Spravovanie vašich kontaktov v v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Spravovanie vašich kontaktov v v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Do zoznamu kontaktov v Skype for Business môžete pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu, a klávesnice rýchlo pridávať osoby a skupiny. Môžete pridať osoby alebo skupiny vo svojej organizácii, ako aj ľudí, ktorí nie sú vo vašej organizácii, ak viete, že majú konto Skype.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá je vo vašej organizácii

 1. Ak chcete spustiť Skype for Business, stlačte kláves s logom Windows, napíšte Skype for Business a stlačte kláves Enter.

  V predvolenom nastavení sa Skype for Business otvorí v zobrazení Kontakty s vybraným vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

  Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie Kontakty z iného zobrazenia v Skype for Business (ako napríklad karta Konverzácie alebo karta Schôdze), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ, telefónne číslo alebo názov zoznamu programu Exchange. Ak vaša organizácia používa Microsoft 365 skupiny, môžete tiež vyhľadať názov skupiny. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania a zobrazí sa karta Moje kontakty.

  Poznámka: V závislosti od typu vášho konta sa môžu zobraziť ďalšie dve karty, Schopnosti a Hovorne. Keď je vybratá karta Moje kontakty, Skype for Business bude hľadať v adresári vašej organizácie.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Poslať okamžitú správu“.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Viac možností“ a následne otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do skupiny Obľúbené položky v zozname kontaktov, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do inej skupiny v zozname kontaktov, ako napríklad Ostatné kontakty, stlačte kláves O a následne pomocou klávesu so šípkou nadol prehľadajte skupiny. Keď sa ozve názov požadovanej skupiny, stlačte kláves Enter.

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá nie je vo vašej organizácii

Poznámka: Správca môže povoliť alebo zakázať funkciu vyhľadávania v adresári Skype v súlade s politikou vyhľadávania v organizácii. Ak karta Adresár Skype nie je k dispozícii, nebudete môcť vyhľadávať používateľov Skype.

Ak osoba alebo skupina, ktorú chcete pridať, nie je vo vašej organizácii, ale viete, že má konto Skype:

 1. Otvorte Skype for Business. Okno programu Skype for Business sa otvorí v zobrazení Kontakty s vybratým vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania na karte Moje kontakty.

  Poznámka: Ak je vybratá karta Skype Adresár, Skype for Business vyhľadáva milióny používateľov Skype. Ak poznáte Skype ID a lokalitu osoby alebo skupiny, ktoré chcete pridať, pomôže to spresniť vyhľadávanie. Môžete vyhľadávať aj pomocou e-mailovej adresy alebo konta Microsoft, napríklad John@outlook.com.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať Moje kontakty, 1 z 3“.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie "vyhľadávanie v adresári Skype, 2 z 3", a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: „Selected“ (Vybratá).

 5. Dvojitým stlačením klávesu Tab zmeníte výber na výsledky vyhľadávania a následne stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 6. Stlačením klávesu Enter otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Pridať do skupiny“. Ponuku otvoríte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu do zoznamu Obľúbené, stlačte kláves A.

  • Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno požadovanej skupiny, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak pridáte Skype kontakt v Skype for Business, zašle sa oznámenie osobe, ktorú ste práve pridali. Pred tým, ako danej osobe môžete posielať správy, musí prijať vašu žiadosť.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. V zobrazení Kontakty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno kontaktu. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno kontaktu, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Send an IM button“ (Tlačidlo Odoslať okamžitú správu).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More Options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom stlačením klávesu Enter otvorte ponuku.

 4. Ak chcete odstrániť osobu alebo skupinu zo zoznamu Kontakty, stlačte kláves R.

 5. Otvorí sa potvrdzovacie dialógové okno. Ozve sa: „Skype for Business <version>, Skype for Business window“ (Skype for Business <verzia>, okno Skype for Business). Ak chcete potvrdiť odstránenie, stlačte kláves Y. Kontakt sa odstráni a vrátite sa do zobrazenia Kontakty.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Do zoznamu kontaktov v Skype for Business pre Mac môžete pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Mac OS, rýchlo pridávať osoby. Môžete pridať osoby alebo skupiny vo svojej organizácii, ako aj ľudí, ktorí nie sú vo vašej organizácii, alebo odstrániť kontakty, ktoré sú v súčasnosti vo vašom zozname.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie osoby, ktorá je vo vašej organizácii

Môžete rýchlo pridať osobu zo svojej organizácie, a to vyhľadaním mena, adresy okamžitých správ alebo čísla kontaktu.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

  Tip: Možnosť Quick Nav vám umožňuje pohybovať sa medzi aplikáciami iba pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť Quick Nav, stlačte v rovnakom čase kláves so šípkou doľava a doprava. Ďalšie informácie o funkcii Quick NAVnájdete v téme Navigácia pomocou funkcie Quick NAV.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Table“ (Tabuľka) a najvyšší výsledok vyhľadávania. Stláčajte šípku nahor alebo nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte klávesy function + Control + F2. Počujete: "panel s ponukami Apple."

