Spustenie uloženej špecifikácie pre import alebo export

Keď v programe Access spustíte sprievodcu importom alebo sprievodcu exportom, môžete nastavenia, ktoré ste použili ako špecifikácie, uložiť, a kedykoľvek tak operáciu importu alebo exportu zopakovať.

Ak chcete špecifikáciu uložiť, musíte najprv spustiť operáciu importu alebo exportu. Ak však vaša operácia spĺňa jednu z nasledovných podmienok, môžete pri operácii použiť aj existujúcu špecifikáciu, ktorú ste ešte nikdy predtým nepoužili.

 • Ak je jediným rozdielom medzi operáciou, ktorú chcete spustiť, a existujúcou špecifikáciou len názov zdrojového súboru (v prípade operácie importu) alebo cieľového súboru (v prípade operácie exportu), potom môžete názov zdrojového alebo cieľového súboru uvedený v existujúcej špecifikácii zmeniť a následne danú špecifikáciu spustiť.

 • Ak chcete exportovať formátované údaje a jediným rozdielom medzi operáciou, ktorú chcete spustiť, a existujúcou špecifikáciou je nastavenie stĺpca alebo filtra, môžete toto nastavenie stĺpca alebo filtra v špecifikácii zmeniť. Obsah exportu bude vždy určovať nastavenie stĺpca a filtra a nie nastavenie, pri ktorom bola špecifikácia vytvorená.

Spustenie uloženej špecifikácie pre import alebo export v Accesse

Po uložení podrobností v podobe špecifikácie vykonajte nasledujúce kroky, ak chcete túto operáciu zopakovať.

Spustenie špecifikácie

 1. Otvorte accessovú databázu, ktorá obsahuje špecifikácie, ak ešte nie je otvorená. Keď spúšťate špecifikáciu pre import, aktuálna databáza je cieľová databáza. Keď spúšťate špecifikáciu pre export, aktuálna databáza je zdrojová databáza.

 2. Ak sa na základe špecifikácie exportujú formátované údaje do excelového zošita alebo wordového dokument, otvorte objekt a skontrolujte, či polia, ktoré chcete exportovať, nie sú v zobrazení skryté. Podobne skontrolujte aj nastavenie filtra a uistite sa, že všetky záznamy, ktoré chcete exportovať, sú v zobrazení viditeľné.

 3. Na karte Externé údaje kliknite na položku Uložené importované údaje alebo Uložené exportované údaje a otvorte dialógové okno Spravovať úlohy údajov.

 4. V dialógovom okne Spravovať úlohy údajov na karte Uložené importované údaje alebo Uložené exportované údaje kliknite na špecifikáciu, ktorú chcete spustiť.

 5. Ak chcete zmeniť zdrojový súbor (pri spustení operácie importu) alebo cieľový súbor (pri spustení operácie exportu), kliknite na cestu k súboru a upravte ju.

  Je dôležité zapamätať si, že aj keď zdrojové alebo cieľové súbory môžete zmeniť, musí nový súbor spĺňať všetky požiadavky potrebné na úspešné dokončenie operácie.

 6. Pred kliknutím na položku Spustiť skontrolujte, či existuje zdrojový a cieľový súbor, či sú zdrojové údaje pripravené na importovanie a či táto operácia neprepíše nechtiac údaje v cieľovom súbore. Pred spustením akejkoľvek uloženej špecifikácie urobte všetko to, čo by ste urobili, keby ste chceli zabezpečiť úspešnú operáciu vykonávanú pomocou sprievodcu.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Access zobrazí hlásenie s informáciou o stave operácie. Ak operácia zlyhá, vyriešte chybu rovnakým spôsobom, ako keby ste používali sprievodcu.

  Tip: Ak hlásenie presne neurčuje príčinu zlyhania, skúste spustiť sprievodcu importom alebo sprievodcu exportom a vykonať operáciu na základe podrobného postupu v dialógovom okne.

Spustenie uloženej špecifikácie pre import alebo export v Outlooku

Ak ste nastavili špecifikáciu ako úlohu Outlooku, môžete operáciu spustiť z Outlooku.

Poznámka: Keď spúšťate špecifikáciu z Outlooku, cestu k externému súboru alebo jeho názov v danej špecifikácii pred spustením operácie nie je možné zmeniť. Ak chcete v špecifikácii zmeniť názov súboru, namiesto spustenia operácie v podobe úlohy z Outlooku ju spustite z Accessu.

Pred spustením operácie v Outlooku skontrolujte, či je Access vo vašom počítači nainštalovaný a či existujú zdrojové a cieľové súbory. Pred spustením akejkoľvek uloženej špecifikácie urobte všetko to, čo by ste urobili, keby ste chceli zabezpečiť úspešnú operáciu vykonávanú pomocou sprievodcu.

Spustenie špecifikácie

 1. Spustite Outlook a na navigačnej table kliknite na položku Úlohy. Dvojitým kliknutím úlohu otvorte.

 2. Na karte Úloha kliknite v skupine Microsoft Office Access na položku Spustiť import alebo Spustiť export. Potvrdenie vykonáte kliknutím na položku OK nachádzajúcu sa v potvrdení.

  Ak operácia prebehne úspešne, nezobrazí sa žiadne hlásenie. Ak operácia zlyhá, Access zobrazí hlásenie s vysvetlením pravdepodobnej príčina danej chyby. Vyriešte chybu rovnakým spôsobom, ako keby ste používali sprievodcu.

  Tip: Ak hlásenie presne neurčuje príčinu zlyhania, skúste spustiť sprievodcu importom alebo sprievodcu exportom a vykonať operáciu na základe podrobného postupu v dialógovom okne.

Čo ešte treba vedieť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×