Príbuzné témy
×
Prezentovanie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Prezentovanie

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Používanie zobrazenia pre prezentujúceho je skvelý spôsob, ako zobraziť prezentáciu s poznámkami lektora na jednom počítači (napríklad na notebooku), zatiaľ čo na obrazovke sledovanej publikom (napríklad na väčšej obrazovke, na ktorej sa zobrazuje prezentácia) sa zobrazujú len samotné snímky.

Ak používate novšiu verziu PowerPointu, stačí pripojiť monitory a PowerPoint automaticky nastaví zobrazenie pre prezentujúceho.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Spustenie prezentácie

Na karte Prezentácia vyberte v skupine Spustiť prezentáciu položku Od začiatku.

Spustenie prezentácie od začiatku.

Ak s programom PowerPoint pracujete na jedinom monitore a chcete vidieť zobrazenie pre prezentujúceho, vyberte na ovládacom paneli vľavo dolu v zobrazení Prezentácia položku Tlačidlo Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe. a potom položku Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho.

Použitie ovládacích prvkov v zobrazení pre prezentujúceho

 • Na predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku prejdete výberom položky Predchádzajúca alebo Ďalšia.

  Tlačidlá Predchádzajúca a Ďalšia v zobrazení pre prezentujúceho

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky prezentácie, vyberte položku Zobrazenie všetkých snímok.

  Zobrazenie všetkých snímok kliknutím na položku Navigátor snímok

  Tip: Zobrazia sa miniatúry všetkých snímok prezentácie (ako je znázornené nižšie), čím sa uľahčí prechod na konkrétnu snímku v prezentácii.

  Mriežka s miniatúrami všetkých snímok v prezentácii.

 • Ak chcete priblížiť určitý detail v snímke, vyberte položku Priblíženie do snímky a ukážte na požadovanú časť.

  Priblíženie do snímky

  Ďalšie podrobnosti o priblížení nájdete v téme Priblíženie časti snímky.

 • Ak chcete počas prezentácie ukázať alebo písať na snímky, vyberte položku Nástroje pera a laserového ukazovateľa.

  Použitie nástroja pera alebo laserového ukazovateľa na ukázanie alebo písanie na snímky

  Ak chcete vypnúť pero, laserový ukazovateľ alebo zvýrazňovač, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete skryť alebo odkryť aktuálnu snímku v prezentácii, vyberte položku Nastaviť čiernu prezentáciu alebo zrušiť nastavenie čiernej prezentácie.

  Nastavenie čiernej snímky alebo zrušenie nastavenia čiernej snímky

PowerPoint vo svojom smartfóne môžete použiť ako diaľkový ovládač na spustenie prezentácie a sledovanie poznámok lektora. Ďalšie informácie vrátane krátkeho videa nájdete v téme </c0>Použitie laserového ukazovateľa v smartfóne pri prezentovaní v PowerPointe.

Prepnutie monitorov zobrazenia pre prezentujúceho a zobrazenia snímok

Ak chcete manuálne určiť, na ktorom monitore sa zobrazia poznámky v zobrazení pre prezentujúceho a ktorý monitor bude slúžiť iba na prezentáciu snímok, vyberte na paneli úloh v hornej časti zobrazenia pre prezentujúceho položku Nastavenie zobrazenia a potom vyberte položku Prepnúť zobrazenie pre prezentujúceho a prezentácie.

Nastavenie zobrazenia v zobrazení pre prezentujúceho

Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Tip: Poznámky môžete pridávať počas prezentovania, priamo zo zobrazenia pre prezentujúceho alebo počas úprav prezentácie. Ďalšie informácie o tom, ako do prezentácie pridať poznámky lektora, nájdete v téme Pridanie poznámok lektora na snímky.

Keď je počítač pripojený k projektoru a, vy spustíte prezentáciu Toto tlačidlo spustí prezentáciu od prvej snímky v prezentácii., zobrazenie pre prezentujúceho je na obrazovke vášho počítača, kým projektor zobrazuje iba snímky. V zobrazení pre prezentujúceho vidíte poznámky počas prezentovania, pričom publikum uvidí len snímky.

