Uloženie celého zošita alebo jeho časti do statickej webovej stránky

Celý zošit vrátane kariet na navigáciu medzi hárkami alebo časti zošita, ako je napríklad rozsah alebo graf, môžete uložiť do statickej webovej stránky, aby si používatelia mohli pozrieť vaše údaje Microsoft Office Excelu na internete. Ak máte napríklad údaje o predaji v excelovom hárku, môžete uložiť tieto údaje spolu s grafom na ich porovnanie a používatelia si tieto informácie môžu pozrieť bez toho, aby museli otvoriť Office Excel.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o ukladaní excelových údajov do statickej webovej stránky

Pri ukladaní excelových údajov do statickej webovej stránky je dôležité chápať, ako pracuje funkcia automatického publikovania, ako aj poznať umiestnenie podporných súborov, postup na definovanie hypertextových prepojení a rozdiely medzi opätovným otvorením uloženej webovej stránky namiesto opätovného otvorenia pôvodného zošita.

Použitie funkcie automatického publikovania

Pri každom uložení zošita ho môžete automaticky publikovať na internet tak, že v dialógovom okne Publikovať ako webovú stránku začiarknete políčko Znova automaticky publikovať pri každom uložení tohto zošita. (Na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007) kliknite na položku Uložiť ako, vyberte formát webovej stránky (. htm,. html,. mht,. MHTML) a potom kliknite na položku Publikovať.)

Môžu však nastať aj prípady, v ktorých položky v zošite nebudete chcieť automaticky publikovať, ako napríklad:

 • pri zadaní dôverných alebo citlivých informácií, ktoré by nemali byť publikované vo verejnom umiestnení,

 • pri dočasnom odpojení od sieťového umiestnenia alebo od umiestnenia na webovom serveri,

 • pri ukladaní zošita, ktorý nebol vytvorený dôveryhodným zdrojom (zošit môže obsahovať makrá, ktoré s použitím vašich poverení zhromažďujú informácie zo sieťového umiestnenia a ukladajú ich vo verejnom umiestnení).

V prípade potreby môžete zrušiť dostupnosť funkcie automatického publikovania, a to dočasne (pre aktuálnu reláciu otvorenia a zatvorenia) alebo natrvalo (pri každom otvorení, uložení a zatvorení).

Informácie o podpore webových súborov a hypertextových prepojení

Webové stránky často obsahujú obrázky a iné podporné súbory, ako aj hypertextové prepojenia na iné webové stránky. Pri premiestnení podporných súborov alebo stránok sa môže stať, že webová stránka, ktorá na ne odkazuje, už nebude fungovať správne.

Podporné súbory

Keď uložíte excelový zošit alebo hárok ako webovú stránku (.htm, .html), Excel vytvorí podporný priečinok s názvom názovsúboru_ files, do ktorého uloží všetky podporné súbory stránky, ako sú napríklad odrážky, textúry pozadia a grafika. Ak je názov súboru napríklad Stránka1.htm, Excel vytvorí podpriečinok s názvom Stránka1_ files. Excel tiež podporným súborom priradí názvy, napríklad image001.jpg a image002.gif.

Ak premiestnite alebo skopírujete webovú stránku do iného umiestnenia, je nutné premiestniť aj podporný priečinok, aby sa zachovali všetky prepojenia na webovú stránku. Ak stránku znova uložíte v inom umiestnení, Excel automaticky skopíruje podporný priečinok.

Predpokladajme napríklad, že máte webovú stránku: http://príklad.microsoft.com/Stránka1.htm. Obsahuje odrážky, ktoré sú uložené v podpornom priečinku: http://príklad.microsoft.com/Stránka1_ files. Relatívne cesty pre súbory odrážok sú /Stránka1_ files/image001.gif a /Stránka1_ files/image002.gif. Ak premiestnite súbor Stránka1.htm do nového umiestnenia, napríklad na adresu http://príklad.microsoft.com/, musíte na adresu http://príklad.microsoft.com/ premiestniť aj priečinok s podpornými súbormi (Stránka1_files).

