Tlač zobrazenia alebo zostavy

Tlačené zobrazenie je viac než len príjemný spôsob prezentovania informácií o projekte. Môže byť niekedy najúčinnejším spôsobom. Pomocou Project môžete vytlačiť zobrazenia, ktoré prezentujú presné informácie, ktoré chcete zdieľať.

Čo vás zaujíma?

Tlač zobrazenia

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tlač základnej zostavy

Tlač zobrazenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh alebo zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Ak chcete zobraziť zobrazenie alebo vykonať úpravy pred tlačou, pozrite si pravú stranu strany.

  Ak chcete zobraziť skutočnú veľkosť zobrazenia v podobe, v akej sa vytlačí, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti ukážky pred tlačou.

 4. Ak chcete vytlačiť zobrazenie, vyberte položku Tlačiť .

Ak preddefinované zobrazenie nevyhovuje vašim presným potrebám, môžete použiť rôzne tabuľky alebo filtre alebo zmeniť spôsob zoskupovania alebo zoradenia úloh, zdroje alebo priradení.

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Ak chcete vykonať tlač čo najefektívnejšie, môžete zadať požadované možnosti. Môžete napríklad vytlačiť rozsah strán (definovaný číslami strán alebo dátumami), potlačiť prázdne strany a vytlačiť viacero kópií.

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh alebo zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Ak chcete vytlačiť súhrn alebo Zobraziť na najvyššej úrovni projektu, najprv filtrujete zobrazenie tak, že zobrazíte súhrnné úlohy alebo konkrétnu úroveň prehľadu. Môžete tiež vybrať zobrazenie časovej osi pre atraktívne zobrazenie, aby ste mohli rýchlo a jednoducho tlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. V hornej časti stránky zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Vyberte ďalšie nastavenia tlačiarne výberom položky Vlastnosti tlačiarne. Zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, farbu a ďalšie bežné nastavenia tlačiarne, ale typ nastavenia sa bude líšiť v závislosti od typu používanej tlačiarne.

 4. V časti nastaveniazadajte, koľko projektu chcete vytlačiť.

  Od konkrétnych dátumov až po celý projekt môžete určiť ľubovoľnú požadovanú úroveň podrobností.

  Taktiež môžete určiť, či sa má projekt vytlačiť s orientáciou na šírku (vodorovne orientovaný) alebo orientáciou na výšku (ktorá je orientovaná zvislo).

 5. Vyberte položku Tlačiť.

Poznámka: Ak informácie na poslednej strane (alebo v stĺpci strán) končia o 3 palce alebo menej od ľavého okraja strany, potom je časová mierka zobrazenia zmenšená tak, aby sa zmestila na predchádzajúcu stranu (alebo stĺpec strán). Ak je informácia väčšia než 3 palce od ľavého okraja strany, zobrazenie je zmenšené tak, aby vyplnilo aktuálnu stranu (alebo stĺpec strán).

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Nasledujúce postupy sa používajú rovnako, bez ohľadu na to, či upravujete hlavičku, pätu alebo legendu.

 1. Vyberte položku súbor > Tlačiť > Nastavenie strany.

 2. Na karte Hlavička, Pätaalebo legenda vyberte ľavú, strednúalebo pravú kartu.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridajte dokument alebo informácie o projekte alebo vložte alebo prilepte grafický prvok.

  Môžete vytvoriť hlavičky, päty a legendy s viacerými čiarkami. Na konci prvého riadkovania textu alebo informácií stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať čiary za obrázkom, vyberte obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu obsahovať najviac päť riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať najviac tri riadky.

  • Ak chcete pridať čísla strán do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložte celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo èas do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , vložiť aktuálny časový Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať informácie preddefinované, vyberte znak ampersand (&) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu a potom vyberte požadované možnosti formátovania pre hlavičku, pätu alebo legendu.

  • Ak chcete pridať konkrétne informácie o projekte, vyberte požadované informácie v poliach Všeobecné a projektové polia a potom vyberte položku Add (pridať ) pre každú položku.

