Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Synchronizácia kontaktov v Outlooku a Apple iPhone alebo iPode Touch

Synchronizácia kontaktov v Outlooku a Apple iPhone alebo iPode Touch

Na synchronizáciu kontaktov medzi kontom Outlook a Apple iPhonom alebo iPodom touch je potrebná aplikácia Apple iTunes. Položky, ktoré sa budú synchronizovať, môžete nakonfigurovať počas jednorazového procesu nastavenia.

Po vykonaní úvodného nastavenia sa zmeny vykonané v počítači budú synchronizovať s iPhonom alebo iPodom touch vždy, keď zariadenie pripojíte k počítaču.

Poznámka: Odporúčame vám skontrolovať, či je softvér v počítači a zariadení Apple aktuálny. Pred začatím je tiež z obozretnosti vhodné zálohovať konto Outlook aj zariadenie Apple.

Exportovanie outlookových údajov

 1. Na karte Súbor vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Vyberte položku Otvoriť a exportovať a potom možnosť Importovať alebo exportovať.

 2. V Sprievodcovi importom a exportom vyberte položky Exportovať do súboru > Ďalej.

  Vyberte položku Exportovať do súboru.

 3. V časti Vytvoriť súbor typu vyberte položky Údajový súbor programu Outlook (.pst) > Ďalej.

 4. V časti Vyberte priečinok, z ktorého sa bude exportovať vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať. Exportovať sa budú len informácie v tomto priečinku.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 5. Začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov, ak chcete, aby sa exportoval všetok obsah konta zahŕňajúci kalendár, kontakty a doručenú poštu, a potom vyberte položku Ďalej.

 6. V časti Exportovaný súbor uložiť ako kliknite na položku Prehľadávať a vyberte, kam sa má uložiť súbor .pst (Údajový súbor Outlooku (.pst)). Zadajte názov súboru a pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak ste už predtým export použili, zobrazí sa umiestnenie predchádzajúceho priečinka a názov predchádzajúceho súboru. Zadajte iný názov súboru a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, Outlook začne export okamžite.

 • Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru programu Outlook zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete uložiť napríklad do OneDrivu alebo na USB kľúč a potom ho stiahnuť do iného počítača alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do Outlooku.

 1. Na karte Súbor > vyberte položky Možnosti > Rozšírené.

  Vyberte položku Rozšírené.

 2. V časti Export vyberte položku Exportovať.

  Na stránke Rozšírené vyberte položku Exportovať

 3. Kliknite na položky Exportovať do súboru > Ďalej.

 4. Kliknite na položky Údajový súbor programu Outlook (.pst) > Ďalej.

 5. V časti Vyberte priečinok, z ktorého sa bude exportovať vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať. Exportovať sa budú len informácie v tomto priečinku.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 6. Začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov, ak chcete, aby sa exportoval všetok obsah konta zahŕňajúci kalendár, kontakty a doručenú poštu, a potom vyberte položku Ďalej.

 7. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť. Zadajte názov súboru a pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 8. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo existujúci súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, export sa začne okamžite.

 • Nový údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru Outlooku zadajte heslo do polí HesloPotvrdenie hesla a kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete uložiť napríklad do OneDrivu alebo na USB kľúč a potom ho stiahnuť do iného počítača alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do Outlooku.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Import a export.

  Vyberte položku Import a export.

 2. V časti Vyberte požadovanú akciu vyberte položky Exportovať do súboru > Ďalej.

  Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

 3. Kliknite na položky Priečinok osobného súboru (.pst) >Ďalej.

 4. Vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať. Exportovať sa budú len informácie v tomto priečinku.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 5. Začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov, ak chcete, aby sa exportoval všetok obsah konta zahŕňajúci kalendár, kontakty a doručenú poštu, a potom vyberte položku Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť, a zadajte názov súboru. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo ak existujúci súbor .pst, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, export sa začne okamžite. V týchto prípadoch sa zobrazí toto dialógové okno:

Ak nechcete zabezpečiť súbor .pst heslom,vyberte tlačidlo OK.

Ak nechcete zabezpečiť súbor heslom, kliknite na tlačidlo OK. V opačnom prípade:

 • Ak chcete súbor .pst zabezpečiť heslom: zadajte heslo do polí Heslo a Overenie hesla a potom kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak exportujete do existujúceho priečinka osobného súboru (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Pripojte iPhone alebo iPod touch k počítaču pomocou kábla dodaného so zariadením alebo vložte iPhone alebo iPod touch do Apple Universal Docku.

  Po pripojení k počítaču sa automaticky otvorí aplikácia iTunes.

 2. V aplikácii iTunes v zozname zdrojov kliknite v časti Devices (Zariadenia) na položku pre váš iPhone alebo iPod touch.

 3. Kliknite na kartu Info (Informácie).

 4. V časti Contacts (Kontakty) kliknite na položku Sync contacts from (Synchronizovať kontakty z) a potom kliknite na položku Outlook.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky kontakty, kliknite na položku All contacts (Všetky kontakty).

  • Ak chcete obmedziť kontakty, ktoré sa budú synchronizovať, kliknite na položku Selected groups (Vybraté skupiny) a potom kliknite na skupiny, ktoré chcete synchronizovať.

   Poznámka: Ak chcete vybrať viacero skupín, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na jednotlivé názvy skupín.

 6. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka: Ak používate konto Microsoft Exchange Servera a máte viac ako 500 kontaktov, môže sa stať, že sa nezosynchronizujú všetky kontakty, pokiaľ nepoužijete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Ak chcete zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, pozrite si tému Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Podporu pre synchronizáciu programu Outlook s iPhonom, iPodom touch a aplikáciou iTunes poskytuje podpora spoločnosti Apple.

Pozrite tiež

Nastavenie e-mailu v mobilnej aplikácii Outlook pre iOS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×