V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie STDEVPA v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého základného súboru zadaného ako argumenty vrátane textových a logických hodnôt. Smerodajná odchýlka je mierou toho, ako široko sú hodnoty rozptýlené od strednej hodnoty (priemeru).

Syntax

STDEVPA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie STDEVPA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt zodpovedajúcich základnému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky:

 • Pri použití funkcie STDEVPA predpokladáme, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje reprezentujú iba vzorku zo základného súboru, musíte na výpočet smerodajnej odchýlky použiť funkciu STDEVA.

 • Ak je vzorka veľmi veľká, funkcie STDEVA a STDEVPA vrátia približne rovnaké hodnoty.

 • Na výpočet smerodajnej odchýlky sa používa metóda „n“.

 • Argumentmi môžu byť: čísla, mená, polia alebo odkazy obsahujúce čísla, textové vyjadrenia čísel alebo logické hodnoty, ako napríklad TRUE alebo FALSE, v odkaze.

 • Textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu STDEVP.

 • Funkcia STDEVPA používa nasledujúci vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(hodnota1;hodnota2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=STDEVPA(A3:A12)

Smerodajná odchýlka pevnosti za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (26,05455814)

26,05456

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×