Poznámky: 

 • Hlavička a päta, ktoré ste nastavili, sa zobrazia na každej strane. Nie je možné určiť, aby sa zobrazovali odlišne na prvej strane a na ďalších stranách, inak sa zobrazujú na párnych alebo párnych stranách, alebo sa na jednotlivých stranách zobrazujú odlišne.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy môžete zmeniť veľkosť grafického prvku tak, že vyberiete grafiku a presuniete jej orámovanie. Ak chcete obrázok premiestniť, vyberte ho a presuňte ho na iné miesto. Obrázok sa nedá orezať.

Tlač základnej zostavy

V tejto časti sa nediskutuje o tom, ako vytlačiť vizuálne zostavy v Project. Keďže sa v Exceli a v programe Visio vytvárajú vizuálne zostavy, použite tieto programy na tlač vizuálnych zostáv.

 1. Na karte Zostava v skupine Zobraziť zostavy vyberte šípku pod ľubovoľnou položkou typ zostavy a potom vyberte položku Ďalšie zostavy.

 2. V dialógovom okne zostavy vyberte zostavu, vyberte typ zostavy a potom znova vyberte položku vybrať . Zobrazí sa ukážka vytlačenej zostavy.

 3. Ak chcete vybrať položku Nastavenie a vytlačiť zostavu, vyberte položku súbor > Tlačiť .

Čo vás zaujíma?

Tlač zobrazenia

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tlač základnej zostavy

Pridanie hlavičky alebo päty do základnej zostavy

Riešenie problémov

Tlač zobrazenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh alebo zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  (V Projecte 2007 vyberte položku úloha alebo zobrazenie zdrojov v ponuke Zobraziť .)

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Ak chcete zobraziť zobrazenie alebo vykonať úpravy pred tlačou, pozrite si pravú stranu strany.

  (V Projecte 2007 vyberte položku Ukážka.)

  Ak chcete zobraziť skutočnú veľkosť zobrazenia v podobe, v akej sa vytlačí, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti ukážky pred tlačou.

 4. Ak chcete vytlačiť zobrazenie, vyberte položku Tlačiť .

Ak preddefinované zobrazenie nevyhovuje vašim presným potrebám, môžete použiť rôzne tabuľky alebo filtre alebo zmeniť spôsob zoskupovania alebo zoradenia úloh, zdroje alebo priradení.

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Ak chcete vykonať tlač čo najefektívnejšie, môžete zadať požadované možnosti. Môžete napríklad vytlačiť rozsah strán (definovaný číslami strán alebo dátumami), potlačiť prázdne strany a vytlačiť viacero kópií.

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh alebo zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  (V Projecte 2007 vyberte položku úloha alebo zobrazenie zdrojov v ponuke Zobraziť .)

  Tip: Ak chcete vytlačiť súhrn alebo Zobraziť na najvyššej úrovni projektu, najprv filtrujete zobrazenie tak, že zobrazíte súhrnné úlohy alebo konkrétnu úroveň prehľadu. Môžete tiež vybrať zobrazenie časovej osi pre atraktívne zobrazenie, aby ste mohli rýchlo a jednoducho tlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Vyberte ďalšie nastavenia tlačiarne výberom položky Vlastnosti tlačiarne. Zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, farbu a ďalšie bežné nastavenia tlačiarne, ale typ nastavenia sa bude líšiť v závislosti od typu používanej tlačiarne.

 4. Zadajte, koľko projektu chcete vytlačiť.

  Od konkrétnych dátumov až po celý projekt môžete určiť ľubovoľnú požadovanú úroveň podrobností.

  Taktiež môžete určiť, či sa má projekt vytlačiť s orientáciou na šírku (vodorovne orientovaný) alebo orientáciou na výšku (ktorá je orientovaná zvislo). (Ak to chcete urobiť v Projecte 2007, vyberte položku Vlastnosti v dialógovom okne Tlačiť .)

 5. Vyberte položku Tlačiť.

  (V Projecte 2007 vyberte položku OK.)