Zobrazenie pre prezentujúceho v PowerPointe 2016 s krúžkom okolo poznámok lektora

Poznámky sa zobrazujú na table vpravo. Ak potrebujete niečo pridať alebo odstrániť, jednoducho kliknite na textové pole a upravte ho. Text sa automaticky zalamuje a v prípade potreby sa zobrazí zvislý posúvač. Pomocou dvoch tlačidiel v ľavom dolnom rohu tably Poznámky môžete zmeniť veľkosť textu na table Poznámky:

Zmena veľkosti textu na table Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Ak chcete zmeniť veľkosť tably v zobrazení pre prezentujúceho, ukážte myšou na zvislú čiaru, ktorá ich oddeľuje, a potom kliknite a presuňte.

Tip: Ak vôbec nepotrebujete zobraziť aktuálnu snímku v zobrazení pre prezentujúceho, ale chcete, aby vaše poznámky boli väčšie, potiahnite tento zvislý oddeľovač smerom doľava.

Vypnutie zobrazenia pre prezentujúceho

Ak chcete mať počas prezentácie zobrazenie pre prezentujúceho vypnuté:

Na karte Prezentácia na páse s nástrojmi zrušte začiarknutie políčka s názvom Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

Karta Prezentácia v PowerPointe obsahuje ovládací prvok začiarkavacie políčko na ovládanie toho, či sa zobrazenie pre prezentujúceho má používať pri zobrazení prezentácie ostatným používateľom.

Neustála aktualizácia snímok

Ak pracujete s tímom ľudí na vytváraní kolekcie snímok, môže sa stať, že sa zmeny v snímkach sa vykonávajú až do poslednej chvíle. Doteraz sa snímky po spustení prezentácie už neaktualizovali. Ak používate PowerPoint pre Microsoft 365, máte možnosť umožniť svojmu tímu aktualizovať snímky aj počas prezentácie, aby ste mali vždy k dispozícii aj tie najaktuálnejšie zmeny.

Túto možnosť môžete zapnúť tak, že prejdete na kartu Prezentácia na páse s nástrojmi, vyberiete položku Nastaviť prezentáciu a začiarknete políčko Neustále aktualizovať snímky.  

Skupina Možnosti prezentácie v okne Nastaviť prezentáciu so zapnutou možnosťou Neustále aktualizovať snímky.

Ak ste už prezentáciu začali a chcete mať istotu, že toto nastavenie je zapnuté, môžete to urobiť v zobrazení pre prezentujúceho. Vyberte tlačidlo Ďalšie možnosti prezentácie (ktorá vyzerá ako tri bodky) a v ponuke sa uistite, že políčko Neustále aktualizovať snímky je začiarknutá.

Ponuka Ďalšie možnosti prezentácie v zobrazení pre prezentujúceho.

Pozrite tiež

Použitie laserového ukazovateľa v smartfóne pri prezentovaní v PowerPointe

Spustenie prezentácie

Ak chcete začať používať zobrazenie pre prezentujúceho, vyberte položku Prezentácia > Zobrazenie pre prezentujúceho.

Zobrazenie pre prezentujúceho na karte Prezentácia

Používanie ovládacích prvkov v zobrazení pre prezentujúceho

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku, vyberte šípku Predchádzajúca alebo Ďalšia.

  Navigačné tlačidlá v zobrazení pre prezentujúceho.
 • Ak chcete na snímky ukazovať laserovým ukazovateľom alebo písať, ukážte na obrazovku kurzorom myši a potom v kontextovom paneli s nástrojmi v ľavom dolnom rohu vyberte nástroj Pero a laserový ukazovateľ Nástroj Pero a Laserový ukazovateľ..

  Ak chcete vypnúť pero, laserový ukazovateľ alebo zvýrazňovač, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete zhasnúť alebo zapnúť obrazovku, stlačte kláves b na klávesnici.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť titulky alebo popisy, vyberte tlačidlo Zapnúť/vypnúť titulky Zapnúť alebo vypnúť titulkovanie v zobrazení pre prezentujúceho..

PowerPoint vo svojom smartfóne môžete použiť ako diaľkový ovládač na spustenie prezentácie a sledovanie poznámok lektora. Ďalšie informácie vrátane krátkeho videa nájdete v téme </c0>Použitie laserového ukazovateľa v smartfóne pri prezentovaní v PowerPointe.

Rozšírenie pracovnej plochy počítača Mac na druhý monitor

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Otvorte aplikáciu Displeje.

 3. V dialógovom okne kliknite na kartu Usporiadanie.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Zrkadliť displeje.