Relatívne a absolútne hypertextové prepojenia

Pri vytváraní webových stránok Excel automaticky spravuje súvisiace súbory a hypertextové prepojenia, takže po umiestnení stránok na cieľový webový server sa zobrazia obrázky a prepojenia budú funkčné.

Ak sú všetky súbory, napríklad odrážky, navigačné tlačidlá, textúry pozadia, grafika a webové stránky, na ktoré ste vytvorili hypertextové prepojenia, umiestnené alebo uložené na rovnakom webovom serveri, Excel tieto prepojenia uchováva ako relatívne prepojenia.

Hypertextové prepojenia na webové stránky na iných serveroch, ako je napríklad zoznam obľúbených miest na webe, sa uchovávajú ako absolútne prepojenia, t. j. ako pevné umiestnenia súborov.

Ak webové stránky uložíte na iné umiestnenie, prepojenia, ktoré nemožno konvertovať na relatívne prepojenia, zostanú absolútnymi prepojeniami.

Ak odstránite prvky, ktoré sa uložili ako relatívne prepojenia, Excel z podporného priečinka automaticky odstráni zodpovedajúce podporné súbory.

Názvy podporných súborov webovej stránky v rôznych jazykoch

Prípona sa zobrazí v jazyku verzie systému Microsoft Office, ktorý sa použil na uloženie súboru vo formáte webovej stránky. Predpokladajme napríklad, že používate holandskú verziu systému Microsoft Office a uložíte súbor s názvom Stránka1 ako webovú stránku. Predvolený názov podporného priečinka v tomto prípade bude Stránka1_bestanden. Nasledujúca časť obsahuje úplný zoznam jazykov a predvolené názvy priečinka.

Jazyky a predvolené názvy priečinka

Jazyk

Predvolený názov podporného priečinka

arabčina

.files

baskičtina

_fitxategiak

portugalčina (Brazília)

_arquivos

bulharčina

.files

katalánčina

_fitxers

čínština (zjednodušená)

.files

čínština (tradičná)

.files

chorvátčina

_datoteke

čeština

_soubory

dánčina

-filer

holandčina

_bestanden

angličtina

_files

estónčina

_failid

fínčina

_tiedostot

francúzština

_fichiers

nemčina

-Dateien

gréčtina

.files

hebrejčina

.files

hindčina

.files

maďarčina

_elemei

taliančina

-file

japončina

.files

kórejčina

.files

lotyština

_fails

litovčina

_bylos

nórčina

-filer

poľština

_pliki

portugalčina

_ficheiros

rumunčina

.files

ruština

.files

srbčina (cyrilika)

.files

srbčina (latinka)

_fajlovi

slovenčina

.files

slovinčina

_datoteke

španielčina

_archivos

švédčina

-filer

thajčina

.files

turečtina

_dosyalar

ukrajinčina

.files

vietnamčina

.files

Poznámka: Ak webovú stránku s krátkym názvom súboru (maximálne osem znakov, plus tri znaky pre príponu súboru) uložíte tak, že v dialógovom okne Webové možnosti začiarknete políčko Použiť dlhé názvy súborov vždy, keď je to možné, názov podporného priečinka bude tvoriť názov webovej stránky bez slova files.

Opätovné otvorenie uloženej webovej stránky v Exceli

Ak uložíte excelový zošit ako webovú stránku, môžete otvoriť výsledný súbor webovej stránky v Exceli, vykonať zmeny a súbor znova uložiť. V tomto prípade sa však v súbore nezachovajú všetky excelové funkcie a možno ich nebudete môcť upravovať v takom rozsahu ako v pôvodnom zošite. Ak napríklad ako webovú stránku uložíte graf, tento graf sa zmení na samostatný obrázok a nebude ho na stránke možné ďalej upravovať. Ak však uložíte celý zošit obsahujúci graf, neuloží sa ako obrázok, ale ako skutočný graf, ktorý bude možné upraviť pri ďalšom otvorení súboru.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúča spoločnosť Microsoft použiť pôvodný zošit (*.xlsx) ako hlavnú kópiu, ktorú otvoríte, vykonáte v nej zmeny a uložíte ju ako zošit, ktorý potom uložíte ako webovú stránku.