Poznámka: Ak informácie na poslednej strane (alebo v stĺpci strán) končia o 3 palce alebo menej od ľavého okraja strany, potom je časová mierka zobrazenia zmenšená tak, aby sa zmestila na predchádzajúcu stranu (alebo stĺpec strán). Ak je informácia väčšia než 3 palce od ľavého okraja strany, zobrazenie je zmenšené tak, aby vyplnilo aktuálnu stranu (alebo stĺpec strán).

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Nasledujúce postupy sa používajú rovnako, bez ohľadu na to, či upravujete hlavičku, pätu alebo legendu.

 1. Vyberte položku súbor > Tlačiť > Nastavenie strany.

  (V Projecte 2007 vyberte položku súbor > Nastavenie strany.)

 2. Na karte Hlavička, Pätaalebo legenda vyberte ľavú, strednúalebo pravú kartu.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridajte dokument alebo informácie o projekte alebo vložte alebo prilepte grafický prvok.

  Môžete vytvoriť hlavičky, päty a legendy s viacerými čiarkami. Na konci prvého riadkovania textu alebo informácií stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať čiary za obrázkom, vyberte obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu obsahovať najviac päť riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať najviac tri riadky.

  • Ak chcete pridať čísla strán do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložte celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo èas do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , vložiť aktuálny časový Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať informácie preddefinované, vyberte znak ampersand (&) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu a potom vyberte požadované možnosti formátovania pre hlavičku, pätu alebo legendu.

  • Ak chcete pridať konkrétne informácie o projekte, vyberte požadované informácie v poliach Všeobecné a projektové polia a potom vyberte položku Add (pridať ) pre každú položku.

Poznámky: 

 • Hlavička a päta, ktoré ste nastavili, sa zobrazia na každej strane. Nie je možné určiť, aby sa zobrazovali odlišne na prvej strane a na ďalších stranách, inak sa zobrazujú na párnych alebo párnych stranách, alebo sa na jednotlivých stranách zobrazujú odlišne.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy môžete zmeniť veľkosť grafického prvku tak, že vyberiete grafiku a presuniete jej orámovanie. Ak chcete obrázok premiestniť, vyberte ho a presuňte ho na iné miesto. Obrázok sa nedá orezať.

Tlač základnej zostavy

V tejto časti sa nediskutuje o tom, ako vytlačiť vizuálne zostavy v Project. Keďže sa v Exceli a v programe Visio vytvárajú vizuálne zostavy, použite tieto programy na tlač vizuálnych zostáv.

 1. Na karte projekt v skupine zostavy vyberte položku zostavy.

  Obrázok skupiny zostáv

  (V Projecte 2007 vyberte položku zostavy v ponuke zostavy .)

 2. V dialógovom okne zostavy vyberte zostavu a potom vyberte položku vybrať.

 3. V dialógovom okne Ďalšie vyberte typ zostavy a potom znova vyberte položku vybrať . Zostava sa zobrazí v režime ukážky pred tlačou .

 4. Vyberte položku Tlačiť.

Pridanie hlavičky alebo päty do základnej zostavy

Poznámka: V tejto časti sa nediskutuje o tom, ako vytvoriť hlavičky, päty alebo legendy pre funkciu vizuálnych zostáv v Project. Keďže sa v Exceli a v programe Visio vytvárajú vizuálne zostavy, použite tieto programy na zmenu hlavičky, päty alebo legendy.

 1. Na karte projekt v skupine zostavy vyberte položku zostavy.

  Obrázok skupiny zostáv

  (V Projecte 2007 vyberte položku zostavy v ponuke zostavy .)

 2. V dialógovom okne zostavy vyberte položku vlastnéa potom vyberte položku vybrať.

 3. V dialógovom okne vlastné zostavy vyberte zostavu v zozname zostáv a potom vyberte položku vybrať.

  (V Projecte 2007 vyberte položku Tlačiť.)

  Zoznam zostáv obsahuje všetky zostavy, ktoré môžete vytlačiť.

 4. Vyberte položku Nastavenie strany.

  (V Projecte 2007 vyberte položku ukážka > Nastavenie strany.)

 5. Na karte Hlavička pr. Päta vyberte ľavú, strednúalebo pravú kartu.

 6. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridajte dokument alebo informácie o projekte alebo vložte alebo prilepte grafický prvok.

