Uloženie súboru projektu v počítačovej verzii Projectu

Uloženie súboru projektu v počítačovej verzii Projectu

Uloženie súboru projektu do počítača je podobný proces ako uloženie súboru v ľubovoľnom inom programe balíka Office.

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.

  Ak používate verziu predplatného Projectu (počítačový klient pre Project Online), najprv sa zobrazia priečinky, v ktorých ste naposledy uložili súbor projektu. Môžete tiež vybrať iné umiestnenie.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru projektu iba do počítača a iba v danom formáte súboru Project nie sú samozrejme jedinými možnosťami.

Ďalšie možnosti uloženia

Synchronizácia projektu so zoznamom úloh

Uloženie projektu v inom formáte súboru

Ďalšie spôsoby uloženia súboru projektu

Synchronizácia projektu so zoznamom úloh

Synchronizáciu projektu so zoznamom úloh SharePointu môžete použiť, ak chcete zdieľať informácie o projektových úlohách, aktualizovať ich stav a spolupracovať s členmi tímu v rámci organizácie. Po synchronizácii zoznamov úloh sa zmeny v jednom zozname prejavia aj v ostatných.

Poznámka: Synchronizácia nebude fungovať, ak ste pripojení k aplikácií Project Web App. Informácie o riešení ďalších problémov so synchronizáciou nájdete v téme Synchronizácia projektu s lokalitou SharePoint.

Synchronizácia na existujúcej lokalite SharePoint

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > Synchronizovať so SharePointom.

 2. Na pravej strane obrazovky vyberte v poli Synchronizovať s možnosť Existujúca lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Adresa lokality zadajte webovú adresu lokality SharePoint alebo vyberte umiestnenie z rozbaľovacej ponuky.

 4. Kliknite na položku Overiť lokalitu.

 5. Do poľa Zoznam úloh zadajte názov nového zoznamu alebo názov vyberte z rozbaľovacej ponuky.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Synchronizácia na novej lokalite SharePoint

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > Synchronizovať so SharePointom.

 2. Na pravej strane obrazovky vyberte v poli Synchronizovať s možnosť Nová lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Názov projektu zadajte názov projektu.

 4. Do poľa Adresa lokality zadajte webovú lokalitu novej lokality SharePoint.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po prvej synchronizácii môžete vybrať vzájomné priradenie polí Projectu a stĺpcov SharePointu. Kliknite na karte Súbor na položku Informácie a následne kliknite na položku Priradiť polia.

Uloženie projektu v inom formáte súboru

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť a synchronizovať vyberte možnosť Počítač alebo webové umiestnenie, do ktorého sa má súbor uložiť.

 3. V časti určenej na výber priečinka kliknite na priečinok v danom umiestnení.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov projektu.

 5. Kliknite na položku Uložiť vo formáte a vyberte formát súboru.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Súbor projektu možno uložiť v týchto formátoch:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003 (nie je k dispozícii v programe Project 2016)

 • Šablóna Projectu

 • PDF

 • XPS

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • CSV (oddelený čiarkami)

 • XML

Ďalšie spôsoby uloženia súboru projektu

Uloženie projektu v Projecte 2010

Proces uloženia projektu sa líši v prípade používateľov štandardných používateľov služieb 2010 a Project Professional 2010 používateľov, ktorí sú pripojení k Project serveru. V tejto časti sme zdokumentovali obidva procesy.

Uloženie projektu s Projectom Standard 2010

 1. Kliknite na kartu súbor a potom na položku Uložiť.

 2. Ak projekt ukladáte prvýkrát, zadajte jeho názov do poľa názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak ukladáte súbor s viacero projektov, môže sa zobraziť výzva na zadanie názvu projektu.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 3. V časti typy súborovkliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti typy súborov projektu alebo iné typy súborovvyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť.

  K dispozícii sú dva spôsoby uloženia súboru projektu do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete uložiť.

  • Jedným kliknutím vyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v nasledujúcich formátoch súborov:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • Oddeľovač s čiarkou (CSV)

 • XML

Uloženie projektu s Projectom Professional 2010

Pri Project Professional 2010 máte na uloženie projektu nasledovné možnosti:

Uloženie projektu na Project Server

Lokálne uloženie projektu

Uloženie projektu na Project Server:

Uloženie projektu sa líši od začiarknutia alebo publikovania projektu. Keď projekt uložíte na Project Server, stále sa vám vezme z projektu a vy ho nebudete môcť upravovať ktokoľvek iný. Zatvorením projektu ho môžete vrátiť do Project servera. Ak chcete sprístupniť projekt členom tímu, publikujte projekt.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom na položku Uložiť.

 2. Ak ukladáte projekt prvý raz, v dialógovom okne Uložiť do servera Project Server zadajte do poľa názov názov projektu.

 3. Ak chcete nastaviť ľubovoľné podnikové vlastné polia v projekte, kliknite na pole hodnota pre vlastné pole a potom vyberte požadovanú hodnotu. Za názvom poľa je nutné zadať údaje pre povinné vlastné polia označené hviezdičkou (*).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Ak je to potrebné, môžete overiť, či je projekt vzatý z projektu alebo vzatý z projektu na server. Kliknite na kartu súbor a potom na položku Otvoriť. Skontrolujte stav projektu v dialógovom okne Otvoriť .

 6. Ak chcete projekt skontrolovať na Project serveri, kliknite na kartu súbor a potom na položku zatvorenie.

Ak zavriete okno projektu alebo sa pokúsite ukončiť projekt bez uloženia poslednej zmeny, zobrazí sa dialógové okno Zavrieť .

 1. V časti Uložiť zmeny vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny, ktoré ste vykonali v projekte.

  • Kliknutím na položku zahodiť zmeny zavriete projekt bez uloženia zmien.

 2. V časti vrátiť do projektu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku vrátiť do projektu vráťte projekt späť do Project servera.

  • Kliknutím na položku ponechať projekt vzatý z projektu opustíte projekt, ktorý zabráni ostatným ľuďom v vykonávaní zmien.

Lokálne uloženie projektu:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť do servera Project Server kliknite na položku Uložiť ako súbor.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako súbor vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete uložiť všetky položky z podniková globálna šablóna okrem vlastných polí, kliknite na položku všetky podnikové vlastné polia a globálne položky.

  • Ak chcete uložiť len tie položky z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v tomto projekte, kliknite na položku aktuálne načítané podnikové vlastné polia a podnikové globálne položky.

 4. Vyberte umiestnenie, do ktorého sa má súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Projekt môžete uložiť do iného formátu súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 3. V časti typy súborovkliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti typy súborov projektu alebo iné typy súborovvyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť.

  K dispozícii sú dva spôsoby uloženia súboru projektu do iného formátu.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, ktorý chcete uložiť.

  • Jedným kliknutím vyberte typ súboru, ktorý chcete uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v nasledujúcich formátoch súborov:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • Oddeľovač s čiarkou (CSV)

 • XML

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×