Tlač podkladov, poznámok alebo snímok

Či už chcete tlačiť podklady, strany s poznámkami alebo snímky, ste na správnom mieste.

(Ak hľadáte informácie o návrhoch podkladov, napríklad ako nastaviť rozloženie a orientáciu snímok alebo ako zmeniť hlavičky, päty alebo pozadie, pozrite si tému Vytvorenie alebo zmena podkladov prezentácie.)

Podklady s poznámkami

Obrázok: Rozloženie „3 snímky“ na podklady obsahuje riadky na zapisovanie poznámok. 

Výber tlačiarne

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Tlačiareň kliknite na šípku nadol a vyberte tlačiareň v zozname.

  Vyberte tlačiareň
  • Ak sa nezobrazujú žiadne tlačiarne:   Treba nejakú pridať, postup je nasledovný:

   Windows 10:

   Vyberte položky Štart Ikona Štart vo Windowse 10  > Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v ponuke Štart vo Windowse 10 > Zariadenia > Tlačiarne a skenery

   Windows 7 alebo 8:

   Otvorte ovládací panel. Vyberte položky Hardvér a zvuk > Pridať tlačiareň > Pridať sieťovú, bezdrôtovú alebo Bluetooth tlačiareň > Ďalej

  • Ak nemáte sieťovú alebo bezdrôtovú tlačiareň, ku ktorej by ste sa pripojili:    Možno budete chcieť skontrolovať, či je tlačiareň pripojená k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Výber obsahu a spôsobu tlače

V časti Nastavenia sa v závislosti od typu tlačiarne zobrazeného počas predchádzajúceho postupu zobrazuje štyri až šesť obdĺžnikov so šípkou nadol. Tieto obdĺžniky poskytujú možnosti tlače. 

 1. Vyberte, ktoré snímky chcete vytlačiť:  V časti Nastavenia kliknite na šípku nadol prvého obdĺžnika a vyberte niektorú z možností:

  Nastavenie tlače

  Ak vyberiete možnosť Vlastný rozsah, zadajte do poľa Snímky konkrétne snímky alebo rozsah snímok. Napríklad 1,3,5-12.

  Ak máte v prezentácii skryté snímky, možnosť Vytlačiť skryté snímky je aktívna a môžete ju vybrať.

 2. Vyberte rozloženie tlače:  V časti Nastavenia kliknite na šípku nadol druhého obdĺžnika. Zobrazené miniatúry obrázkov zobrazujú ukážku toho, ako budú strany pri tlači vyzerať.

  Vyberte rozloženie tlače

  Ak chcete vytlačiť poznámky k snímkam, či už pre lektora alebo ako podklady pre poslucháčov, v časti Rozloženie pri tlači vyberte položku Strany s poznámkami. Použitím tejto možnosti sa vytlačí jedna snímka na stranu so všetkými poznámkami pod ňou.

 3. Vyberte spôsob usporiadania vytlačených hárkov:  V časti Nastavenia vyberte šípku nadol vedľa položky Zoradené alebo Nezoradené a potom vyberte požadovanú možnosť.  

 4. Vyberte farebnú schému pre svoj výtlačok:  V časti Nastavenia kliknite na šípku nadol posledného obdĺžnika a vyberte niektorú z možností.

  Vyberte farebnú schému pre svoj výtlačok

  Tipy na farebnú tlač, tlač v odtieňoch sivej a len čiernobielu tlač:

  Možnosti farebnej tlače

  Ak vyberiete možnosť Farebne, ale nemáte farebnú tlačiareň, výtlačok bude podobný výtlačku v odtieňoch sivej, len s tým rozdielom, že nebude v rovnakej kvalite.

  V odtieňoch sivej

  Ak nemáte farebnú tlačiareň alebo netrváte na farebnom výtlačku, výberom položky V odtieňoch sivej sa všetky objekty vytlačia na stranu v odtieňoch sivej. V odtieňoch sivej budú objekty, ako sú grafy a tabuľky, čistejšie a jasnejšie, ako keby ste vybrali možnosť Farebne na čiernobielej tlačiarni.

  Len čiernobielo

  Táto možnosť vytlačí snímky v čiernej a bielej farbe. Nie sú tu prítomné žiadne odtiene sivej. Preto sa niektoré objekty v návrhu motívu snímky, ako je napríklad plastický vzhľad a tieňovanie, nevytlačia. Text sa vytlačí v čiernej farbe, a to aj v prípade, že ste ako pôvodnú farbu textu vybrali sivú.

 5. V časti Nastavenia sa, ak to vaša tlačiareň podporuje, zobrazujú dve ďalšie možnosti – jednostranná alebo obojstranná tlač a zošité a nezošité súpravy výtlačkov. 

  Niektoré tlačiarne dokážu tlačiť buď na jednu stranu hárka papiera, alebo na obe strany.

  Možnosti pre zošité a nezošité výtlačky sa líšia v závislosti od tlačiarne. 

 6. Do poľa Kópie hore zadajte požadovaný počet kópií a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Kliknite na príkaz Tlačiť

Vytlačené podklady: Pridanie alebo odstránenie čísel snímok

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

V službe PowerPoint pre Microsoft 365 predvolene (od verzie 1810) vytlačené podklady obsahujú číslo snímky pod každým obrázkom snímky.

Túto možnosť môžete vypnúť prechodom na položku Súbor > Možnosti > Rozšírené > Tlač. Zrušte možnosť Tlačiť čísla snímky na podklady.

Ukážka pred tlačou

Ak sa chcete o funkciách ukážky dozvedieť viac, pozrite si tému Tlač a ukážka pred tlačou.  

Riešenie problémov

Ak máte problém spustiť tlač, pozrite si tému Tlačidlo Tlačiť a niektoré nastavenia tlačiarne nie sú dostupné

Ďalšie informácie týkajúce sa tlače v programe PowerPoint nájdete v týchto témach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×