Spravovanie záznamov pomocou Správcu záznamov Lyncu

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Pomocou komunikačného softvéru Správca záznamov Microsoft Lyncu Online môžete spravovať zaznamenané konverzácie a schôdze cez Microsoft Lync 2010. Ak sa chcete naučiť používať nástroj Správca záznamov Lyncu na zaznamenávanie schôdzí a prehrávanie záznamov, prečítajte si tému Nahrávanie a prehrávanie schôdzí v Lyncu Online.

Čo chcete urobiť?

Preskúmanie nástroja Správca záznamov

Všetky uložené záznamy sa dajú zobraziť pomocou nástroja Správca záznamov. Pomocou tohto nástroja ich môžete prehrávať, premenúvať alebo vytvárať taký formát videa, ktorý môžete zdieľať s ostatnými. Tieto úlohy vykonajte na karte Záznamy programu Lync a Záznamy Windows Media (.wmv) v okne Správca záznamov.

Ak chcete otvoriť nástroj Správca záznamov, kliknite na ponuku Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a potom na položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

Preskúmanie karty Záznamy Lyncu

Kliknite na kartu Záznamy Lyncu a zobrazia sa záznamy Lyncu Online uložené v počítači. Na karte Záznamy Lyncu môžete záznamy Lyncu prehrávať, premenúvať, odstraňovať a prehľadávať. Všetky časti záznamov môžete uložiť aj vo formáte Windows Media a zverejniť ostatným používateľom.

Pri prehrávaní záznamov pomocou nástroja Správca záznamov sa záznamy prehrávajú v prehrávači Microsoft Lync 2010 Recording Player. Lync 2010 Recording Player ponúka prezentujúcej osobe, ktorá záznam vytvorila, bohaté možnosti zobrazenia záznamov. Zobrazovať môžete zvukové a obrazové súbory, konverzácie prostredníctvom okamžitých správ (IM), zdieľanie aplikácií, prezentácie v Microsoft PowerPointe, tabule a časti vzorkovania záznamu Lyncu tak, ako prebiehali počas stretnutia alebo konverzácie v Lyncu. Ktorúkoľvek z týchto funkcií môžete skryť, aby ste sa mohli zamerať na ostatné časti záznamu Lyncu. Pomocou indexácie môžete počúvať konkrétneho rečníka alebo zobrazovať konkrétny obsah a tiež môžete pristupovať do zoznamu účastníkov a sťahovať prílohy.

Preskúmanie karty Záznamy Windows Media (.wmv)

Pomocou kliknutia na kartu Záznamy Windows Media (.wmv) zobrazíte záznamy Lyncu, ktoré ste sa rozhodli uložiť vo formáte videa. Na karte Záznamy Windows Media (.wmv) môžete prehrávať, odstraňovať alebo vyhľadávať videá uložené v počítači alebo v inom sieťovom umiestnení. Podobne môžete jednoducho zdieľať videosúbory programu Windows Media s ostatnými.

Existujú dva spôsoby vytvorenia verzie záznamu v programe Windows Media: jeden záznam môžete vytvoriť po ukončení relácie Lyncu a uložiť ho (pomocou výberu možnosti Vytvoriť aj verziu, ktorú možno zverejniť pre ostatných) alebo tento typ záznamu môžete vytvoriť neskôr pomocou karty Záznamy Lyncu.

Na začiatok stránky

Prehrávanie záznamu pomocou nástroja Správca záznamov Lyncu

 1. Kliknite na kartu Záznamy Lyncu alebo Záznamy Windows Media (.wmv)

 2. Kliknite na záznam a potom na položku Prehrať.

Na začiatok stránky

Prehľadávanie priečinka so záznamami

Po zaznamenaní relácie Lyncu sa záznam Lyncu predvolene uloží do počítača v umiestnení C:\Users\menopoužívateľa\Lync Recordings. Toto predvolené nastavenie umiestnenia môžete v Lyncu zmeniť (v okne s možnosťami Ukladanie súboru).

