa sa zavrie, ale zostane k dispozícii na neskoršie využitie počas schôdze.

Tabuľu môžete neskôr znova otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Ak je plocha otvorená, kliknite na ponuku Zoznam obsahu a potom kliknite na tabuľu, ktorú chcete zdieľať.

 • Ak je plocha skrytá, kliknite na ponuku Zdieľať, kliknite na možnosť Najnovší obsah a potom kliknite na tabuľu.

Na začiatok stránky

Súkromné zobrazenie zavretej tabule

Zavretú tabuľu si môžete pozerať aj bez zdieľania s ostatným účastníkmi.

 1. Ak je tabuľa skrytá, kliknite na ponuku Zdieľať a potom kliknite na príkaz Zobraziť plochu.

 2. V hornej časti plochy kliknite na ponuku Zoznam obsahu, kliknite na šípku vedľa tabule, ktorú chcete zobraziť, a potom kliknite na príkaz Zobraziť súkromne.

Na začiatok stránky

Trvalé odstránenie tabule

Ak chcete tabuľu odstrániť, vykonajte nasledovné:

 • Kliknite na ponuku Zoznam obsahu, kliknite na šípku vedľa tabule, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×