Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie STDEVPA v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého základného súboru zadaného ako argumenty vrátane textových a logických hodnôt. Smerodajná odchýlka je mierou toho, ako široko sú hodnoty rozptýlené od strednej hodnoty (priemeru).

Syntax

STDEVPA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie STDEVPA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt zodpovedajúcich základnému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky:

 • Pri použití funkcie STDEVPA predpokladáme, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje reprezentujú iba vzorku zo základného súboru, musíte na výpočet smerodajnej odchýlky použiť funkciu STDEVA.

 • Ak je vzorka veľmi veľká, funkcie STDEVA a STDEVPA vrátia približne rovnaké hodnoty.

 • Na výpočet smerodajnej odchýlky sa používa metóda „n“.

 • Argumentmi môžu byť: čísla, mená, polia alebo odkazy obsahujúce čísla, textové vyjadrenia čísel alebo logické hodnoty, ako napríklad TRUE alebo FALSE, v odkaze.

 • Textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu STDEVP.

 • Funkcia STDEVPA používa nasledujúci vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(hodnota1;hodnota2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=STDEVPA(A3:A12)

Smerodajná odchýlka pevnosti za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (26,05455814)

26,05456

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×