Ak zároveň vytvárate verziu záznamu vo formáte Windows Media, tento súbor sa predvolene uloží v umiestnení C:\Users\menopoužívateľa\Lync Recordings. Toto predvolené nastavenie umiestnenia môžete zmeniť pri vytváraní záznamu vo formáte Windows Media, a to pomocou pozastavenia relácie Lyncu alebo pomocou nástroja Správca záznamov. Podrobnosti sa nachádzajú v ďalšej časti Zverejnenie záznamu, ktorý je možné zdieľať s ostatnými.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

 2. Kliknite na kartu Záznamy Lyncu alebo Záznamy Windows Media (.wmv)

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Prehľadávať.

Na začiatok stránky

Zverejnenie záznamu, ktorý je možné zdieľať s ostatnými

Záznam Lyncu môžete sprístupniť ostatným pomocou uloženia všetkých jeho častí vo formáte Windows Media a zverejnenia súboru Windows Media v zdieľanom sieťovom umiestnení alebo v knižnici súčastí servera Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

 2. Kliknite na kartu Záznamy Lyncu.

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Zverejniť.

 4. Ak chcete zmeniť názov záznamu, zadajte nový názov do poľa Názov súboru so záznamom.

 5. Ak chcete zmeniť umiestnenie záznamu, v časti Uložiť do vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Do textového poľa prilepte webovú adresu, napríklad URL knižnice súčastí SharePoint Servera 2010.

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do priečinka, do ktorého chcete video uložiť.

Poznámka:  Ak máte SharePoint Server 2010 a vlastníte príslušné oprávnenia, môžete záznam uložiť do knižnice súčastí Microsoft SharePointu. Ak sa vám nepodarilo odovzdať súbor na SharePoint Server 2010, požiadajte správcu SharePointu o zväčšenie maximálnej možnej veľkosti odovzdávaného súboru (predvolená veľkosť je 50 MB), ako aj nastavenie dlhšieho časového limitu na odovzdávanie súborov.

 1. Ak chcete vybrať typ obsahu, ktorý sa stane súčasťou zverejneného videa, alebo ak chcete nastaviť počiatočný a koncový čas záznamu, kliknite na položku Možnosti.

 2. V časti Obsah vo videu začiarknite políčka vedľa typu obsahu, ktorý sa má zahrnúť. Ak daný typ obsahu nie je k dispozícii, nebol pôvodne súčasťou relácie Lyncu.

Poznámka:  Ak je niektorý z obsahu pôvodnej relácie Lyncu príliš objemný (napríklad veľká tabuľa, dlhá relácia služieb okamžitých správ alebo zdieľanie dvoch monitorov), môže sa znížiť jeho čitateľnosť vo výslednej verzii videa. Okrem toho akékoľvek správy písané rukou, ktoré sú súčasťou okamžitej správy v zázname, zvyknú byť skrátené (orezané) podľa obmedzenej šírky výsledného videa.

 1. V časti Čas nastavte v poliach Čas začatia a Čas ukončenia presné časy v originálnom zázname, pomocou ktorých sa určí, kde bude začínať a kde končiť zverejnená verzia.

Na začiatok stránky

Premenovanie záznamu

Ak chcete záznam premenovať, vykonajte toto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

 2. Kliknite na kartu Záznamy Lyncu.

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Premenovať. Názov záznamu sa označí.

 4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Odstránenie záznamu

Ak chcete záznam odstrániť, vykonajte toto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

 2. Kliknite na kartu Záznamy Lyncu alebo Záznamy Windows Media (.wmv)

 3. Kliknite na záznam a potom na položku Odstrániť.

Poznámka:  Ak sa záznam vo formáte Windows Media nachádza v inom počítači, pomocou odstránenia záznamu odstránite len prepojenie na záznam v Správcovi záznamov. Ak chcete odstrániť záznam samotný, musíte ho odstrániť v umiestnení, kde je uložený.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×