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Contacts, menu, <number of items>“ (Kontakty, ponuka, <počet položiek>).

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Pridanie osoby, ktorá nie je vo vašej organizácii

Môžete pridať osoby, ktoré nie sú vo vašej organizácii, ak majú konto Skype.

Poznámka: Správca môže povoliť alebo zakázať funkciu vyhľadávania v adresári Skype v súlade s politikou vyhľadávania v organizácii. Ak karta Adresár Skype nie je k dispozícii, nebudete môcť vyhľadávať používateľov služby Skype.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Table“ (Tabuľka) a najvyšší výsledok vyhľadávania. Stláčajte šípku nahor alebo nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte klávesy function + Control + F2. Počujete: "panel s ponukami Apple."

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Contacts, menu, <number of items>“ (Kontakty, ponuka, <počet položiek>).

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. Prejdite na zobrazenie Kontakty v skupine Hlavná navigácia. Pohybujte sa stlačením klávesu Tab, kým sa neozve „Contacts, selected, toggle button“ (Kontakty, začiarknuté, prepínač).

 2. Ak chcete prejsť na zoznam Kontakty, stlačte medzerník a dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa „Tabuľka Kontakty“.

 3. V prípade potreby rozbaľte skupinu kontaktov stlačením klávesu so šípkou doprava.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte medzi kontaktmi, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete odstrániť.

 5. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte klávesy function + Control + F2. Počujete: "panel s ponukami Apple."

 6. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na položku Kontakty a následne stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte ponuku Kontakty. Ozve sa „Contacts, menu, <number of items>“ (Kontakty, ponuka, <počet položiek>).

 7. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Odstrániť kontakt. Ozve sa: „Odstrániť kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter odstránite osobu zo zoznamu.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie ľudí do zoznamu kontaktov alebo obľúbených položiek v Skype for Business použite VoiceOver, zabudovanú čítačku obrazovky pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tejto témy

Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu

Môžete vyhľadávať osobu alebo skupinu v adresári spoločnosti. Ak to povoľuje politika organizácie pre vyhľadávanie, správca vašej organizácie môže tiež povoliť funkciu vyhľadávania v adresári v aplikácii Skype. To znamená, že v Skype môžete vyhľadávať konto osoby z inej organizácie, ak to druhá organizácia povolí.

 1. Otvorte Skype for Business a v prípade potreby sa prihláste. Zobrazí sa hlavné zobrazenie obsahujúce vyhľadávacie pole pre kontakty v adresári vašej spoločnosti, nadchádzajúce plánované činnosti a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak ste sa neodhlásili, keď ste naposledy používali Skype for Business, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Ak potrebujete pomoc pri prihlasovaní, pozrite si časť Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Search for contacts, search field“ (Vyhľadať kontakty, vyhľadávacie pole). Ak chcete vyhľadať kontakt, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search field, is editing“ (Pole vyhľadávania, upravuje sa). Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte meno alebo e-mailový alias osoby alebo skupiny, ktorú chcete nájsť. Ak chcete prejsť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve kláves klávesnice. Ak chcete zatvoriť klávesnicu a prejsť na výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search“ (Vyhľadávanie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prehliadať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný kontakt. Pri pohybe VoiceOver oznamuje meno kontaktu (osobu alebo skupinu), názov (ak je k dispozícii) a stav dostupnosti. Keď ste na kontakte, ktorého kontaktnú kartu chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Pre vybratý kontakt sa otvorí konverzácia a ozve sa: „Back button“ (Tlačidlo Späť).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<Contact name>, button“ (<Meno kontaktu>, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka kontaktu. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „See contact card, button“ (Zobraziť kartu kontaktu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu a ozve sa: „Dismiss, button“ (Zrušiť, tlačidlo).

 5. Ak chcete prehliadať možnosti alebo informácie karty kontaktu, ťahajte prstom doprava alebo doľava. VoiceOver číta položky karty kontaktu pri pohybe. Na karte kontaktu môžete nájsť nasledujúce položky:

  • Tlačidlo Zrušiť, meno kontaktu, tlačidlo Obľúbené a tlačidlo Kontakt na pridanie osoby do kontaktov alebo správu kontaktu

  • Titul kontaktu

  • Tlačidlo Videohovor, tlačidlo Hovor, tlačidlo Odoslať správu

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Názov spoločnosti, v ktorej kontakt pracuje

  • Číslo kancelárie

  • Pracovné telefónne číslo

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam skupín kontaktov.

