Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TRIMMEAN v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov. Funkcia TRIMMEAN počíta priemernú hodnotu odstránením určeného percenta údajových bodov z horného a dolného konca množiny údajov. Táto funkcia sa používa, ak chcete z analýzy vylúčiť extrémy.

Syntax

TRIMMEAN(pole; percento)

Syntax funkcie TRIMMEAN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole    Povinný argument. Pole alebo rozsah hodnôt, ktoré sa má redukovať a priemerovať.

  • Percento    Povinný argument. Počet údajových bodov, ktoré sa vylúčia z výpočtu, vyjadrený v tvare zlomku. Napríklad ak je argument percento rovný 0,2, z množiny 20 údajových bodov sa vylúčia 4 body (20 x 0,2): 2 z hornej a 2 z dolnej časti množiny.

Poznámky

  • Ak je < 0 alebo > 1, funkcia TRIMMEAN vráti #NUM! .

  • Funkcia TRIMMEAN zaokrúhli počet vylúčených údajových bodov nadol na najbližší násobok čísla 2. Ak argument percento = 0.1, 10 percent z 30 údajových bodov sú 3 body. Kvôli symetrii, funkcia TRIMMEAN vylúči po jednej hodnote z horného a dolného konca množiny údajov.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Vzorec

Popis

Výsledok

=TRIMMEAN(A2:A12;0,2)

Priemerná hodnota vnútornej časti množiny údajov obsiahnutej v rozsahu A2:A12, pričom z výpočtu je vylúčených 20 percent hodnôt.

3,778

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×