Na začiatok stránky

Uloženie excelových údajov do statickej webovej stránky

 1. Na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007) kliknite na položku Uložiť ako.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. V stĺpcovom zozname vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • ak chcete údaje uložiť do webovej stránky a vytvoriť podporné súbory a priečinok, vyberte položku Webová stránka (*.htm; *.html),

  • ak chcete údaje uložiť do jednosúborovej webovej stránky obsahujúcej vložené podporné súbory, vyberte položku Jednosúborová webová stránka (*.mht; *.mhl).

 3. Ak ste už vybrali položku, ktorú chcete uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť a to je všetko. V opačnom prípade pokračujte nasledujúcimi krokmi.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • ak chcete uložiť celý zošit vrátane kariet na navigáciu medzi jednotlivými hárkami v zošite, kliknite na položku Celý zošit,

  • ak chcete uložiť aktuálny výber v hárku, kliknite na položku Výber: Hárok.

 5. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Zobrazí sa dialógové okno Publikovať ako webovú stránku.

 6. V časti Položka na publikovanie vyberte v poli Zvoliť jednu z týchto možností:

Položka

Akcia

Celý zošit    

Vyberte možnosť Celý zošit. Uloží sa celý zošit vrátane kariet, ktoré môže používateľ použiť na navigáciu medzi jednotlivými hárkami.

Celý hárok    

Vyberte možnosť Položky v NázovHárka, a potom vyberte možnosť Celý obsah NázovHárka.

Položky    

Vyberte možnosť Položky v NázovHárka a potom vyberte položku, ktorú chcete uložiť, ako je napríklad zostava kontingenčnej tabuľky alebo graf. Položky nezahŕňajú rozsahy buniek.

Rozsahy buniek    

Vyberte rozsah buniek a potom v prípade, že pole výberu neobsahuje požadovaný rozsah, kliknite na hárok (dialógové okno sa zbalí na pole výberu), vyberte rozsah buniek z excelového zošita a potom kliknite na položku rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

Grafy    

Vyberte možnosť Položky v NázovHárka a potom vyberte možnosť Graf x.

Filtrované rozsahy    

Vyberte možnosť Položky v NázovHárka a potom vyberte položku automatického filtra, ktorú chcete uložiť.

Externé rozsahy údajov    

Vyberte možnosť Položky v NázovHárka a potom vyberte položku dotazu, ktorú chcete uložiť.

Opätovné publikovanie    

Ak chcete znova publikovať hárok alebo položku, ktoré ste už publikovali, vyberte položku Už publikované položky a potom vyberte hárok alebo položku, ktorú chcete znova publikovať. Ak chcete zabrániť opätovnému publikovaniu položky, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete pokračovať v publikovaní, kliknite na ďalšiu položku v zozname.

 1. Ak chcete pridať nadpis, ktorý sa zobrazí uprostred nad výberom a v záhlaví okna prehliadača, v časti Publikovať ako kliknite na tlačidlo Zmeniť. Zadajte požadovaný nadpis a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa Názov súboru, vyhľadajte jednotku, priečinok, webový priečinok, webový server, HTTP lokalitu alebo FTP umiestnenie, do ktorého chcete uložiť webovú stránku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V prípade, že máte povolenie upravovať webovú stránku a máte prístup k súboru, môžete položku na publikovanie pripojiť k existujúcej webovej stránke alebo ju nahradiť.

  Tip: Pri prvom vytváraní webovej stránky je vhodné uložiť stránku na lokálny pevný disk, aby bolo možné vykonať všetky potrebné zmeny alebo opravy pred jej publikovaním vo verejnom alebo zdieľanom umiestnení.

 3. Ak chcete webovú stránku po uložení zobraziť v prehliadači, začiarknite políčko Otvoriť publikovanú webovú stránku v prehliadači.

  Poznámka: Ak chcete zobraziť ukážku stránky bez jej uloženia, môžete použiť príkaz Ukážka webovej stránky, ktorý možno pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Ak očakávate, že v zošite budete neskôr vykonávať zmeny, a chcete, aby sa položky automaticky znova publikovali pri každom uložení zošita, začiarknite políčko Znova automaticky publikovať pri každom uložení tohto zošita.