 3. Ak chcete prehliadať svoje skupiny kontaktov, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov skupiny, do ktorej chcete kontakt pridať. Pri pohybovaní prstom VoiceOver oznamuje názvy skupín. Keď ste na požadovanej skupine, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Kontakt sa pridá do vybratej skupiny a ozve sa: „Added to group“ (Pridané do skupiny). Ak sa chcete vrátiť späť na kartu kontaktu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Dismiss button“ (Zrušiť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie ľudí do obľúbených položiek

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu Obľúbené. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

  Tip: Ak je kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené, už v kontaktoch, môžete ho vyhľadať v zobrazení Kontakty. Ak chcete prejsť do zobrazenia Kontakty, z úvodnej obrazovky ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Contacts, button“ (Kontakty, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie Kontakty.

 2. Ak chcete kontakt pridať do obľúbených položiek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "<meno kontaktu> sa momentálne nepridá do priečinka Obľúbené položky. Pridať medzi obľúbené, tlačidlo a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Kontakt sa pridá do obľúbených položieka ozve sa: "<meno kontaktu> sa momentálne pridá medzi obľúbené položky. Odstrániť z obľúbených položiek, tlačidlo. "

Odstránenie ľudí z kontaktov alebo obľúbených položiek

Odstránenie osoby z kontaktov

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby, ktorú chcete odstrániť z kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Manage contact, button“ (Spravovať kontakt, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa: „Dismiss, button“ (Zrušiť, tlačidlo). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov skupiny, do ktorej je aktuálne pridaný kontakt, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „<Name of the group>, removed from group <name of the group>“ (<Názov skupiny>, odstránené zo skupiny <názov skupiny>). Táto osoba sa z vašich kontaktov odstráni. Ak sa chcete vrátiť späť na kartu kontaktu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Dismiss, button“ (Zrušiť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie osoby z obľúbených

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby, ktorú chcete odstrániť z obľúbených. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "<meno kontaktu> sa momentálne pridá medzi obľúbené položky. Odstrániť z obľúbených položiek, tlačidlo a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "<meno kontaktu> sa momentálne nepridáva do obľúbených položiek. Pridať medzi obľúbené položky, tlačidlo. " Kontakt sa odstráni z obľúbených položiek a zameranie sa nachádza na tlačidle Obľúbené na karte kontaktu.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie ľudí do zoznamu kontaktov alebo obľúbených položiek v Skype for Business použite TalkBack, Skype for Business pre Androidzabudovanú čítačku obrazovky pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tejto témy

Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu

Môžete vyhľadávať osobu alebo skupinu v adresári spoločnosti. Ak to povoľuje politika organizácie pre vyhľadávanie, správca vašej organizácie môže tiež povoliť funkciu vyhľadávania v adresári v aplikácii Skype. To znamená, že v Skype môžete vyhľadávať konto osoby z inej organizácie, ak to druhá organizácia povolí.

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste. Zobrazí sa hlavné zobrazenie obsahujúce vyhľadávacie pole pre kontakty v adresári vašej spoločnosti, nadchádzajúce plánované činnosti a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak ste sa neodhlásili, keď ste naposledy používali Skype for Business pre Android, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Ak potrebujete pomoc pri prihlasovaní, pozrite si časť Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Search in the company directory“ (Vyhľadávanie v adresári spoločnosti). Ak chcete vyhľadať kontakt, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Editing, Search people, Edit box“ (Úprava, Vyhľadávanie ľudí, pole Upraviť). Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte meno alebo e-mailový alias osoby alebo skupiny, ktorú chcete nájsť.

  Poznámka: Ak chcete prejsť na klávesnicu, umiestnite prst na obrazovku a ťahajte ho, kým sa neozve prvok klávesnice.

 3. Ak chcete prehliadať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný kontakt. Pri pohybe TalkBack oznamuje meno kontaktu (osobu alebo skupinu) a stav dostupnosti. Keď ste na kontakte, ktorého kontaktnú kartu chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu a ozve sa: „Contact card“ (Karta kontaktu).

 4. Ak chcete prehliadať možnosti alebo informácie karty kontaktu, ťahajte prstom doprava alebo doľava. TalkBack číta položky karty kontaktu pri pohybe. Na karte kontaktu môžete nájsť nasledujúce položky:

  • Tlačidlo Späť, meno kontaktu, tlačidlo Pridať medzi obľúbené a tlačidlo Ďalšie možnosti

  • Titul kontaktu

  • Tlačidlo Videohovor, tlačidlo Zvukový hovor, tlačidlo Konverzácia

  • E-mailové adresy kontaktu

  • Číslo kancelárie

  • Pracovné telefónne číslo

  • Názov spoločnosti, v ktorej kontakt pracuje

  Ak chcete vybrať položku na karte kontaktu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadanie osoby či skupiny v zozname kontaktov alebo obľúbených kontaktov

Môžete tiež prejsť do svojich kontaktov a nájsť osobu alebo skupinu.

