Tlač hárka s orientáciou na šírku alebo na výšku

Tlač hárka s orientáciou na šírku alebo na výšku

Excel pre Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Podľa predvoleného nastavenia tlačí program Microsoft Excel hárky s orientáciou na výšku (sú vyššie ako širšie). Pre jednotlivé hárky môžete nastaviť orientáciu strany na šírku.

Zmena orientácie strany

 1. Vyberte hárok alebo hárky, ktorým chcete zmeniť orientáciu.

  Tip: Ak vyberiete viacero hárkov, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

  Na karte Domov kliknite na položku Orientácia

  Poznámky: 

  • Ak nemáte nastavenú tlačiareň, možnosť Orientácia nebude aktívna a nebudete ju môcť vybrať. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte nastaviť tlačiareň. Táto možnosť je neaktívna aj vtedy, ak práve upravujete obsah bunky. Ak chcete odstrániť tento problém, stlačením klávesu Enter prijmite zmeny alebo stlačte kláves Esc, čím sa zmeny zrušia.

  • Keďže môžete nastaviť orientáciu strany pre jednotlivé hárky, niektoré hárky v zošite môžete tlačiť s jedným typom orientácie (napríklad s orientáciou na výšku) a ďalšie hárky v tom istom zošite s druhým typom orientácie (napríklad s orientáciou na šírku). Jednoducho nastavte orientáciu pre každý hárok podľa potreby a potom vytlačte hárok alebo zošit.

Zmena orientácie strán pred tlačou

 1. Vyberte hárok, hárky alebo údaje hárka, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 3. V rozbaľovacom zozname Orientácia strany v časti Nastavenie kliknite na položku Orientácia na výšku alebo na položku Orientácia na šírku.

 4. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

Vytvorenie šablóny, ktorá predvolene používa orientáciu na šírku

Ak chcete ušetriť čas, môžete zošit nakonfigurovaný tak, aby sa tlačil s orientáciou na šírku, uložiť ako šablóna. Túto šablónu potom môžete používať pri vytváraní ďalších zošitov.

Vytvorenie šablóny

 1. Vytvorte zošit.

 2. Vyberte hárok alebo hárky, ktorým chcete zmeniť orientáciu.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Kliknite na kartu Hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Kliknite na šípky posúvania karty

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku Vybrať všetky hárky.

  Poznámka: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na šírku.

  Na karte Domov kliknite na položku Orientácia

  Poznámka: Ak nemáte nastavenú tlačiareň, možnosť Orientácia nebude aktívna a nebudete ju môcť vybrať. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte nastaviť tlačiareň. Táto možnosť je neaktívna aj vtedy, ak práve upravujete obsah bunky. Ak chcete odstrániť tento problém, stlačením klávesu Enter prijmite zmeny alebo stlačte kláves Esc, čím sa zmeny zrušia.

 4. Podľa potreby vykonajte ďalšie prispôsobenia.

  Tip: Ak chcete naraz prispôsobiť niekoľko hárkov, môžete ich dočasne zoskupiť, vykonať zmeny a potom ich oddeliť. Ak chcete zoskupiť hárky, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu v dolnej časti hárka. V kontextovej ponuke vyberte položku Vybrať všetky hárky. V záhlaví okna by sa za názvom zošita mal zobrazovať text [skupina]. Potom zmeňte orientáciu na šírku alebo vykonajte ďalšie požadované prispôsobenia. Ak chcete vypnúť zoskupenie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu a potom kliknite na položku Oddeliť hárky (alebo kliknite na kartu iného hárka).

 5. Kliknite na kartu Súbor.

 6. Kliknite na položku Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete hárok uložiť. Kliknite napríklad na možnosť Počítač (alebo Toto PC v programe Excel 2016) a potom kliknite na položku Pracovná plocha.

 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý chcete používať pre šablónu.

 8. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu Excel (*.xltx) alebo na položku Šablóna programu Excel podporujúca makrá (*.xltm), ak zošit obsahuje makrá, ktoré chcete sprístupniť v šablóne.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Šablóna sa automaticky odošle do priečinka Šablóny.

