Tipy na prácu s obrázkami v Publisheri

Tipy na prácu s obrázkami v Publisheri

Obrázky sú dôležitým prvkom stránky. Dokážu upútať pozornosť čitateľov a vyjadriť alebo umocniť vaše posolstvo. Obrázky pomáhajú čitateľom nájsť v texte vstupné body. Poskytujú rýchly súhrn toho, čo text vyjadruje, a pomáhajú čitateľovi pochopiť celkovú myšlienku.

Obrázky môžu oživiť nudne pôsobiaci text. Ak však obrázky s textom vzájomne nekorešpondujú, môžu odviesť pozornosť od toho, čo chcete v texte povedať. Obsah textu v publikácii je dôležité obrázkami zvýrazniť.

Čo vás zaujíma?

Oživenie textu obrázkami

Použitie správnej veľkosti obrázka v médiu

Zmenšenie veľkosti publikácie pomocou prepojených obrázkov

Získanie použiteľných obrázkov

Vylepšenie získaných obrázkov

Oživenie textu obrázkami

Obrázky vytvorené alebo vybraté pre publikáciu musia byť:

 • Relevantné    Obrázky použite na ozrejmenie kľúčových konceptov. Keďže čitatelia na rýchle čítanie strán využívajú nadpisy a popisy obrázkov, pomocou obrázkov a krátkych popisov im môžete pomôcť zachytiť najdôležitejšie informácie.

 • Konzistentné    Zabezpečte jednotný vzhľad publikácie výberom vhodných obrázkov alebo ich úpravou. Obrázkom môžete dodať jednotný vzhľad viacerými spôsobmi. Môžete napríklad použiť úzku paletu farieb alebo jednu výraznú farbu, spoločný grafický štýl, rovnaký uhol záberu fotoaparátu, rovnaký uhol pohľadu alebo konzistentné osvetlenie. V každom obrázku môžete použiť aj rovnaké efekty filtra alebo rovnaké ľudské modely v dejovej línii.

 • Ľudské    Väčšina ľudí sa rada pozerá na iných ľudí. Portréty ľudí upútajú pozornosť čitateľov, hlavne vtedy, keď sú obrázky relevantné a rozprávajú určitý príbeh. Použitím obrázkov osôb používajúcich váš produkt alebo službu umožníte čitateľom vidieť, ako to funguje. Čitateľ si môže predstaviť sám seba, ako produkt používa.

 • Statické    Animácia upúta pohľad a nedovolí čitateľovi pokračovať. Zbytočnými animáciami riskujete, že čitateľ nebude mať záujem pokračovať v čítaní , bude zmätený a ujde mu pointa. Ak použijete animovaný obrázok v online publikácii, musí mať jasný účel (napríklad zobraziť spôsob použitia produktu).

Použitie správnej veľkosti obrázka v médiu

Veľkosť alebo rozlíšenie grafických prvkov môžete zvyčajne zmeniť s dobrými výsledkami. Niekedy však nie je možné grafické prvky zmenšiť ani zväčšiť na potrebnú veľkosť. Preto je dobré mať predstavu o tom, čo budete potrebovať, skôr než začnete hľadať najlepšiu alternatívu.

Grafické prvky vytvorené kresliacim programom, skenovacím programom alebo digitálnym fotoaparátom sú vytvorené z mriežky rozlične vyfarbených štvorčekov, ktoré sa nazývajú pixely. Obrázok obsahuje rovnaké množstvo informácií (počet pixelov) bez ohľadu na to, či ho v publikácii zmenšíte alebo zväčšíte.

Rozlíšenie obrázka sa vyjadruje v pixeloch na palec (ppi) alebo v bodoch na palec (dpi). Tieto termíny sa často zamieňajú.

Ak chcete, aby sa v obrázku zobrazilo po jeho zväčšení viac detailov, musíte začať s obrázkom, ktorý má viac pixlov - vyššie platné rozlíšenie. Zväčšovaním obrázka sa znižuje jeho rozlíšenie (menej ppi). Zmenšovaním obrázka sa rozlíšenie zvyšuje (viac ppi).

Ak je rozlíšenie príliš nízke, bude vytlačený obrázok hranatejší alebo nejasný. Ak je rozlíšenie obrázka príliš vysoké, súbor s obrázkom publikácie sa stane zbytočne veľkým a jeho otvorenie, úprava alebo tlač bude trvať dlhšie. Obrázky s rozlíšením vyšším ako 1 000 ppi sa nedajú vytlačiť vôbec.

Vyhľadanie platného rozlíšenia

Každý obrázok v publikácii má platné rozlíšenie, ktoré je vložené do záznamu pôvodného rozlíšenia grafického prvku a ovplyvňuje zmenu mierky v Publisheri. Obrázok s pôvodným rozlíšením 300 ppi, ktorý bol o 200 percent zväčšený, má platné rozlíšenie 150 ppi.

