Určovanie formátovania pri prilepovaní textu

Vo Word môžete text prilepiť pomocou formátovania zdroja, cieľa alebo len len čistého textu. Ak chcete mať vždy jednu z možností, nastavte ju ako predvolenú možnosť pre prilepený text.

Nastavenie predvolených možností prilepenia

Pri Word obsahu do dokumentu pomocou kombinácie klávesov CTRL + V, tlačidla Prilepiť alebo kombinácie klávesov + Prilepiť sa predvolene zachová pôvodné formátovanie. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na položku Možnosti > súbor > Rozšírené.

 2. V časti Vystrihnúť, kopírovať aprilepiť vyberte šípku nadol pri nastavení zmeny .

  • Prilepenie v rámci dokumentu    Keď prilepíte obsah do toho istého dokumentu, z ktorého ste obsah skopírovali.

  • Prilepenie medzi dokumentmi    Pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného wordného dokumentu.

  • Prilepenie medzi dokumentmi v prípade konfliktu definícií štýlov    Keď prilepíte obsah skopírovaný z iného wordového dokumentu a štýl priradený ku skopírovanému textu je v dokumente, do ktorého je prilepený, definovaný odlišne.

  • Prilepenie z iných programov    Pri prilepovaní obsahu skopírovaného z iného programu, ako je napríklad prehliadač.

  Kopírovanie – možnosti prilepenia vo Worde

 3. Každé nastavenie obsahuje možnosti, ktoré môžete nastaviť:

  Ponechať formátovanie zdroja
  Zlúčiť formátovanie
  Ponechať len text

  Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v téme Získanie požadovaného vzhľadu.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Môžete tiež vybrať položku Nastaviť predvolené prilepenie v ponuke Možnosti Tlačidlo možností prilepenia ponuke.

 • Paste menu with set default paste selected

Zmena možností pri prilepovaní obsahu

Pri kopírovaní obsahu z formátovaného zdroja, ako je napríklad webová stránka alebo iný dokument programu Word, môžete pri prilepení do dokumentu vybrať možnosti.

 1. Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete prilepiť obsah.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + V a potom vyberte položku Možnosti Tlačidlo možností prilepenia .

 3. Podržte ukazovateľ myši nad tlačidlami na živej revízii.

  Rozbaľovací zoznam Prilepiť s kurzorom na text

 4. Vyberte možnosť prilepenia, ktorá sa má použiť.

Tlačidlo Možnosti Tlačidlo možností prilepenia vám umožňuje vybrať možnosti formátovania a je predvolene zapnuté. Ak sa tlačidlo nezobrazuje, môže byť vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, postupujte takto.

 1. Prejdite na položku Možnosti > súbor > Rozšírené.

 2. V časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť začiarknite políčko Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Ak je toto nastavenie v režime, ale tlačidlo sa pri prilepení tlačidlo zobraziť, skontrolujte, či prilepíte naformátovaný obsah, nie len len text (napríklad z aplikácie NotePad.)

Pri kopírovaní textu z Word dokumentu, webovej stránky alebo dokumentu inej aplikácie a jeho prilepení do dokumentu programu Word môžete vybrať spôsob formátovania textu. Môžete zachovať pôvodné formátovanie, zlúčiť s cieľovým formátovaním alebo prilepiť iba obyčajný text.

 • Ponechať formátovanie zdroja (K)    Táto možnosť zachová formátovanie použité na skopírovaný text. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľového dokumentu.

 • Zlúčiť formátovanie (M)    Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

 • Obrázok (U) Táto   možnosť je k dispozícii len Microsoft 365 predplatného. Konvertuje text na obrázok a prilepí ho. Text nie je možné zmeniť, ale môžete ho používať ako akýkoľvek iný obrázok alebo obrázok a použiť efekty, orámovanie alebo otáčanie. Výber možností na karte Formát obrázka.

 • Ponechať len text (T)    Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na rad odsekov.

Pri prilepovaní položiek zo zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do iného zoznamu môžete zachovať ich pôvodné formátovanie alebo postupnosť alebo ich splynúť s číslovaním alebo odrážkami cieľového zoznamu.

Prilepenie číslových položiek tak, aby postupnosť pokračovala    Vyberte položku Pokračovať v zozname (C), ak chcete, aby vložené položky v zozname zostali v poradí.

Ponechať pôvodnú postupnosť pre číslované položky    Vyberte položku Nový zoznam (N), ak chcete, aby vložené položky uchovali svoju pôvodnú postupnosť zoznamu.

Prilepenie položiek s odrážkami do číslovaného zoznamu    Ak chcete zachovať odrážky, vyberte položku Ponechať formátovanie zdroja (K). Ak chcete konvertovať odrážky na čísla, vyberte položku Zlúčiť formátovanie (M).

Prilepenie číslovaných položiek do zoznamu s odrážkami    Ak chcete zachovať pôvodné čísla, vyberte položku Nezlučovať zoznam (D). Ak chcete čísla konvertovať na odrážky, vyberte položku Zlúčiť zoznam (M).

Prilepenie zoznamov iba textu    Pri prilepovaní textu sa podľa predvoleného nastavenia zachovajú odrážky a čísla. Vypnutie tohto správania:

 1. Prejdite na položku Možnosti > súbor > Rozšírené.

 2. Zrušte začiarknutie možnosti Zachovať odrážky a čísla pri prilepovaní textu pomocou možnosti Zachovať len text.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×