Uskutočňovanie, prijímanie a správa videohovoru cez Skype for Business (Lync)

Ak vaša organizácia povoľuje videohovory a konferencie, môžete pomocou videohovorov komunikovať so svojimi kontaktmi tvárou v tvár.

V závislosti od nastavení možností hovoru VoIP sa môže počas zvukového hovoru a videohovoru použiť Wi-Fi alebo mobilná údajová tarifa. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie Wi-Fi pre možnosti VoIP.

Čo chcete urobiť?

Začatie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na ikonu Kontakty, druhú ikonu zľava. Potom vyhľadajte osobu v zozname kontaktov alebo ťuknite na ikonu Hľadať v hornej časti a zadajte jej meno do vyhľadávacieho poľa. Po nájdení kontaktu ťuknite na jeho meno a potom ťuknutím na ikonu Video spustíte videohovor.

Pri uskutočňovaní videohovoru môžete použiť prednú alebo zadnú kameru. Ak volaná osoba nemá kameru alebo sa rozhodne nezapnúť svoje video, jej video sa nezobrazí, ale budete ju počuť. Volanej osobe sa vaše video zobrazí aj v prípade, že si nezapne to svoje.

Prijatie videohovoru

Prichádzajúci videohovor prijmete potiahnutím prsta na položku Prijať.

Správa videohovoru

Ťuknite na ikonu Video a vyberte jednu z týchto možností:

  • Prepnúť kameru na prepnutie prednej alebo zadnej kamery.

  • Zastaviť moje video na vypnutie svojho videa, no zachovanie videa druhého účastníka.

  • Ukončiť video na vypnutie videa všetkých účastníkov, zvuk však zostane k dispozícii.

Môžete tiež ťuknúť na jednu z nasledujúcich ikon a vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ikona Podržať slúži na podržanie hovoru, pričom opätovným ťuknutím na ikonu Podržať sa hovor obnoví.

  • Ikona Reproduktor slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

  • Ikona Klávesnica na vytáčanie slúži na umožnenie použitia klávesnice na vytáčanie.

  • Ikona Stlmiť slúži na stlmenie ostatných alebo samého seba.

  • Ikona Okamžité správy slúži na zobrazenie alebo odoslanie okamžitej správy účastníkom hovoru. Ťuknutím na ikonu Telefón sa vrátite na obrazovku zvukovej konverzácie.

  • Ikona Ukončiť slúži na ukončenie hovoru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×