Ak chcete nájsť platné rozlíšenie obrázka v publikácii, postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Nástroje > Správca grafiky.

 2. Na pracovnej table Správca grafiky kliknite v časti Vybrať obrázok na šípku vedľa obrázka s požadovanou informáciou a následne kliknite na položku Podrobnosti.

 3. Pole Platné rozlíšenie zobrazuje rozlíšenie v bodoch na palec (dpi).

Farebné obrázky, ktoré chcete tlačiť v komerčnej tlačiarni, by mali mať rozlíšenie 200 ppi až 300 ppi. Môžu mať vyššie rozlíšenie (až do 800 ppi), nemali by však mať nižšie rozlíšenie. Ak obrázky plánujete používať iba online (napríklad na webe alebo v PowerPointe), obrázky by mali mať rozlíšenie iba 96 ppi, čo je rozlíšenie obrazovky monitorov počítačov.

Veľkosť súboru môže ovplyvniť aj formát súboru. Skôr než zmeníte rozlíšenie obrázka, použite formát, ktorý je obsahu obrázka primeraný. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najpoužívanejšie formáty súborov obrázkov, ich použitie a výhody.

Formát súboru

Online

Stolná tlač

Komerčná tlač

Základné použitie

Charakteristika

BMP

x

X

Čiarová grafika (ikony, tlačidlá, logá)

Malá veľkosť súboru, málo farieb, nepriehľadnosť, nízka kompresia

EMF

x

X

Perokresba

Vylepšenie formátu BMP, menšia veľkosť súboru

EPS

x

X

Čiarová grafika, grafika s trasami orezania, dvojtónová grafika, priame farby

Údaje farieb v systéme CMYK

GIF

X

Nízke rozlíšenie, nevýrazné farby, hranaté okraje grafiky (ikony, tlačidlá, logá), animácie

Malá veľkosť súboru, málo farieb, priehľadnosť, bezstratová kompresia

JPEG

x

X

Fotografie

Malá veľkosť súboru, milióny farieb, nepriehľadnosť, dynamická stratová kompresia

PNG

x

x

X

Čiarková grafika, animácie

Vylepšenie formátu GIF, menšia veľkosť súboru, milióny farieb, priehľadnosť a bezstratová kompresia

TIFF

x

X

Fotografie, čiarová grafika

Veľká veľkosť súboru, veľké množstvo údajov farieb v systémoch RGB a CMYK, priehľadnosť, bezstratová kompresia

WMF

x

X

Perokresba

Vylepšenie formátu BMP s menšou veľkosťou súboru

Zníženie rozlíšenia grafiky s vysokým rozlíšením

Ak máte iba niekoľko grafických prvkov, ktorých rozlíšenie je príliš vysoké, pravdepodobne ich budete môcť bez problémov vytlačiť. Ak máte vo vysokom rozlíšení viac grafických prvkov, publikácia sa vytlačí oveľa efektívnejšie, ak ich rozlíšenie znížite komprimáciou.

Skôr než obrázok skomprimujete, určite jeho veľkosť na strane. Keď skomprimujete obrázok v Publisheri, obrázok stratí detaily a neskoršie zväčšenie spôsobí nižšiu kvalitu. Rozmery obrázka budete môcť ďalej zmenšovať bez straty kvality. Ak to urobíte, opätovným komprimovaním obrázka odstránite ďalšie nepotrebné údaje obrázka.

Dôležité: Skôr než znížite rozlíšenie grafického prvku určeného na vloženie do publikácie, ktorá bude tlačená v komerčnej tlačiarni, mali by ste sa poradiť s odborníkmi služby poskytujúcej komerčnú tlač. Povedia vám, aké rozlíšenie potrebujete.

Zníženie rozlíšenia grafických prvkov s vysokým rozlíšením

V Publisheri môžete komprimovaním obrázkov zmenšiť rozlíšenie jedného, niekoľkých alebo všetkých obrázkov.

 1. Kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položkyFormátovať obrázok > Obrázok.

 2. Kliknite na príkaz Komprimovať.

 3. V dialógovom okne Kompresia obrázkov v časti Cieľový výstup vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Kliknite na položku Komerčná tlač, ak chcete komprimovať obrázky na 300 pixlov na palec (ppi).

  • Kliknite na položku Stolná tlač, ak chcete komprimovať obrázky na 220 pixlov na palec (ppi).

  • Kliknite na položku Web, ak chcete komprimovať obrázky na 96 pixlov na palec (ppi).

 4. V časti Použiť nastavenie kompresie vyberte, či chcete komprimovať všetky obrázky v publikácii alebo iba vybraté obrázky, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete použiť optimalizáciu obrázka, kliknite na možnosť Áno.