 5. Ak chcete zmeniť ďalšie súvisiace možnosti, postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť možnosti webovej stránky, kliknite na šípku vedľa položky Nástroje a potom kliknite na položku Web – možnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti webovej stránky.

  • Ak chcete zmeniť možnosti kompresie obrázkov, kliknite na šípku vedľa položky Nástroje a potom kliknite na položku Komprimovať obrázky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmenšenie veľkosti súboru obrázka.

 6. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

 7. Ak ukladáte údaje do existujúcej webovej stránky, zobrazí sa hlásenie. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete prepísať existujúcu stránku, kliknite na položku Nahradiť súbor.

  • Ak chcete pripojiť údaje na koniec webovej stránky, kliknite na položku Pridať do súboru.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo zrušenie dostupnosti funkcie automatického publikovania

Ak ste zapli funkciu automatického publikovania, pri každom uložení zošita sa zobrazí hlásenie. Dostupnosť funkcie automatického publikovania môžete dočasne alebo natrvalo zrušiť alebo ju môžete nechať zapnutú. Môžete tiež riadiť spôsob zobrazovania hlásenia.

Poznámka: Zošit nastavený na automatické publikovanie rozpoznáte podľa toho, že pri ukladaní zošita stavový riadok zobrazuje hlásenie Publikuje sa na stránke: názov súboru.

Dočasné zrušenie dostupnosti funkcie automatického publikovania

Pri zobrazení hlásenia postupujte takto:

 1. Vyberte možnosť Vypnúť funkciu Automatické publikovanie v čase, keď je tento zošit otvorený.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Funkcia automatického publikovania nie je dostupná len pre aktuálnu reláciu zošita alebo dovtedy, kým nezavriete zošit. Pri ďalšom otvorení zošita bude funkcia automatického publikovania zapnutá.

Trvalé vypnutie funkcie automatického publikovania

 1. Otvorte zošit, ktorý je nastavený na automatické publikovanie.

 2. Na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007) kliknite na položku Uložiť ako, vyberte formát webovej stránky (. htm,. html,. mht,. MHTML) a potom kliknite na položku Publikovať.

 3. V zozname Zvoliť kliknite na možnosť Už publikované položky.

 4. Vyberte položku, ktorej automatické publikovanie chcete ukončiť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Tento postup zopakujte pre každú položku, ktorú nechcete automaticky publikovať.

 5. Kliknite na položku Zavrieť.

 6. Ak chcete uložiť zmeny v zošite, na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007) kliknite na položku Uložiť.

Pokračovanie v automatickom publikovaní

Pri zobrazení hlásenia postupujte takto:

 • V hlásení, ktoré sa zobrazuje pri každom uložení zošita, kliknite na položku Zapnúť funkciu Automatické publikovanie.

Riadenie zobrazovania hlásenia o automatickom publikovaní

Ak nechcete, aby sa hlásenie zobrazovalo pri každom uložení zošita, môžete začiarknuť políčko Toto hlásenie už nezobrazovať. Zapamätajte si však, že toto nastavenie sa použije na všetky excelové zošity, ktoré sú nastavené na automatické publikovanie.

Na začiatok stránky

Chyby a upozornenia funkcie automatického publikovania

Pri používaní funkcie automatického publikovania sa môžu zobraziť nasledujúce chyby alebo upozornenia.

UPOZORNENIE: Externé odkazy sa konvertovali na hodnoty v <názov súboru/cesta>

Zošit, ktorý znova publikujete, obsahuje odkazy na ďalšie zošity, stránky alebo dokumenty, napríklad prepojenie zo súboru Zošit1.xls, ktoré načítava hodnotu z bunky A1 súboru Zošit2.xls. Keďže externé odkazy nie sú na výslednej publikovanej webovej stránke podporované, odkaz sa na webovej stránke konvertuje na poslednú načítanú hodnotu. Odkaz v zošite však zostáva nezmenený.