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „View contacts and contact management screen“ (Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie Kontakty.

 3. Ak chcete prehľadávať možnosti, ťahajte prstom doprava. Ak chcete vybrať položku alebo otvoriť kartu kontaktu osoby, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zoznam skupín kontaktov.

 3. Ak chcete prehliadať svoje skupiny kontaktov, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov skupiny, do ktorej chcete kontakt pridať. Pri pohybovaní prstom TalkBack oznamuje názvy skupín. Keď ste na požadovanej skupine, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Kontakt sa pridá do vybratej skupiny. Ak sa chcete vrátiť späť na kartu kontaktu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Navigate up, button“ (Navigovať nahor, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie ľudí do obľúbených položiek

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu Obľúbené. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Ak chcete kontakt pridať do zoznamu obľúbených položiek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add to Favorites, button“ (Pridať medzi obľúbené, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek a ozve sa: „Contact will be added to Favorites“ (Kontakt sa pridá do obľúbených položiek).

Odstránenie ľudí z kontaktov alebo obľúbených položiek

Odstránenie osoby z kontaktov

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby, ktorú chcete odstrániť z kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove from contact list“ (Odstrániť zo zoznamu kontaktov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa potvrdzovacie dialógové okno a ozve sa „Alert, remove from contact list“ (Upozornenie, odstránenie zo zoznamu kontaktov). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove, button“ (Odstrániť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Táto osoba sa odstráni z kontaktov a vrátite sa na kartu kontaktu.

Odstránenie osoby z obľúbených

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby, ktorú chcete odstrániť z obľúbených. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "odstrániť z obľúbených položiek, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Pridať medzi obľúbené položky, tlačidlo. Kontakt sa odstráni z obľúbených položiek. Kontakt sa odstráni z obľúbených položiek a zameranie sa nachádza na tlačidle Pridať medzi obľúbené položky na karte kontaktu.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na vyhľadanie osoby v aplikácii Skype for Business, otvorenie karty kontaktov a pridanie ľudí do kontaktov použite Skype for Business v Outlook na webe s Moderátorom. Osobu tiež môžete odstrániť zo svojho zoznamu kontaktov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Skype for Business v službe Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Skype for Business v službe Outlook na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu

 1. Otvorte Outlook na webe vo svojom prehliadači a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Pomoc pri prihlasovaní nájdete v téme Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, search conversation, type contact name“ (Vyhľadávanie, vyhľadávanie konverzácie, napísať meno kontaktu), a napíšte meno alebo e-mailový alias osoby alebo skupiny, ktorú chcete nájsť. Ozve sa: „Search updated and <the number of> result(s) found in your contacts“ (Vyhľadávanie aktualizované a <počet> nájdených výsledkov vo vašich kontaktoch).

 3. Ak chcete prejsť na zoznam, stlačte dvakrát kláves Tab. Ozve sa „People“ (Ľudia) a meno a stav kontaktu.

 4. Ak chcete prehľadávať výsledky, použite šípky nahor alebo nadol. Moderátor vám číta kontakty pri pohybe.

 5. Keď sa ozve meno požadovaného kontaktu, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno konverzácie v novej table.

 6. Stláčajte kláves Shift+Tab, až kým sa neozve „Open <contact name> profile“ (Otvoriť profil kontaktu <názov kontaktu>), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta kontaktu.

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať kartu kontaktu, pozrite si časť Vyhľadanie kontaktu a otvorenie karty kontaktu uvedenú vyššie.

 2. Na karte kontaktu stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add to contacts, button“ (Pridať do kontaktov, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Kontakt sa pridá do zoznamu kontaktov a ozve sa: „<Contact name> is now a contact“ (<Meno kontaktu> je teraz kontakt).

 3. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu kontaktov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Contacts menu item“ (Položky ponuky Kontakty), a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie osoby z kontaktov

 1. V zozname kontaktov stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno kontaktu, a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyhľadajte kontakty. Moderátor číta mená kontaktov pri pohybe.

 2. Keď ste na kontakte, ktorý chcete odstrániť, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno konverzácie v novej table.

 3. Stláčajte kláves Shift+Tab, až kým sa neozve „Open <contact name> profile“ (Otvoriť profil kontaktu <názov kontaktu>), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta kontaktu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete contact, button“ (Odstrániť kontakt, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno oznámenia a ozve sa: „Dialog delete contact, focus on delete button“ (Dialógové okno na odstránenie kontaktu, zameranie na tlačidlo odstránenia). Na potvrdenie odstránenia a zatvorenie okna oznámenia stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Contact deleted“ (Kontakt bol odstránený).

Pozrite tiež

Odosielanie okamžitých správ v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×