Uloženie súboru projektu v počítačovej verzii Projectu

Uloženie súboru projektu v počítačovej verzii Projectu

Uloženie súboru projektu do počítača je podobný proces ako uloženie súboru v ľubovoľnom inom programe balíka Office.

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.

  Ak používate predplatenú verziu Projectu (počítačová verzia Projectu Online Client), najprv sa zobrazia priečinky, v ktorých ste naposledy uložili súbor projektu. Môžete tiež vybrať iné umiestnenie.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru projektu iba do počítača a iba v danom formáte súboru Project nie sú samozrejme jedinými možnosťami.

Ďalšie možnosti uloženia

Synchronizácia projektu so zoznamom úloh

Synchronizáciu projektu so zoznamom úloh SharePointu môžete použiť, ak chcete zdieľať informácie o projektových úlohách, aktualizovať ich stav a spolupracovať s členmi tímu v rámci organizácie. Po synchronizácii zoznamov úloh sa zmeny v jednom zozname prejavia aj v ostatných.

Poznámka: Synchronizácia nebude fungovať, ak ste pripojení k aplikácií Project Web App. Informácie o riešení ďalších problémov so synchronizáciou nájdete v téme Synchronizácia projektu s lokalitou SharePoint.

Synchronizácia na existujúcej lokalite SharePoint

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > Synchronizovať so SharePointom.

 2. Na pravej strane obrazovky vyberte v poli Synchronizovať s možnosť Existujúca lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Adresa lokality zadajte webovú adresu lokality SharePoint alebo vyberte umiestnenie z rozbaľovacej ponuky.

 4. Kliknite na položku Overiť lokalitu.

 5. Do poľa Zoznam úloh zadajte názov nového zoznamu alebo názov vyberte z rozbaľovacej ponuky.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Synchronizácia na novej lokalite SharePoint

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > Synchronizovať so SharePointom.

 2. Na pravej strane obrazovky vyberte v poli Synchronizovať s možnosť Nová lokalita SharePoint.

 3. Do poľa Názov projektu zadajte názov projektu.

 4. Do poľa Adresa lokality zadajte webovú lokalitu novej lokality SharePoint.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po prvej synchronizácii môžete vybrať vzájomné priradenie polí Projectu a stĺpcov SharePointu. Kliknite na karte Súbor na položku Informácie a následne kliknite na položku Priradiť polia.

Uloženie projektu v inom formáte súboru

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť a synchronizovať vyberte možnosť Počítač alebo webové umiestnenie, do ktorého sa má súbor uložiť.

 3. V časti určenej na výber priečinka kliknite na priečinok v danom umiestnení.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov projektu.

 5. Kliknite na položku Uložiť vo formáte a vyberte formát súboru.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Súbor projektu možno uložiť v týchto formátoch:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003 (nie je k dispozícii v programe Project 2016)

 • Šablóna Projectu

 • PDF

 • XPS

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • CSV (oddelený čiarkami)

 • XML

Ďalšie spôsoby uloženia súboru projektu

Uloženie projektu v programe Project 2010

Proces uloženia projektu je iný pre používateľov Projectu Standard 2010 a používateľov Project Professional 2010 pripojených k Project Serveru. V tejto časti sme zdokumentovali oba procesy.

Uloženie projektu pomocou programu Project Standard 2010

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť.

 2. Ak projekt ukladáte prvýkrát, do poľa Názov súboru zadajte jeho názov a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak súbor ukladáte spolu s viacero projektov, môže sa zobraziť výzva na zadanie názvu projektu.

Projekt môžete uložiť v inom formáte súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 3. V časti Typy súborovkliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti Typy súborov Projektu alebo Inétypy súborov vyberte typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť.

  Súbor projektu možno uložiť dvomi spôsobmi v inom formáte.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v týchto formátoch súborov:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • CSV (Comma delimited)

 • XML

Uloženie projektu v programe Project Professional 2010

V Project Professional 2010 programu máte k dispozícii tieto možnosti na uloženie projektu:

Uloženie projektu na Project Server

Lokálne uloženie projektu

Uloženie projektu na Project Server:

Uloženie projektu sa líši od vedomenia alebo publikovania projektu. Keď projekt uložíte na Project Server, stále je vzatý z projektu a nikto iný ho nebude môcť upravovať. Zatvorte projekt a projekt sa do projektu preverí na Project Server. Ak chcete projekt sprístupniť členom tímu, publikujte projekt.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť.

 2. Ak projekt ukladáte prvýkrát, v dialógovom okne Uložiť na Project Server zadajte názov projektu do poľa Názov.

 3. Ak chcete v projekte nastaviť vlastné polia podniku, kliknite na pole Hodnota pre vlastné pole a potom vyberte hodnotu. Je potrebné zadať údaje pre povinné vlastné polia, ktoré sú za názvom poľa označené hviezdičkou (*).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. V prípade potreby môžete skontrolovať, či je projekt vzatý z projektu alebo vzal z projektu Project Server. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Otvoriť. Skontrolujte stav projektu v dialógovom okne Otvoriť.

 6. Ak chcete projekt skontrolovať na Project Server, kliknite na kartu Súbor a potom na položku Zavrieť.

Ak zatvoríte okno projektu alebo sa pokúsite ukončiť Project bez uloženia poslednej zmeny, zobrazí sa dialógové okno Zavrieť.

 1. V časti Uložiť zmeny vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte zmeny, ktoré ste vykonali v projekte.

  • Kliknutím na položku Zahodiť zmeny projekt zavriete bez uloženia zmien.

 2. V časti Do pokladne vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Vrátiť do projektu a vráťte projekt späť na Project Server.

  • Kliknutím na položku Ponechať projekt vzatý z projektu ponechajte projekt vzatý z projektu, aby ste zabránili iným používateľom vykonávať zmeny.

Lokálne uloženie projektu:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť na server Project Server kliknite na položku Uložiť ako súbor.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako súbor vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete uložiť všetky položky z podniková globálna šablóna okrem vlastných polí, kliknite na položku Všetky vlastné polia a globálne položky v podniku.

  • Ak chcete uložiť iba tie položky z podnikovej globálnej šablóny, ktoré sa používajú v tomto projekte, kliknite na položku Iba aktuálne načítané vlastné polia podniku a podnikové globálne položky.

 4. Vyberte umiestnenie, do ktorého sa má súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Projekt môžete uložiť v inom formáte súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 3. V časti Typy súborovkliknite na položku Uložiť projekt ako súbor.

 4. Na pravej strane v časti Typy súborov Projektu alebo Inétypy súborov vyberte typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť.

  Súbor projektu možno uložiť dvomi spôsobmi v inom formáte.

  • Dvakrát kliknite na typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na typ súboru, do ktorého chcete súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Projekt môžete uložiť v týchto formátoch súborov:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003

 • Formát PDF (Portable Document Format)

 • Formát XPS (XML Paper Specification)

 • Excelový zošit

 • Súbor s textom s oddeľovačmi

 • CSV (Comma delimited)

 • XML

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×