UPOZORNENIE: Skryté vzorce už nie sú zabezpečené v <názov súboru/cesta>

Na publikovaných webových stránkach sa budú zobrazovať skryté vzorce. Ak chcete, aby sa skryté vzorce na webovej stránke nezobrazovali, pred uložením a publikovaním ich odstráňte.

UPOZORNENIE: Možnosť Presnosť podľa zobrazenia nie je podporovaná v <názov súboru/cesta>

V tomto zošite sa používa možnosť presnosť podľa zobrazenia , ktorá je k dispozícii v časti Možnosti výpočtu v kategórii vzorce v dialógovom okne Excel – možnosti (na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007), kliknite na položku Možnosti programu Excel). Znamená to, že uložené hodnoty v bunkách už nemajú presnosť na 15 číslic, ale presnosť hodnoty zobrazenej v bunke. Keďže možnosť Presnosť podľa zobrazenia nie je na webových stránkach podporovaná, pre výsledky vzorcov alebo hodnoty zadávané alebo zmenené na webovej stránke publikovanej z tohto zošita sa už nepoužije možnosť Presnosť podľa zobrazenia.

UPOZORNENIE: Kalendárny systém 1904 sa konvertoval na systém 1900 v <názov súboru/cesta>

Tento zošit používa kalendárny systém 1904, možnosť dostupnú v časti pri výpočte tohto zošita v kategórii Rozšírené v dialógovom okne Excel – možnosti (na karte súbor (tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office v Exceli 2007), kliknite na položku Možnosti programu Excel). Vo všeobecnosti sa používa na kompatibilitu so systémom Macintosh, táto možnosť zmení počiatočný dátum, od ktorého sa vypočítavajú všetky dátumy v Microsoft Exceli od 1. januára 1900 do januára 2, 1904. Keďže webové stránky nepodporujú kalendárny systém 1904, dátumy sa skonvertujú na systémový dátum 1900 na webovej stránke a môže sa zobrazovať rozdiel približne štyri roky.

CHYBA: Nedá sa získať prístup na <názov súboru/cesta>

Položky, ktoré znova publikujete, nemôžu byť uložené v umiestnení, v ktorom sa publikovali predtým.

 • Skontrolujte, či webová lokalita alebo server, na ktorých publikujete, pracujú správne.

 • Skontrolujte, či umiestnenie, v ktorom ste predtým publikovali, nemá zmenený názov alebo nebolo premiestnené.

 • Skontrolujte, či máte správne povolenia pre umiestnenie, v ktorom sa položky predtým publikovali.

CHYBA: Zabezpečené údaje v <názov súboru/cesta>

Zabezpečené údaje nemožno uložiť na webovej stránke. Ak chcete zošit znova publikovať, je nutné najprv zrušiť zabezpečenie údajov a odstrániť všetky heslá. V prípade potreby by ste mali premiestniť dôverné alebo citlivé informácie do zošita, ktorý nepublikujete.

CHYBA: Súbor nie je v správnom formáte <názov súboru/cesta>

Funkciu automatického publikovania nemožno použiť na publikovanie údajov Microsoft Excelu do súboru, ktorý nie je vo formáte webovej stránky (.htm, .html, .mht, mhtml). Skontrolujte, či publikujete na stránku vo formáte HTML.

CHYBA: Predtým publikované údaje sa odstránili z <názov súboru/cesta>

Položky v zošite nastavené na automatické publikovanie už neexistujú.

CHYBA: Nedostatok pamäte na publikovanie <názov súboru/cesta>

 • Zatvorte všetky programy alebo okná na pracovnej ploche, ktoré nepotrebujete, aby ste znova získali dostatočnú veľkosť systémovej pamäte.

 • Skontrolujte veľkosť miesta na disku v umiestnení, v ktorom sa pokúšate publikovať, a presvedčte sa, či je tam dostatok miesta pre vašu webovú stránku.

 • Overte, či ste neprekročili obmedzenia pridelenej veľkosti priestoru v umiestnení, v ktorom publikujete.

 • Skúste zmenšiť veľkosť súboru zošita odstránením hárkov, objektov a všetkých nepotrebných položiek.