  Skomprimovaná verzia obrázkov nahradí pôvodné obrázky s vysokým rozlíšením.

Zmenšenie veľkosti publikácie pomocou prepojených obrázkov

Vždy, keď vložíte obrázok do publikácie, veľkosť publikácie narastie. Ak namiesto toho prepojíte publikáciu s obrázkami, môžete zabrániť zvyšovaniu veľkosti súboru spôsobenému vloženými grafickými prvkami.

Keď prepojíte publikáciu s obrázkami, všetky nasledujúce zmeny vykonané v súboroch obrázkov sa prejavia aj v publikácii.

Poznámka: Ak premiestnite publikáciu do iného počítača, nezabudnite premiestniť aj kópie prepojených obrázkov. Ak použijete sprievodcu „Zbaľ a choď“, tento krok vykoná sprievodca.

Vloženie obrázka ako prepojenia

 1. Kliknite na položky Vložiť > Obrázok > Zo súboru.

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte a vyberte požadovaný obrázok.

 3. Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Získanie použiteľných obrázkov

S dobrými nápadmi, dobrým zrakom a dobrým vybavením môžu používatelia získať vlastné obrázky, alebo môžu nájsť niekoho, kto to urobí za nich.

Ak neviete vytvárať profesionálne fotografie alebo ilustrácie, vyhľadajte obrázky v množstve online zdrojov, napríklad:

 • Služba Bing, ktorú môžete použiť bez opustenia balíka Office. V balíku Office 2013 alebo 2016 prejdite na položky Vložiť > Online obrázky. V starších verziách balíka Office prejdite na položky Vložiť > ClipArt.

 • Spoločnosti, ktoré ponúkajú kolekciu fotografií, napríklad Corbis a Getty (za úhradu).

 • Ďalšie webové vyhľadávacie nástroje, napríklad MSN, Yahoo alebo Google (práva na používanie sa líšia).

 • Knižnice alebo iné verejné inštitúcie, napríklad Kongresová knižnica v USA (práva na používanie sa líšia).

Právne záležitosti

Voľná dostupnosť obrázkov online zvádza ku kopírovaniu a opätovnému použitiu obrázkov z webu bez výslovného povolenia alebo poplatkov. Vyhnite sa porušovaniu autorských práv a skôr než obrázok v publikácii použijete, overte, či máte právo obrázok použiť.

Pri používaní obrázka ClipArt a obrázkov z Bingu ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Zakúpením fotografie od spoločnosti si kúpite aj práva na jej použitie na rôzne účely. Väčšina obrázkov a fotografií nemôže byť použitá na ďalší predaj. Znamená to, že ich môžete použiť na reklamu svojej firmy, ale nemôžete ich použiť ako samotný produkt.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o použití obrázka, pred publikovaním obrázka sa obráťte na vlastníka zdroja a požiadajte ho o súhlas.

Vylepšenie získaných obrázkov

Obrázky môžete zmeniť alebo vylepšiť tak, aby mala publikácia jedinečný vzhľad alebo charakter, ktorý vyhovuje zákazníkom a podniku. Aj keď na vykonanie takmer neobmedzeného počtu zmien môžete použiť niektorý z programov na úpravu fotografií, môžete použiť aj nástroje na kreslenie v Publisheri, ktorými môžete vylepšiť obrázky. Použiť môžete napríklad nasledujúce úpravy:

Ak používate efekty, môžete dodať publikácii jednotný vzhľad. Efekt stačí použiť na všetky obrázky v publikácii.

Tip: Keď upravíte klip, mali by ste ho uložiť, aby ste ho mohli neskôr znova použiť. Ak chcete upravený klip uložiť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Uložiť ako obrázok. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný formát súboru. Ak plánujete upravený klip používať v tlačených publikáciách, uložte ho vo formáte Microsoft Windows Metafile (.wmf). Ak plánujete použiť klip vo webových publikáciách, kliknite na príkaz Zmeniť a potom kliknite na možnosť Web (96 dpi). Uložte klip vo formáte Graphics Interchange Format (.gif). Kliknite na umiestnenie v zozname Uložiť do a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Orezanie

Keď obrázok orežete, odstránite všetky oblasti, ktoré nemajú byť viditeľné. V tomto príklade budú všetky časti veľkého obrázka vpravo dole orezané tesne okolo masky. Výsledok je zobrazený v najmenšom obrázku.

Pôvodný klip a dve orezané verzie

 1. Vyberte klip v dokumente.

 2. Kliknite na položku Obrázok > Orezať Rukoväť orezania .

 3. Umiestnite ukazovateľ nad čierne rukoväti orezania pozdĺž okraja klipu. Potom kliknite a presúvajte rukoväť dovtedy, kým nebude klip orezaný podľa potreby.