Po vykonaní týchto krokov budete používať zobrazenie na dvoch monitoroch. Prezentáciu programu PowerPoint môžete zobraziť na jednej obrazovke a zároveň mať na druhej obrazovke otvorené iné aplikácie, ktorých obsah nemusí nikto iný vidieť.

Prepnutie monitorov zobrazenia pre prezentujúceho a zobrazenia snímok

Ak chcete manuálne určiť, na ktorom monitore sa zobrazia vaše poznámky v zobrazení pre prezentujúceho a ktorý monitor bude slúžiť iba na prezentáciu snímok, na paneli úloh v hornej časti zobrazenia pre prezentujúceho vyberte položku Prepnúť obrazovky.

Vzhľad poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Keď je počítač pripojený k projektoru a spustíte zobrazenie pre prezentujúceho, zobrazí sa na obrazovke vášho počítača, kým projektor zobrazuje iba snímky.

Zobrazenie pre prezentujúceho obsahuje tablu na poznámky lektora na pravej strane a navigačnú tablu v dolnej časti.

Poznámky sa zobrazia na table vpravo:

 • Text sa automaticky zalamuje a v prípade potreby sa zobrazí zvislý posúvač.

 • Text môžete upraviť na table s poznámkami.

 • Pomocou dvoch tlačidiel v ľavom dolnom rohu tably Poznámky môžete zmeniť veľkosť textu na table Poznámky:

  Ovládacie prvky veľkosti písma pre poznámky v zobrazení pre prezentujúceho.

Veľkosť aktuálnej snímky, poznámky a ďalšie panely snímky môžete upraviť tak, že myšou presuniete zvislú čiaru, ktorá oddeľuje oba panely.

Tip: Ak vôbec nepotrebujete zobraziť aktuálnu snímku v zobrazení pre prezentujúceho, ale chcete, aby vaše poznámky boli väčšie, potiahnite tento zvislý oddeľovač smerom doľava.

Vypnutie zobrazenia pre prezentujúceho pred spustením prezentácie

 1. V ponuke PowerPoint vyberte položku Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Predvoľby PowerPointu kliknite v časti Výstup a zdieľanie na položku Prezentácia.

  V dialógovom okne Predvoľby PowerPointu kliknite v časti Výstup a zdieľanie na položku Prezentácia.
 3. V dialógovom okne Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Vždy spustiť zobrazenie pre prezentujúceho na 2 obrazovkách.

  V dialógovom okne Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Vždy spustiť zobrazenie pre prezentujúceho s 2 obrazovkami.
 4. Zatvorte dialógové okno.

Vypnutie zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie

 • V hornej časti okna zobrazenia pre prezentujúceho kliknite na položku Použiť prezentáciu.

  Výberom možnosti Použitie prezentácie v hornej časti okna zobrazenia pre prezentujúceho vypnite zobrazenie pre prezentujúceho počas prezentácie.

  Toto tlačidlo zatvorí zobrazenie pre prezentujúceho, v dôsledku čoho sa na obrazovke osobného počítača aj na obrazovke projektora zobrazí prezentácia.

Neustála aktualizácia snímok

Ak pracujete s tímom ľudí na vytváraní kolekcie snímok, môže sa stať, že sa zmeny v snímkach sa vykonávajú až do poslednej chvíle. Doteraz sa snímky po spustení prezentácie už neaktualizovali. Ak používate PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac, máte možnosť umožniť svojmu tímu aktualizovať snímky aj počas prezentácie, aby ste mali vždy k dispozícii aj tie najaktuálnejšie zmeny.

Túto možnosť môžete zapnúť tak, že prejdete na kartu Prezentácia na páse s nástrojmi a začiarknete políčko Neustále aktualizovať snímky.  

Karta Prezentácia na páse s nástrojmi so začiarknutým políčkom Neustále aktualizovať snímky.

Ak ste už prezentáciu začali a chcete mať istotu, že toto nastavenie je zapnuté, môžete to urobiť v zobrazení pre prezentujúceho. Vyberte tlačidlo Ďalšie možnosti prezentácie (ktorá vyzerá ako tri bodky) a v ponuke sa uistite, že políčko Neustále aktualizovať snímky je začiarknutá.

Kontextová ponuka Ďalšie možnosti v zobrazení pre prezentujúceho so začiarknutím políčkom Neustále aktualizovať snímky.

Pozrite tiež

Vytvorenie automatickej prezentácie

Zaznamenanie prezentácie

Neustála aktualizácia snímok

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×