Tlač na obe strany papiera (obojstranná tlač) v programe Word

Word pre Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Tlač na obe strany papiera sa nazýva obojstranná tlač. Väčšina tlačiarní ponúka možnosť automatickej tlače na obe strany hárka papiera (Automatická obojstranná tlač). Pi iných tlačiarňach je potrebné riadiť sa inštrukciami. Do zásobníka možno znovu vložiť strany a tlačiť tak na druhú stranu papiera (manuálna obojstranná tlač). Najskôr si z príručky alebo výrobcu tlačiarne Zistite, či tlačiareň môže tlačiť na obe strany papiera (obojstranná tlač).

Zistite, či vaša tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač

Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, prečítajte si príručku k tlačiarni, obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo vykonajte toto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Nastavenia kliknite na položku Jednostranná tlač. Ak je k dispozícii položka Obojstranná tlač, vaša tlačiareň je nastavená na obojstrannú tlač.

  obojstranná tlač

Poznámky: 

 • Ak tlačíte na kombinovanom zariadení kopírovacieho stroja a tlačiarne a kopírovacie zariadenie podporuje obojstranné kopírovanie, pravdepodobne podporuje aj automatickú obojstrannú tlač.

 • Ak máte nainštalovanú viac ako jednu tlačiareň, je možné, že jedna tlačiareň podporuje obojstrannú tlač a druhá nie.

Nastavenie tlačiarne na tlač na obidve strany hárka papiera

Ak tlačiareň nepodporuje automatickú obojstrannú tlač, máte dve ďalšie možnosti. Môžete použiť manuálnu obojstrannú tlač alebo môžete párne a nepárne strany tlačiť samostatne.

Manuálna obojstranná tlač

Ak tlačiareň nepodporuje automatickú obojstrannú tlač, môžete vytlačiť všetky strany, ktoré sa zobrazujú na jednej strane papiera, a potom, keď sa zobrazí výzva, otočiť balík na druhú stranu a vložiť hárky znovu do tlačiarne.

Vo Worde postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Nastavenia, kliknite na položku Jednostranná tlač a potom na položku Manuálna obojstranná tlač.

  Manuálna obojstranná tlač

  Pri tlači zobrazí Word výzvu na otočenie balíka a opätovné vloženie hárkov papiera do tlačiarne.

  Poznámka:  Pri tlači s možnosťou manuálnej obojstrannej tlače môžete spustiť test na určenie správnej metódy vloženia hárkov do používanej tlačiarne.

Tlač na párnych a nepárnych stranách

Aj tento postup môžete použiť na obojstrannú tlač:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Nastavenia kliknite na položku Tlačiť všetky strany. V dolnej časti galérie kliknite na položku Tlačiť iba nepárne strany.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť v hornej časti galérie.

 5. Po vytlačení nepárnych strán otočte balík hárkov v zásobníku a potom v časti Nastavenia, kliknite na položku Tlačiť všetky strany. V dolnej časti galérie kliknite na položku Tlačiť iba párne strany.

 6. Kliknite na tlačidlo Tlačiť v hornej časti galérie.

  Poznámka:  Ak chcete zabezpečiť, aby sa strany pri tlači párnych alebo nepárnych strán vytlačili v správnom poradí, kliknite na položky Súbor, Možnosti, Rozšírené a potom v časti Tlač, kliknite na buď položku Tlačiť pri obojstrannej tlači len na hornú stranu papiera, alebo Tlačiť pri obojstrannej tlači len na spodnú stranu papiera.

Na začiatok stránky

Zistite, či vaša tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač

Ak chcete zistiť, či príslušná tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, môžete použiť nasledujúce postupy:

 • Pozrite si príručku tlačiarne alebo sa poraďte s výrobcom tlačiarne.

 • V programe Microsoft Office Word kliknite na tlačidlo Microsoft office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Tlačiť, kliknite na položku Vlastnostia potom kliknite na karty v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu a pozrite si možnosti. Možnosti v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu sa líšia v závislosti od možností a konfigurácie tlačiarne. Ak sa na ktorejkoľvek z kariet zobrazia možnosti tlače na obe strany papiera, obojstrannú tlač alebo tlač na obidve strany, tlačiareň pravdepodobne podporuje automatickú obojstrannú tlač.

Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, postupujte podľa pokynov na vytvorenie obojstranných kópií v príručke k tlačiarni.

Poznámky: 

 • Ak tlačíte na kombinovanom zariadení kopírovacieho stroja a tlačiarne a kopírovacie zariadenie podporuje obojstranné kopírovanie, pravdepodobne podporuje aj automatickú obojstrannú tlač.

 • Ak máte nainštalovanú viac ako jednu tlačiareň, je možné, že jedna tlačiareň podporuje obojstrannú tlač a druhá nie.

Nastavenie tlačiarne na tlač na obidve strany hárka papiera

Ak tlačiareň nepodporuje automatickú obojstrannú tlač, máte dve ďalšie možnosti. Môžete použiť manuálnu obojstrannú tlač alebo môžete párne a nepárne strany tlačiť samostatne.

Manuálna obojstranná tlač

Ak tlačiareň nepodporuje automatickú obojstrannú tlač, môžete začiarknuť políčko Manuálna obojstranná tlač v dialógovom okne Tlačiť. Microsoft Office Word vytlačí všetky strany, ktoré sa zobrazujú na jednej strane papiera, a potom zobrazí výzvu na otočenie balíka a opätovné vloženie hárkov papiera do tlačiarne.

Tlač na párnych a nepárnych stranách

Aj tento postup môžete použiť na obojstrannú tlač:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V ľavom dolnom rohu dialógového okna Tlačiť v zozname Tlač vyberte možnosť Nepárne strany.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Po vytlačení nepárnych strán otočte balík hárkov v zásobníku a potom v zozname Tlač vyberte možnosť Párne strany.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: V závislosti od modelu tlačiarne môže byť pri tlači na druhú stranu papiera potrebné otočiť strany alebo zmeniť ich poradie.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×