Zmena veľkosti

Keď nájdete pre dokument dokonale vhodný klip, nemusí mať správnu veľkosť. Pretože orezávanie nie je vždy najvhodnejšie, môžete veľkosť klipu upraviť jeho zväčšením alebo zmenšením tak, aby bol pre určitú oblasť vhodný. Prvý klip pod týmto textom bol napríklad zmenšený na druhý klip.

Pôvodný a proporcionálne zmenšený klip

 1. Vyberte klip.

 2. Presuňte ukazovateľ nad jeden z otvorených kruhov v rohu obrázka.

 3. Presúvaním rukoväti upravte veľkosť obrázka podľa potreby.

  Poznámka: Presúvaním otvoreného kruhu v rohu obrázka upravíte veľkosť obrázka proporcionálne. Ak presuniete jeden z bočných kruhov, obrázok roztiahnete alebo stiahnete neproporcionálne, ako je zobrazené na tomto príklade.

Neproporcionálne upravený obrázok

Otočenie a prevrátenie

Otočením klipu zlepšíte úpravu stránky pridaním dynamickej nesúmernosti. Táto maska je napríklad v zvislej orientácii statická a predvídateľná. Nepatrným pootočením získa maska dojem pohybu (bez mätúcej animácie).

Pôvodný obrázok masky Pootočený obrázok masky

Prevrátením klipu môžete stránke dodať symetrickú vyváženosť. Tento pár umelcov je vytvorený kopírovaním klipu vľavo a po prevrátení bola jeho kópia prilepená napravo. Môže poslúžiť ako záložka pre dôležité titulky.

Pôvodný obrázok a prevrátená kópia

Otočenie klipu

 1. Vyberte klip.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Otočiť alebo prevrátiť a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete klip otočiť po krokoch o 90 stupňov, kliknite na príkaz Otočiť doľava o 90° alebo Otočiť doprava o 90°. Jedno kliknutie otočí klip o 90 stupňov. Pokračujte dovtedy, kým nebude klip v požadovanej pozícii.

  • Kliknite na možnosť Voľné otáčanie a potom umiestnite ukazovateľ nad zelenú kruhovú rukoväť nad objektom. Keď uvidíte kruh okolo zelenej rukoväti, presúvaním rukoväti otočte objekt do požadovaného uhla.

Prevrátenie klipu

 1. Vyberte klip.

 2. Kliknite na položky Usporiadať > Otočiť alebo prevrátiť a následne kliknite na možnosť Prevrátiť vodorovne alebo Prevrátiť zvislo.

Pridanie tieňa

Pridaním tieňa do klipu môže dať publikácii rozmery, hĺbku a profesionálny vzhľad.

Použitie tieňa

 1. Vyberte klip.

 2. Kliknite na položky Formátovanie > Štýl tieňa Obrázok tlačidla a vyberte požadovaný štýl.

Poznámka: Ak chcete tieň odstrániť, kliknite na tlačidlo Štýl tieňa a potom vyberte možnosť Bez tieňa.

Zmena kontrastu a jasu

Vzhľad klipu môžete zmeniť úpravou kontrastu a jasu obrázka.

 1. Vyberte klip.

 2. Na paneli s nástrojmi Obrázok vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na možnosť Viac jasu Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete znížiť jas, kliknite na možnosť Menej jasu Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na možnosť Viac kontrastu Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na možnosť Menej kontrastu Obrázok tlačidla .

Upravte úrovne a porovnajte rozdiely. Napríklad znížením jasu môžete klip stmaviť, alebo ho môžete stlmiť ubratím kontrastu.

Ak chcete klip vložiť za text, môžete výraznosť klipu zmierniť kliknutím na položky Obrázok > Farba Obrázok tlačidla a vybratím možnosti Vyblednutá.

Obtekanie textu okolo klipu

Jedným zo spôsobov, ako dať publikácii profesionálny vzhľad, je pridanie textu, ktorý obteká okolo obrázka. Funkcia obtekania textu umožní umiestniť klip medzi bloky textu.

Pevné obtekanie textu

 1. Vložte klip do bloku textu.

 2. Vyberte klip, kliknite na položky Obrázok > Obtekanie textu Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl obtekania textu.

  Môžete vybrať obtekanie textu okolo, nad alebo pod, alebo cez obrázok. Môžete vybrať aj možnosť úpravy hraničných bodov, ktorá je vhodná pre nepravidelné tvary.

Tip: Grafické prvky do dokumentu môžete vložiť buď pred pridaním, alebo po pridaní textu. Je však jednoduchšie umiestniť grafické prvky s obtekajúcim textom, až keď je celý text v dokumente.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×