Technické funkcie (odkaz)

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia BESSELI

Vráti hodnotu upravenej Besselovej funkcie In(x)

Funkcia BESSELJ

Vráti hodnotu Besselovej funkcie Jn(x)

Funkcia BESSELK

Vráti hodnotu upravenej Besselovej funkcie Kn(x)

Funkcia BESSELY

Vráti hodnotu Besselovej funkcie Yn(x)

Funkcia BIN2DEC

Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

Funkcia BIN2HEX

Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

Funkcia BIN2OCT

Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

Funkcia BITAND
Exceli 2013

Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

Funkcia BITLSHIFT
Exceli 2013

Vráti číslo posunuté doľava o počet bitov rovný argumentu hodnota_posunu

Funkcia BITOR
Exceli 2013

Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

Funkcia BITRSHIFT
Exceli 2013

Vráti číslo posunuté doprava o počet bitov rovný argumentu hodnota_posunu

Funkcia BITXOR
Exceli 2013

Vráti bitový operátor XOR dvoch čísel

Funkcia COMPLEX

Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

Funkcia CONVERT

Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

Funkcia DEC2BIN

Konvertuje desatinné číslo na binárne

Funkcia DEC2HEX

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

Funkcia DEC2OCT

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

Funkcia DELTA

Testuje zhodu dvoch hodnôt

Funkcia ERF

Vráti chybovú funkciu

Funkcia ERF.PRECISE
Excel 2010

Vráti chybovú funkciu

Funkcia ERFC

Vráti funkciu dodatkovej chyby

Funkcia ERFC.PRECISE
Excel 2010

Vráti doplnkovú funkciu ERF, integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

Funkcia GESTEP

Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

Funkcia HEX2BIN

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

Funkcia HEX2DEC

Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

Funkcia HEX2OCT

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

Funkcia IMABS

Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

Funkcia IMAGINARY

Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

Funkcia IMARGUMENT

Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

Funkcia IMCONJUGATE

Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

Funkcia IMCOS

Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla

Funkcia IMCOSH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

Funkcia IMCOT
Exceli 2013

Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

Funkcia IMCSC
Exceli 2013

Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMCSCH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

Funkcia IMDIV

Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel

Funkcia IMEXP

Vráti exponenciálu komplexného čísla

Funkcia IMLN

Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMLOG10

Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMLOG2

Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

Funkcia IMPOWER

Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

Funkcia IMPRODUCT

Vráti súčin 2 až 255 komplexných čísel

Funkcia IMREAL

Vráti reálny koeficient komplexného čísla

Funkcia IMSEC
Exceli 2013

Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

Funkcia IMSECH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

Funkcia IMSIN

Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla

Funkcia IMSINH
Exceli 2013

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

Funkcia IMSQRT

Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla

Funkcia IMSUB

Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami

Funkcia IMSUM

Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel

Funkcia IMTAN
Exceli 2013

Vráti hodnotu tangens komplexného čísla

Funkcia OCT2BIN

Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

Funkcia OCT2DEC

Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

Funkcia OCT2HEX

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×