Synchronizácia zoznamov úloh SharePointu pomocou kontingenčného diagramu programu Visio

Údaje zo zoznamov úloh služby SharePoint 2010 alebo zoznamov na sledovanie problémov môžete synchronizovať s kontingenčným diagramom programu Visio 2010. Kontingenčný diagram sa pripojí k zoznamu služby SharePoint a údaje v ňom môžete obnoviť, aby sa načítali aktuálne údaje zo zoznamu.

Poznámky: 

 • Ak chcete používať túto funkciu služby SharePoint, v počítači musíte mať nainštalovaný program Microsoft Visio Professional 2010 alebo Microsoft Visio Premium 2010.

 • Táto funkcia je dostupná len pre zoznamy úloh služby SharePoint alebo zoznamy na sledovanie problémov.

 • Ďalšie informácie o používaní kontingenčných diagramov programu Visio nájdete v téme Vytvorenie kontingenčného diagramu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie kontingenčného diagramu zo zoznamu

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, do ktorého chcete pridať položku.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov zoznamu.

 3. Na karte Zoznam v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Vytvoriť diagram programu Visio.
  Snímka obrazovky s ponukou možností

 4. Otvorí sa Visio a vytvorí sa viacstránkový kontingenčný diagram.

Na začiatok stránky

Zobrazenie položiek zoznamu v kontingenčnom diagrame

Predvolený kontingenčný diagram programu Visio vytvorený zo zoznamu služby SharePoint obsahuje tri stránky:

 • Ak na vytvorenie kontingenčného diagramu použijete zoznam na sledovanie problémov, predvolený diagram zahŕňa stránky Stav problémov, Rozloženie zaťaženia a Aktívne problémy podľa priradenia.

 • Ak na vytvorenie kontingenčného diagramu použijete zoznam úloh, predvolený diagram zahŕňa stránky Stav úloh, Rozloženie zaťaženia a Nedokončené úlohy podľa priradenia.

Upozornenie na e-mailový tip pre príjemcu, ktorý je mimo pracoviska
Kontingenčný diagram vytvorený zo zoznamu úloh služby SharePoint

Vytvorenie nových tvarov pre údaje v stĺpci

Keď vytvoríte kontingenčný diagram zo zoznamu služby SharePoint, v programe Visio sa vytvoria tvary, ktoré predstavujú agregované položky zoznamu zoskupené podľa stĺpcov. Každý tvar potom možno ďalej rozšíriť na ďalšie tvary, ktoré predstavujú hodnoty v iných stĺpcoch.

Ak zoznam úloh služby SharePoint obsahuje napríklad jednu alebo viac položiek, ktoré majú v stĺpci Stavhodnotu Dokončené, kontingenčný diagram programu Visio môže zobraziť stav tvaru Dokončené na stránke Stav úloh pod tvarom Súčet. Tvar Dokončené predstavuje všetky položky v zozname, ktorých stav je označený ako Dokončené. Ak vyberiete daný tvar a diagram v stĺpci Priradené osobe, v programe Visio sa vytvoria nové tvary v tvare Dokončené pre všetky zdroje v stĺpci Priradiť osobe, ktorých úloha je dokončená.

Ak chcete vytvoriť nové tvary kontingenčného diagramu na označenie údajov v stĺpci, postupujte takto:

 1. V diagrame programu Visio vyberte požadovaný tvar, na ktorý chcete použiť filter.

 2. V okne Kontingenčný diagram – stav <typu zoznamu> kliknite v časti Pridať kategóriu na stĺpec, ktorý chcete filtrovať.

Kontingenčný diagram – okno Stav úloh

Zobrazenie súčtov v tvare

Všetky tvary v kontingenčnom diagrame programu Visio môžu predstavovať viaceré položky v zozname služby SharePoint. V tvaroch v kontingenčnom diagrame môžete zobraziť súčty, počet položiek, minimálne hodnoty alebo maximálne hodnoty v stĺpci.

Ak napríklad vytvoríte kontingenčný diagram zo zoznamu úloh služby SharePoint a použijete filter podľa stavu úlohy, môžete zobraziť najstarší termín dokončenia všetkých úloh so stavom Prebieha vybratím tvaru Prebieha a použitím súčtu Termín dokončenia (Min) na tvar.

Ak chcete zobraziť súčty stĺpcov v tvare kontingenčného diagramu, postupujte takto:

 1. V diagrame programu Visio vyberte požadovaný tvar.

 2. V okne Kontingenčný diagram – stav <typu zoznamu> vyberte v časti Pridať súčet typ súčtu, ktorý chcete zobraziť.

  Kontingenčný diagram – okno Stav úloh

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×