  Ak chcete použiť šablónu na vytvorenie zošita, postupujte takto (pre Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010 Only):

  1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

  2. Kliknite na položku Osobné

  3. Kliknite na ikonu alebo názov uloženej šablóny.

Na začiatok stránky

Zmena orientácie strany v hárku

 1. Vyberte hárok alebo hárky, ktorým chcete zmeniť orientáciu.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karta aktívny hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

  Poznámka: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Tip: Ak chcete výraznejšie Zobraziť orámovanie tlačených strán, môžete pracovať v zobrazení rozloženia strany (kartaZobraziť , skupina zobrazenia zošitov ).

Zmena orientácie strán pred tlačou

 1. Vyberte hárok, hárky alebo údaje hárka, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne tlač kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne kliknite na karte rozloženie v časti orientáciana položku na výšku alebo na šírkua potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

Poznámka: Ak nemáte nastavenú tlačiareň, možnosť Orientácia nebude aktívna a nebudete ju môcť vybrať. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte nastaviť tlačiareň. Táto možnosť sa zobrazí aj v prípade, že ste v procese úprav obsahu bunky neaktívne. Ak chcete tento problém vyriešiť, stlačením klávesu ENTER prijmite zmeny alebo stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

Vytvorenie šablóny, ktorá predvolene používa orientáciu na šírku

Ak chcete ušetriť čas, môžete zošit nakonfigurovaný tak, aby sa tlačil s orientáciou na šírku, uložiť ako šablóna. Túto šablónu potom môžete používať pri vytváraní ďalších zošitov.

Vytvorenie šablóny

 1. Vytvorte nový zošit.

 2. Vyberte hárok alebo hárky, ktorým chcete zmeniť orientáciu.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karta aktívny hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

  Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na šírku.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Poznámka: Ak nemáte nastavenú tlačiareň, možnosť Orientácia nebude aktívna a nebudete ju môcť vybrať. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte nastaviť tlačiareň. Táto možnosť sa zobrazí aj v prípade, že ste v procese úprav obsahu bunky neaktívne. Ak chcete tento problém vyriešiť, stlačením klávesu ENTER prijmite zmeny alebo stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

 4. Podľa potreby vykonajte ďalšie prispôsobenia.

  Tip: Ak chcete prispôsobiť počet hárkov naraz, môžete hárky dočasne zoskupiť, zmeniť ich a potom ich oddeliť. Ak chcete zoskupiť hárky, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu v dolnej časti hárka. V kontextovej ponuke vyberte položku Vybrať všetky hárky. V záhlaví okna by sa za názvom zošita mal zobrazovať text [skupina]. Potom zmeňte orientáciu na šírku alebo vykonajte ďalšie požadované prispôsobenia. Ak chcete vypnúť zoskupenie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu a potom kliknite na položku Oddeliť hárky (alebo kliknite na kartu iného hárka). Nezabudnite oddeliť hárky. Keď sú hárky zoskupené, čokoľvek na jeden hárok ovplyvní všetky ostatné hárky, čo pravdepodobne nie je potrebné.

 5. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý chcete používať pre šablónu.

 7. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu Excel (*.xltx) alebo na položku Šablóna programu Excel podporujúca makrá (*.xltm), ak zošit obsahuje makrá, ktoré chcete sprístupniť v šablóne.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Šablóna sa automaticky umiestni do priečinka Šablóny.

  Tip: Ak skopírujete ľubovoľný zošit programu Excel do priečinka templates, môžete ho použiť ako šablónu bez toho, aby ste ho uložili vo formáte súboru šablóny (. xltx alebo. xltm). Windows Vista väčšinou priečinok Šablóny uvádza v umiestnení C:\Users\<vaše meno>\AppData\Roaming\Microsoft\Šablóny. Microsoft Windows XP väčšinou priečinok Šablóny uvádza v umiestnení C:\Documents and Settings\<vaše meno>\Application Data\Microsoft\Šablóny.

 9. Ak chcete použiť šablónu na vytvorenie nového zošita, postupujte takto:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku nové.

  2. V zozname Šablóny kliknite na položku Moje šablóny.

  3. V dialógovom okne nové dvakrát kliknite na šablónu, ktorú ste práve vytvorili.

   Excel vytvorí nový zošit, ktorý bude založený na danej šablóne.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×