 • Skontrolujte množstvo miesta na disku počítača. Z pevného disku odstráňte súbory, ktoré nepotrebujete.

 • Skontrolujte pamäť RAM v systéme a presvedčte sa, že pracuje správne a že máte odporúčanú veľkosť pamäte pre svoju verziu balíka Microsoft Office alebo programu Office Excel.

Na začiatok stránky

Zmena názvu webovej stránky pri ukladaní

Názov webovej stránky sa zobrazí na paneli s nástrojmi prehliadača, poskytuje názov stránky, keď sa pridá do obľúbených položiek, a zobrazí názov stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Je dôležité, aby SEO používal názov, ktorý presne odzrkadľuje, čo stránka obsahuje, a nie je príliš krátka alebo príliš dlhá.

 1. Kliknite na položku súbor > Uložiť ako > Prehľadávať.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte položku Webová stránka jeden súbor.

 3. Kliknite na položku zmeniť názova potom v dialógovom okne zadajte text zadajte požadovaný názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Problémy s ukladaním do webovej stránky

Keď zošit uložíte do webovej stránky, môžu sa vyskytnúť tieto problémy:

Problém: Nezobrazujú sa podmienené formáty

Podmienené formátovanie nie je podporované na stránkach jedného súboru webovej stránky (. mht,. MHTML). namiesto toho použite formát súboru webovej stránky (. htm,. html). Údajové pruhy, farebné stupnice a množiny ikon nie sú v oboch formátoch podporované.

Problém: Pri uložení údajov ako webovej stránky je text v bunke orezaný

Ak zistíte, že text v bunke je skrátený alebo sa nezobrazuje celý, skúste vykonať tieto kroky:

Upravte bunky obsahujúce automaticky zalomený text     Je možné, že ste pred uložením údajov ako webovej stránky naformátovali bunky so zalomeným textom. Ak chcete zabrániť orezaniu textu pri ukladaní, môžete pred uložením údajov skrátiť text, použiť pre text viac buniek alebo rozšíriť požadovaný stĺpec v hárku.

Rozšírte stĺpec, v ktorom sa text nachádza     Ak sa text v bunke prekrýva s inou bunkou, môže sa stať, že táto prekrývajúca časť sa neuloží. Rozšírte stĺpec s textom tak, aby sa text neprekrýval s inými bunkami.

Opätovné zarovnanie textu     Ak vidíte, že text v bunke je orezaný, text bol pri ukladaní dlhší ako dĺžka bunky a zarovnal sa vpravo alebo na stred. Upravte pôvodný zošit a zmeňte zarovnanie textu na zarovnanie vľavo (so zarážkou).

Problém: Pri uložení údajov ako webovej stránky sa otočený text nezobrazí správne

Pri uložení excelových údajov ako webovej stránky nemožno použiť otočený ani zvislý text. Otočený a zvislý text sa konvertuje na vodorovný text.

Problém: Položky uložené na existujúcu webovú stránku sa vždy zobrazia v spodnej časti stránky

Keď uložíte excelové údaje na existujúcu webovú stránku, Excel údaje vždy pripojí na spodnú časť stránky.

Ak chcete excelové údaje presunúť na iné miesto na webovej stránke, môžete ju otvoriť v návrhovom programe, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Designer, a zmeniť usporiadanie položiek.

Problém: Po premiestnení webovej stránky na iné umiestnenie sú niektoré prepojenia nefunkčné

Pri uložení webovej stránky Excel predvolene uloží všetky podporné súbory, ako sú odrážky, textúry pozadia a grafika, do podporného podpriečinka. Ak webovú stránku premiestnite alebo skopírujete na iné umiestnenie, je nutné premiestniť aj podporný priečinok, aby sa zachovali všetky prepojenia na podporné súbory.

Problém: Na webovej stránke sa zobrazuje červené X

Červené X označuje chýbajúcu grafiku. Ak webovú stránku premiestnite alebo skopírujete na iné umiestnenie bez premiestnenia podporných súborov, môže to spôsobiť nefunkčnosť prepojení na grafiku, ako sú napríklad fotografie, odrážky a textúry pozadia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×