  • Ak chcete pridať čísla strán, vyberte položku vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložte celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo èas, vyberte položku vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , vložiť aktuálny časový Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať grafický prvok, vyberte položku vložiť Obrázok Vložiť obrázok obrázka .

  • Ak chcete formátovať informácie preddefinované, vyberte znak ampersand (&) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  • Ak chcete pridať konkrétne informácie o projekte, vyberte požadované informácie v poliach Všeobecné a projektové polia a potom vyberte položku Add (pridať ) pre každú položku. Zopakujte tento krok na pridanie ďalších informácií o projekte.

Môžete vytvoriť hlavičky a päty s viacerými čiarkami. Na konci prvého riadkovania textu alebo informácií stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať čiary za obrázkom, vyberte obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu obsahovať najviac päť riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať najviac tri riadky.

 • Hlavička a päta, ktoré ste nastavili, sa zobrazia na každej strane. Nie je možné určiť, aby sa zobrazovali odlišne na prvej strane a na ďalších stranách, inak sa zobrazujú na párnych alebo párnych stranách, alebo sa na jednotlivých stranách zobrazujú odlišne.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy môžete zmeniť veľkosť grafického prvku výberom grafického prvku a presunutím jeho orámovania. Ak chcete obrázok premiestniť, vyberte ho a presuňte ho na iné miesto. Obrázok sa nedá orezať.

Riešenie problémov

Ak váš materiál nevyzerá rovnako ako pri tlači na obrazovke alebo sa pri tlači vyskytnú iné neočakávané problémy, tu sú niektoré možné resoutions.

 • Na obrazovke môžete získať rôzne informácie, než je to, čo sa vytlačí z dôvodu nastavenia samotnej tlačiarne. Ak zmeníte nastavenia okrajov v tlačiarni, Project nemusia tieto nastavenia prepísať. Ak napríklad nastavíte okraje na tlačiarni na 1 palec a okraje v Project na 0,5 palcov, potom časť každej strany môže byť pri tlači projektu odrezaná.

 • Ak máte orámovanie na obrazovke, ale nevytlačia sa, skúste zvýšiť okraje strán na 0,5 palcov alebo viac (v ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie stranya potom na kartu okraje ).

 • Pri zobrazení ukážky zobrazenia (kliknite na položku Ukážka pred tlačou v ponuke súbor ) sa môžu zobraziť prázdne strany, ktoré nie sú k dispozícii. Ak chcete vytlačiť prázdne strany, v ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie strany , kliknite na kartu Zobraziť a potom začiarknite políčko Tlačiť prázdne strany .

 • Ak pruhy Ganttovho grafu alebo sieťový diagram polia nevytlačia spôsob zobrazenia na obrazovke, skontrolujte vlastnosti tlačiarne.

 • Ak sa legenda netlačí, ako sa zobrazuje na obrazovke, pozrite si ovládač tlačiarne alebo zapisovača.

 • Ak sa mriežky nevytlačia, skontrolujte, či je Farba mriežky dostatočne tmavá na vytlačenie jasne. Svetlo šedá, svetlomodrá, žltá alebo biela čiara sa nemusí vytlačiť jasne na čiernobielych alebo farebných tlačiarňach. Môžete nastaviť možnosti mriežky pre zostavu úloh alebo zostavu zdrojov na karte Podrobnosti v dialógovom okne zostavy. V ponuke Zostava kliknite na položku zostavy, vyberte zostavu a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak nie sú vytlačené všetky stĺpce, môžete zahrnúť ďalšie stĺpce tak, že určíte počet stĺpcov, ktoré chcete vytlačiť na každej strane, alebo ak chcete vytlačiť všetky stĺpce na prvej strane, a to aj vtedy, keď sa na obrazovke zobrazí len niekoľko.

  • Ak chcete vytlačiť stĺpce na ďalších stranách, musíte zadať, že ich chcete vytlačiť, a zadajte počet stĺpcov, ktoré chcete vytlačiť.

  • Ak neurčíte počet stĺpcov, tri stĺpce sa vytlačia na ďalších stranách. Môžete zadať až 116 stĺpcov.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×